Сенченко Н.Г.
    Асиметрія захисних властивостей слини людей різного віку [Текст] / Сенченко Н.Г.; Н.Г. Сенченко // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N3. - С. 103-106. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   КРЫСЫ

Кл.слова (ненормированные):
АСИММЕТРИЯ -- СЛЮНА -- ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
Аннотация: Мета роботи - вивчення в порівняльному аспекті фармакологічної ефективності препаратів гіполіпідемічної дії - похідних фіброєвої кислоти в умовах експерименту і клініки, а також визначення їх толерантності при клінічному застосуванні

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Порівняльне дослідження ефективності та переносимості похідних фіброєвої кислоти при лікуванні змішаної [Текст] / І.І. , П.Ф. Дудка, С.О. Гаврилюк // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N3. - С. 103-106. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   КРЫСЫ

Кл.слова (ненормированные):
КРЫСЫ -- УФИБРАТ -- ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
Аннотация: Мета роботи - вивчення в порівняльному аспекті фармакологічної ефективності препаратів гіполіпідемічної дії - похідних фіброєвої кислоти в умовах експерименту і клініки, а також визначення їх толерантності при клінічному застосуванні


Доп.точки доступа:
, І.І.; Дудка, П.Ф.; Гаврилюк, С.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Малявская, С. И.
    Значение хронической бессимптомной гиперурикемии как маркера атерогенного риска у детей [Текст] / С.И. Малявская, А.В. Лебедев, В.А. Терновская // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2007. - Том47, N3. - С. 62-66 : граф. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: ГИПЕРУРИКЕМИЯ
   ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

   ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРУРИКЕМИЯ -- ГИПЕРЛИПИДЕМИИ АТЕРОГЕННЫЕ -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Лебедев, А.В.; Терновская, В.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Корреляционная связь концентрации мочевой кислоты, АПО-Е и АПО-С3 в условиях нормо- и гиперлипидемии [Текст] / Е.Р. Бойко, А.О. Овечкин, А.М. Канева, Потолицына Н.Н., Бойко С.Г. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2007. - Том79, N12. - С. 51-54 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: МОЧЕВАЯ КИСЛОТА
   ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА -- КОРРЕЛЯЦИЯ -- ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ


Доп.точки доступа:
Бойко, Е.Р.; Овечкин, А.О.; Канева, А.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вивчення антиатерогенної активності 8-амінозаміщених 3-метил-7-В-гідрокси-Г-. .хлорфеноксипропілксантинів при експериментальній гіперліпідемії [Текст] / А.О. Остапенко, І.М. Білай, М.І. Романенко, Жмурін Р.В. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2008. - N2. - С. 103-107 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   ХОЛЕСТЕРИН

Кл.слова (ненормированные):
СОСУДИСТЫЕ ПОРАЖЕНИЯ -- ГИПЕРЛИПИДЕМИИ


Доп.точки доступа:
Остапенко, А.О.; Білай, І.М.; Романенко, М.І.; Жмурін, Р.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вивчення гіполіпідемічної активності деяких похідних 3-метил-7-в-гідрокси-г-ізопропоксипропілксантину при експериментальній гіперліпідемії [Текст] / А.О. Остапенко, І.М. Білай, М.І. Романенко, Жмурін Р.В. // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 93-97 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЛЕКАРСТВА
   ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ -- БРОМКСАНТИНА ПРОИЗВОДНЫЕ -- ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Остапенко, А.О.; Білай, І.М.; Романенко, М.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Визир, В. А.
    Аполипопротеины как маркеры кардиоваскулярного риска [Текст] / В.А. Визир, А.Е. Березин // УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ : Науково-практичний загальномедичний журнал. - 2008. - ТомХI-ХII, N6. - С. 53-61 . - ISSN 1562-1146
Рубрики: АТЕРОСКЛЕРОЗ
   ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АТЕРОСКЛЕРОЗ -- ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ -- КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК


Доп.точки доступа:
Березин, А.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Застосування препарату "Сторвас" у лікуванні хворих на атеросклеротичну енцефалопатію [Текст] / Н.М. Грицай, Н.В. Литвиненко, Г.Я. Силенко, Кривчун А.М., Пілюгіна Т.В. // УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 4. - С. 12-15 : табл.
Рубрики: ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
   ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

   АТЕРОСКЛЕРОЗ

Кл.слова (ненормированные):
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НАР -- ГЕМОДИНАМИКА ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ -- КРОВОТОК


Доп.точки доступа:
Грицай, Н.М.; Литвиненко, Н.В.; Силенко, Г.Я.; Кривчун А.М., А.М., Пілюгіна Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ларина, В. Н.
    Применение препарата атеростат (симвастатин) у больных с гиперлипидемией [Текст] / В.Н. Ларина, Б.Я. Барт // Лечащий Врач : Журнал для профессионалов в медицине. - 2006. - N 3. - С. 90-91 : табл.
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ


Доп.точки доступа:
Барт, Б.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Никитина, н. М.
    Применение аторвастатина у больных ревматоидным артритом с гиперлипидемией [Текст] / н.М. Никитина, А.П. Ребров // КАРДИОЛОГИЯ : Ежемесячный научно-практический журнал. - 2009. - Том 49, N 9. - С. 21-26 : табл. . - ISSN 0022-9040
Рубрики: АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ
   ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АРТРИТ РЕВМАТОИДНЫЙ -- АТОРВАСТАТИН -- ЖЕСТКОСТЬ АРТЕРИЙ


Доп.точки доступа:
Ребров, А.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Короленко, Т. А.
    Влияние аторвастатина на активность матриксных металлопротеаз и хитотриозидазы при экспериментальной липемии у самцов и самок мышей [Текст] / Т.А. Короленко, М.С. Черканова, Э.Ц. Короленко // БЮЛЛЕТЕНЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ : Ежемесячный международный научно-теоретический ж-л. - 2009. - Том 147, N 9. - С. 257-261 : граф. . - ISSN 0365-9615
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ

   СТАТИНЫ

   МЫШИ ЛИНИИ ICR

Кл.слова (ненормированные):
ЛИПЕМИЯ -- МЕТАЛЛОПРОТЕАЗЫ МАТРИКСНЫЕ -- ХИТОТРИОЗИДАЗА -- СТАТИНЫ


Доп.точки доступа:
Черканова, М.С.; Короленко, Э.Ц.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Лечение пациентов с гипертриглицеринемией [Текст] / Т.А. Рожкова, В.В. Кухарчук, В.Н. Титов, Яровая Е.Б., Котова Л.А., Малышев П.П., Амелюшкина В.А. // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2009. - Том 81, N 9. - С. 29-33 : табл. . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ
Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ -- ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИЯ -- ФЕНОФИБРАТ


Доп.точки доступа:
Рожкова, Т.А.; Кухарчук, В.В.; Титов, В.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дрогомирецька, М. С.
    Вплив аліментарної гіперліпідемії на стан пародонту у щурів [Текст] / М.С. Дрогомирецька // НС : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 4. - С. 58-60. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   ПАРОДОНТИТ

   КРЫСЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПАРОДОНТ -- КРЫСЫ -- ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Драгомирецька, М. С.
    Клініко-лабораторні паралелі виникнення захворювань пародонту та кардіоваскулярної патології в пацієнтів з гіперліпідеміями, що потребують ортодонтичного лікування [Текст] / М.С. Драгомирецька // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ. Научно-практический стоматологический журнал. - 2009. - N 5. - С. 134-136 : табл. . - ISSN 1992-576-
Рубрики: ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ
   ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ -- ПАРОДОНТИТ -- ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН -- АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Драгомирецька, М. С.
    Клініко-лабораторні паралелі виникнення захворювань пародонту та кардіоваскулярної патології у пацієнтів з гіперліпідемією, направленою на ортодонтичне лікування [Текст] / М.С. Драгомирецька // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2009. - N 3. - С. 30-33 : табл.
Рубрики: ПАРОДОНТА БОЛЕЗНИ
   ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

   ПАРОДОНТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАРОДОНТИТ -- ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ -- АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Перминова, О. М.
    Лабораторная модель гиперлипидемии [Текст] / О.М. Перминова, Н.Н. Вольский // ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ. - 2010. - N 3. - С. 82-84 . - ISSN 0372-9311
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   ЖИВОТНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Кл.слова (ненормированные):
ИММУННАЯ СИСТЕМА -- ГРАНУЛОЦИТЫ НЕЙТРОФИЛЬНЫЕ -- МЫШИ


Доп.точки доступа:
Вольский, Н.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дрогомирецкая, М. С.
    Влияние ортодонтического вмешательства на состояние тканей пародонта крыс при алиментарной гиперлипидемии и ее профилактика [Текст] / М.С. Дрогомирецкая // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2010. - N 2. - С. 57-61. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   ПАРОДОНТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ -- РЕЗОРБЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ -- ТКАНИ ПАРОДОНТА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Сусеков, А. В.
    Доказательная база эффективности симвастина (зокора): 15 лет спустя [Текст] / А.В. Сусеков, Н.Б. Горнякова, М.Ю. Зубарева // ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АРХИВ : Научно-практический журнал. - 2010. - Том 82, N 12. - С. 68-72 . - ISSN 0040-3660
Рубрики: ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ
   АТЕРОСКЛЕРОЗ

Кл.слова (ненормированные):
СИМВАСТАТИН -- ЗОКОРА


Доп.точки доступа:
Горнякова, Н.Б.; Зубарева, М.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кучеренко, Н. В.
    Аналіз стану захворюваності населення м.Луганська на порушення ліпідного спектра крові [Текст] / Н.В. Кучеренко // Український КЛМ : Всеукраїнський науково-медичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 158-160
Рубрики: ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
   КРОВЬ

Кл.слова (ненормированные):
ДИСЛИПОПРОТЕИНЕМИЯ -- СТАТИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ -- ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Горчакова, Н. А.
    Эффективность комбинированных препаратов, содержащих магний и пиридоксин, в экспериментальных и клинических условиях [Текст] / Н.А. Горчакова // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2007. - N 6. - С. 58-62
Рубрики: АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ
   ВИТАМИНЫ

Кл.слова (ненормированные):
ПАТОЛОГИИ -- СОСУДИСТЫЙ ТОНУС -- КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА -- ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ -- ДЕФИЦИТ МАГНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)