Скибицкий, В. В.
    Особенности суточного профиля артериального давления и структурно-функционального состояния левого желудочка у женщин с различным генезом климакса [Текст] / В.В. Скибицкий, Ю.Н. Медведева, Е.Л. Шухардина // РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический кардиологический журнал. - 2006. - N6. - С. 24-28 : табл. . - ISSN 1560-4071
Рубрики: КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

   КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Кл.слова (ненормированные):
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК


Доп.точки доступа:
Медведева, Ю.Н.; Шухардина, Е.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особенности структурно-функционального состояния левых отделов сердца у больных ревматоидным артритом при лечении глюкокортикоидами, нестероидными противовоспалительными препаратами и метотрексатом [Текст] / Д.Е. Завалина, Г.Б. Колотова, И.Ф. Гришина и др // РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический кардиологический журнал. - 2006. - N6. - С. 58-63 : табл. . - ISSN 1560-4071
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

   ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НЕСТЕРОИДНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ -- СЕРДЦЕ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК


Доп.точки доступа:
Завалина, Д.Е.; Колотова, Г.Б.; Гришина, И.Ф.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ушкварок, Л. Б.
    Патогенетические особенности состояния гомеостатических систем организма больных хронической сердечной недостаточностью с сохраненной систолической функцией левого желудочка [Текст] / Л.Б. Ушкварок // ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. - 2006. - N5. - С. 91-98 : табл. . - ISSN 1028-6616
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дзяк, Г. В.
    Особливості структурно-функціональної перебудови лівого передсердя та лівого шлуночка у хворих із фібриляцією передсердь [Текст] / Г.В. Дзяк, Л.І. Васильєва, Л.В. Сапожниченко // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2006. - N4. - С. 9-12 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ПРЕДСЕРДИЙ ФИБРИЛЛЯЦИЯ
   СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕВОЕ ПРЕДСЕРДИЕ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ


Доп.точки доступа:
Васильєва, Л.І.; Сапожниченко, Л.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тихонова, С. А.
    Рівень стабільних метаболітів оксиду азоту і NO-сінтазна активність плазми та еритроцитів у молодих чоловіків з нормальним, високим нормальним артеріальним тиском і артеріальною гіпертензією І ступеня залежно від типу ремоделювання лівого шлуночка [Текст] / С.А. Тихонова // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2006. - N4. - С. 36-40 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
артериальная гипертензия -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Прихода, И. В.
    Влияние нейромодулирующей терапии на качество жизни больных, перенесших острый коронарный синдром без элевации сегмента ST, осложненный острой левожелудочковой недостаточностью [Текст] / И.В. Прихода // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N1. - С. 16-20 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   СТЕНОКАРДИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ -- КАЧЕСТВО ЖИЗНИ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Червонописька, О. М.
    Діагностика серцевої недостатності та сучасна концепція ремоделювання лівого шлуночка: роль ультразвукового дослідження серця [Текст] / О.М. Червонописька // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 92-99. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Треумова С.І.
    Систолічна і діастолічна функції міокарда лівого шлуночка у хворих із синдромом хронічного легеневого сердця до лікування [Текст] / Треумова С.І.; С.І. Треумова; УМСА // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N1. - С. 94-98 : табл.
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК--ГИПЕРТРОФИЯ
   ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ

   ГИПОКСИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- ДИСФУНКЦИЯ
Аннотация: Проведено обследование 60 больных с синдромом хронического сегочного сердца, изучено состояние систолической и диастолической дисфункции левого желудочка

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вакуленко К.Є.
    Морфо-функциональний стан ремодульованого лівого шлуночка у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу [Текст] / Вакуленко К.Є.; К.Є. Вакуленко, І.П. Кудря // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 71-74 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК
Аннотация: Метою дослідження було визначення зв'язку проміж ремоделюванням лівого шлуночка та його функціональними можливостями у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою


Доп.точки доступа:
Кудря, І.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Буженица, С.
    Ремоделирование левого желудочка у больных острым инфарктом миокарда [Рукопись] / С. Буженица, Г. Бабушкина, О. Булатова // Врач. - 2007. - N9. - С. 78-79 : табл. . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
Кл.слова (ненормированные):
ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- ИНФАРКТ МИОКАРДА


Доп.точки доступа:
Бабушкина, Г.; Булатова, О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Децик, О. Б.
    Ремоделювання та функціональний стан лівого шлуночка у хворих з ізольованою систолічною гіпертензією [Текст] / О.Б. Децик, О.Й. Жарінов, І.М. Тумак // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 37-41 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТЕНЗИЯ -- РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК


Доп.точки доступа:
Жарінов, О.Й.; Тумак, І.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Воронков, Л. Г.
    Виживання пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і систолічною дисфункцією лівого шлуночка залежно від основних демографічних та загальноклінічних показників за даними трирічного проспективного спостереження [Текст] / Л.Г. Воронков, Н.А. Ткач // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N5. - С. 72-77 : граф. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- СИСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА


Доп.точки доступа:
Ткач, Н.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Іржицька, Н. В.
    Вплив карведилолу на клінічний перебіг алкогольного цирозу печінки у пацієнтів зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка [Текст] / Н.В. Іржицька // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 60-63 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГЕМОДИНАМИКА
   СИМПАТОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

   ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ АЛКОГОЛЬНЫЙ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- СИСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ СЕРДЦА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Прогностичні предиктори змін гемодинаміки при гострому інфаркті міокарда, ускладненого гострою лівошлуночковою недостатністю [Текст] / Т.О. Ілащук, Н.А. Турубарова-Леунова, Є.С. Стефанюк, Тащук В.К. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 96-98 : табл.
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
   ГЕМОДИНАМИКА

Кл.слова (ненормированные):
ИНФАРКТ МИОКАРДА -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК


Доп.точки доступа:
Ілащук, Т.О.; Турубарова-Леунова, Н.А.; Стефанюк, Є.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гапон, Л. И.
    Структурно-функциональные изменения сердца и суточный профиль артериального давления у больных артериальной гипертонией на Крайнем Севере [Текст] / Л.И. Гапон, Н.П. Шуркевич, А.С. Ветошкин // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 87, N 9. - С. 23-29 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   СЕРДЦЕ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ -- СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ


Доп.точки доступа:
Шуркевич, Н.П.; Ветошкин, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Алехин, М. Н.
    Современные подходы к эхокардиографической оценке диастолической функции левого желудочка сердца [Текст] / М.Н. Алехин, Б.А. Сидоренко // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2010. - Том 50, N 1. - С. 72-77 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК
   ЭХОКАРДИОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ -- ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК


Доп.точки доступа:
Сидоренко, Б.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кудря, І. П.
    Особливості ремоделювання серця, хронотропної активності, пресорних ритмів у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою [Текст] / І.П. Кудря // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 2. - С. 5862 : табл.
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЭХОКАРДИОСКОПИЯ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- МИОКАРД

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Сократимость левого желудочка сердца человека: неинвазивное определение при каждом кардиоцикле [Текст] / В.М. Хаютин, Е.В. Лукошкова, В.В. Ермишкин, Сонина Р.С. // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2010. - Том 50, N 4. - С. 38-45 . - ISSN 0022-9040
Рубрики: СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК
   АОРТОГРАФИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АОРТОГРАММА ИМПЕДАНСКАЯ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- НЕЙРОГЕННАЯ ИНОТРОПИЯ


Доп.точки доступа:
Хаютин, В.М.; Лукошкова, Е.В.; Ермишкин, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оценка активности маркеров миокардиального стресса в прогнозировании развития постинфарктного ремоделирования левого желудочка сердца [Текст] / А.И. Дядык, В.К. Гринь, А.С. Воробьев, Столика О.И., Цыба Н.Ю., Мальцев С.В., Багрий А.Э., Щукина Е.В., Костогрыз В.Б. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 5. - С. 13-18 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧЕК

Кл.слова (ненормированные):
ПОСТИНФАРКТНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК -- БИОМАРКЕРЫ


Доп.точки доступа:
Дядык, А.И.; Гринь, В.К.; Воробьев, А.С.; Столика О.И., О.И., Цыба Н.Ю., Мальцев С.В., Багрий А.Э., Щукина Е.В., Костогрыз В.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ремоделирование левого желудочка при осложненных формах ишемической болезни сердца [Текст] / А.Н. Блеткин, И.А. Борисов, В.Б. Симоненко, Савичев Д.Д. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 5. - С. 71-81 : рис. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ИНФАРКТ МИОКАРДА

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- ИНФАРКТ МИОКАРДА -- ЛЕВЫЙ ЖЕЛУДОЧЕК


Доп.точки доступа:
Блеткин, А.Н.; Борисов, И.А.; Симоненко, В.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)