Образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием по специальности 040401.04 СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ [Текст] // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - N4. - С. 57-68
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
СТАНДАРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ракова, Н. О.
    Використання інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах [Текст] / Н.О. Ракова, Р.Л. Золотарьова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N3. - С. 96-98
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -- ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК


Доп.точки доступа:
Золотарьова, Р.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Салій, А. В.
    Компетентнісний підхід в системі вищої медичної освіти та підготовці лікарів-стоматологів [Текст] / А.В. Салій // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N3. - С. 98-100
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТОМАТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВРАЧЕБНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, Ю. П.
    Вплив мультимедійних технологій на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів під час лекційних занять з медичної і біологічної фізики [Текст] / Ю.П. Ткаченко, Н.В. Лобач, Н.В. Тронь // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N3. - С. 100-104 : табл.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ФИЗИКА

Кл.слова (ненормированные):
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Лобач, Н.В.; Тронь, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Улановська-Циба, Н. А.
    Інтегративний підхід у викладанні медичної біології [Текст] / Н.А. Улановська-Циба // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N3. - С. 104-106
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   БИОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- БИОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Снєгірьов, П.
    Вступна кампанія - 2011. Замовлення держави виконано, або Курс на подолання дефіциту медичних кадрів [Текст] / П. Снєгірьов // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N4. - С. 8-10 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ВСТУПИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ -- МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Наш опыт внедрения кредитно-модульной системы оценки знаний студентов на кафедре оториноларингологии [Текст] / В.В. Березнюк, А.В. Ковтуненко, А.В. Зайцев, Чернокур А.А. // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2011. - N6. - С. 66-68 . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Березнюк, В.В.; Ковтуненко, А.В.; Зайцев, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гривенко, С. Г.
    Перспективи використання сучасних комп'ютерних технологій при кредитно-модульній системі навчання [Текст] / С.Г. Гривенко, Ю.Г. Барановський // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 15-17 : фото . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Кл.слова (ненормированные):
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ -- ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Барановський, Ю.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Юкало, В. Я.
    Вивчення культури писемної ділової мови в курсі української мови (за професійним спрямуванням) у вищих медичних навчальних закладах [Текст] / В.Я. Юкало // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 17-19 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК -- УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шальнова-Козаченко, О. В.
    Історія медицини як наука та предмет викладання у світі, в Україні та в ОНМедУ : вступна лекція з курсу "Історія медицини" [Текст] / О.В. Шальнова-Козаченко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 20-29 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ -- ПЕРСОНАЛИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Поетапність навчання лікарів-хірургів на курсах ендоскопічної хірургії в Тернопільському державному медичному університеті [Текст] / О.Л. Ковальчук, М.С. Гнатюк, П.І. Шев'як и др // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 29-31 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ХИРУРГИЯ -- УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ -- ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ


Доп.точки доступа:
Ковальчук, О.Л.; Гнатюк, М.С.; Шев'як, П.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Опанування студентами практичних навичок як складова частина покращення якості навчального процесу на кафедрі нейрохірургії і неврології Одеського державного медичного університету [Текст] / А.С. Сон, В.В. Добровольський, Ю.І. Горанський и др // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 32-34 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- НЕЙРОХИРУРГИЯ -- НЕВРОЛОГИЯ -- ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ


Доп.точки доступа:
Сон, А.С.; Добровольський, В.В.; Горанський, Ю.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вовк, К. В.
    Особливості викладання дисципліни "медицина катастроф" для студентів медичних ВНЗ у сучасних умовах [Текст] / К.В. Вовк, О.В. Сокруто, Є.Я. Ніколенко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 35-36 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ


Доп.точки доступа:
Сокруто, О.В.; Ніколенко, Є.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Методологічні аспекти викладання елективного курсу "Сучасні проблеми молекулярної біології" у вищій медичній школі [Текст] / Т.І. Шевчук, Р.П. Піскун, С.М. Горбатюк, Ніколаєнко О.О. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 37-39 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
БИОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА


Доп.точки доступа:
Шевчук, Т.І.; Піскун, Р.П.; Горбатюк, С.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Самонавчання як мотиваційна складова якісної освіти [Текст] / Л.Р. Шостакович-Корецька, В.В. Маврутенков, А.В. Чергінець и др // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 43-46 : табл. . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
САМООБРАЗОВАНИЕ -- ОБРАЗОВАНИЯ КАЧЕСТВО -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА


Доп.точки доступа:
Шостакович-Корецька, Л.Р.; Маврутенков, В.В.; Чергінець, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Педанов, Ю. Ф.
    Особливості програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в Україні й Чеській республіці [Текст] / Ю.Ф. Педанов, А.І. Гоженко, Р.Ф. Макулькін // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 50-51 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЗА РУБЕЖОМ -- АНАТОМИЯ -- ФИЗИОЛОГИЯ -- ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Гоженко, А.І.; Макулькін, Р.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бойків, А. Б.
    Досвід впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з пропедевтики ортопедичної стоматології [Текст] / А.Б. Бойків // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 55-57 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- КРЕДИТНО-МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Майбутньому лікарю досконалі знання української мови [Текст] / В.І. Ляховський, Д.Г. Дем'янюк, О.М. Люлька и др // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 66-68 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- УМСА -- УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК


Доп.точки доступа:
Ляховський, В.І.; Дем'янюк, Д.Г.; Люлька, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Досвід викладання іноземним студентам на кафедрі хірургії з анестезіологією № 2 [Текст] / О.В. Олійник, А.Р. Вайда, А.Я. Господарський и др // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 69-71 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ХИРУРГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ -- УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС


Доп.точки доступа:
Олійник, О.В.; Вайда, А.Р.; Господарський, А.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Клішевич, Б. А.
    Історія становлення медичної освіти в Україні як державного нормативного компонента військово-медичної освіти [Текст] / Б.А. Клішевич, Ю.В. Рум'янцев, І.Ф. Гончаренко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N1. - С. 84-90 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ВОЕННАЯ МЕДИЦИНА

Кл.слова (ненормированные):
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ -- МЕДИЦИНСКОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- МЕДИЦИНА ВОЕННАЯ


Доп.точки доступа:
Рум'янцев, Ю.В.; Гончаренко, І.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)