Нагірний, Я. П.
    Особливості імунних розладів і ефективність їх корекції цинктералом у хворих з переломами нижньої щелепи [Текст] / Я.П. Нагірний // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N3. - С. 55-58 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ НИЖНЕЙ ПЕРЕЛОМЫ
   ИММУННАЯ СИСТЕМА

Кл.слова (ненормированные):
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПЕРЕЛОМЫ -- ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА -- ИММУННАЯ СИСТЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Рассеянный склероз у детей [Текст] / Р.Ц. Бембеева, С.В. Пилия, Э.Ю. Волкова, Нанкина И. // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2007. - N7. - С. 46-51 : табл. - Список лит. в редакции
Рубрики:
Кл.слова (ненормированные):
РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ -- ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА


Доп.точки доступа:
Бембеева, Р.Ц.; Пилия, С.В.; Волкова, Э.Ю.; Нанкина, И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шинкевич, В. І.
    Роль імунних тканин пародонту в патогенезі хронічного генералізованого пародонтіту [Текст] / В.І. Шинкевич // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2008. - Том8, N3. - С. 184-187 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПАРОДОНТИТ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ
   ИММУНИТЕТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАРОДОНТИТ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ -- ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Клинико-иммунологические нарушения у больных с постинфарктным ремоделированием левого желудочка с хронической сердечной недостаточностью [Текст] / А.Т. Тепляков, Л.А. Болотская, М.М. Дибиров, Степачева Т.А., Караман Н.В., Вдовина Т.В., Шилов С.Н., Кузнецова А.В. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N11. - С. 52-57 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   иммунологические РАССТРОЙСТВА

   ЦИТОКИНЫ

Кл.слова (ненормированные):
ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА -- ГИПЕРАКТИВАЦИЯ ЦИТОКИНОВ -- СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Тепляков, А.Т.; Болотская, Л.А.; Дибиров, М.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особенности клинико-иммунологических нарушений у больных ишемической болезнью сердца, сочетающейся с метаболическим синдромом, и модулирующие влияние небиволола для их коррекции [Текст] / А.Т. Тепляков, Л.А. Болотская, Т.В. Вдовина, Степачева Т.А., Кузнецова А.В. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2008. - Том80, N12. - С. 44-52 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА
   МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

Кл.слова (ненормированные):
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА -- МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ -- ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА


Доп.точки доступа:
Тепляков, А.Т.; Болотская, Л.А.; Вдовина, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Сравнительное исследование содержания растворимых форм дифференцировочных антигенов у больных диабетической ретинопатией и центральной хориоретинальной дистрофией [Текст] / А.В. Караулов, И.В. Евсегнеева, С.А. Марных, Фотиади О.Г., Новиков В.В. // АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ : Научный журнал. - 2008. - Том 9, N 4. - С. 456-457 . - ISSN 1562-3637
Рубрики: ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ
   АНТИГЕНЫ

   иммунологические РАССТРОЙСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫЕ -- ЛИГАНДЫ -- ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА


Доп.точки доступа:
Караулов, А.В.; Евсегнеева, И.В.; Марных, С.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оценка тяжести иммунных расстройств и прогнозирование развития гнойно-септических осложнений у пациентов с неотложной хирургической патологией [Текст] / Г.В. Булава, М.М. Абакумов, Н.В. Боровкова, Хватов В.Б., Годков М.А. // ВЕСТНИК ХИРУРГИИ имени И.И. Грекова : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 168, N 3. - С. 10-16 : табл. . - ISSN 0042-4625
Рубрики: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
   иммунологические РАССТРОЙСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА -- ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ -- НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Булава, Г.В.; Абакумов, М.М.; Боровкова, Н.В.; Хватов В.Б., В.Б., Годков М.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шаповал, С. Д.
    Порушення клітинного та гуморального імунітету у хворих на сепсис на тлі ускладненого синдрому діабетичної стопи [Текст] / С.Д. Шаповал, І.Л. Савон, М.Г. Клєвцова // Шпит. хірургія. - 2012. - N1. - С. 15-18
Рубрики: ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА--DIABETIC FOOT
   СЕПСИС--SEPSIS

   АДЪЮВАНТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ--ADJUVANTS, IMMUNOLOGIC

Кл.слова (ненормированные):
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА -- СЕПСИС -- ИММУННЫЕ РАССТРОЙСТВА
Аннотация: Обстежено 73 пацієнти із змішаною формою синдрому діабетичної стопи. У всіх пацієнтів був цукровий діабет 2 типу, середня тривалість захворювання склала (12,3+-2,5) року. У 45 пацієнтів розвинувся сепсис. Дослідження механізмів формування імунних порушень у хворих на сепсис, викликаний ускладненим СДС, свідчить про важливу роль цитокінових медіаторів у підтримці гомеостазу. Використання препаратів з імуномодулюючою дією в комплексі модифікованого лікування гнійно-запальних пошкоджень м'яких тканин стопи сприяє нормалізації рівня Ig, зниженню рівня ЦІК, а також зникненню дисбалансу між рівнем прозапальних і протизапальних цитокінів. Зміни вмісту ІЛ-10 у сироватці крові, а так само показників неспецифічного і специфічного ланок гуморального імунітету, можуть бути використані для прогнозування тяжкості перебігу захворювання і вибору тактики лікування.


Доп.точки доступа:
Савон, І.Л.; Клєвцова, М.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)