Нікіфоров, В. В.
    Результати біотестування води приватних джерел мешканців с. Омельник (Кременчуцький район Полтавської області) [Текст] / В.В. Нікіфоров // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2005. - N4. - С. 30-33 : табл.
Рубрики: ВОДА ПИТЬЕВАЯ
   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- БИОТЕСТИРОВАНИЕ -- ТОКСИЧНОСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Нікіфоров В.В.
    Результати біотестування води приватних джерел мешканців с. Омельник (Кременчуцький район Полтавської області) [Текст] / Нікіфоров В.В.; В.В. Нікіфоров // Вісник проблем біології і медицини : Український науково-практичний журнал. - 2006. - N4. - С. 30-33 : табл.
Рубрики: ВОДА ПИТЬЕВАЯ
   ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- БИОТЕСТИРОВАНИЕ -- ТОКСИЧНОСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Бєлікова, І. В.
    Поширеність та інтенсивність карієсу серед дитячого населення, яке вживає питну воду з джерел різної мінералізації (на прикладі Полтавської області) [Текст] / І.В. Бєлікова // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2008. - N5. - С. 29-30 : табл.
Рубрики: ВОДА ПИТЬЕВАЯ
   КАРИЕС ЗУБОВ

Кл.слова (ненормированные):
ПОЛТАВСЬКОЙ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- КАРИЕС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Влияние излучения лампы биоптрон-компакт на структурные особенности воды [Текст] / Н.Ф. Фаращук, Ю.А. Рахманин, Р.И. Михайлова, Теленкова О.Г. // ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ : Научно-практический журнал. - 2008. - N6. - С. 38-41 : табл. . - ISSN 0016-9900
Рубрики: СВЕТОТЕРАПИЯ
   ВОДА ОРГАНИЗМА

   ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДА В ОРГАНИЗМЕ -- СВЕТОТЕРАПИЯ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ


Доп.точки доступа:
Фаращук, Н.Ф.; Рахманин, Ю.А.; Михайлова, Р.И.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Применение микроядерного теста для оценки питьевых вод [Текст] / В.В. Юрченко, Е.К. Кривцова, Н.Н. Беляева, Ингель Ф.И., Олесинов А.А., Савостикова О.Н. // ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ : Научно-практический журнал. - 2008. - N6. - С. 49-53 : граф. . - ISSN 0016-9900
Рубрики: ВОДА ПИТЬЕВАЯ
   МИКРОЯДЕРНЫЕ ТЕСТЫ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- ДИСТРОФИЯ ЖИРОВАЯ -- ПРЕДЖЕЛУДОК


Доп.точки доступа:
Юрченко, В.В.; Кривцова, Е.К.; Беляева, Н.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Медико-біологічна оцінка якості та цінності фасованої штучно-мінералізованої лікувально-столової води свердловини № 474 після зворотного осмосу (УЧ СП "Кримські води ЛТД") [Текст] / В.О. Поберська, О.М. Нікіпелова, Т.С. Янченко, Євсєєва С.Л., Чудинова Л.М. // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2009. - N 3. - С. 44
Рубрики: МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
   ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- ВОДА ФАСОВАННАЯ


Доп.точки доступа:
Поберська, В.О.; Нікіпелова, О.М.; Янченко, Т.С.; Євсєєва, С.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Іщейкіна, Ю. О.
    Гігієнічна оцінка хімічного складу питної води в різних регіонах України [Текст] / Ю.О. Іщейкіна // Актуал. пробл. сучасн. мед. : Вісн. Укр. мед. стомат. акад. : Науково-практичний ж-л. - 2009. - Том 9, N 4ч.1. - С. 101-105
Рубрики: ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Кл.слова (ненормированные):
ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ -- ГИГИЕНА

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Куличенко, А. Н.
    Восстановление и контроль централизованного и нецентрализованного водоснабжения в г.Цхинвал после вооруженного конфликта [Текст] / А.Н. Куличенко, Д.С. Агапитов, О.В., Галутва Г.К., Бабенышев Б.В., Савельев В.Н., Таран А.В., Зайцев А.А., Солодовников Б.В., Ефременко Д.В. Малецкая О.В. // ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ. - 2009. - N 6. - С. 65-68 . - ISSN 0372-9311
Рубрики: ВОДОСНАБЖЕНИЕ
   КАТАСТРОФЫ

   КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДОСНАБЖЕНИЕ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Агапитов, Д.С.; Малецкая О.В., О.В., Галутва Г.К., Бабенышев Б.В., Савельев В.Н., Таран А.В., Зайцев А.А., Солодовников Б.В., Ефременко Д.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)   613
   В15


    Загороднюк, Ю.
    Питна вода-основа життя [Текст] : материалы временных коллективов / Ю. Загороднюк, В. Дубенюк // Валеологічна освіта як шлях до формування здоров'я сучасної людини : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / редкологія: В.О. Пащенко та ін. - Полтава, 1999. - С. 74-78
УДК
Рубрики: ВОДА ПИТЬЕВАЯ
   КОНФЕРЕНЦИИ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДА ПИТЬЕВАЯ


Доп.точки доступа:
Дубенюк, В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616-053/2
   М34


    Горишна, О. В.
    Клинико-параклинические особенности течения заболеваний ЖКТ у детей проживающих на нитратно-загрязненных территориях [Текст] : материалы временных коллективов / О.В. Горишна, Є.О. Курочка , В.М. Потяженко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей". Екологія та дитинство. Полтава 2000. 20-21 вересня. / ред. рада : М.С. Скрипніков та ін. - [Полтава] : [УМСА], [2000]. - С. 28-29
УДК
Рубрики: НИТРАТЫ
   ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Кл.слова (ненормированные):
НИТРАТЫ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ


Доп.точки доступа:
Курочка , Є.О.; Потяженко , В.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)   616-053/2
   М34


    Пєший, М. М.
    Підвищений вміст фтору у питній воді як один з факторів ризику розвитку патології гастродуоденальної зони у дітей [Текст] : материалы временных коллективов / М.М. Пєший, Г.М. Гладка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив екологічного оточення на стан здоров'я дітей". Екологія та дитинство. Полтава 2000. 20-21 вересня. / ред. рада : М.С. Скрипніков та ін. - [Полтава] : [УМСА], [2000]. - С. 95-96
УДК
Рубрики: ВОДА ПИТЬЕВАЯ
   ФТОР

   ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ -- ФТОР -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ
Аннотация: ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Гладка, Г.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Наук.Аб. (1)
Свободны: Наук.Аб. (1)

    Ярошенко, Н. А.
    Перспективы применения мышьяковистых минеральных вод [Текст] / Н.А. Ярошенко // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2010. - N 2
Рубрики: ВОДОЛЕЧЕНИЕ
   МЫШЬЯК

Кл.слова (ненормированные):
ТОКСИЧНОСТЬ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Фтор в питьевых водах Одесской области: гигиеническое и клинико-прогностическое значение [Текст] / Л.И. Засыпка, О.В. Деньга, О.Н. Светличная, Ворохта Ю.Н. // ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ : Науково-практичний рецензований журнал. - 2010. - N 3. - С. 97-102 : карты. - Библиогр. в конце ст.
Рубрики: ФТОР
   ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ФТОР -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ


Доп.точки доступа:
Засыпка, Л.И.; Деньга, О.В.; Светличная, О.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Частота и уровень контаминации Legionella pneumophila потенциально опасных водных объектов в московском регионе [Текст] / И.С. Тартаковский, И.В. Новокшонова, О.В. Садретдинова и др // ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ. - 2010. - N 6. - С. 21-26 : табл. . - ISSN 0372-9311
Рубрики: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
   ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДОСНАБЖЕНИЕ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- ЛЕГИОНЕЛЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Тартаковский, И.С.; Новокшонова, И.В.; Садретдинова, О.В.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив лікувально-профілактичних комплексів на розмір "чистих" ділянок зубів, уражених флюорозом [Текст] / Л.Ф. Каськова, Н.А. Моргун, О.Ю. Андріянова, Амосова Л.І., Новікова С.Ч., Левченко Н.В., Карпенко О.О. // УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ : УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ Науково-практичний рецензований журнал. - 2011. - N 1. - С. 38-40 : табл.
Рубрики: ЗУБНОЙ ЭМАЛИ КРАПЧАТОСТЬ
   ФТОР

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКА -- ДЕТИ 5-6 ЛЕТ -- ОСТЕОВИТ -- ПОЛИВИТАМИНЫ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ


Доп.точки доступа:
Каськова, Л.Ф.; Моргун, Н.А.; Андріянова, О.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Мовшович, Б. Л.
    Проблемы здоровья пациента, связанные с водопотреблением и питанием, в общей врачебной практике [Текст] / Б.Л. Мовшович // ВЕСТНИК СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ. - 2006. - N 4. - С. 46-48
Рубрики: СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА
   ПИТАНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- ГИПОВИТАМИНОЗ -- ПИТАНИЕ НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Журкина, О. В.
    Этиологические гипотезы возникновения рака почки [Текст] / О.В. Журкина // УРОЛОГИЯ : Двухмесячный научно-практический журнал. - 2011. - N6. - С. 108-111. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1728-2985
Рубрики: ПОЧКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ
   ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- РАК ПОЧКИ -- ПОЧКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Косенко, К. М.
    Роль водного фактору у формуванні стоматологічного здоров'я населення [Текст] / К. М. Косенко // Вісн. стоматології. - 2011. - N 4. - С. 92-95. - Библиогр.: с. 94-95
Рубрики: КАРИЕС ЗУБОВ
   ВОДА ПРЕСНАЯ

   ВОДЫ ФТОРИРОВАНИЕ

Кл.слова (ненормированные):
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ -- ВОДА ПИТЬЕВАЯ -- КАРИЕС

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)