Каськова, Л. Ф.
    Біохімічні показники ротової рідини дітей із хворобами тканин пародонта, які проживають у місцевості з різним умістом фтору в питній воді [Текст] / Л.Ф. Каськова; УМСА // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2005. - N6. - С. 42-44 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИНГИВИТ
Кл.слова (ненормированные):
ФТОР -- ПИТНА ВОДА -- ГІНГІВІТ
Аннотация: Вивчення перебігу хвороб тканини пародонта залежно від умісту фтору в питній воді


Доп.точки доступа:
Абрамова, О.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Рубаненко, В. В.
    Порівняльна характеристика методів лікування хронічного катарального гінгівіту [Текст] / В.В. Рубаненко; УМСА // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N1. - С. 49-50. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИНГИВИТ
   ДЕСНЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГІНГІВІТ
Аннотация: Лечение гингивитов


Доп.точки доступа:
Кузь, Г.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Каськова, Л. Ф.
    Поширеність хронічного катарального гінгівіту в дітей Полтавської області [Текст] / Л.Ф. Каськова, О.Е. Абрамова // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2006. - N2. - С. 51-53 : табл., діаграми. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИНГИВИТ
Кл.слова (ненормированные):
ГІНГІВІТ


Доп.точки доступа:
Абрамова, О.Е.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)616.31
П32


    Пиндус, Т. О.
    Зміни в гуморальній на клітинній ланці місцевого імунітету у хворих на генералізований катаральний гінгівіт різної етіології [Текст] / Т.О. Пиндус // СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ : СУЧАСНА СТОМАТОЛОГІЯ: Научно-практический стоматологический ж-л. - 2005. - N4. - С. 57-59 : табл. - Библиогр. в конце ст.
УДК
Рубрики: ГИНГИВИТ
   ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ

   СТАФИЛОКОККОВЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ КАТАРАЛЬНЫЙ ГИНГИВИТ -- ИММУНИТЕТ -- РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
Аннотация: Целью исследования стало изучение особенностей гуморального и клеточного иммунитета у больных генерализованным катаральным гингивитом различной этиологии

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Воляк, М. Н.
    Застосування імуномодуляторів у лікуванні дітей хворих на катаральний гінгівіт [Текст] / М.Н. Воляк, Л.М. Воляк // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N1. - С. 59-60
Рубрики: ГИНГИВИТ
   ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
ГИНГИВИТ КАТАРАЛЬНЫЙ -- ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Воляк, Л.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Зубачик, В. М.
    Корекція пробіотиками протиінфекційного імунітету порожнини рота у хворих на хронічний катаральний гінгівіт [Текст] / В.М. Зубачик, М.В. Ліснічук // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N 5/6. - С. 22-28 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ПРОБИОТИКИ
   ГИНГИВИТ

   ИММУНИТЕТ

Кл.слова (ненормированные):
ГИНГИВИТ КАТАРАЛЬНЫЙ -- ИММУНИТЕТ


Доп.точки доступа:
Ліснічук, М.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Островський, А. В.
    Оптимізація професійної індивідуальної гігієни порожнини рота у хворих на хронічний генералізований катаральний гінгівіт [Текст] / А.В. Островський // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N 5/6. - С. 45-49 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ГИНГИВИТ
   РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ

Кл.слова (ненормированные):
ГИНГИВИТ КАТАРАЛЬНЫЙ -- ГИГИЕНА РОТОВОЙ ПОЛОСТИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гасюк, Н. В.
    Порівняльна характеристика клітинного складу мазків ясен хворих на хронічний катаральний гінгівіт [Текст] / Н.В. Гасюк, Т.М. Мошель, І.Ю. Попович // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2011. - Том11, N4 ч.2. - С. 8-10. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ДЕСНЫ
   ЭПИТЕЛИЙ

   ГИНГИВИТ

Кл.слова (ненормированные):
ГИНГИВИТ -- ПАРОДОНТА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ БОЛ -- ЦИТОЛОГИЯ


Доп.точки доступа:
Мошель, Т.М.; Попович, І.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Авдєєв, О. В.
    Лікування дітей, хворих на гінгівіт з урахуванням особливостей його перебігу [Текст] / О. В. Авдєєв // Вісн. стоматології. - 2012. - N 2. - С. 115-118. - Библиогр.: с. 118
Рубрики: ГИНГИВИТ
   ДЕТИ


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гриньох, В. О.
    Ультраструктура слизової оболонки ясен підлітків, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, після комплексного лікування із застосуванням лазерної терапії та діадинамофорезу [Текст] / В.О. Гриньох, Н.І. Смоляр, В.І. Ковалишин // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2012. - N1. - С. 90-96 : фото
Рубрики: ГИНГИВИТ
   ПОДРОСТКИ

Кл.слова (ненормированные):
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ДЕСЕН -- ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ -- ДИАДИНАМОФОРЕЗ -- ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ -- КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Смоляр, Н.І.; Ковалишин, В.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   616.31
   Л63


    Лісничук, Мирослава Володимирівна
    Застосування про- та синбіотиків у лікуванні хворих на хронічний катаральний гінгівіт (клініко-експериментальне дослідження) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22. "Стоматологія" / Мирослава Володимирівна Лісничук ; Львівський нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. - Львів, 2010. - 20 с. -
УДК
Рубрики: Стоматологія
Кл.слова (ненормированные):
АВТОРЕФЕРАТ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)