Эрозивные поражения гастродуоденальной зоны при бронхиальной астме [Текст] / Г.М. Чернявская, Э.И. Белобородова, Е.В. Устюжанина, Максименко Г.Е., Плешко Р.И., Калачева Т.П. // КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА : Научно-практический журнал. - 2007. - Том85, N11. - С. 23-26 : табл. . - ISSN 0023-2149
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ
   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

   HELICOBACTER PYLORI

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- HELICOBACTER PYLORI -- БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА


Доп.точки доступа:
Чернявская, Г.М.; Белобородова, Э.И.; Устюжанина, Е.В.; Максименко Г.Е., Г.Е., Плешко Р.И., Калачева Т.П.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Ткаченко, С. К.
    Проблеми і перспективи застосування мікроелементів у педіатричній практиці [Текст] / С.К. Ткаченко, А.П. Юрцева, І.С. Недоступ // СОВРЕМЕННАЯ ПЕДИАТРИЯ : Научно-практический педиатрический ж-л. - 2008. - N 5. - С. 74-77. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: МЕДИЦИНА ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ
   РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ


Доп.точки доступа:
Юрцева, А.П.; Недоступ, І.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Щербинина, М. Б.
    Эрадикация хеликобактерной инфекции: выбор оптимальной схемы терапии [Текст] / М.Б. Щербинина, А.И. Чередник // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 4. - С. 76-80 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ
   HELICOBACTER PYLORI

   ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ЭРАДИКАЦИЯ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ


Доп.точки доступа:
Чередник, А.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Ефективність препарату "Мукоген" при ерозивно-виразкових ураженнях гастродуоденальної зони, асоційованих з Helicobacter Pylori. Частина II [Текст] / Н.Б. Губергріц, І.В. Василенко, О.М. Агібалов, Фоменко П.Г., Баланцова Е.Л. // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2009. - N 2. - С. 53-58 : рис. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   HELICOBACTER PYLORI

   ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- HELICOBACTER PYLORI -- РЕБАМИНИД


Доп.точки доступа:
Губергріц, Н.Б.; Василенко, І.В.; Агібалов, О.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вахненко, А. В.
    Аналіз клінічного перебігу захворювань гастродуоденальної зони у поєднанні з цукровим діабетом [Текст] / А.В. Вахненко // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 3. - С. 120-123 : диаграмма
Рубрики: ДИАБЕТ САХАРНЫЙ
   ЯЗВЫ

   ГАСТРОДУОДЕНИТ

Кл.слова (ненормированные):
ДИАБЕТ САХАРНЫЙ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Маслова, Г. С.
    Патогенетичні механізми розвитку ерозивно-виразкових уражень гастродуоденальної зони у хворих на гострі гемобластози [Текст] / Г.С. Маслова // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 3. - С. 159-162. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЯЗВА ПЕПТИЧЕСКАЯ
   ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ГЕМОБЛАСТОЗЫ -- ЭРОЗИВНЫЙ ГАСТРИТ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лисенко, Г. І.
    Актуальні проблеми сучасної гастроентерології в практиці сімейного лікаря [Текст] / Г.І. Лисенко, І.М. Скрипник // СІМЕЙНА МЕДИЦИНА : Науково-практичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 3-5. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
   ПЕЧЕНИ БОЛЕЗНИ

   ХЕЛИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА


Доп.точки доступа:
Скрипник, І.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Антипкін, Ю. Г.
    Функціональний стан органів гастродуоденальної зони у дітей х хронічним панкреатитом в поєднанні з рефлюксною хворобою [Текст] / Ю.Г. Антипкін, А.Г. Ципкун, І.С. Лембрик // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 6. - С. 12-15 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
   ПАНКРЕАТИТ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНКРЕАТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ -- РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА


Доп.точки доступа:
Ципкун, А.Г.; Лембрик, І.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Роль адренореактивности в развитии кровотечений из язв гастродуоденальной зоны [Текст] / Э.Ф. Баринов, О.Н. Сулаева, П.Г. Кондратенко, ДелийВ.Ю., Раденко Е.Е. // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том 11, N 2. - С. 9-12. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЯЗВЫ
   ГЕМОСТАЗ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕМОСТАЗ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ЯЗВЫ КРОВОТОЧАЩИЕ


Доп.точки доступа:
Баринов, Э.Ф.; Сулаева, О.Н.; Кондратенко, П.Г.; ДелийВ.Ю., Раденко Е.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дзвонковська, В. В.
    Клініко-сонографічні особливості у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки в поєднанні з хронічним холециститом [Текст] / В.В. Дзвонковська, І.Я. Макойда // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2008. - N1. - С. 25-26
Рубрики: ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ БОЛЕЗНИ
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ -- ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ -- СОНОГРАФИЯ -- ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ДЕФОРМАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Макойда, І.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Сулаева, О. Н.
    Зависимость межтканевых отношений в гастродуоденальной зоне от реактивности организма у пациентов с язвенными кровотечениями [Текст] / О.Н. Сулаева // ВІСНИК ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ І МЕДИЦИНИ : Український науково-практичний журнал. - 2011. - N3,т.2. - С. 177-180. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ЯЗВЫ
Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ЯЗВЫ КРОВОТОЧАЩИЕ -- РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Дудник, В. М.
    Оцінка ефективності фармакотерапії у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, асоційованою з CagA-позитивними штамами Helicobacter pylori [Текст] / В.М. Дудник, Г.М. Руденко // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N5. - С. 41-45 : табл. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДКА БОЛЕЗНИ
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА, БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ОМЕПРАЗОЛ -- НИФУРАТЕЛ


Доп.точки доступа:
Руденко, Г.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Фактори захисту слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки [Текст] / Е.Ф. Барінов, О.М. Сулаєва, П.Г. Кондратенко и др // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2011. - N6. - С. 116-123 . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ЖЕЛУДКА СЛИЗИСТАЯ
   ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА, БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТО-БИКАРБОНАТНЫЙ БУФЕР -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- СУБЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА -- МУЦИНЫ


Доп.точки доступа:
Барінов, Е.Ф.; Сулаєва, О.М.; Кондратенко, П.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Сорокман, Т. В.
    Окиснювальна модифікація білків при ерозивно-виразковому ураженні гастродуоденальної ділянки в дітей [Текст] / Т. В. Сорокман, У. Б. Петрова, С. В. Сокольник // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2011. - Том 73, N 6. - С. 15-17. - Библиогр.: с. 17
Рубрики: ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ
   БЕЛКА МОДИФИКАЦИЯ ТРАНСЛЯЦИОННАЯ

   ЯЗВЫ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ -- ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ГАСТРОДУОДЕНИТ -- АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА -- ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕ


Доп.точки доступа:
Петрова, У.Б.; Сокольник, С.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Состояние слизистой оболочки гастродуоденальной зоны у больных острыми гепатитами А и В [Текст] / Е.А. Карасева, В.А. Мартынов, И.Н. Клочков, Панкратова Е.С. // ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ : Научно-практический журнал Российского общества инфекционистов. - 2012. - Том10, N1. - С. 10-14 : граф. . - ISSN 1729-9225
Рубрики: ГЕПАТИТ
   ГАСТРИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ЗОНА -- ГЕПАТИТ ВИРУСНЫЙ -- ФИБРОЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ


Доп.точки доступа:
Карасева, Е.А.; Мартынов, В.А.; Клочков, И.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)