Шепєлєв А.Є.
    Зміни хімічного складу стегнової кістки щурів після тренування помірними динамічними фізичними навантаженнями в умовах опромінення та споживанню солей важких металів [Текст] / Шепєлєв А.Є.; А.Є. Шепєлєв // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N3. - С. 60-62. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КРЫСЫ
   БЕДРЕННАЯ КОСТЬ

   ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДОЗА

   ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА У ЖИВОТНЫХ

Кл.слова (ненормированные):
КРЫСЫ -- БЕДРЕННАЯ КОСТЬ -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ
Аннотация: Проведені дослідження свідчать, що відхилення від контролю показників хімічного складу кісток тренованхй тварин значно менше під впливом зовнішніх чинників, ніж у тварин без фізичних навантажень

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Севериновська О.В.
    Сумарна біоелектрична активність різних структур головного мозку щурів в умовах низькоінтенсивного опромінення [Текст] / Севериновська О.В.; О.В. Севериновська // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 23-27 : граф.
Рубрики: МОЗГ ГОЛОВНОЙ
   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -- ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ультраструктурні особливості розвитку міокардіопатій, обумовлених гіпотиреозом та дією малих доз іонізуючого випромінювання [Текст] / Л.О. Стеченко, В.А. Петренко, І.С. Іщенко и др // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N2. - С. 318-321 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МИОКАРДА БОЛЕЗНИ
   ГИПЕРТИРЕОЗ

   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
МИОКАРДИОПАТИЯ -- ГИПОТИРЕОЗ -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ
Аннотация: Метою дослідження явилось визначення спільних та відмінних ультраструктурних змін в міокарді передсердь за умови дії малих доз іонізуючої радіації і гіпотиреозу, а також аналіз сумісної дії цих факторів на організм


Доп.точки доступа:
Стеченко, Л.О.; Петренко, В.А.; Іщенко, І.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Севериновська О.В.
    Сумарна біоелектрична активність різних структур головного мозку щурів в умовах низькоінтенсивного опромінення [Текст] / Севериновська О.В.; О.В. Севериновська // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 23-27 : граф.
Рубрики: МОЗГ ГОЛОВНОЙ
   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

   НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -- ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Фролова, Н. А.
    Коррекции антиокислительного гомеостаза у облученных животных биологически активными пищевыми добавками [Текст] / Н.А. Фролова, А.В. Паранич // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2004. - N1. - С. 44-48 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖИВОТНЫЕ
   ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДОЗА

   ГОМЕОСТАЗ

Кл.слова (ненормированные):
КРЫСЫ -- ГОМЕОСТАЗ -- Ионизирующее облучение
Аннотация: Целью работы было исследование влияния пищевой добавки на антиокислительный гомеостаз в различных органах крыс в норме и после действия на организм сублетальной дозы облучения.


Доп.точки доступа:
Паранич, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Зависимость интенсивности кариеса от дозы воздействия профессионального ионизирующего фактора [Текст] / Я.Н. Гарус, В.Н. Олесова, В.В. Уйба, Сорокоумов Г.Л., Рева В.Д., Бушманов А.Ю., Бабенков Д.И. // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2006. - N3. - С. 16-18 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: КАРИЕС ЗУБОВ
   ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

   ОБЛУЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОБЩЕЕ

   СТОМАТОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -- КАРИЕС ЗУБОВ


Доп.точки доступа:
Гарус, Я.Н.; Олесова, В.Н.; Уйба, В.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   61(06)
   Н34


    Лисаченко, О. Д.
    Влияние гамма-облучения на строение почек [Текст] : ежегодник / О.Д. Лисаченко // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання : щорічник / під ред. Я.І. Федонюка, М.Д. Курського ; редколегія: К.С. Волков та ін. - К. : Тернопіль, 1997. - Вип. 1 : (за матеріалами виїзної сесії УАН нац. прогресу, присвяч. 40-річчю Терноп. мед. акад. ім. І.Я. Горбачевського), Ч. II. - С. 295-296
УДК
Рубрики: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
   ПОЧКИ

   ГАММА ЛУЧИ

   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -- ПОЧКИ


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   61(06)
   Н34


    Хавалкина, Л. М.
    Влияние гамма-облучения организма на структурную организацию сосудов десны [Текст] : ежегодник / Л.М. Хавалкина // Наукові записки з питань медицини, біології, хімії, аграрії та сучасних технологій навчання. - К. : Тернопіль, 1997. - Вип. 1 : (за матеріалами виїзної сесії УАН нац. прогресу, присвяч. 40-річчю Терноп. мед. акад. ім. І.Я. Горбачевського), Ч. II. - С. 514-516
УДК
Рубрики: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
   ДЕСНЫ

   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ДЕСНЫ -- ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -- КРЫСЫ


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)

    Паламарчук, В. В.
    Історичні аспекти променевої лікувальної технології в онкоотоларингології [Текст] / В.В. Паламарчук // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2010. - N 5. - С. 60-67 . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -- ИСТОРИЯ ОНКОЛОГИИ -- РАДИОБИОЛОГИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Силенко, Ю. І.
    Клінічні та патогенетичні підходи до протезування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС [Текст] / Ю.І. Силенко, М.В. Хребор, Р.М. Ступницький // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N 1. - С. 75-78 : диаграмма
Рубрики: ЧЕРНОБЫЛЬ
   СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -- ПРОТЕЗНОЕ ЛОЖЕ -- ЗУБНЫХ РЯДОВ ДЕФЕКТЫ -- АНТИОКСИДАНТЫ


Доп.точки доступа:
Хребор, М.В.; Ступницький, Р.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Звягинцева, Т. В.
    Влияние альтана на морфофункциональное состояние кожи при локальном ионизирующем облучении в єксперименте [Текст] / Т.В. Звягинцева, С.И. Миронченко, Н.Н. Федак // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 30-34 : ил
Рубрики: ОБЛУЧЕНИЕ ОРГАНИЗМА ОБЩЕЕ
   КОЖА

   ДЕРМАТИТ

   ЛУЧЕВАЯ БОЛЕЗНЬ

Кл.слова (ненормированные):
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ОБЛУЧЕНИЕ -- КОЖА -- АЛЬТАН -- ЭКСПЕРИМЕНТ


Доп.точки доступа:
Миронченко, С.И.; Федак, Н.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)