Применение высоких доз блокаторов рецепторов к ангиотензину II при лечении артериальной гипертензии: дополнительная вазопротекция при эквивалентном гипотензивном эффекте [Текст] / M. Shargorodsky, E. Hass, M. Boaz, Gavish D., Zimlishman R. // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2008. - N11. - С. 35-41
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   КАРДИОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КАНДЕСАРТАН -- КАРДИОВАЗОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ -- ЭЛАСТИЧНОСТЬ АРТЕРИЙ


Доп.точки доступа:
Shargorodsky, M.; Hass, E.; Boaz, M.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив комбінованої терапії із вобензимом і кандесартаном на показники імунної реактивності хворих на інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією [Текст] / М.І. Швед, Р.Я. Боднар, Т.Я. Скорлош, Боднар Л.П. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 3. - С. 57
Рубрики: ГИПЕРУРИКЕМИЯ
   ИНФАРКТ МИОКАРДА

Кл.слова (ненормированные):
ВОБЭНЗИМ -- КАНДЕСАРТАН


Доп.точки доступа:
Швед, М.І.; Боднар, Р.Я.; Скорлош, Т.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Середюк, В. Н.
    Функціональний стан і кардіогемодинаміка правих відділів у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце під впливом тривалого застосування кандесартану [Текст] / В.Н. Середюк // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 2. - С. 47-51. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
Кл.слова (ненормированные):
КАНДЕСАРТАН -- ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- ЖЕЛУДОЧЕК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мормоль, І. А.
    Фармакогенетичні аспекти використання кандесартану у лікуванні артеріальної гіпертензії при хронічному пієлонефриті [Текст] / І.А. Мормоль // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 148-152 : табл.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ПИЕЛОНЕФРИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЯ РЕНОПАРЕНХИМНАЯ -- КАНДЕСАРТАН -- ПИЕЛОНЕФРИТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мормоль, І. А.
    Сучасні аспекти лікування артеріальної гіпертензії при хронічному пієлонефриті з урахуванням генотипу [Текст] / І.А. Мормоль // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2010. - Том 10, N 2. - С. 74-78 : табл.
Рубрики: ПИЕЛОНЕФРИТ
   ГЕНОТИП

   ГИПЕРТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРТОНИЯ РЕНОПАРЕНХИМНАЯ -- АНГИОТЕНЗИН ІІ -- КАНДЕСАРТАН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Середюк, В. Н.
    Ефективність інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту і блокаторів рецепторів ангіотензину-II у хворих із хронічним легеневим серцем за динамікою васкулоендотеліального фактора росту [Текст] / В.Н. Середюк // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2010. - N 4. - С. 67-71 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ
   АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ИНГИБИТОРЫ

   АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГОЧНОЕ СЕРДЦЕ -- АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ИНГИБИТОРЫ -- КАНДЕСАРТАН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кривчун, А. М.
    Вплив кандесартину на динаміку церебрального кровотоку у хворих на гіпертонічну дисциркуляторнуенцефалопатію в залежності від поліморфізму рецепторів ангіотензину II першого типу [Текст] / А.М. Кривчун // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 92-97 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
   ПОЛИМОРФИЗМ (ГЕНЕТИЧЕСКИЙ)

   АНГИОТЕНЗИН II

Кл.слова (ненормированные):
АНГИОТЕНЗИН ІІ -- РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ -- КАНДЕСАРТАН

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Надим, Н.М. Альджибрин
    Роль кандесартана и периндоприла в лечении диастолической дисфункции у больных с ХСН [Текст] / Н.М. Альджибрин Надим // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Nв.3т.3. - С. 94-97. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   ТЕРАПИЯ (МЕТОД)

Кл.слова (ненормированные):
КАНДЕСАРТАН -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ХР -- ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ПЕРИНДОПРИЛ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Якимишина, Л. І.
    Вплив кандесартину на динаміку морфо-функціональних показників лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію [Текст] / Л.І. Якимишина // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Nв.3т.3. - С. 125-127. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ

   ТЕРАПИЯ (МЕТОД)

Кл.слова (ненормированные):
КАНДЕСАРТАН -- СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ -- ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)