Казарина, Л. Н.
    Оценка эффективности лечения катарального гингивита у детей с хроническим гастродуоденитом путем сочетанного применения" Полиоксидония" и "Тантум верде" [Текст] / Л.Н. Казарина, А.Е. Пурсанова, Е.А. Жукова // ПАРОДОНТОЛОГИЯ : Научно-практический журнал для стоматологов. - 2008. - N3. - С. 6-9 : табл. . - ISSN 1683-3759
Рубрики: ГИНГИВИТ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГИНГИВИТ КАТАРАЛЬНЫЙ -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ПОЛИОКСИДОНИЙ


Доп.точки доступа:
Пурсанова, А.Е.; Жукова, Е.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Пурсанова, А. Е.
    Клинико-иммунологическая оценка влияния "Полиоксидония" на состояние пародонта у детей с хроническим гастродуоденитом [Текст] / А.Е. Пурсанова, Л.Н. Казарина, Е.А. Жукова // СТОМАТОЛОГИЯ детского возраста и профилактика : Рецензируемый, рекомендованный ВАК научный журнал. - 2008. - N3. - С. 49-51 : табл. . - ISSN 1683-3031
Рубрики: ГИНГИВИТ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

   ПОЛИОКСИДОНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ГИНГИВИТ КАТАРАЛЬНЫЙ -- ПОЛИОКСИДОНИЙ


Доп.точки доступа:
Казарина, Л.Н.; Жукова, Е.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Баб'як, В. І.
    Ефективність послідовної ерадикаційної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом, асоційованим з гелікобактеріозом [Текст] / В.І. Баб'як // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 8-12 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- HELICOBACTER PYLORI -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Особливості емоційної сфери у дітей з хронічною патологією органів травлення [Текст] / І.С. Сміян, О.Є. Федорців, Е.І. Бурбела, Волянська Л.А., Фурдела В.Б., Романюк Л.Б., Шостак І.Й., Курило І.М., Скубенко В.М. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 16-19 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНОМАЛИИ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СФЕРА -- ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Сміян, І.С.; Федорців, О.Є.; Бурбела, Е.І.; Волянська Л.А., Л.А., Фурдела В.Б., Романюк Л.Б., Шостак І.Й., Курило І.М., Скубенко В.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Зміни системи перекисного окислення ліпідів у дітей з хронічним гастродуоденитом, асоційованим з helicobacter pylori [Текст] / І.С. Лембрик, О.В. Тимощук, О.О. Цицюра // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2009. - N 1. - С. 66-69 : граф.
Рубрики: ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ПРООКСИДНО-АНТИОКСИДАНТНАЯ СИСТЕМА -- ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ


Доп.точки доступа:
Тимощук, О.В.; Цицюра, О.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бекетова, Г. В.
    Хронічні гастродуоденіти в дітей і підлітків (клінічна лекція) [Текст] / Г.В. Бекетова // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 52-57. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ДЕТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лембрик, І. С.
    Характеристика адапційного синдрому у дітей з хронічним панкреатитом в поєднанні з хронічним гастродуоденітом [Текст] / І.С. Лембрик // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 135-138 : табл.
Рубрики: ПАНКРЕАТИТ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гаврилова, О. А.
    Мониторинг чувствительности к антибиотикам микрофлоры полости рта у практически здоровых детей и больных хроническим гастродуоденитом [Текст] / О.А. Гаврилова, Б.Н. Давыдов, Ю.В. Червинец // СТОМАТОЛОГИЯ : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2009. - Том 88, N 6. - С. 62-65 : граф.
Рубрики: РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СОСТОЯНИЕ
   АНТИБИОТИКИ

   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
МИКРОФЛОРА ПОЛОСТИ РТА -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ДИСБАКТЕРИОЗ


Доп.точки доступа:
Давыдов, Б.Н.; Червинец, Ю.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Морфо-функціональні особливості формування і перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей при різних порушеннях шлункової секреції [Текст] / В.І. Боброва, Т.Д. Задорожна, Т.М. Арчакова, Замула В.В. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 3. - С. 25-30 : граф. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ЖЕЛУДОЧНАЯ КИСЛОТА

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ЖЕЛУДОЧНАЯ СЕКРЕЦИЯ -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Боброва, В.І.; Задорожна, Т.Д.; Арчакова, Т.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Боброва, В. І.
    Клініко-анамнестичні особливості формування хронічного запалення органів гастродуоденальної зони у дітей [Текст] / В.І. Боброва // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том 73, N 1. - С. 22-26 : граф. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ПЕДИАТРИЯ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- БОЛЕВОЙ СИНДРОМ -- КИСЛОТНОСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тяжка, О. В.
    Клініко-функціональне значення мелатоніну при хронічному гастродуоденіті у дітей [Текст] / О.В. Тяжка, В.І. Боброва, З.Б. Хомінська // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том73, N2. - С. 7-11 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: МЕЛАТОНИН
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

   ГОРМОНЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- МЕЛАТОНИН -- МАРКЕРЫ ГЕНОВ


Доп.точки доступа:
Боброва, В.І.; Хомінська, З.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту, асоційованого з НР, з урахуванням гастропротекції [Текст] / В.Д. Лукашук, С.Г. Гичка, О.А. Бовкун, Баб'як В.І.,Ходаківська С.П., Головатюк Л.М., Дмитришин Б.Я. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том73, N2. - С. 16-21. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   HELICOBACTER PYLORI

   ТЕРАПИЯ (МЕТОД)

   ГИСТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОПРОТЕКЦИЯ -- ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ -- ЭРАДИКАЦИЯ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ И -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ


Доп.точки доступа:
Лукашук, В.Д.; Гичка, С.Г.; Бовкун, О.А.; Баб'як В.І., В.І.,Ходаківська С.П., Головатюк Л.М., Дмитришин Б.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ефективність лікування хронічного гастродуоденіту, неасоційованого з гелікобактеріозом, у дітей [Текст] / В.Д. Лукашук, С.П. Ходаківська, В.І. Баб'як, Бовкун О.А., Головатюк Л.М., Дмитришин Б.Я., Єсипова С.І., Алексєєнео Н.В. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том73, N3. - С. 45-48. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ФРУКТОЗА

   ГИСТОЦИТОХИМИЯ

   ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК

   ТЕРАПИЯ (МЕТОД)

   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ФРУКТОЗА -- ГИСТОХИМИЯ


Доп.точки доступа:
Лукашук, В.Д.; Ходаківська, С.П.; Баб'як, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Алексеєва, Ю. І.
    Клініко-параклінічна характеристика синдрому хронічної неспецифічної інтоксикації у дітей із патологією травної системи [Текст] / Ю.І. Алексеєва // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2007. - N1. - С. 7-8 : табл.
Рубрики: ДЕТИ
   ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО В -- ИНТОКСИКАЦИЯ ЭНДОГЕННАЯ -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ -- РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Боброва, В. І.
    Механізм формування атрофії слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки у дітей при хронічному гастродуоденіті [Текст] / В.І. Боброва // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N4. - С. 74-78 : граф. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Абатуров, О. Є.
    Медикаментозна регуляція активності механізмів неспецифічного захисту слизової оболонки травного тракту у дітей, хворих на хронічний HELICOBACTER PYLORI-асоційований гастродуоденіт [Текст] / О.Є. Абатуров, О.М. Герасименко // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2011. - N4. - С. 130-133 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ИНФЕКЦИЯ -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ИМУПРЕТ


Доп.точки доступа:
Герасименко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бельмер, . В.
    Неоднозначные ответы на простые вопросы о хроническом гастродуодоните у детей [Текст] / .В. Бельмер, Т.В. Гасилина // ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ : Журнал для профессионалов в медицине. - 2011. - N8. - С. 57-59. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

   ГАСТРИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ХЕЛИКОБАКТЕР -- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ


Доп.точки доступа:
Гасилина, Т.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Кушніренко, І. В.
    Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка та їх корекція з застосуванням сублінгвальної форми домперідону при хронічному гастродуоденіті [Текст] / І.В. Кушніренко, Т.В. Майкова, І.А. Сиротенко // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - Nв.3т.3. - С. 83-89 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЖЕЛУДКА ОПОРОЖНЕНИЕ
   ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС

   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
РЕФЛЮКС ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНЫЙ -- МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ -- ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ


Доп.точки доступа:
Майкова, Т.В.; Сиротенко, І.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оптимізація антигелікобактерної терапії з використанням де-нолу у дітей з хронічним гастродуоденітом [Текст] / В.Д. Лукашук, С.П. Ходаківська, О.А. Бовкун, Баб'як В.І. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том73, N5. - С. 31-35 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ГАСТРОПРОТЕКЦИЯ -- ФУКОЗА ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА


Доп.точки доступа:
Лукашук, В.Д.; Ходаківська, С.П.; Бовкун, О.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Абатуров, О. Є.
    Ефективність пробіотичної терапії при антибіотикоасоційованих ураженнях кишечника у дітей з хелікобактерною інфекцією [Текст] / О.Є. Абатуров, О.М. Герасименко // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2011. - Том73, N5. - С. 39-42 . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   КИШЕЧНИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- МИКРОБИОЦЕНОЗ -- ПРОБИОТИКИ -- ЛАЦИДОФИЛ


Доп.точки доступа:
Герасименко, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)