Заремба, Є. Х.
    Рецензія на навчальний посібник "Еталони практичних навиків з терапії" та навчальні посібники "Неотложніе состояния в клинике внутренней медицины "Фармакотерапия заболеваний пищеварительной системы в практике терапевта", "Диагностика, лечение, иммунопрофилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций" [Текст] / Є.Х. Заремба // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 12
Рубрики: НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
Кл.слова (ненормированные):
РЕЦЕНЗИЯ -- КНИГА -- НАВЫКИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616.314
   К83


   
    Кросворди з загальної ортодонтії [Текст] : навчальний посібник / під ред. В.Д. Куроєдової ; підгот.: М.В. Новохацька, Валентина Андріївна Сірик, О.М. Нестеренко та ін. ; МОЗУ, УМСА, Кафедра післядиплом. освіти лікарів-ортодонтів. - Полтава : УМСА, 2003. - 111 с. - 015.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ортодонтия--Навчальний посібник
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Новохацька, М.В.; Сірик, Валентина Андріївна; Нестеренко, О.М.; Маловічко, Людмила Дмитрівна; Карасюнок, А.Є.; Дмитренко, Марина Іванівна; Нелюбіна, А.Л.; Бондаренко, В.В.; Куроєдова, Віра Дмитрівна \ред.\; УМСА. Кафедра післядипломної освіти лікарів-ортодонтів
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   612(075.8)
   П61


   
    Посібник з нормальної фізіології [Текст] : [навчальний посібник для студ. мед. вузів] / за ред. В.Г. Шевчука, Д.Г. Наливайка ; В.І. Зав'ялов, Н.М. Зеленіна, Н.О. Зуєва та ін. - К. : Здоров'я, 1995. - 367 с. : іл. - Библиогр.: с.247. . - ISBN 5-311-00878-4 : 800000.00 крб., 004.47грн крб., 4.4 грн крб.
УДК
Рубрики: Фізіологія
Кл.слова (ненормированные):
НАВЧ. ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Зав'ялов, В.І.; Зеленіна, Н.М.; Зуєва, Н.О.; Карвацький, І.М.; Козинець, Т.М.; Кузнєцова, О.О.; Кулаков, А.Ю.; Луценко, Л.І.; Мироненко, В.І.; Муратов, О.О.; Шевчук, В.Г. \ред.\; Наливайко, Д.Г. \ред.\
Экземпляры всего: 3
ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (2)   61:355
   М42


   
    Медична служба механізованої (танкової) бригади [Текст] : навч. посібник для слухачів УВМА та студ. ВМЗУ / В.В. Вороненко , М.І. Бадюк, В.М. Гулько и др. ; М-во оборони України; МОЗ України; Укр.військово-медична академія. - К. : [б. и.], 2004. - 106 с. - 005.00 грн
УДК
Рубрики: Военная медицина
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Вороненко , В.В.; Бадюк, М.І.; Гулько , В.М.; Охонько, О.В.; Палій, С.Р.; Токарчук, В.П.; Солярик, В.В.; Белєвич, В.М.; Терешенко, В.Ф.; Болотнюк, М.Т.; Нам'ятов, О.В.; Вдовиченко, В.А.; Долінський, М.А.
Экземпляры всего: 20
Наук.Аб. (20)
Свободны: Наук.Аб. (20)   613
   З-14


   
    Загальна гігієна [Текст] : посібник для практичних занять: Навч. пос. для студ. мед. закл. освіти I-IV рівнів акредит. / І.І. Даценко, О.Б. Денисюк, С.Л. Долошицький та ін.; за заг. ред. І. І. Даценко. - Львів : Світ, 2001. - 471 с. - Библиогр.: с. 467-468. - ISBN 966-603-013-6 : 019.30 грн, 040.00 грн
УДК
Рубрики: Гигиена
Кл.слова (ненормированные):
посібник


Доп.точки доступа:
Даценко, І.І.; Денисюк, О.Б.; Долошицький, С.Л.; Пластунов, Б.А.; Толмачова, Є.І.; Шегедин, М.Б.
Экземпляры всего: 396
Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), ЧЗ (2), Уч.Аб. (386), Гурт.4 (1)
Свободны: Наук.Аб. (5), Гурт.2 (2), ЧЗ (2), Уч.Аб. (386), Гурт.4 (1)   612
   П61


   
    Посібник з фізіології [Текст] : навч.посібник для студ.вищих мед.навч.закладів / За ред. В.Г. Шевчука. - Вінниця : Нова книга, 2005. - 564 с. : іл. - ISBN 966-8609-17-4 : 048.00 грн, 070.00 грн, 040.00 грн
УДК
Рубрики: Физиология
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Шевчук, В.Г. \ред.\
Экземпляры всего: 12
Наук.Аб. (7), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (1)
Свободны: Наук.Аб. (7), ЧЗ (2), Гурт.2 (2), Гурт.4 (1)   616.31
   М12


    Максименко, Павло Тихонович
    Побічна дія медикаментозних засобів у стоматологічній практиці [Текст] : [навчальний посібник для лікарів-інтернів] / Павло Тихонович Максименко ; МОЗ України, ЦМК, УМСА. - Полтава : [б. и.], 2004. - 180 с. - Бібліогр.: с. 176-179. - ISBN 966-15347-1-3 : 010.00 грн, 015.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Стоматология терапевтическая
   Лекарственная гиперсенсибилизация

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
УМСА
Экземпляры всего: 152
Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Уч.Аб. (144), Гурт.2 (2)
Свободны: Наук.Аб. (5), ЧЗ (1), Уч.Аб. (144), Гурт.2 (2)   616.2
   В 68


    Волосовець, Олександр Петрович
    Раціональна антибіотикотерапія респіраторних захворювань у дітей [Текст] : посібник для студ. вищ. навч. закл. III-IY рівнів акредит. / Олександр Петрович Волосовець. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. - 399 с. - ISBN 966-613-021-9 : 030.00 грн, 035.00 грн
УДК
Рубрики: Респираторные инфекции
Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Юліш , Євген Ісакович
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   616.31
   Я92


    Яценко, Ігор Володленович
    Карпульна місцева анестезія в стоматології (препарати, інструменти, методи) [Текст] : навч. посібник / Ігор Володленович Яценко ; МОЗ. ЦМК з вищ. мед. освіти. - Полтава : АСМІ, 2001. - 73 с. : іл. - Бібліогр.: с.67-75 . - 005.00 грн
УДК
Рубрики: Анестезия в стоматологии
   Анестезирующие средства местные

Кл.слова (ненормированные):
навч. посібник


Доп.точки доступа:
Рибалов, Олег Васильович (Проф., д. м. н., зав. каф. хір. стом.); Андріянова, Ольга Юріївна
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   02
   Ч 28


    Чачко, А. С.
    Развивающаяся библиотека в информационном обществе [Текст] : науч.-методич. пособие / А.С. Чачко. - М. : Либерия, 2004. - 88 с. - (Библиотекарь и время ; вып. 2). - Библиогр.: с. 85-87. - ISBN 5-85129-174-5 : 013.60 грн
ББК 02
Рубрики: Бібліотечна справа
   Посібники

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   02
   Д 74


    Дригайло, Василий Герасимович
    Основы научной организации труда в библиотеке [Текст] : учеб.-метод. пособие / Василий Герасимович Дригайло. - М. : Либерея-бибинформ, 2005. - 422 с. - (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 20). - Библиогр.: с. 344-391. - ISBN 5-85129-175-3 : 051.00 грн
ББК 02(07)
Рубрики: Бібліотечна справа
   Посібники

   Наукова організація праці

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   001.8
   Б 71


    Блюменау, Дмитрий Иосифрвич
    Информационный анализ / синтез для формирования вторичного потока документов [Текст] : учеб. - практич. пособие / Дмитрий Иосифрвич Блюменау. - СПб. : Профессия, 2002. - 235 с. - (Специалист). - Библиогр.: с.204-206. - ISBN 5-93913-033-X : 033.70 грн
ББК 001.8/07/+02/07/+002/07/
Рубрики: Інформація
   Посібники

   Документи

   Переробка

   Автоматизація

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   027
   Д 74


    Дригайло, Василий Герасимович
    Основы управления библиотекой высшего учебного заведения [Текст] : научно - практич. пособие / Василий Герасимович Дригайло. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Либерея, 2004. - 327 с. - Библиогр.: с. 292-319 . - ISBN 5-85129-175-3 : 033.20 грн
ББК 027
Рубрики: Бібліотеки, типи
   Посібники

   Управління

   Вища освіта

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Башун, Елена Владимировна; Волынец, Валентина Николаевна
Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   02
   А49


    Алешин, Леонид Ильич
    Безопасность в библиотеке [Текст] : учеб. - метод. пособие / Леонид Ильич Алешин. - М. : Либерея - бибинформ, 2005. - 245 с. - (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 18). - Библиогр.: с. 186-197 . - ISBN 5-85129-175-3 : 020.40 грн
ББК 02
Рубрики: Бібліотекарі, організація роботи
   Безпека

   Посібники

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   02
   К 30


    Качанова, Елена Юрьевна
    Инновации в библиотеках [Текст] : практич. пособие / Елена Юрьевна Качанова; Под ред. В. А. Минкиной ; СПГУКИ. - СПб. : Профессия, 2003. - 317 с. - (Библиотека). - Библиогр.: с.219-226 . - ISBN 5-93913-042-9 : 037.40 грн
ББК 02
Рубрики: Бібліотечна справа
   Інновації

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   024
   З 41


    Збаровская, Наталья Владиславовна
    Выставочная деятельность публичных библиотек [Текст] : пособие / Наталья Владиславовна Збаровская. - СПб. : Профессия, 2004. - 224 с. - (Библиотека). - Библиогр.: с. 159-163. - ISBN 5-93913-060-7 : 041.20 грн
ББК 02
Рубрики: Бібліотечна справа
   Бібліотеки, типи

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   025
   С 13


    Савина, Инна Александровна
    Библиографическое описание документа: семиотический подход [Текст] : учеб. - методич. пособие / Инна Александровна Савина. - М. : Либерея, 2004. - 86 с. - (Библиотекарь и время ; вып. 4). - Библиогр.: с. 82-84. - ISBN 5-85129-168-0 : 013.60 грн
ББК 025
Рубрики: Бібліографічні описи
   Документи

   Посібники

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   02
   Е 43


    Езова, Светлана Андреевна
    Культура общения библиотекарей [Текст] : учеб. - методич. пособие / Светлана Андреевна Езова. - М. : Либерея, 2004. - 143 с. - (Библиотекарь и время. XXI век ; вып. 11). - Библиогр.: с.140-141 . - ISBN 5-85129-175-3 : 014.00 грн
ББК 02
Рубрики: Бібліотечні кадри
   Культура (етика)

   Спілкування

   Посібники

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   01
   М 79


    Моргенштерн, И. Г.
    Общее библиографоведение [Текст] : учеб. пособие / И. Г. Моргенштерн ; ЧГАКИ. - СПб. : Профессия, 2005. - 208 с. - (Библиотека). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-93913-066-6 : 037.40 грн
ББК 01(07)
Рубрики: Бібліографія
   Навч. посібники для вузів

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)   025
   Б 59


   
    Библиотечно-библиографическая классификация: средние таблицы, таблицы типовых делений общего применения (дополнительный выпуск) [Текст] : практич. пособие / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. - М. : Либерея, 2003. - 249 с. - ISBN 5-85129-143-5 : 028.20 грн
ББК 025
Рубрики: Бібліотечна справа
   Класифікації

   Посібники

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК

Экземпляры всего: 1
БВ (1)
Свободны: БВ (1)