Профілактика ранніх післяопераційних ускладнень у хворих із колоректальним раком [Текст] / В.Ю. Пироговський, З.З. Парацій, А.О. Тараненко, Яцишин М.В., Мельник О.Ф., Злобенець С.О., Лященко М.М., Задорожній С.П., Племяник С.В., Адаменко О.І. // ОНКОЛОГИЯ : Научно-практический журнал (Приложение к журналу " Экспериментальная онкология "). - 2008. - Том10, N1. - С. 176-177 . - ISSN 0204-3564
Рубрики: КОЛОРЕКТАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   КОЛОНОРЕКТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК -- КОЛОНОРЕКТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Пироговський, В.Ю.; Парацій, З.З.; Тараненко, А.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ризик розвитку компартмент-синдрому при хірургічному лікуванні післяопераційних вентральних гриж та його профілактика [Текст] / В.В. Міщенко, П.І. Пустовойт, В.В. Горячий, Величко В.В., Вододюк Р.Ю. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 1. - С. 87-90. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

   СИНДРОМ

Кл.слова (ненормированные):
КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМ АБДОМИНА -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- ГРЫЖА ВЕНТРАЛЬНАЯ


Доп.точки доступа:
Міщенко, В.В.; Пустовойт, П.І.; Горячий, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оптимізація вибору способу алогерніопластики при гігантських післяопераційних грижах живота [Текст] / Я.П. Фелештинський, В.Ф. Ватаманюк, А.А. Чантурідзе, Яриновська О.В. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 1. - С. 139-142. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГРЫЖИ
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АЛОПЛАСТИКА -- ГРЫЖА -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Фелештинський, Я.П.; Ватаманюк, В.Ф.; Чантурідзе, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Четверіков, С. Г.
    Раціональне ведення післяопераційного періоду після алопластики післяопераційнихвентральних гриж [Текст] / С.Г. Четверіков, В.Ю. Вододюк, Ю.В. Ерьомін // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 1. - С. 148-151. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГРЫЖИ
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

   СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ДИСПЛАЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКА -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Вододюк, В.Ю.; Ерьомін, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Осіпов, О. С.
    Особливості профілактики післяопераційних ранових ускладнень у хворих із супутнім ожирінням [Текст] / О.С. Осіпов // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 181-183. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОЖИРЕНИЕ
   РАНЕВАЯ ИНФЕКЦИЯ

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОЖИРЕНИЕ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- ПРОФИЛАКТИКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кузьменко, Ю. Ю.
    Порівняльний аналіз змін подоцитів нирок на початковому етапі післяопераційного гіпотеріозу [Текст] / Ю.Ю. Кузьменко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том2, N2. - С. 154-157 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПОЧКИ
   ГИПОТИРЕОЗ

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОДОЦИТЫ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- ГИПОТИРЕОЗ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Алиев, Э. А.
    Лечение послеоперационной недостаточности сфинктера заднего прохода [Текст] / Э.А. Алиев // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N7. - С. 22-24. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2130
Рубрики: СФИНКТЕР ЗАДНЕГО ПРОХОДА
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

   ХИРУРГИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
КОЛОРЕКТАЛЬНЫЙ РАК -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- НЕДОСТАТОЧНОСТЬ АНАЛЬНОГО СФ -- СФИНКТЕР АНАЛЬНЫЙ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Патютко, Ю. И.
    Гепатопанкреатодуоденальная резекция -- есть ли перспективы? [Текст] / Ю.И. Патютко, Н.Е. Кудашкин, А.Г. Котельников // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2011. - N8. - С. 41-46. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-1207
Рубрики: ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- ХИРУРГИЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ -- ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБР


Доп.точки доступа:
Кудашкин, Н.Е.; Котельников, А.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Арсенюк, В. В.
    Профілактика ускладнень загоєння операційної рпни після герніопластики післяопераційних гриж черевної стінки Рани, ранова інфекцфя, пластика та електрозварювання живих тканин. XI-та щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю. Тези доповідей 1-2 грудня 2011 р. м. Київ [Текст] / В.В. Арсенюк, А.М. Бартош, О.В. Гринів // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N11. - С. 4-5 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: РАНЫ, ХИРУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
   ГЕРНИОПЛАСТИКА

   ГРЫЖИ

Кл.слова (ненормированные):
ГРЫЖА -- ГЕРНИОПЛАСТИКА -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Бартош, А.М.; Гринів, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вільцанюк, О. А.
    Експериментально-клінічна оцінка ефективності застосування наноматеріалів для профілактики післяопераційних гнійно-запальних ускладнень. Рани, ранова інфекцфя, пластика та електрозварювання живих тканин. XI-та щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю. Тези доповідей 1-2 грудня 2011 р. м. Київ [Текст] / О.А. Вільцанюк, Р.А. Лутковський, М.О. Хуторянський // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N11. - С. 10 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
   НАНОТЕХНОЛОГИЯ

   ВОСПАЛЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
НАНОМАТЕРИАЛЫ -- НАНОТЕХНОЛОГИИ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Лутковський, Р.А.; Хуторянський, М.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Прогнозування гнійно-запальних ускладнень загоєння операційних ран. Рани, ранова інфекцфя, пластика та електрозварювання живих тканин. XI-та щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю. Тези доповідей 1-2 грудня 2011 р. м. Київ [Текст] / В.О. Сипливий, В.В. Доценко, О.Г. Петюнін, Євтушенко Д.В., Грінченко С.В. // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N11. - С. 44 . - ISSN 0023-2130
Рубрики: РАНЫ И ТРАВМЫ
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

   АЛЬБУМИН СЫВОРОТОЧНЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
АЛЬБУМИН СЫВОРОТОЧНЫЙ -- ГНОЙНАЯ РАНА -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Сипливий, В.О.; Доценко, В.В.; Петюнін, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості післяопераційних ускладнень в лапароскопічній хірургії [Текст] / М.Ю. Ничитайло, П.В. Огородник, О.М. Литвиненко и др // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N12. - С. 5-8. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ЛАПАРОСКОПИЯ
   ВОСПАЛЕНИЕ

   ХИРУРГИЯ АБДОМИНАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖН


Доп.точки доступа:
Ничитайло, М.Ю. ; Огородник, П.В.; Литвиненко, О.М.; Скумс, А.В.; Галочка, І.П.; Біляєва, В.В.; Булик, І.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Сосудистые факторы риска возникновения ранних послеоперационных осложнений у больных после панекреатодуоденальной резекции [Текст] / М.В. Костылев, К.В. Копчак, О.Н. Егорова и др // КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ : Головний редактор О.О.Шалімов. - 2011. - N12. - С. 9-12 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2130
Рубрики: ФАКТОРЫ РИСКА
   ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ФАКТОРЫ РИСКА -- ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Костылев, М.В.; Копчак, К.В.; Егорова, О.Н.; Матящук, А.С.; Бучнева-Кириченко, Л.В.; Шалковская, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Зміни рівня компонентів фібринолізу при розвитку спайок черевної порожнини [Текст] / А.С. Кондратюк, Т.В. Гриненко, В.А. Дєєв и др // ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА : Науково-практичний ж-л. - 2011. - N4. - С. 3-6 : граф.
Рубрики: АДГЕЗИЯ
   ХИРУРГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ -- БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ -- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Кондратюк, А.С.; Гриненко, Т.В.; Дєєв, В.А.; Лисак, Л.І.; Калашніков, О.О.; Куповська, С.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Диагностика и профилактика послеоперационного панкреатита [Текст] / Д. В. Вычугжанин [и др.] // Хирургия. Журн.им. Н.И. Пирогова. - 2012. - № 4. - С. 63-69. - Библиогр.: с.67-69
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ--Pancreatitis
   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД--Postoperative Period

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- ПАНКРЕАТИТ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ -- ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ХИРУРГИ


Доп.точки доступа:
Вычугжанин, Д. В.; Егоров, А. В.; Левкин, В. В.; Харлов, Н. С.; Степанов, С. Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Афуков, И. И.
    Особенности предоперационной подготовки и послеоперационного периода у детей с пластикой пищевода [Текст] / И. И. Афуков, С. М. Степаненко, А. Ю. Разумовский // Дет. хирургия. - 2012. - № 1. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 37-38
Рубрики: ПИЩЕВОДА БОЛЕЗНИ--Esophageal Diseases
   ДЕТИ--Child

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- ПИЩЕВОД -- ПЛАСТИКА ПИЩЕВОДА


Доп.точки доступа:
Степаненко, С. М.; Разумовский, А. Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клінічний випадок ембріональної гепатобластоми [Текст] / І.В. Ксьонз, В.І. Похилько, О.М. Ковальова, Чернявська Ю.І. // ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ : Науково-практичний медичний журнал. - 2012. - N2. - С. 84-88 : фото
Рубрики: ПЕЧЕНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ -- КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ -- ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Ксьонз, І.В.; Похилько, В.І.; Ковальова, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)