Кожанов, Л. Г.
    Принципы ранней диагностики злокачественных новообразований ЛОР-органов [Текст] / Л.Г. Кожанов, Н.Х. Шацкая, Л.А. Лучихин // ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ : Медицинский научно-практический ж-л. - 2008. - N5. - С. 7-10 : табл. . - ISSN 0042-4668
Рубрики: ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   --ДИАГНОСТИКА
Кл.слова (ненормированные):
ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ


Доп.точки доступа:
Шацкая, Н.Х.; Лучихин, Л.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Дослідження компонентів систем протеолізу та гемостазу в плазмі крові у хворих із злоякісними новоутвореннями верхніх дихальних шляхів до і після хірургічного втручання [Текст] / С.В. Верьовка, О.П. Голобородько, О.Й. Кизим, Клись Ю.Г., Зайцева Н.В. // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2010. - N 3. - С. 2-9 : табл. . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ГЕМОСТАЗ

Кл.слова (ненормированные):
ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ -- ФИБРИНОГЕН


Доп.точки доступа:
Верьовка, С.В.; Голобородько, О.П.; Кизим, О.Й.; Клись Ю.Г., Ю.Г., Зайцева Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Онкоотоларингологія як складова частина отоларингології - забезпечення висококваліфікованої допомоги хворим з онкологічними захворюваннями ЛОР-органів [Текст] / О.Г. Плаксивий, М.Д. Воєвідка, В.І. Ушаков, Лісовий А.К. // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2010. - N 4. - С. 68-70 . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
   ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ИСТОРИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ -- ОНКОЛОГИЯ ПРЕВЕНТИВНАЯ


Доп.точки доступа:
Плаксивий, О.Г.; Воєвідка, М.Д.; Ушаков, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Дослідження компонентів протеолітичної, коагуляційної та фібринолітичної систем плазми крові у пацієнтів з різною патологією лор-органів [Текст] / О.П. Голобородько, О.Й. Кизим, Ю.Г. Клись, Верьовка С.В., Зайцева Н.В., Кікоть Ю.В., Савченко Т.Д. // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2010. - N 5. - С. 34-39 : табл. . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ТЕСТЫ -- ГЕМОСТАЗ -- ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ


Доп.точки доступа:
Голобородько, О.П.; Кизим, О.Й.; Клись, Ю.Г.; Верьовка С.В., С.В., Зайцева Н.В., Кікоть Ю.В., Савченко Т.Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Коротких, Н. Г.
    Опыт лечения злокачественных опухолей верхнечелюстных пазух [Текст] / Н.Г. Коротких, Т.А. Машкова, В.Г. Трохин // ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ : Медицинский научно-практический ж-л. - 2010. - N 5. - С. 63 . - ISSN 0042-4668
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ ВЕРХНЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ РАК -- ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ЧЕЛЮСТИ ВЕРХНЕЙ ОПУХОЛИ


Доп.точки доступа:
Машкова, Т.А.; Трохин, В.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Наблюдение фибромиксаркомы левой половины полости носа, левой верхнечелюстной пазухи, носоглотки, клеток решетчатого лабиринта и левой половины клиновидной пазухи [Текст] / З.М. Ашуров, В.Г. Зенгер, А.С. Болканов, Мустафаев Д.М. // ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ : Медицинский научно-практический ж-л. - 2007. - N 3. - С. 59-61 . - ISSN 0042-4668
Рубрики: НОСА НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ГЕМОБЛАСТОЗЫ -- РАБДОМИОСАРКОМА


Доп.точки доступа:
Ашуров, З.М.; Зенгер, В.Г.; Болканов, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Козаренко, Т. М.
    Функціональні проби при мультидетекторній комп'ютерній томографії у хворих на рак гортані та гортанної частини глотки [Текст] / Т.М. Козаренко, К.Ю. Логаніхіна, Е.В. Лукач // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2011. - N3. - С. 47-52 : фото . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ГОРТАНИ БОЛЕЗНИ
   ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГОРТАНИ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ТОМОГРАФИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ


Доп.точки доступа:
Логаніхіна, К.Ю.; Лукач, Е.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Обоснование и эффективность применения антиоксидантного комплекса "Новомин" у больных с лор-онко-патологией [Текст] / Ф.Д. Евчев, В.Й. Кресюн, В.В. Гаевский, Евчева А.Ф. // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2011. - N6. - С. 33-36 . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- НОВОМИН -- АНТИОКСИДАНТНЫЙ КОМПЛЕКС


Доп.точки доступа:
Евчев, Ф.Д.; Кресюн, В.Й.; Гаевский, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Свєтлєйший, А. М.
    Плеоморфна аденома ротової частини глотки [Текст] / А.М. Свєтлєйший, Р.А. Свєтлєйший, В.О. Синиця // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2011. - N6. - С. 50-51 : фото.цв. . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ
   ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ НОВООБРАЗОВАНИ -- РОТОВОЙ ПОЛОСТИ АДЕНОМА -- ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ


Доп.точки доступа:
Свєтлєйший, Р.А.; Синиця, В.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Попович, В. І.
    Класифікація місцевих променевих уражень у онкоотоларингологічних хворих [Текст] / В.І. Попович, Р.А. Абизов, С.С. Самойленко // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2011. - N6. - С. 56-61 . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
   ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛОР-ОРГАНОВ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ -- ЛУЧЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ КЛАССИФИКАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Абизов, Р.А.; Самойленко, С.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)