Нагірний, Я. П.
    Вплив ендокринної системи на показники мінерального обміну у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2007. - N2. - С. 2-6 : табл.
Рубрики: ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА
   ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ТРАВМЫ

   ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА -- ПАРАТГОРМОНЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Вплив потоку електромагнітного випромінювання низькотемпературної плазми на регіональний кровообіг і мінералізацію кісткової тканини у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2007. - N3. - С. 24-27 : табл.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- КРОВООБРАЩЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ -- МИНЕРАЛИЗАЦИЯ КОСТНОЙ МАТРИЦЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Вплив ендокринної системи на маркери кісткового метаболізму у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2007. - N3. - С. 37-40 : табл.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ПАРАМЕТРЫ ЕНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ -- МЕТАБОЛИЗМ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Волошина, Л. І.
    Визначення наявності стресової реакції у пацієнтів з переломами нижньої щелепи за показниками периферичної крові [Текст] / Л.І. Волошина // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N3. - С. 5-7
Рубрики: СТРЕСС
   ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
СТРЕСС -- ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ
Аннотация: У сучасному суспільстві актуалізується проблема профілактики і подолання психоемоційного напруження і стресових станів. Травматичні ушкодження лицевого скелета частіше спостерігаються в осіб, які зазнали хронічного нейроемоційного напруження, та супроводжуються розвитком гострої емоційно - больової реакції, яка змінює функціональний стан центральної нервової системи.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тимофеев, А. А.
    Обоснование необходимости проведения санации полости рта у больных с переломом нижней челюсти [Текст] / А.А. Тимофеев, С.В. Максимча // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2005. - N2. - С. 112-116 : цв.ил. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   РОТОВОЙ ПОЛОСТИ ГИГИЕНА

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- САНАЦИЯ ПОЛОСТИ РТА -- УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
Аннотация: Установлено, что после санации полости рта наблюдается снижение микробной сенсибилизации и уменьшается количество воспалительных посттравматических осложнений


Доп.точки доступа:
Максимча, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Клінічне застосування цинктералу для корекції репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N3. - С. 67-69 : табл.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ЦИНКТЕРАЛ
Аннотация: Активний вплив цинктералу на процес репаративного остеогенезу у хворих з ТПНЩ, який реалізується через оптимізацію концентрації іонів кальцію в сироватці крові, підвищення рівня лужної фосфатази при значному зниженні рівня оксипроліну. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є вивчення можливості застосування цинктералу для корекції інших систем, які регулюють репаративний гомеостаз.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)616.31
Н16


    Нагірний, Я. П.
    Аналіз показників остеоденситометрії у хворих з переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // Новини стоматології. - 2005. - №1(42). - С.50-51.
УДК
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ОСТЕОПЕНИЯ
Аннотация: Результаты исследованиясостояния костной ткани у больных с переломами нижней челюсти свидетельствуют о наличии остеопенического синдрома, выраженность которого корелирует с возрастом и массой тела больных с разной степенью детерминантного влияния.
616.31
Т41


    Тимофеев, А. А.
    Возможности проведения гипосенсибилизирующей терапии у больных с переломами нижней челюсти [Текст] / А.А. Тимофеев, С.В. Максимча // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ: Научно-практический стоматологический ж-л. - 2005. - N4. - С. 95-98 : граф. - Библиогр. в конце ст.
УДК
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   ЛЕКАРСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ -- УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
Аннотация: Установлено, что после проведения санации полости рта и назначения цетрина наблюдается нормализация микробной сенсибилизации


Доп.точки доступа:
Максимча, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мирсаева, Ф. З.
    Применение препаратов люцерны посевной в комплексном лечении переломов нижней челюсти [Текст] / Ф.З. Мирсаева, А.А. Изосимов // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2007. - N5. - С. 20-22 : табл. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   ЛЮЦЕРНА

Кл.слова (ненормированные):
ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ ПРЕПАРАТЫ -- ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ


Доп.точки доступа:
Изосимов, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мусиенко, А. И.
    Динамика наблюдений состояния органов и тканей полости рта при лечении переломов нижней челюсти [Ноты] / А.И. Мусиенко, П.И. Ивасенко, В.В. Митчинов // Институт стоматологии : Научно-практический ж-л. - 2007. - N3. - С. 46-48 : табл.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СОСТОЯНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СОСТОЯНИЕ


Доп.точки доступа:
Ивасенко, П.И.; Митчинов, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тимофеев, А. А.
    Изучение состояния нижнего альвеолярного нерва при повреждениях нижней челюсти в динамике проводимого лечения. Часть1. [Текст] / А.А. Тимофеев, В.Л. Леснухин // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 3. - С. 109-115 : граф. . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ОТРОСТОК--НЕРВА

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- НИЖНИЙ АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ НЕРВ -- ОСТЕОСИНТЕЗ


Доп.точки доступа:
Леснухин, В.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особенности течения и лечения переломов нижней челюсти у женщин и мужчин [Текст] / Д.К. Калиновский, И.Н. Матрос-Таранец, А.Л. Иващенко, Кюрджиев С.Н., Маргвелашвили А.В. // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2007. - N 2. - С. 83-85 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ЖЕНЩИНЫ -- МУЖЧИНЫ


Доп.точки доступа:
Калиновский, Д.К.; Матрос-Таранец, И.Н.; Иващенко, А.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Волков, С. И.
    Топографоанатомические изменения в строении височно-нижнечелюстного сустава при переломе міщелкового отростка нижней челюсти на уровне шейки [Текст] / С.И. Волков, Д.В. Баженов, В.А. Сёмкин // СТОМАТОЛОГИЯ : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2011. - Том90, N1. - С. 7-9 : цв.ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ
   ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ

   КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ -- ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТА


Доп.точки доступа:
Баженов, Д.В.; Сёмкин, В.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Барсегян, С.
    Динамика заживления костной раны в зависимости от способа фиксации фрагментов при переломе нижней челюсти по данным микрофокусной рентгенографии (экспериментальное исследование) [Текст] / С. Барсегян, П. Лаптев, И. Буланова // CATHEDRA. КАФЕДРА : Стоматологическое образование в России. - 2010. - N33/34. - С. 25-27 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: РАНЫ И ТРАВМЫ
   РЕНТГЕНОГРАФИЯ

   ЧЕЛЮСТЬ НИЖНЯЯ

Кл.слова (ненормированные):
КРОЛИКИ -- ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- РЕНТГЕНОГРАММЫ, РЕНТГЕНОГРАММЫ МИКРОФОКУСНЫЕ


Доп.точки доступа:
Лаптев, П.; Буланова, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)