Косарев, И. И.
    Профессиональная подготовка врача. Роль гуманитарных циклов [Текст] / И.И. Косарев // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - N2. - С. 60-64
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Міждисциплінарна інтеграція - необхідна складова у процесі вивчення загальної хірургії [Текст] / С.М. Геник, А.В. Симчич, В.Л. Нестеренко, Михальчук Д.С. // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N1. - С. 78-79
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Геник, С.М.; Симчич, А.В.; Нестеренко, В.Л.; Михальчук, Д.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Місце біоетики в педагогічному процесі системи вищої медичної освіти [Текст] / С.М. Геник, А.В. Симчич, В.Л. Нестеренко, Михальчук Д.С. // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N1. - С. 80-81
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БИОЭТИКА

Кл.слова (ненормированные):
БИОЭТИКА -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Нейко, Є.М.; Камінський, В.Я.; Попадинець, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Гурток кафедри пропедевтики внутрішніх захворювань - фундаментальна підготовка фахівців-медиків [Текст] / В.Є. Нейко, М.З. Юрак, І.В. Тимків, Ромаш Н.І. // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N2. - С. 100-101
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Нейко, В.Є.; Юрак, М.З.; Тимків, І.В.; Ромаш, Н.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гнатюк, Р. М.
    Успішність студентів при вивченні психіатрії залежно від психофізіологічних особливостей [Текст] / Р.М. Гнатюк // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 12-14 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ПСИХИАТРИЯ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- СТУДЕНТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мерецький, В. М.
    Організація викладання клінічної фармакології в контексті впровадження кредитно-модульної технології [Текст] / В.М. Мерецький // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 18-20 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

   ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ФАРМАКОЛОГИЯ КЛИНИЧЕСКАЯ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Науково-доказова медицина - основна стратегія підготовки сімейного лікаря на медичному факультеті [Текст] / В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, Л.С. Бабінець, Бутвин С.М., Зоря А.В., Павліковська В.В., Творко В.М. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 31-33 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   МЕДИЦИНА СЕМЕЙНАЯ

   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Гощинський, В.Б.; Боцюк, Н.Є.; Бабінець, Л.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Никоненко, О. С.
    Впровадження принципів доказової медицини в педагогічну практику ЗМАПО [Текст] / О.С. Никоненко, С.Д. Шаповал, С.М. Дмитрієва // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 52-53 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Шаповал, С.Д.; Дмитрієва, С.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Рудіченко, В. М.
    Використання аналізу основних положень лікування диспепсії з позицій доказової медицини при підготовці лікарів загальної практики-сімейної медицини на додипломному етапі [Текст] / В.М. Рудіченко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 57-58 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

   МЕДИЦИНА СЕМЕЙНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Совяк, Т. О.
    Доказова медицина як невід'ємна складова навчального процесу [Текст] / Т.О. Совяк // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 68-69 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ще раз про основні засади Болонського процесу [Текст] / О.М. Островська, В.В. Капечук, Г.З. Корж, Зубань А.Б., Островський М.М. // ГАЛИЦЬКИЙ ЛІКАРСЬКИЙ ВІСНИК : Щоквартальний науково-практичний часопис. - 2008. - Том15, N3. - С. 101-104 : табл.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Островська, О.М.; Капечук, В.В.; Корж, Г.З.; Зубань А.Б., А.Б., Островський М.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Средства мультимедийной визуализации в подготовке семейного врача [Текст] / В.Н. Ждан, Г.В. Волченко, Л.Н. Шилкина, Китура Е.М., Стародубцев С.Г., Лебедь В.Г. // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 29-30
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
Кл.слова (ненормированные):
СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Ждан, В.Н.; Волченко, Г.В.; Шилкина, Л.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дзяк, Г. В.
    Виховна робота щодо запобігання асоціальній поведінці студентської молоді у Дніпропетровській державній медичній академії [Текст] / Г.В. Дзяк, Т.В. Святенко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 8-13 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- СТУДЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Святенко, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Рухова активність - невід'ємний важливий компонент здоров'я під час навчання у вищому навчальному закладі [Текст] / І.Р. Мисула, В.Б. Коваль, А.О. Голяченко, Вакуленко Л.О., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В., Лавріненко О.М., Безродний М.Г., Бобеляк Н.П., Левенець В.Г. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 13-15 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Мисула, І.Р.; Коваль, В.Б.; Голяченко, А.О.; Вакуленко Л.О., Л.О., Бакалюк Т.Г., Левицька Л.В., Лавріненко О.М., Безродний М.Г., Бобеляк Н.П., Левенець В.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Інтеграція навчального процесу- основа ефективності кредитно-модульної системи навчання [Текст] / П.О. Неруш, О.Г. Родинський, О.В. Мозгунов, Демченко О.М. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 16-17 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Неруш, П.О.; Родинський, О.Г.; Мозгунов, О.В.; Демченко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми методичного забезпечення оцінювання знань і вмінь студентів з загальної хірургії за принципами кредитно-модульної системи навчання [Текст] / Я.Й. Крижановський, В.С. Кульбака, В.М. Меллін, Коваленко о.М., Антонів В.Р., Стець М.М. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 18-19 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ХИРУРГИЯ


Доп.точки доступа:
Крижановський, Я.Й.; Кульбака, В.С.; Меллін, В.М.; Коваленко о.М., о.М., Антонів В.Р., Стець М.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Філімонов, В. І.
    Інновації в навчальному процесі кафедри нормальної фізіології [Текст] / В.І. Філімонов, Н.Г. Гончарова, Г.І. Бессараб // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 20-22 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- ФИЗИОЛОГИЯ НОРМАЛЬНАЯ


Доп.точки доступа:
Гончарова, Н.Г.; Бессараб, Г.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми навчального процесу в умовах запровадження кредитно-модульної системи при підготовці студентів -іноземців [Текст] / Н.І. Токарчук, Т.В. Капітан, О.С. Рубіна, Мантак Г.І. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 27-28 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- учебный процесс -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Токарчук, Н.І.; Капітан, Т.В.; Рубіна, О.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проблеми та особливості організації практично орієнтованого викладання фізіології студентам, що навчаються за кредитно-модульною системою [Текст] / С.С. Ткачук, Г.І. Ходоровський, В.І. Швець, Ясінський В.І., Ткачук О.В., Ясінська О.В., Анохіна С.І., Кузнецова О.В. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 29-31 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ФИЗИОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Ткачук, С.С.; Ходоровський, Г.І.; Швець, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Практично орієнтоване викладання фізіології в Українській медичній стоматологічній академії: досвід та перспективи [Текст] / І.В. Міщенко, В.П. Міщенко, Т.М. Запорожець, Весніна Л.Е., Соколенко В.М., Моргун З.К., Павленко г.П., Жукова М.Ю., Коковська О.В., Ткаченко О.В., Федотенкова Н.М. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 32-33 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- ФИЗИОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Міщенко, І.В.; Міщенко, В.П.; Запорожець, Т.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)