Обуховский, В. А.
    Денситометрические исследования костного метаболизма у пациентов 18-70 лет [Текст] / В.А. Обуховский, М.С. Драгомирецкая, О.В. Деньга // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2007. - N4. - С. 85-88 : табл.
Рубрики: ДЕНСИТОМЕТРИЯ
   ОСТЕОПОРОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ДЕНСИТОМЕТРИЯ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ИМПЛАНТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Драгомирецкая, М.С.; Деньга, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагірний, Я. П.
    Клінічне застосування цинктералу для корекції репаративного остеогенезу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // НС : Науково-практичний ж-л. - 2006. - N3. - С. 67-69 : табл.
Рубрики: ПЕРЕЛОМЫ
Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ЦИНКТЕРАЛ
Аннотация: Активний вплив цинктералу на процес репаративного остеогенезу у хворих з ТПНЩ, який реалізується через оптимізацію концентрації іонів кальцію в сироватці крові, підвищення рівня лужної фосфатази при значному зниженні рівня оксипроліну. Перспективою подальших досліджень в даному напрямку є вивчення можливості застосування цинктералу для корекції інших систем, які регулюють репаративний гомеостаз.

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Нарушение костного метаболизма при местнорасположенном раке предстательной железы [Рукопись] / Ю. Аляев, Б. Абутаева, А. Винаров, Демидко Ю., Безруков Е. // Врач. - 2007. - N10 : табл. . - ISSN 0236-3054
Рубрики: ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   КОСТЕЙ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Аляев, Ю.; Абутаева, Б.; Винаров, А.; Демидко Ю., Ю., Безруков Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Митник, З. М.
    Кальцій-фосфорний обмін, стан кальційрегулювальних гормонів і кістковий метаболізм при алкогольній хворобі печінки [Текст] / З.М. Митник, І.Ю. Головач // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 4. - С. 32-37 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ АЛКОГОЛЬНЫЕ
   МЕТАБОЛИЗМ

   ВИТАМИН D

Кл.слова (ненормированные):
ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ПАРАТИРЕОИДНЫЙ ГОРМОН


Доп.точки доступа:
Головач, І.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Модель прогноза течения кариеса у детей [Текст] / Д.А. Кузьмина, В.П. Новикова, Н.В. Шабашова, Мороз Б.Т., Костик М.М. // СТОМАТОЛОГИЯ детского возраста и профилактика : Рецензируемый, рекомендованный ВАК научный журнал. - 2011. - ТомХ, N3. - С. 26-33 : табл. . - ISSN 1683-3031
Рубрики: СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ
   КАРИЕС ЗУБОВ

Кл.слова (ненормированные):
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ -- ФАКТОРЫ РИСКА В СТОМАТОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Кузьмина, Д.А.; Новикова, В.П.; Шабашова, Н.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Романенко, И. Г.
    Результаты биохимического исследования состояния метаболизма костной системы пациентов в ретенционном периоде ортодонтического лечения [Текст] / И.Г. Романенко, П.В. Вагин // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2011. - N2. - С. 37-40 : граф.
Рубрики: ОРТОДОНТИЯ
   ЗУБОЧЕЛЮСТНАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ -- ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Вагин, П.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кузьмина, Д. А.
    Костный метаболизм, химический и минеральный состав твердых тканей зубов пациентов с заболеваниями тканей пародонта [Текст] / Д. А. Кузьмина, О. Л. Пихур, В. П. Новикова // ПАРОДОНТОЛОГИЯ : Научно-практический журнал для стоматологов. - 2012. - N 1. - С. 11-15. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1683-3759
Рубрики: ПЕРИОДОНТА БОЛЕЗНИ--Periodontal Diseases
   КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ--Bone and Bones

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОВ ТВЕРДЫЕ ТКАНИ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ


Доп.точки доступа:
Пихур, О.Л.; Новикова, В.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Овчаренко, Л. С.
    Диагностика нарушений костного метаболизма у детей раннего возраста с проявлениями пищевой аллергии [Текст] / Л. С. Овчаренко, А. В. Кряжев // Соврем. педиатрия. - 2012. - N 2. - С. 25-26. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ДЕТИ
   КОСТЬ И КОСТНЫЕ ТКАНИ

   ДИАГНОСТИКА

   ОСТЕОГЕНЕЗ

   ПИЩЕВАЯ ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ -- ДЕТИ РАННЕГО ВОЗРАСТА -- МЕТАБОЛИЗМА НАРУШЕНИЯ -- КОСТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ


Доп.точки доступа:
Кряжев, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)