Римські критерії ІІІ. Functional gastroduodenal disorders [Текст] / J. Tack, N.J. Talley, M. Camilleri et al // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2006. - N6. - С. 73-81 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЭЗОФАГИТ
   ДИСПЕПСИЯ

   ОТРЫЖКА

   РВОТА

   ТОШНОТА

Кл.слова (ненормированные):
ДИСПЕПСИЯ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Tack, J.; Talley, N.J.; Camilleri, M.; Holtmann, G.; Hu, P.; Malagelada, J.-R.; Stanghellini, V.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Яремій І.М.
    Вплив комбінації екстрактів лікарських рослин на стан глутатіонової системи шлунка щурів за умов експериментальної гастродуоденальної патології [Текст] / Яремій І.М.; І.М. Яремій // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2004. - N2. - С. 74-76 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: КРЫСЫ
   ЖЕЛУДКА ЯЗВА

   РАСТЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

   ГЛУТАТИОН

Кл.слова (ненормированные):
КРЫСЫ -- ГЛУТАТИОНОВАЯ СИСТЕМА ЖЕЛУДКА -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ГЛУТАТИОН
Аннотация: Эрозийно-язвенное поражение гастродуоденальной зоны у крыс приводит к нарушению в стенках желудка животных функционирования защитной глутатионовой системы

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





   
    Helicobacter pylori-ассоциированная патология полости рта у детей (клинико-лабораторное исследование) [Текст] / В.М. Елизарова, А.В. Горелов, Е.Н. Таболова, Скатова Е.А. // Стоматология : Научно-практический рецензируемый ж-л. - 2006. - Том85, N5. - С. 64-69 : табл.
Рубрики: КАРИЕС ЗУБОВ
   СТОМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- КАРИЕС У ДЕТЕЙ


Доп.точки доступа:
Елизарова, В.М.; Горелов, А.В.; Таболова, Е.Н.; Скатова, Е.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Ткач, С. М.
    Ведение больных с язвами желудка [Текст] / С.М. Ткач // THERAPIA. УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ВІСНИК. - 2008. - N9. - С. 64-66
Рубрики: ЯЗВА ПЕПТИЧЕСКАЯ
Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВА ЖЕЛУДКА -- HELICOBACTER PYLORI -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





   
    Розділ 8. Актуальні проблеми гастроентерології дитячого віку: матеріали V конгресу педіатрів України"Сучасні проблеми клінічної педіатрії" (15-17 жовтня 2008р., Київ) [Текст] // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N4. - С. 93-104 . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА -- БИЛИАРНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Скляр, Н. І.
    Ферментативна активність мукозної мікрофлори шлунка та дванадцятипалої кишки хворих на запально-виразкову патологію гастродуоденального тракту [Текст] / Н.І. Скляр // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2008. - N3. - С. 111-115 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   МИКОЗЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- МИКРОФЛОРА МУКОЗНАЯ -- ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Горобець, А. О.
    Стан зовнішньосекреторної функції підшлункової залози та деякі показники гуморального імунітету в дітей із хронічною гастродуоденальною патологією алергійного генезу [Текст] / А.О. Горобець // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2008. - N6. - С. 51-55 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
   ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

   ИММУНИТЕТ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ -- ЭЛАСТАЗА ФЕКАЛЬНАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Подгорна, Н. В.
    Характеристика адаптаційних процесів та їх корекція у дітей із гастродуоденальною патологією [Текст] / Н.В. Подгорна // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2008. - N 5. - С. 117-120. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





   
    Ефективність препарату "Мукоген" при ерозивно-виразкових ураженнях гастродуоденальної зони, асоційованих з Helicobacter Pylori. Частина I [Текст] / Н.Б. Губергріц, І.В. Василенко, О.М. Агібалов, Фоменко П.Г., Баланцова Е.Л. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 1. - С. 67-82 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI
   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
HELICOBACTER PYLORI -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Губергріц, Н.Б.; Василенко, І.В.; Агібалов, О.М.; Фоменко П.Г., П.Г., Баланцова Е.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Лобода, В. Ф.
    Перебіг хронічної поєднаної гастродуоденальної та гепатобіліарної патології у дітей на фоні лімфатико-гіпопластичної аномалії конституції, оптимізації лікування [Текст] / В.Ф. Лобода, А.З. Миколенко // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 5-8 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АНОМАЛИИ
   ШКОЛЬНИКИ

   ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПАТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ЛИМФАТИКО-ГИПОПЛАСТИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ КОНСТИТУЦИИ -- ГЕПАТОБИЛИАРНАЯ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Миколенко, А.З.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





   
    Особенности функционирования иммунной защиты у больных хеликобактерным гастритом [Текст] / А.В. Некрасов, М.И. Дворкин, И.М. Дворкин, Китаев М.И. // ИММУНОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-теоретический журнал. - 2009. - Том 30, N 1. - С. 50-55 : табл. . - ISSN 0206-4952
Рубрики: ИММУННАЯ СИСТЕМА
   ГАСТРИТ

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ПОЛИОКСИДОНИЙ -- ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ


Доп.точки доступа:
Некрасов, А.В.; Дворкин, М.И.; Дворкин, И.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





   
    Результати нового дихального тесту у підлітків з хронічною гастродуоденальною патологією за різної інтрагастральної кислотності [Текст] / М.М. Коренєв, Є.Г. Кущ, Л.В. Камарчук, Поспєлов О.П., Камарчук Г.В. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 6. - С. 43-46 : граф. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ
   ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ

   ПОДРОСТКИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- КИСЛОТНОСТЬ ИНТРАГАСТРАЛЬНАЯ -- ПОДРОСТКИ


Доп.точки доступа:
Коренєв, М.М.; Кущ, Є.Г.; Камарчук, Л.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Пилипець, Г. М.
    Стан вегетативної нервової системи у дітей з хронічним гастритом і гастроуоденітом у період ремісії [Текст] / Г.М. Пилипець // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 6. - С. 47-49 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ
   НЕРВНАЯ СИСТЕМА ВЕГЕТАТИВНАЯ

   ГАСТРИТ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ДЕТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Калиниченко, Ю. А.
    Особенности мотивации к ортодонтическому лечению несїемной аппаратурой у подростков с гастродуодентальной патологией [Текст] / Ю.А. Калиниченко // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2010. - N 2. - С. 58-61 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПОДРОСТКИ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ПОДРОСТКИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)



   616-053/2
   М34


    Пєший, М. М.
    Підвищений вміст фтору у питній воді як один з факторів ризику розвитку патології гастродуоденальної зони у дітей [Текст] : материалы временных коллективов / М.М. Пєший, Г.М. Гладка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей". Екологія та дитинство. Полтава 2000. 20-21 вересня. / ред. рада : М.С. Скрипніков та ін. - [Полтава] : [УМСА], [2000]. - С. 95-96
УДК
Рубрики: ВОДА ПИТЬЕВАЯ
   ФТОР

   ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ФТОР -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Аннотация: ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Гладка, Г.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)





   
    Эффективность использования препарата "Квамател" при гастродуоденальной патологии у детей [Текст] // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2010. - N 4. - С. 106 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГИСТАМИНА АНТАГОНИСТЫ
   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- КВАМАТЕЛ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Барінов, Е. Ф.
    Функціональна активність та роль міофібробластів у реалізації компенсаторно-пристосувальних процесів у гастродуоденальній зоні [Текст] / Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N 1. - С. 103-110 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
   ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ

Кл.слова (ненормированные):
СТРОМАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ -- МИОФИБРОБЛАСТЫ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Сулаєва, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Боброва, В. І.
    Рівень гастринпродукуючих клітин у шлунку при хронічній гастродуоденальній патології у дітей [Текст] / В.І. Боброва // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N3. - С. 48-52 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ГАСТРОДУОДЕНИТ
   ИММУНОГИСТОХИМИЯ

   ГАСТРИНЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРИНПРОДУЦИРУЮЩИЕ КЛЕТКИ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ЖЕЛУДОК

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





   
    Вікові та гендерні особливості клінічного перебігу хронічного пієлонефріту на тлі уражень органів травлення [Текст] / Т.О. Безрук, В.В. Безрук, О.І. Федів, Нечитайло Д.Ю. // КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ : Науково-практичний медичний журнал. - 2011. - Том10, N2. - С. 37-42 : диаграмма. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-0847
Рубрики: ПИЕЛОНЕФРИТ
   ГАСТРОДУОДЕНИТ

   ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПАТОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ПИЕЛОНЕФРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА БОЛЕ


Доп.точки доступа:
Безрук, Т.О.; Безрук, В.В.; Федів, О.І.; Нечитайло, Д.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)





    Передерий, В. Г.
    Маастрихтский консенсус IV - 2010: основные положения и их актуальность для Украины [Текст] / В.Г. Передерий, С.М. Ткач // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N6. - С. 133-136 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ЭРАДИКАЦИЯ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ -- ЖЕЛУДКА РАК


Доп.точки доступа:
Ткач, С.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)