Поширеність ЗЩА в дітей та підлітків Полтавської області [Текст] / Н.В. Головко, Л.Б. Галич, Н.В. Куліш, Трофименко М.В.,Фетісова Г.Л., Дмитренко М.І. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N5. - С. 48-51 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЧЕЛЮСТИ АНОМАЛИИ
   ЗУБНОЙ РЯД

   ПРИКУСА АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ -- зубочелюстные ДЕФОРМАЦИИ -- ПРИКУСА ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Головко, Н.В.; Галич, Л.Б.; Куліш, Н.В.; Трофименко М.В., М.В.,Фетісова Г.Л., Дмитренко М.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Левенец, А. А.
    О взаимосвязи сколиотической болезни и зубочелюстных аномалий и деформаций [Текст] / А.А. Левенец, Е.Г. Перова // Стоматология : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2006. - Том85, N4. - С. 33-36 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СКОЛИОЗ
   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
СКОЛИОЗ -- зубочелюстные ДЕФОРМАЦИИ


Доп.точки доступа:
Перова, Е.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Макєєв, В. Ф.
    Характеристика зубощелепних деформацій у дітей із незрощеннями верхньої щелепи і піднебіння [Текст] / В.Ф. Макєєв // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2007. - N6. - С. 49-54 : табл.
Рубрики: НЕБА РАСЩЕЛИНА
   ЧЕЛЮСТИ АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
НЕБА НЕСРАЩЕНИЕ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Макєєв, В. Ф.
    Загальні закономірності формування зубо-щелепних деформацій у хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння до та після оперативного лікування [Текст] / В.Ф. Макєєв // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2007. - N6. - С. 50-59 : табл.
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ
   НЕБО

Кл.слова (ненормированные):
НЕСРАЩЕНИЕ НЕБА -- зубочелюстные деформации

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вдовенко, Л. П.
    Методика ортопедичного лікування малих дефектів зубних рядів для попередження виникнення зубощелепних деформацій [Текст] / Л.П. Вдовенко, З.Р. Ожоган, В.З. Обідняк // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N1. - С. 84-85
Рубрики: ЗУБНОЙ РЯД
Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- ЗУБНОЙ РЯД


Доп.точки доступа:
Ожоган, З.Р.; Обідняк, В.З.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Неспрядько, В. П.
    Застосування термосформованих елайнерів у пацієнтів з малими включеними дефектами зубних рядів, ускладненими зубощелепними деформаціями [Текст] / В.П. Неспрядько, Г.Є. Захарова // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 4. - С. 135-137 . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ
   ЗУБНОЙ РЯД

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- ЭЛАЙНЕРЫ -- ОККЛЮЗИИ


Доп.точки доступа:
Захарова, Г.Є.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Захарова, З. Є.
    Зміна структури окклюзійної поверхні зубних рядів унаслідок утрати перших постійних молярів [Текст] / З.Є. Захарова // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2007. - N 3. - С. 132-136 : граф. . - ISSN 1992-576-
Рубрики: МОЛЯРЫ
   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
МОЛЯРЫ ПОСТОЯННЫЕ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дрогомирецька, М. С.
    Розповсюдженість зубо-щелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди [Текст] / М.С. Дрогомирецька, Б.М. Мірчук, О.В. Дєньга // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2010. - N 2. - С. 51-57 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ
   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ


Доп.точки доступа:
Мірчук, Б.М.; Дєньга, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Шипика, Д. В.
    Современные методы комплексной диагностики и лечения патологии височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с зубочелюстными деформациями [Текст] / Д.В. Шипика, А.Ю. Дробышев, М.В. Выклюк // ПАРОДОНТОЛОГИЯ : Научно-практический журнал для стоматологов. - 2010. - N 2. - С. 66-67 . - ISSN 1683-3759
Рубрики: ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ
   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ СУСТАВ


Доп.точки доступа:
Дробышев, А.Ю.; Выклюк, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вагнер, В. Д.
    Использование методов диагностики и технологий ортодонтического лечения в Дальневосточном федеральном округе [Текст] / В.Д. Вагнер, А.В. Чабан // СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВСЕХ : International Dental Review. - 2010. - N 4. - С. 24-25
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ
   СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОРТОДОНТИЯ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ


Доп.точки доступа:
Чабан, А.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Макєєв, В. Ф.
    Вплив прорізування та положення нижніх третіх молярів на формування зубощелепних деформацій [Текст] / В.Ф. Макєєв, Т.Ю. Бєлас // НС : Науково-практичний ж-л. - 2010. - N 4. - С. 56-60 : фото
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ
   МОЛЯРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- ТРЕТЬИ МОЛЯРЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ -- ЗУБОВ ПРОРЕЗЫВАНИЕ -- ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ


Доп.точки доступа:
Бєлас, Т.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Соколова, И. И.
    Эффективность применения SET-UP элайнеров в ортодонтической практике [Текст] / И.И. Соколова, М.В. Володина, С.В. Камалова // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2010. - N 4. - С. 220-222 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ
   ОРТОПЕДИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ


Доп.точки доступа:
Володина, М.В.; Камалова, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Комплексна підготовка до зубного протезування пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями, пов’язаними з втратою зубів [Текст] / С.І. Дорошенко, Є.А. Кульгінський, К.В. Дорошенко, Фодорова О.В. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N5. - С. 24-32
Рубрики: ЧЕЛЮСТЬ БЕЗЗУБАЯ ЧАСТИЧНО
   ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- ЗУБОВ ПОТЕРЯ


Доп.точки доступа:
Дорошенко, С.І.; Кульгінський, Є.А.; Дорошенко, К.В.; Фодорова, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мирчук, Б. Н.
    Миофункциональный аппарат для профилактики и лечения зубочелюстных аномалий у детей с ДЦП [Текст] / Б.Н. Мирчук, Т.Д. Брунич // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N2. - С. 69-73 : ил. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ
   ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ ДЕТСКИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- МИОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ -- ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ


Доп.точки доступа:
Брунич, Т.Д.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лапина, Н. В.
    Динамика показателей сердечно-дыхательного синхронизма в оценке эффективности лечения больных с деформациями зубных рядов [Текст] / Н.В. Лапина // РОССИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ : Научно-практический ж-л. - 2011. - N6. - С. 25-27 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2802
Рубрики: ЗУБНОЙ РЯД
   ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, П. І.
    Поширеність зубощелепних аномалій і деформацій у дітей із диспластичним сколіозом [Текст] / П.І. Ткаченко, Н.М. Коротич, Н.М. Лохматова // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2012. - Том2, N2. - С. 63-66 : табл.
Рубрики: ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ АНОМАЛИИ
   СКОЛИОЗ

Кл.слова (ненормированные):
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВА -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- СКОЛИОЗ ДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ


Доп.точки доступа:
Коротич, Н.М.; Лохматова, Н.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Макєєв, В. Ф.
    Частота дефектів зубів і зубних рядів у підлітків 13-17 років залежно від віку [Текст] / В.Ф. Макєєв, Г.Б. Мартінек // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2012. - N4. - С. 106-110 : табл.
Рубрики: ОРТОДОНТИЯ
   ПОДРОСТКИ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБНЫЕ ДЕФЕКТЫ -- ДЕФЕКТЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ -- ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- КОРОНКИ


Доп.точки доступа:
Мартінек, Г.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Макєєв, В. Ф.
    Прорізування і положення нижніх третіх молярів та їхній аплив на формування зубощелепних деформацій (огляд літератури) [Текст] / В.Ф. Макєєв, Т.Ю. Бєлас // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2012. - N6. - С. 93-99. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МОЛЯРЫ
   КОРОНКИ

   ЗУБОВ ЭКСТРАКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ -- МОЛЯРЫ ТРЕТЬИ


Доп.точки доступа:
Бєлас, Т.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)