Paul, Moayyedi
    Гастрозофагеальная рефлюксная болезнь [Текст] / Moayyedi Paul, J Talley Nicholas // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2007. - N2. - С. 13-25 : цв.ил
Рубрики: ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ
   гастрэктомия

Кл.слова (ненормированные):
ЗАБРОС СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА В ПИЩЕВОД -- НИЖНЕГО ПИЩЕВОГО СФИНКСТЕРА РАСЛАБЛЕНИЕ -- РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ


Доп.точки доступа:
Nicholas, J Talley
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тарасенко, Е. В.
    Фармакоэкономическая оценка эффективности лечения гастроэзофагельной рефлюксной болезни [Текст] / Е.В. Тарасенко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2006. - N6. - С. 18-22 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС
   ЭЗОФАГИТ ПЕПТИЧЕСКИЙ

   ФАРМАКОЛОГИЯ

   ЭКОНОМИКА МЕДИЦИНСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ФАРМАКОЭКОНОМИКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вдовиченко, В. І.
    Клініко-ендоскопічні та гістологічні варіанти перебігу неерозівної гастроезофагельної рефлюксної хвороби [Текст] / В.І. Вдовиченко, А.В. Острогляд, М.Г. Курченко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N1. - С. 45-48 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС
   ЭНДОСКОПИЯ

   ГИСТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ЭНДОСКОПИЯ


Доп.точки доступа:
Острогляд, А.В.; Курченко, М.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Функціональний стан мікроциркуляції стравоходу в генезі гастроезофагельної рефлюксної хвороби [Текст] / О.С. Заячківська, М.Р. Гжегоцький, О.М. Гаврилюк и др // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N1. - С. 49-54 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ПИЩЕВОД
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ПИЩЕВОД


Доп.точки доступа:
Заячківська, О.С.; Гжегоцький, М.Р.; Гаврилюк, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Поширеність гастроезофагельної рефлюксної хвороби серед хворих ревматологічного профілю [Текст] / В.І. Вдовиченко, А.В. Острогляд, Я.С. Денисюк et al // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2006. - N4. - С. 65-67 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ


Доп.точки доступа:
Вдовиченко, В.І.; Острогляд, А.В.; Денисюк, Я.С.; Бодревич, Б.Б.; Курченко, М.Г.; Бичков М.А., М.А., Гриценко О.З.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Касумов, Н. А.
    Рефлюкс-эзофагит: современное состояние проблемы [Текст] / Н.А. Касумов // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2007. - N4. - С. 62-66 . - ISSN 0023-1207
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ
   ЖЕЛУДОЧНО-ПИЩЕВОДНЫЙ РЕФЛЮКС

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТ -- РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коваленко, А. А.
    Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь [Текст] / А.А. Коваленко, С.В. Бельмер // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2008. - N1. - С. 14-16. - Список лит. в редакции
Рубрики: ЭЗОФАГИТ
   ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ


Доп.точки доступа:
Бельмер, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Васильев, Ю. В.
    Лекарственная терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни [Текст] / Ю.В. Васильев // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2008. - N2. - С. 92-94. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
   ЭЗОФАГИТ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Клітинська, О. В.
    Особливості проведення лікувально-профілактичних заходів препаратами фірми "Voco" у дітей із хронічними гастритами на фоні рефлюксної хвороби [Текст] / О.В. Клітинська // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2008. - N1. - С. 109-113 : табл. . - ISSN 1992-576-
Рубрики: КАРИЕС ЗУБОВ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
КАРИЕС ЗУБОВ -- РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРОДУОДЕНИТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Майкова, Т. В.
    Відповідність типів реагування антиоксидантної системи з функціональним станом шлунка у хворих на ГЕРХ, поєднаною з ХОЗЛ [Текст] / Т.В. Майкова, Т.М. Потапова // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 117-119 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС
   ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГОМЕОСТАЗ -- ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ


Доп.точки доступа:
Потапова, Т.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фадеенко, Г. Д.
    Новый алгоритм медикаментозной терапии при ГЭРБ [Текст] / Г.Д. Фадеенко, М.О. Бабак, Т.Л. Можина // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2008. - N4. - С. 4-7. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
   ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ФАРМАКОТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Бабак, М.О.; Можина, Т.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бабак, О. Я.
    Гастроэзофагельная рефлюксная болезнь. Стратегия подддерживающей терапии [Текст] / О.Я. Бабак // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2008. - N4. - С. 8-11. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- АГРЕССИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Энзомепразол эффективно устраняет симптомы эндоскопичеки негативной ГЭРБ: контролируемое исследование терапии "по требованию" продолжительностью 6 месяцев [Текст] / Н.Дж. Талли, К. Лоритсен, Х. Тунтури-Хихнала, Линд Т., Моум Б., БэнгС., Шульц Т., Омлэндт М., Делль О., Юнгард О. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2008. - N4. - С. 66-71 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ПЛАЦЕБО


Доп.точки доступа:
Талли, Н.Дж.; Лоритсен, К.; Тунтури-Хихнала, Х.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Миниинвазивные оперативные вмешательства в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни [Текст] / А.ю. Усенко, А.С. Лаврик, А.С. Тывончук, Мовчан Б.Б., Дмитренко Е.П., Згонник А.Ю. // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2008. - N 11/12. - С. 73 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫЕ


Доп.точки доступа:
Усенко, А.ю.; Лаврик, А.С.; Тывончук, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Еганян, Г. А.
    Небезодиазепиновые анксиолитики в комплексной терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и неязвенной диспепсии желудка [Текст] / Г.А. Еганян // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2006. - N 7. - С. 92-94. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ
   ЭЗОФАГИТ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ДИСПЕПСИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Успенский, Ю. П.
    Клинические перспективы использования препаратов на основе альгиновой кислоты в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни [Текст] / Ю.П. Успенский, Н.В. Барышникова, И.Г. пахомова // РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ, ГЕПАТОЛОГИИ, КОЛОПРОКТОЛОГИИ : Главный редактор В.Т. Ивашкин. - 2009. - Том ХIХ, N 2. - С. 79-84 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1382-4376
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС
   ИЗЖОГА

   ЛЕКАРСТВА

Кл.слова (ненормированные):
КИСЛОТЫ -- РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ


Доп.точки доступа:
Барышникова, Н.В.; пахомова, И.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Состояние секреторной и моторно-эвакуаторной функции пищевода и желудка с учетом психосоматического статуса при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у студентов [Текст] / А.А. Опарин, О.Е. Шаповалова, Т.Н. Опарина, Двояшкина Ю.И. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 170-173. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС
   ФАКТОРЫ РИСКА

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ СТАТУС -- СЕКРЕЦИЯ


Доп.точки доступа:
Опарин, А.А.; Шаповалова, О.Е.; Опарина, Т.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особенности состояния факторов защиты и агрессии при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни с сопутствующей анемией у студентов [Текст] / А.А. Опарин, О.А. Лабунец, З.Ш. Мехтиханова, Шаповалова О.Е. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 105-108 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭЗОФАГИТ
   АГРЕССИВНОСТЬ

   АНЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- АНЕМИЯ -- АГРЕССИЯ


Доп.точки доступа:
Опарин, А.А.; Лабунец, О.А.; Мехтиханова, З.Ш.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Антипкін, Ю. Г.
    Функціональний стан органів гастродуоденальної зони у дітей х хронічним панкреатитом в поєднанні з рефлюксною хворобою [Текст] / Ю.Г. Антипкін, А.Г. Ципкун, І.С. Лембрик // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 6. - С. 12-15 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
   ПАНКРЕАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА


Доп.точки доступа:
Ципкун, А.Г.; Лембрик, І.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кокорина, В. Э.
    Применение препарата эреспал в схемах коррекции рефлюкс-индуцированного ларингита [Текст] / В.Э. Кокорина // ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ : Медицинский научно-практический ж-л. - 2010. - N 6. - С. 61-63 . - ISSN 0042-4668
Рубрики: ЛАРИНГИТ
   ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГОРТАНИ ВОСПАЛЕНИЕ -- ТЕРАПИЯ АНТИРЕФЛЮКСНАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)