Україна., МОЗ.
    Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Кардіологія" [Текст] / МОЗ. Україна. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2006. - N6. - С. 89-115 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: КАРДИОЛОГИЯ
   МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПРОТОКОЛЫ -- КАРДИОЛОГИЯ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Городов, О. Н.
    Анализ факторов, влияющих на выбор врачом-стоматологом технологий эндодонтического лечения [Текст] / О.Н. Городов // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - N12. - С. 11-13 : табл.
Рубрики: ЭНДОДОНТИЯ
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- КАЧЕСТВО

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бондаренко, Н. Н.
    Понятие "качество" в медицине [Текст] / Н.Н. Бондаренко // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - N3. - С. 7-9
Рубрики: МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО
   СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Кл.слова (ненормированные):
Медицинская помощь -- Качество -- Здравоохранение

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Юшина, О. Б.
    От теории к практике. Роль автоматизации экспертной деятельности лечебно-профилактического учреждения в совершенствовании качества медицинской помощи [Текст] / О.Б. Юшина // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - N11. - С. 2-3
Рубрики: МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО
   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ -- ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Програма національного стратегічного планування розвитку системи медичних стандартів в Україні [Текст] // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2006. - ТомXI-XII, N6. - С. 15-27 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- СТАНДАРТЫ -- ПРОГРАММЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Василишин, Р. Й.
    Технології розрахунку собівартості і цін медичних процедур на нозологічної одиниці. Алгоритми визначення коефіцієнтів перерозподілу накладних витрат у закладах охорони здоров'я - основа для створення медико-економічних стандартів [Текст] / Р.Й. Василишин // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2006. - ТомXI-XII, N6. - С. 28-34 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСУРСОВ НОРМИРОВАНИЕ
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- СТАНДАРТЫ -- ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оценка качества зубных и челюстных протезов (программа для ( ЭВМ) [Ноты] / В.Н. Трезубов, Р.А. Розов, О.Н. Сапронова, Кусевицкий Л.Я., Кобзева С.А., Петраков Д.С., Привалов В.В. // Институт стоматологии : Научно-практический ж-л. - 2006. - N3. - С. 32-33. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
   ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ ПОЛНЫЙ

   ОРТОПЕДИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ


Доп.точки доступа:
Трезубов, В.Н.; Розов, Р.А.; Сапронова, О.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Силуянова, И. В.
    Этико-правовая культура врача как фактор качества медицинской помощи [Текст] / И.В. Силуянова, В.В. Яковлев // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - N4. - С. 5-9
Рубрики: "ВРАЧ-БОЛЬНОЙ" ОТНОШЕНИЯ
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- ВРАЧЕБНАЯ ЭТИКА -- НРАВСТВЕННОСТЬ


Доп.точки доступа:
Яковлев, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Силуянова, И. В.
    Этико-правовая культура врача как фактор качества медицинской помощи [Текст] / И.В. Силуянова, В.В. Яковлев // СТОМАТОЛОГ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - N6. - С. 5-9
Рубрики: МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО
   ЭТИКА В СТОМАТОЛОГИИ

Кл.слова (ненормированные):
ВРАЧ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ


Доп.точки доступа:
Яковлев, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Богомаз В.М.
    Проблеми зовнішньої оцінки якості медичних послуг, наданих за договорами добровільного медичного страхування [Текст] / Богомаз В.М.; В.М. Богомаз, Н.М. Лелюх, Ж.П. Вакуленко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 85-92 : табл.
Рубрики: СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- КАЧЕСТВО


Доп.точки доступа:
Лелюх, Н.М.; Вакуленко, Ж.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Богомаз, В. М.
    Проблеми зовнішньої оцінки якості медичних послуг, наданих за договорами добровільного медичного страхування [Текст] / В.М. Богомаз, Н.М. Лелюх, Ж.П. Вакуленко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 85-92 : табл.
Рубрики: СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА
   МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- КАЧЕСТВО


Доп.точки доступа:
Лелюх, Н.М.; Вакуленко, Ж.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Єфіменко Т.П.
    Обсяги спеціалізованої медичної допомоги дітям у закладах сімейної медицини Харківської області [Текст] / Єфіменко Т.П. ; Т.П. Єфіменко // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 99-102 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
   МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Аннотация: За даними зрізу роботи протягом двох тижнів закладів сімейної медицини Харківської області, наведена структура звернень та проведено їх порівняльний аналіз з контрольною групою. У закладах сімейної медицини вивчено обсяг спеціалізованої медичної допомоги дітям.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Богомаз, В. М.
    Влияние способа оплаты медицинских услуг на уровень удовлетворенности пациентов качеством амбулаторной медицинской помощи [Текст] / В.М. Богомаз, А.В. Гура // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2007. - ТомV-VI, N3. - С. 127-130 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
   СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ -- УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ


Доп.точки доступа:
Гура, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерьми. Пути совершенствования медико-социальной помощи [Текст] / В.Н. Садовникова, О.В. Чумакова, Н.В. Вартапетова, Карпушкина А.В. // ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДИАТРИИ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том7, N1. - С. 18-20 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1682-5527
Рубрики: ВИЧ ИНФЕКЦИИ
   СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ВИЧ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


Доп.точки доступа:
Садовникова, В.Н.; Чумакова, О.В.; Вартапетова, Н.В.; Карпушкина, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Программа" Семейная стоматология" как система комплексной медико-психологической помощи семье, имеющей ребенка с врожденной челюстно-лицевой патологией [Ноты] / л.И. Юрьева, Е.С. Набойченко, М.П. Харитонова, Григорьев С.С. // Институт стоматологии : Научно-практический ж-л. - 2007. - N4. - С. 20-21
Рубрики: СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
   ГУБЫ РАСЩЕЛИНА

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- СТОМАТОЛОГИЯ СЕМЕЙНАЯ -- ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Юрьева, л.И.; Набойченко, Е.С.; Харитонова, М.П.; Григорьев, С.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Аналіз і результати лікування синдрому стопи діабетика в умовах спеціалізованого центру [Текст] / В.І. Десятерик, І.О. Яременко, С.П. Міхно, Котов О.В. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N1/2. - С. 223-224 : табл.
Рубрики: ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА
Кл.слова (ненормированные):
СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ


Доп.точки доступа:
Десятерик, В.І.; Яременко, І.О.; Міхно, С.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шестакова, І. В.
    Аналіз діяльності інфекційної служби для дорослих у м. Києві в 2007 році [Текст] / І.В. Шестакова, Л.А. Колос // СУЧАСНІ ІНФЕКЦІЇ : Науково-практичний часопис. - 2008. - N1. - С. 8-12. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ
   СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- ИНФЕКЦИОННАЯ СЛУЖБА -- СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ


Доп.точки доступа:
Колос, Л.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Скачкова, Е. И.
    О программе государственных гарантий оказания гражданам России бесплатной медицинской помощи в противотуберкулезных учреждениях [Текст] / Е.И. Скачкова, О.Б. Нечаева // ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ : Ежемесячный научно-практический ж-л. - 2008. - N7. - С. 14-18 : табл. . - ISSN 1728-2993
Рубрики: МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ
   ФТИЗИАТРИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ -- ФТИЗИАТРИЯ


Доп.точки доступа:
Нечаева, О.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Антибиотикассоциированные диареи во фтизиатрической практике: стандартизация диагностики, лечения, профилактики, экспертиза качества медицинской помощи [Текст] / А.В. Березников, А.В. Мордык, А.В. Лысов, Конев В.П. // ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ : Ежемесячный научно-практический ж-л. - 2008. - N7. - С. 47-50 : табл. . - ISSN 1728-2993
Рубрики: ДИАРЕЯ
   ФТИЗИАТРИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ДИАРЕИ -- ФТИЗИАТРИЯ -- МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ


Доп.точки доступа:
Березников, А.В.; Мордык, А.В.; Лысов, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Про затвердження Галузевої програми стандартизації медичної допомоги на період до 2010 року [Текст] // СТОМАТОЛОГ : Журнал для практикующего стоматолога и зубного техника. - 2008. - N8. - С. 60-62
Рубрики: МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ
   НАКАЗ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ -- НАКАЗ МОЗ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)