Курилко Ю.В.
    Гістоструктурні та каріометричні особливості залозистого раку легень у хворих після радикального оперативного лікування [Текст] / Курилко Ю.В.; Ю.В. Курилко; УМСА // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - №3. - С. 379-380
Рубрики: ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   АДЕНОКАРЦИНОМА

   БИОПСИЯ

   КАРИОМЕТРИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АДЕНОКАРЦИНОМА ЛЕГКИХ -- ГИСТОЛОГИЯ -- КАРИОМЕТРИЯ
Аннотация: Проведено гистологическое изучение резецированных легких 48 больных бронхогенным раком. Установлено наличие рака бронхиальных желез, тубулярно-ацинарной, папиллярной и бронхиолоальвеолярной аденокарциномы


Доп.точки доступа:
Гасюк, А.П.; Насонов, П.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ніколенко, Д. Є.
    Особливості сосочкового типу внутрішньопротокового раку молочної залози в аспекті онтогенезу [Текст] / Д.Є. Ніколенко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 2. - С. 168-172 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ГИСТОЦИТОХИМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ -- КАРИОМЕТРИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ніколенко, Д. Є.
    Імуногістохімічні особливості неінвазивіної солідної форми внутрішньопротокового раку молочної залози [Текст] / Д.Є. Ніколенко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 4. - С. 112-114 : рис.
Рубрики: ОНКОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКАЯ
   ИММУНОГИСТОХИМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВА -- КАРИОМЕТРИЯ -- АПОПТОЗ КЛЕТОК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Каріометричне дослідження щитоподібної залози в нормі та при патології [Текст] / О.М. Люлька, В.І. Ляховський, О.П. Ковальов, Дем'янюк Д.Г., Нємченко І.І. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том2, N2. - С. 168-169. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА
   КАРИОМЕТРИЯ

   ГИСТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ТИРЕОТРОПНЫЕ КЛЕТКИ -- КАРИОМЕТРИЯ -- ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА


Доп.точки доступа:
Люлька, О.М.; Ляховський, В.І.; Ковальов, О.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)