Трисветова, Е. Л.
    Клиническая диагностика папиллярной фиброэластомы [Текст] / Е.Л. Трисветова // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2007. - Том85, N12. - С. 7-11 . - ISSN 0023-2149
Рубрики: СЕРДЦА НОВООБРАЗОВАНИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ПАПИЛЛЯРНАЯ ФИБРОЭЛАСТОМА -- ГИСТОГЕНЕЗ -- ДИАГНОСТИКА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Андреева, Л. Д.
    Иммуноморфология в диагностике рабдомиосаркомы орбиты [Текст] / Л.Д. Андреева, И.П. Хорошилова-Маслова // ВЕСТНИК ОФТАЛЬМОЛОГИИ : Двухмесячный научно-практический ж-л. - 2009. - Том 125, N 2. - С. 10-14 : рис. . - ISSN 0042-465х
Рубрики: РАБДОМИОСАРКОМА
   ГЛАЗНИЦЫ БОЛЕЗНИ

   ГЛАЗА НОВООБРАЗОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ОРБИТЫ ОПУХОЛИ -- ГИСТОГЕНЕЗ -- ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕД


Доп.точки доступа:
Хорошилова-Маслова, И.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Болгова, Л. С.
    Гистогенез рака легкого [Текст] / Л.С. Болгова, Т.М. Ярощук // ВОПРОСЫ ОНКОЛОГИИ : Научно-практический ж-л. - 2010. - Том 56, N 4. - С. 469-476 . - ISSN 0507-3758
Рубрики: ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ЛЕГКИХ НОВООБРАЗОВАНИЯ -- КУРЕНИЕ -- ДИАГНОСТИКА


Доп.точки доступа:
Ярощук, Т.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості будови аденолімфоми [Текст] / О.В. Дубровина, Н.В. Ройко, П.І. Насонов, Гриценко В.І. // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Том 1, N 2. - С. 184-195. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
   АУТОИММУННЫЕ БОЛЕЗНИ

   СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ЛИМФОМА -- СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ ВОСПАЛЕНИЕ -- ГИСТОГЕНЕЗ


Доп.точки доступа:
Дубровина, О.В.; Ройко, Н.В.; Насонов, П.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   611-013
   К72


    Костиленко, Юрій Петрович
    Основні періоди внутрішньоутробного розвитку людини, гістогенез і загальні відомості про тканини [Текст] = Основные пероды внутриутробного развития человека, гистогенез и общие сведения о тканях : навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації / Юрій Петрович Костиленко, Володимир Іванович Шепітько ; МОЗУ, ЦМК, УМСА. - Полтава : Полімет, 2007. - 132 с. : ил. - Укр., рос. мовами. - Бібліогр.: с. 132. - ISBN 978-966-96063-6-5 : 015.00 грн
УДК
Рубрики: Эмбриология
Кл.слова (ненормированные):
ЭМБРИОЛОГИЯ
Аннотация: Навчальний посібник є обгрунтованою роботою, та в світлі викладання предмету по Болонській системі, першою роботою, що присвячена одному з найбільш складних розділів гістогенезу людини. Автори прагнули висвітлити тільки загальну канву основних явищ, які розкривають у своїй логічній послідовності головний зміст раннього внутрішньоутробного розвитку людини, уникаючи розгляду фактів, не суттєвих для майбутнього лікаря. Для кращого розуміння глибинної сутності ембріогенезу навчальний посібник доповнений нарисом основ цито- і гістогенезу та концепції про стовбурові клітини. Крім того, посібник містить основні відомості про тканини, що необхідно для логічного зв'язку з тематикою із загальної гістології й корисно для вивчення анатомії людини


Доп.точки доступа:
Шепітько, Володимир Іванович; УМСА
Экземпляры всего: 2
ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)
Свободны: ЧЗ (1), Наук.Аб. (1)   611.3
   Г22


    Гасюк, Анатолій Петрович
    Морфо- та гістогенез основних стоматологічних захворювань [Текст] = Морфо- и гистогенез основных стоматологических заболеваний : (Укр. та рос. мов. На укр. и рус. яз.) / Анатолій Петрович Гасюк, Володимир Іванович Шепітько, В'ячеслав Миколайович Ждан. - Полтава : [б. и.], 2008. - 94 с. : ил. - Паралельно на укр. та рос. мовах. - Бібліогр.: с. 92-93. - 030.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Стоматологія
Аннотация: ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА 3 РОЗДІЛ 1 РОЗВИТОК, БУДОВА ТКАНИН ЗУБА ТА ЙОГО ПАТОЛОГІЯ 4 1.1. Одонтогенні пухлини в аспекті ембріонального розвитку зуба 4 1.2. Будова коронки зуба в нормі та при альтеративних ураженнях 12 1.3. Карієс та флюороз зубів 26 РОЗДІЛ 2 БУДОВА ПУЛЬПИ ТА її ЗАПАЛЕННЯ 40 2.1. Пульпа зуба 40 2.2 Пульпіт 45 2.3. Періодонтит 51 РОЗДІЛ 3 БУДОВА ПАРОДОНТУ ТА ЙОГО ПАТОЛОГІЯ 57 3.1. Пародонт 57 3.2. Хвороби пародонту 58 3.3. Епуліси та деякі пухлини пародонту 71 РОЗДІЛ 4 БУДОВА СЛИННИХ ЗАЛОЗ ТА ЇХ ПАТОЛОГІЯ 77 4.1 Слинні залози 77 4.2. Патологічні процеси в слинних залозах 78 ПІДСУМОК СПИСОК ЛІТ


Доп.точки доступа:
Шепітько, Володимир Іванович; Ждан, В'ячеслав Миколайович
Экземпляры всего: 21
Наук.Аб. (17), ЧЗ (2), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)
Свободны: Наук.Аб. (17), ЧЗ (2), Гурт.2 (1), Гурт.4 (1)   618.171.-006
   Г52


    Глазунов, Михаил Федорович
    Опухоли яичников (морфология, гистогенез, вопросы патогенеза) [Текст] : монография / Михаил Федорович Глазунов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Л. : Медгиз, 1961. - 336 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 320-335. - 001.70 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Яичников новообразования
Кл.слова (ненормированные):
Гинекология -- Онкология

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   617.7-006
   Л37


    Левкоева, Эмилия Федоровна
    Опухоли глаза : клиника, патоморфология, гистогенез и классификация [Текст] : монография / Эмилия Федоровна Левкоева. - М. : Медицина, 1973. - 216 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-215. - 001.98 р.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Глаза новообразования
Кл.слова (ненормированные):
Офтальмология -- Онкология

Экземпляры всего: 1
Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)