Криськів, О. І.
    Наступність у практичній підготовці з терапії лікарів загальної практики - сімейної медицини в субординатурі та інтернатурі [Текст] / О.І. Криськів, Л.С. Бабінець // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 47-49 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   МЕДИЦИНА СЕМЕЙНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ИНТЕРНАТУРА -- СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА


Доп.точки доступа:
Бабінець, Л.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Глазунов, О. А.
    Интегрирование преподавания стоматологических дисциплин на кафедре стоматологии ФПО ДГМА [Текст] / О.А. Глазунов // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N1. - С. 2-3
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС

Кл.слова (ненормированные):
учебный процесс -- БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС -- ИНТЕРНАТУРА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гуляева, С. Ф.
    Национальный проект"Здоровье" и оптимизация качества и стратегии подготовки врачей-интернов на кафедре поликлинической терапии [Текст] / С.Ф. Гуляева, П.В. Гуляев // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 1. - С. 7-12 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ -- КЛИНИЧЕСКАЯ ИНТЕРНАТУРА -- НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ


Доп.точки доступа:
Гуляев, П.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Абрамов, А. А.
    Правовые и организационные аспекты подготовки врачей-стоматологов в интернатуре по специальности "Стоматология общей практики" [Ноты] / А.А. Абрамов // Институт стоматологии : Научно-практический ж-л. - 2008. - N 4. - С. 16-18
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   СТОМАТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ -- ИНТЕРНАТУРА -- ОРГАНИЗАЦИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Цимбаліста, О. Л.
    Проблеми викладання дитячих інфекційних хвороб в інтернатурі [Текст] / О.Л. Цимбаліста, Л.М. Сенюта, З.В. Вовк // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 100-101
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
   ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ

   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

Кл.слова (ненормированные):
ИНФЕКЦИИ ДЕТСКИЕ -- ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ИНТЕРНАТУРА


Доп.точки доступа:
Сенюта, Л.М.; Вовк, З.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Совцов, С. А.
    Совершенствование системы подготовки врача-хирурга [Текст] / С.А. Совцов // ХИРУРГИЯ. Журнал им. Пирогова : Научно-практический журнал. - 2009. - N 10. - С. 51-52 : табл. . - ISSN 0023-1207
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ХИРУРГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ИНТЕРНАТУРА -- ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мітін, Ю. В.
    Підготовка лікарів-інтернів на кафедрах оториноларингології [Текст] / Ю.В. Мітін, А.С. Свінціцький, Я.Ю. Гомза // ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ : Науково-практичний двомісячний журнал. - 2010. - N 3. - С. 72-78 : фото.цв. . - ISSN 0044-4650
Рубрики: ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

Кл.слова (ненормированные):
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ИНТЕРНАТУРА -- ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ


Доп.точки доступа:
Свінціцький, А.С.; Гомза, Я.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Івченко, В. К.
    Перспективні напрями поліпшення якості навчання в інтернатурі: матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю"Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ України: результати, проблеми та перспективи", 20-21 травня 2010, Тернопіль [Текст] / В.К. Івченко, Ю.І. Налапко // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 2. - С. 107-109 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ -- ИНТЕРНАТУРА


Доп.точки доступа:
Налапко, Ю.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Соколова, И. И.
    Развитие научно-исследовательской деятельности у врачей-интернов [Текст] / И.И. Соколова, Е.Г. Денисова // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2010. - N 4. - С. 157-158 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ВРАЧИ
   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕРНАТУРА -- ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Денисова, Е.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, В. І.
    Особливості професійного навчання й роботи сімейних лікарів у Нідерландах [Текст] / В.І. Ткаченко // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2011. - N 1. - С. 3-7. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
   АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ

   ОБУЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- ИНТЕРНАТУРА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Проведення заходів для подальшого вдосконалення навчання провізорів-інтернів на базах стажування [Текст] / І.М. Білай, В.І. Дарій, О.А. Рижов, Райкова Т.С., Бушуєва І.В., Демченко В.О., Зарічна Т.П., Білоус М.В., Кандибей Н.В., Пругло Є.С. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 30-33 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

Кл.слова (ненормированные):
МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ФАРМАКОЛОГИЯ -- ИНТЕРНЫ -- ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Білай, І.М.; Дарій, В.І.; Рижов, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Деонтологічні аспекти практичної роботи лікарів-інтернів та субординаторів терапевтичного профілю [Текст] / М.В. Гребеник, О.І. Криськів, Л.С. Бабінець, Творко В.М. // МЕДИЧНА ОСВІТА : Науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 33-35 . - ISSN 1681-2751
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ
   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕРНЫ -- ДЕОНТОЛОГИЯ -- ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Гребеник, М.В.; Криськів, О.І.; Бабінець, Л.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Пути совершенствования обучения врачей-стоматологов в очной интернатуре [Текст] / С.П. Ярова, Т.С. Мозговая, Т.С. Осипенкова, Комаревская Е.В. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N 3. - С. 99-101. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ОБУЧЕНИЕ
   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

Кл.слова (ненормированные):
ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГ -- ИНТЕРНАТУРА


Доп.точки доступа:
Ярова, С.П.; Мозговая, Т.С.; Осипенкова, Т.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оптимизация учебного процесса [Текст] / В.Ф. Куцевляк, Н.Б. Цыганова, К.В. Божко, Велигоря И.В., Любченко О.В., Полякова С.В., Пушкарь Л.Ю., Сирота О.Н., Лахтин Ю.В. // СТОМАТОЛОГ : Журнал для практикующего стоматолога и зубного техника. - 2011. - N10. - С. 41-44 : фото.цв.
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПОДГОТОВКА ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГ -- МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -- ИНТЕРНАТУРА


Доп.точки доступа:
Куцевляк, В.Ф.; Цыганова, Н.Б.; Божко, К.В.; Сирота, О.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Универсиада интернов "Профилактика стоматологических заболеваний" [Текст] // СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ : International Dental Review. - 2011. - N4. - С. 63 : фото.цв.
Рубрики: СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
   ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ИНТЕРНАТУРА -- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ -- КОНКУРСЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нагорная, Н. В.
    Оптимизация форм обучения врачей-интернов педиатров в условиях реформирования высшего медицинского образования [Текст] / Н. В. Нагорная, М. П. Лимаренко // Соврем. педиатрия. - 2012. - N 2. - С. 12-14. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

   ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ -- РЕФОРМИРОВАНИЕ -- ИНТЕРНАТУРА -- ПЕДИАТРИЯ


Доп.точки доступа:
Лимаренко, М.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Горбатюк, О. М.
    Ситуаційні задачі як метод післядипломного навчання в дитячій хірургії [Текст] / О.М. Горбатюк // ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ : Науково-практичний медичний журнал. - 2011. - ТомVIII, N3. - С. 87-89
Рубрики: ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА
   ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВК -- ПРИКАЗ МОЗ -- ОБУЧЕНИЯ МЕТОДЫ -- СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Глазунов, О. А.
    Оптимізація навчання лікарів-інтернів на кафедрі стоматології ФПО [Текст] / О. А. Глазунов, Т. П. Кравець // Вісн. стоматології. - 2012. - N 1. - С. 95-96
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

Кл.слова (ненормированные):
ОБУЧЕНИЕ -- ВРАЧИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ


Доп.точки доступа:
Кравець, Т.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Опыт подготовки и анализ результатов лицензионного экзамена "крок-3. Стоматология" [Текст] / О. А. Глазунов [и др.] // Вісн. стоматології. - 2012. - N 1. - С. 97-98
Рубрики: ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБОВРАЧЕБНОЕ
   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА

Кл.слова (ненормированные):
ОБРАЗОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКО -- КРОК -- СТОМАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Глазунов, О.А.; Фесенко, В.И.; Степанова, С.В.; Бойко, Г.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Первинна спеціалізація (інтернатура) "Загальна практика-сімейна медицина": реалії сьогодення і перспективи розвитку [Текст] / М. В. Гребенник [та ін.] // Мед. освіта. - 2012. - N 1. - С. 162-164.
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА--FAMILY PRACTICE
   ИНТЕРНАТУРА И РЕЗИДЕНТУРА--INTERNSHIP AND RESIDENCYДоп.точки доступа:
Гребенник, М. В.; Криськів, О. І.; Шостак, С. Є.; Масик, О. М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)