Коваленко, В. Н.
    Метаболическая терапия у больных с ишемической болезнью сердца с позиций доказательной медицины [Текст] / В.Н. Коваленко, Е.Г. Несукай // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 82-88 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ

   ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Несукай, Е.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Воронков, Л. Г.
    Триметазидин при хронической коронарогенной сердечной недостаточности: время пришло? [Текст] / Л.Г. Воронков // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 8-20 : рис. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ -- ТРИМЕТАЗИДИН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Харченко, В. В.
    Функціональний стан печінки та показники енергетичного обміну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки в поєднанні з гіпертонічною хворобою [Текст] / В.В. Харченко // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2009. - N 2. - С. 81-84 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ПЕЧЕНИ ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Похилько, В. І.
    Ефективність метаболічної та нейропротекторної терапії новонароджених з асфіксією на основі аналізу обстеження немовлят за шкалою нейроповедінкового моніторингу [Текст] / В.І. Похилько // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 130-134 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ТЕРАПИЯ (МЕТОД)
   НОВОРОЖДЕННЫЙ

   МОНИТОРИНГ

Кл.слова (ненормированные):
ШКАЛА -- НОВОРОЖДЕННЫЙ -- МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Похилько, В. І.
    Захворюваність та нервово-психічний розвиток дітей, які перенесли асфіксію та отримували в ранньому неонатальному періоді метаболічну і нейропротекторну терапію [Текст] / В.І. Похилько // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 3. - С. 297-304 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПОКСИЯ
   НОВОРОЖДЕННЫЙ, БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ -- НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ -- МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ -- НЕЙРОПРОТЕКТОРНАЯ ТЕРАПИЯ -- ЦЕРЕБРОКУРИН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шлімкевич, І. В.
    Ефективність метаболічної терапії у дітей з артеріальною гіпертензією [Текст] / І.В. Шлімкевич, О.В. Синоверська // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2011. - N4. - С. 58-62. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ

   РЕОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ -- ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ -- МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Синоверська, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)