Білецький, С. С.
    Ендотелійпротекторні властивості карведилолу у хворих з гострим інфарктом міокарда [Текст] / С.С. Білецький // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N2. - С. 81-84 : табл. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
   ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

   ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДИСТЫЙ

Кл.слова (ненормированные):
ИНФАРКТ МИОКАРДА -- ЭНДОТЕЛИЙ -- КАРВЕДИЛОЛ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Терещенко, С. Н.
    Все ли бета-андреноблокаторы одинаково эффективны? место карведилола в лечении сердечно-сосудистых заболеваний [Текст] / С.Н. Терещенко, И.В. Жиров // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N4. - С. 86-90 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: АДРЕНЕРГИЧЕСКИХ БЕТА-РЕЦЕПТОРОВ БЛОКАТОРЫ
   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
БЕТА-АНДРЕНОБЛОКАТОРЫ -- КАРВЕДИЛОЛ


Доп.точки доступа:
Жиров, И.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тищенко М.В.
    Вплив карведілолу на деякі показники метаболізму оксиду азоту та оксидативного стресу у хворих на гіпертонічну хворобу [Текст] / Тищенко М.В.; М.В. Тищенко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 109-112 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ

   АЗОТА ОКСИДЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ -- ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ -- КАРВЕДИЛОЛ
Аннотация: Цель работы - оценка влияния карведилола на метаболизм оксида азота и состояние оксидативного стресса у больных гипертонической болезнью

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Блокаторы В-адренорецепторов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний: место карведилола [Текст] / Д.В. Преображенский, Б.А. Сидоренко, И.С. Дедова, Тарыкина Е.В. // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2006. - №12. - С. 63-72 : табл.
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
сердечно-сосудистые заболевания -- КАРВЕДИЛОЛ


Доп.точки доступа:
Преображенский, Д.В.; Сидоренко, Б.А.; Дедова, И.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Безпека та особливості ефектів довготривалого лікування високими дозами карведилолу та енаприлом у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю різного генезу [Текст] / В.М. Коваленко, Д.В. Рябенко, О.В. Онищенко, Рей Є.С., Солобюкова Н.О. // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомIХ-Х, N5. - С. 108-112 : граф. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- КАРВЕДИЛОЛ -- ЭНАЛАПРИЛ


Доп.точки доступа:
Коваленко, В.М.; Рябенко, Д.В.; Онищенко, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив карведилолу на ультраструктуру міокарда щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією [Текст] / М.І. Загородний, Т.П. Куфтирева, Л.О. Стеченко, Свінціцький А.С. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N 6. - С. 79-84 : рис. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   МИОКАРД

   КРЫСЫ

Кл.слова (ненормированные):
КАРВЕДИЛОЛ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- МИОКАРД


Доп.точки доступа:
Загородний, М.І.; Куфтирева, Т.П.; Стеченко, Л.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дзяк, Г. В.
    Современные представления о роли блокаторов бета-адренорецепторов в лечении хронической сердечной недостаточности: особенности клинического применения карведилола [Текст] / Г.В. Дзяк, А.А. Ханюков // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2009. - Том I-II, N 4. - С. 17-23 : табл. . - ISSN 1562-1146
Рубрики: РЕЦЕПТОРЫ АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ, БЕТА
   СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАСТОЙНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- КАРВЕДИЛОЛ


Доп.точки доступа:
Ханюков, А.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Загородний, М. І.
    Карведилол: клініко-фармакологічні властивості [Текст] / М.І. Загородний, В.В. Москаленко, А.С. Свінціцький // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 67-72 . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   ГИПЕРТЕНЗИЯ

   БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
КАРВЕДИЛОЛ -- АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА


Доп.точки доступа:
Москаленко, В.В.; Свінціцький, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Карведилол у лікуванні серцевої недостатності у хворих похилого віку, які перенесли інфаркт міокарда [Текст] / В.Ю. Лішневська, К.М. Ігрунова, Л.А. Бодрецька, Коберник Н.М., Ватліцов Д.В. // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 4. - С. 14-18 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   ВОЗРАСТНЫЕ ФАКТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ИНФАРКТ МИОКАРДА -- КАРВЕДИЛОЛ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Лішневська, В.Ю.; Ігрунова, К.М.; Бодрецька, Л.А.; Коберник Н.М., Н.М., Ватліцов Д.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Загородний, М. І.
    Дослідження квантово-фармакологічних властивостей атенололу, метопрололу, пропранололу і карведилолу [Текст] / М.І. Загородний, О.О. Казакова, А.С. Свінціцький // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 81-84. - Библиогр. в конце глав . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ЛЕКАРСТВА
Кл.слова (ненормированные):
АТЕНОЛОЛ -- МЕТОПРОЛОЛ -- КАРВЕДИЛОЛ


Доп.точки доступа:
Казакова, О.О.; Свінціцький, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Сидорова, Л. Л.
    В-Адреноблокаторы при хронической сердечной недостаточности [Текст] / Л.Л. Сидорова // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2007. - N 6. - С. 49-52 : табл.
Рубрики: НЕРВНАЯ СИСТЕМА СИМПАТИЧЕСКАЯ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

   СМЕРТНОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
БИСОПРОЛОЛ -- КАРВЕДИЛОЛ -- МЕТОПРОЛОЛ -- НЕБИВОЛОЛ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оцінка особливостей вільнорадикального окиснення ліпідів та білків у хворих на ішемічну хворобу серця за умов застосування антигіперліпідемічних та бета-адреноблокуючих фармакологічних впливів [Текст] / Л.С. Мхітарян, Н.М. Орлова, І.М. Євстратова, Василинчук Н.М., Дроботько Т.Ф. // УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 3. - С. 19-23 : табл. . - ISSN 1608-635X
Рубрики: ЛИПИДЫ
   ХОЛЕСТЕРИН

Кл.слова (ненормированные):
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ ОКИСЛЕНИ -- АТОРВАСТАТИН -- КАРВЕДИЛОЛ -- ОКСИДАНТНЫЙ СТРЕСС


Доп.точки доступа:
Мхітарян, Л.С.; Орлова, Н.М.; Євстратова, І.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лишневская, В. Ю.
    Влияние Карведилола ("Корвазана") на морфофункциональное состояние миокарда и гемореологические показатели у пациентов старшего возраста с сердечной недостаточностью, перенесших инфаркт миокарда [Текст] / В.Ю. Лишневская, Н.Н. Коберник // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N3. - С. 75-80 . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ИНФАРКТ МИОКАРДА
Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- ИНФАРКТ МИОКАРДА -- ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ -- КАРВЕДИЛОЛ


Доп.точки доступа:
Коберник, Н.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Смертность и заболеваемость среди пациентов с впервые диагностированной сердечной недостаточностью и сохраненной систолической функцией, получавших лечение в-адреноблокаторами: популяционное исследование "случай-контроль" с коррекцией по индексу соответствия [Текст] / F. M. Gomez-Soto, S. P. Romero, J. A. Bernal [и др.] // Therapia. Укр. мед. вісник. - 2011. - N 10. - С. 67-74
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ--CARDIAC OUTPUT, LOW
   ДАННЫХ СБОР--DATA COLLECTION

   СМЕРТНОСТЬ--MORTALITY

   СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ--CASE-CONTROL STUDIES

   БИСОПРОЛОЛ--BISOPROLOL

   МЕТОПРОЛОЛ--METOPROLOL

   АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ БЕТА-АНТАГОНИСТЫ--ADRENERGIC BETA-ANTAGONISTS

   ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКА--DRUG EVALUATION

   ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ--ANALYSIS OF VARIANCE

   СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ--DATA INTERPRETATION, STATISTICAL

   ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА--VITAL STATISTICS

   ФАКТОРЫ РИСКА--RISK FACTORS

Кл.слова (ненормированные):
КАРВЕДИЛОЛ (прием и дозировка, терапевтическое применение) -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ -- СМЕРТНОСТЬ КАРДИОВАСКУЛЯРНАЯ


Доп.точки доступа:
Gomez-Soto, F.M.; Romero, S.P.; Bernal, J.A.; Escobar, M. A.; Puerto, J. L.; Andrey, J. L.; Almenara, J.; Gomez, F.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Карведилол для лечения доброкачественной гипертрофии предстательной железы у пациентов с сердечной недостаточностью? [Текст] / С. К. Rohrer, R. L.II Page, S. F. Shakar, J. Lindenfeld // Therapia. Укр. мед. вісник. - 2011. - N 11. - С. 45-46
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ--HEART FAILURE
   ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ГИПЕРПЛАЗИЯ--PROSTATIC HYPERPLASIA

   АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ БЕТА-АНТАГОНИСТЫ--ADRENERGIC BETA-ANTAGONISTS

   АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ АЛЬФА-АНТАГОНИСТЫ--ADRENERGIC ALPHA-ANTAGONISTS

   РЕЦЕПТОРЫ АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ АЛЬФА--RECEPTORS, ADRENERGIC, ALPHA

   РЕЦЕПТОРЫ АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ БЕТА--RECEPTORS, ADRENERGIC, BETA

   ЛАБЕТАЛОЛ--LABETALOL

   БИСОПРОЛОЛ--BISOPROLOL

   АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА--ANTIHYPERTENSIVE AGENTS

   ЛЕЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗ--TREATMENT OUTCOME

   ОПИСАНИЕ СЛУЧАЕВ--CASE REPORTS

Кл.слова (ненормированные):
КАРВЕДИЛОЛ (терапевтическое применение, фармакология -- ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ БОЛЕЗНИ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Rohrer, С.К.; Page, R.L.II; Shakar, S.F.; Lindenfeld, J.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Волков, В. И.
    Сравнение эффектов карведилола и бисопролола при сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2-го типа [Текст] / В. И. Волков, С. А. Серик // Експерим. і клініч. медицина. - 2011. - N 4. - С. 88-93
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ--CARDIAC OUTPUT, LOW
   ДИАБЕТ САХАРНЫЙ, ТИП 2--DIABETES MELLITUS, TYPE 2

   БИСОПРОЛОЛ--BISOPROLOL

   КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ БЛОКАТОРЫ--CALCIUM CHANNEL BLOCKERS

   АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ БЕТА-АНТАГОНИСТЫ--ADRENERGIC BETA-ANTAGONISTS

   СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ--COMPARATIVE STUDY

   ЦИТОКИНЫ--CYTOKINES

   СЕРДЦА ЖЕЛУДОЧКА ЛЕВОГО ФУНКЦИЯ--VENTRICULAR FUNCTION, LEFT

   ГЕМОГЛОБИН A ГЛИКОЗИЛИРОВАННЫЙ--HEMOGLOBIN A, GLYCOSYLATED

   ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС--OXIDATIVE STRESS

   ЭНДОТЕЛИЙ СОСУДИСТЫЙ--ENDOTHELIUM, VASCULAR

Кл.слова (ненормированные):
КАРВЕДИЛОЛ (терапевтическое применение, фармакология)
Аннотация: Исследовано влияние вазодилатирующего ?-блокатора карведилола и ?1-селективного адреноблокатора бисопролола на метаболические, иммуновоспалительные факторы и клинико-инструментальные признаки сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2-го типа. Карведилол в отличие от бисопролола способствовал уменьшению иммуновоспалительной активности и оксидативного стресса, улучшению глюкометаболического состояния и эндотелийзависимой вазодилатации. Эти плейотропные эффекты карведилола сопровождались улучшением диастолической функции левого желудочка и существенным повышением качества жизни пациентов.


Доп.точки доступа:
Серик, С.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Варунків, Н. Б.
    Ефективність застосування карведілолу у хворих з ожирінням та перенесеним інфарктом міокарда [Текст] / Н.Б. Варунків // Арх. клініч. медицини. - 2012. - N1. - С. 20-23. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОЖИРЕНИЕ--OBESITY
   ИНФАРКТ МИОКАРДА--MYOCARDIAL INFARCTION

Кл.слова (ненормированные):
КАРВЕДИЛОЛ -- ОЖИРЕНИЕ -- ИНФАРКТ МИОКАРДА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Метопролол по сравнению с карведилолом ухудшает стимулированную инсулином эндотелиальную функцию у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа - рандомизированное исследование* [Текст] / B. Kveiborg, B. Christiansen, T.S. Hermann и др // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2012. - N5. - С. 61-68
Рубрики: ДИАБЕТ САХАРНЫЙ, ТИП 2
   ИНСУЛИН

Кл.слова (ненормированные):
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2-ГО ТИПА -- ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ -- МЕТОПРОЛОЛ -- КАРВЕДИЛОЛ


Доп.точки доступа:
Kveiborg, B.; Christiansen, B.; Hermann, T.S.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)