Легочная гипертензия и правожелудочковая недостаточность. Часть VI. Классификация и патоморфология первичной легочной артериальной гипертензии [Текст] / Т.А. Батыралиев, С.А. Махмутходжаев, Э. Эсинси и др // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - Том47, N1. - С. 75-81 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ
   СЕРДЦА БОЛЕЗНИ

   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ


Доп.точки доступа:
Батыралиев, Т.А.; Махмутходжаев, С.А.; Эсинси, Э.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Треумова С.І.
    Систолічна і діастолічна функції міокарда лівого шлуночка у хворих із синдромом хронічного легеневого сердця до лікування [Текст] / Треумова С.І.; С.І. Треумова; УМСА // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 94-98 : табл.
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ
   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

   ГИПОКСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- ДИСФУНКЦИЯ
Аннотация: Проведено обследование 60 больных с синдромом хронического сегочного сердца, изучено состояние систолической и диастолической дисфункции левого желудочка

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Редчиць І.В.
    Особливості перебігу хронічного легеневого серця у хворих похилого і старечого віку, принципи його лікування [Текст] / Редчиць І.В.; І.В. Редчиць, С.І. Треумова, В.І. Редчиць // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 141-143 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ЭНДОТЕЛИЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ВОЗРАСТ
Аннотация: Обследовано 50 больных хроническим легочным сердцем на фоне хронических обструктивных заболеваний легких пожилого и старческого возраста. Выделены особенности течения легочного сердца у пожилых, принципы его лечения


Доп.точки доступа:
Треумова, С.І.; Редчиць, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Треумова С.І.
    Діагностіка ендотеліальної дисфункції у хворих із синдромом хронічного легеневого серця, попередні результати [Текст] / Треумова С.І.; С.І. Треумова // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 118-121. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   ЭНДОТЕЛИЙ

   ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ЭНДОТЕЛИЙ -- ДИСФУНКЦИЯ
Аннотация: Проведено обследование 32 больных с синдромом хронического легочного сердца. Изучены показатели эндотелиальной дисфункции

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фомин, В.
    Хроническое легочное сердце и легочная гипертензия [Рукопись] / В. Фомин, Е. Попова, С. Моисеев // Врач. - 2007. - N12. - С. 2-6 . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ ЛЕГОЧНАЯ
Кл.слова (ненормированные):
легочное СЕРДЦЕ -- ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ПАЛЬЦЫ ГИППОКРАТА


Доп.точки доступа:
Попова, Е.; Моисеев, С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Треумова, С. І.
    Зміни показників морфометрії плечової артерії у хворих на легеневе серце в залежності від тяжкості перебігу до лікування [Текст] / С.І. Треумова // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2008. - N2. - С. 120-122 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   АРТЕРИИ

   ГИПОКСИЯ

   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИЯ ПЛЕЧЕВАЯ -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Влияние рамиприла (хартила) на структурно-функциональное состояние сердца у больных с хроническим легочным сердцем [Текст] / С.И. Крушка, И.В. Буторов, С.И. Буторов, Бодруг Н.И., Тофан Е.Ф. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N9. - С. 63-67 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ИНГИБИТОРЫ
   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ИНГИБИТОРЫ АПФ -- РАМИПРИЛ


Доп.точки доступа:
Крушка, С.И.; Буторов, И.В.; Буторов, С.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Диагностика легочного сердца у больных хронической обструктивной болезнью легких [Текст] / А.В. Струтынский, Р.Г. Бакаев, А.И. Сивцева, Пальшина А.М., Харунов А.Н., Шахурдина С.В., Виноградова Д.В. // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 2. - С. 56-60 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ
   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Кл.слова (ненормированные):
ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БО -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ЭХОКАРДИОГРАФИЯ


Доп.точки доступа:
Струтынский, А.В. ; Бакаев, Р.Г.; Сивцева, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Калмыкова, А. В.
    Вариабельность сердечного ритма при хроническом легочном сердце [Текст] / А.В. Калмыкова, Т.Ф. Миронова, Е.В. Давыдова // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 5. - С. 25-30 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА


Доп.точки доступа:
Миронова, Т.Ф.; Давыдова, Е.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Середюк, В. Н.
    Функціональний стан і кардіогемодинаміка правих відділів у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце під впливом тривалого застосування кандесартану [Текст] / В.Н. Середюк // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 2. - С. 47-51. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
Кл.слова (ненормированные):
КАНДЕСАРТАН -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ЖЕЛУДОЧЕК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Сумин, А. Н.
    Электростимуляция скелетных мыщц в реабилитации больных с хроническим легочным сердцем: влияние на аритмогенез и вегетативный статус [Текст] / А.Н. Сумин, Н.А. Сницкая, О.Г. Архипов // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 9. - С. 45-51 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ


Доп.точки доступа:
Сницкая, Н.А.; Архипов, О.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Треумова, С. І.
    Клінічні особливості перебігу хронічного легеневого серця на фоні хронічного обструктивного захворювання легень [Текст] / С.І. Треумова // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 130-133 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Рахимова, Д. А.
    Состояние диастолической функции правого желудочка сердца и периферической гемодинамики при различных режимах терапии у больных хроническим лёгочным сердцем [Текст] / Д.А. Рахимова // ТУБЕРКУЛЕЗ И БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ : ( до 07.2009"Проблемы туберкулеза и болезней легких")Ежемесячный научно-практический ж-л. - 2010. - N 4. - С. 35-37 . - ISSN 1728-2993
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
Кл.слова (ненормированные):
ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ПРАВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК СЕРДЦА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Прогнозування розвитку хронічного легеневого серця у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень [Текст] / Л.С. Воєйкова, В.В. Єфімов, В.І. Блажко, Крахмалова О.О. // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2010. - N 4. - С. 48-51 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ
   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

   АЗОТА ОКСИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- АЗОТА ОКСИД


Доп.точки доступа:
Воєйкова, Л.С.; Єфімов, В.В.; Блажко, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Середюк, В. Н.
    Ефективність інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту і блокаторів рецепторів ангіотензину-II у хворих із хронічним легеневим серцем за динамікою васкулоендотеліального фактора росту [Текст] / В.Н. Середюк // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2010. - N 4. - С. 67-71 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ИНГИБИТОРЫ

   АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ИНГИБИТОРЫ -- КАНДЕСАРТАН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Середюк, В. Н.
    Динаміка індуктора апоптозу FAS-LIGAND при застосуванні двохступеневої блокади ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у хворих на хронічне легеневе серце [Текст] / В.Н. Середюк // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2011. - N 1. - С. 22-27 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   АПОПТОЗ

   АНГИОТЕНЗИН II

   ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ИНДУКТОР АПОПТОЗУ -- РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРО

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Конопльова, Л. Ф.
    Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції у розвитку хронічного легеневого серця бронхолегеневого генезу в поєднанні з ішемічною хворобою серця [Текст] / Л.Ф. Конопльова, С.І. Треумова // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том3, N2. - С. 119-121. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДИСТЫЙ

   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

   АЗОТА ОКСИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ХРОНИЧЕСКОЕ ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- БРОНХОЛЕГОЧНАЯ СИСТЕМА -- ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Треумова, С.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Треумова, С. І.
    Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції в розвитку хронічного легеневого серця у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень [Текст] / С.І. Треумова // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2011. - N3. - С. 93-94 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ОБСТРУКТИВНЫЕ
   ЭНДОТЕЛИН

Кл.слова (ненормированные):
ЭНДОТЕЛИЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ЛЕГКИХ БОЛЕЗНИ ХРОНИЧЕСКИЕ -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ОКСИД АЗОТА -- АРТЕРИЯ ПЛЕЧЕВАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Рахимова, Д. А.
    Качество жизни больных с хроническим легочным сердцем: зависимость от кардиореспираторных параметров [Текст] / Д.А. Рахимова // Укр. терапевт. журн. - 2012. - N1. - С. 52-55
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ--ASTHMA
   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ--PULMONARY HEART DISEASE

   КАЧЕСТВО ЖИЗНИ--QUALITY OF LIFE

Кл.слова (ненормированные):
АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ -- КАЧЕСТВО ЖИЗНИ -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)