Дворник, В. М.
    Діагностичні аспекти зниження висоти прикусу [Текст] / В.М. Дворник; УМСА // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2005. - N5. - С. 53-56
Рубрики: ПРИКУСА АНОМАЛИИ
Кл.слова (ненормированные):
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ -- ТОМОГРАФИЯ -- НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ
Аннотация: Реабілітація стомат. хворих зі зниженою висотою прикусу

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Біда, В. І.
    Ортопедичне лікування хворих із дисфункціями скронево-нижньощелепного суглоба із застосуванням методів електроакупунктури та фізіотерапії [Текст] / В.І. Біда, Н.В. Дідок, С.С. Шагаліна // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N1. - С. 10
Рубрики: ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА СИНДРОМ
Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ
Аннотация: Диагностика и комплексное лечение одного с наиболее распространенных пат. состояний зубочелюстной системы-синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава


Доп.точки доступа:
Дідок, Н.В.; Шагаліна, С.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Новіков, В. М.
    Морфометричні особливості функціонально-діючих елементів зубощелепної системи за даними мр-томографії [Текст] / В.М. Новіков // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N4. - С. 42-44 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА СИНДРОМ
Кл.слова (ненормированные):
ВИСОЧНЫЕ СУСТАВЫ -- НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Рыбалов, О. В.
    Систематизация анатомо-функциональных заболеваний височно-нижнечелюстного сустава [Текст] / О.В. Рыбалов, И.В. Яценко // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N5. - С. 82
Рубрики: ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА СИНДРОМ
Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ -- ВИСОЧНЫЕ СУСТАВЫ


Доп.точки доступа:
Яценко, И.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Войцеховская, О. В.
    Взаємозв'язок оклюзійний порушень зі змінами скронево-нижньощелепних суглобів пацієнтів з односторонніми необмеженими дефектами зубних рядів [Текст] / О.В. Войцеховская // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ: Научно-практический стоматологический ж-л. - 2006. - N4. - С. 122-124 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗУБНОЙ РЯД
   ЗУБОВ СТИРАНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ДЕФЕКТЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ -- ВИСОЧНЫЕ СУСТАВЫ -- НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Хацкевич, Г. А.
    Особенности применения хирургического предушного доступа к височно-нижнечелюстному суставу при травмах [Текст] / Г.А. Хацкевич, И.Г. Трофимов // Стоматология : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2007. - Том86, N6. - С. 47-49 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫЕ ТРАВМЫ
   ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ

   ОСТЕОСИНТЕЗ, ПЛАСТИНКИ

   ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ

Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ СУСТАВ


Доп.точки доступа:
Трофимов, И.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Телішевська, У. Д.
    променеві методи дослідження скронево-нижньощелепних суглобів у клініці ортопедичної стоматології [Текст] / У.Д. Телішевська // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2007. - N6. - С. 34-41 : ил
Рубрики: ДИАГНОСТИКА
   ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ -- ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Любченко, А. В.
    Порушення сполучно-тканинного, мінерального обміну і запальні індекси у дітей з кістково-деструктивними захворюваннями скронево-нижньощелепного суглобу [Текст] / А.В. Любченко // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N 5/6. - С. 63-69 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ КАНАЛ
   МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН

Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ -- МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Воловар, О. С.
    Електроміографічне дослідження стану жувальних м'язів у пацієнтів із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба [Текст] / О.С. Воловар, Н.М. Тімощенко // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N 5/6. - С. 86-91 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ
   ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ -- ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ


Доп.точки доступа:
Тімощенко, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Москаленко, П. А.
    Окклюзионно-компрессионные нарушения компонентов височно-нижнечелюстного сустава при его одностороннем вывихе [Текст] / П.А. Москаленко, О.В. Рыбалов // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2009. - N 3. - С. 9-11 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОККЛЮЗИЯ
   ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА БОЛЕЗНИ

   ВЫВИХИ

Кл.слова (ненормированные):
ВЫВИХ -- НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ -- ОККЛЮЗИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Рыбалов, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ахмедов, Э. Т.
    Оценка эффективности методов лечения хронических артритов височно-нижнечелюстного сустава [Текст] / Э.Т. Ахмедов // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2009. - N 4. - С. 13-15. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: АРТРИТ
   ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ -- АРТРИТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Арсенова, И. А.
    Роль лучевых методов диагностики и магнитно-резонансной томографии при повреждениях височно-нижнечелюстного сустава [Текст] / И.А. Арсенова, Я.Л. Манакова, В.С. Кузнецов // КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : Ежеквартальний ж-л для стоматологов-практиков. - 2010. - N 2. - С. 42-46 : цв.ил. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1811-153Х
Рубрики: ТОМОГРАФИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
   ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В СТОМАТ -- НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ -- ТОМОГРАФИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНС


Доп.точки доступа:
Манакова, Я.Л.; Кузнецов, В.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)