Каруліна, Ю. В.
    Сучасні підходи до вирішення проблеми порушень моторної функції верхнього відділу травного каналу у дітей з вегетативною дисфункцією [Текст] / Ю.В. Каруліна // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N1. - С. 24-27 : табл. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНАЯ МОТОРИКА
   ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- МОТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ -- АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Гамбердова, Р.
    Терапевтическая тактика при психовегетативном синдроме в детской неврологической практике [Рукопись] / Р. Гамбердова, О. Воскресенская // Врач. - 2007. - N8. - С. 29-32 . - ISSN 0236-3054
Рубрики: СИНДРОМ
   НЕВРОЛОГИЯ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- СИНДРОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИИ


Доп.точки доступа:
Воскресенская, О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Тутер, Н. В.
    Диагностическое значение вызванных кожных симпатических потенциалов при панических расстройствах [Текст] / Н.В. Тутер // ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И ПСИХИАТРИИ ИМЕНИ С.С. КОРСАКОВА : Научно-практический рецензируемый журнал. - 2008. - N11(( Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятый пересмотр)). - С. 55-57 : граф. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0044-4588
Рубрики: КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ
   НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ПАНИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА -- СТРАХ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Міхановська, Н. Г.
    Психопатологічні розлади у дітей раннього віку (клініка, діагностика, підходи до реабілітації) [Текст] / Н.Г. Міхановська, Е.А. Михайлова // УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ : Науково-практичний журнал. - 2007. - N 2. - С. 84-86
Рубрики: ПСИХОПАТОЛОГИЯ
   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ПОВЕДЕНИЯ РАССТРОЙСТВА -- ГЛАЗО-СЕРДЕЧНЫЙ РЕФЛЕКС


Доп.точки доступа:
Михайлова, Е.А.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Левченко, І. Л.
    Стан надсегментарної вегетативної регуляції у хворих на хронічні нейроінфекції за даними кардіоінтервалографії [Текст] / І.Л. Левченко // УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ : Науково-практичний журнал. - 2008. - N 2. - С. 15-17 : табл.
Рубрики: НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЕЗНИ
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ -- ЭНЕРГОДЕФИЦИТ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Никула, Т. Д.
    Варіабельность серцевого ритму у хворих на виразкову хворобу та можливість корекції вегетативної дисфункції " Адаптолом" [Текст] / Т.Д. Никула, В.О. Мойсеєнко, Е.Г. Манжалій // СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ : АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ .УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ Ж-Л. - 2007. - N 5. - С. 89-91 : граф. . - ISSN 1727-5725
Рубрики: ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯЗВА
   СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

   НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ БОЛЕЗНИ

Кл.слова (ненормированные):
ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА


Доп.точки доступа:
Мойсеєнко, В.О.; Манжалій, Е.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Лемко, І. С.
    Вплив диференційованої спелеотерапії на адаптаційні процеси хворих на бронхіальну астму з врахуванням ступеня порушень вегетативної регуляції [Текст] / І.С. Лемко, Я.І. Сливка // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2009. - N 2. - С. 12-15 : табл.
Рубрики: АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

   МЕДИЦИНА ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ

Кл.слова (ненормированные):
ВАРИОКАРД -- ГОМЕОСТАЗ ВЕГЕТАТИВНЫЙ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Сливка, Я.І.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Поберская, В. А.
    Оптимизация методик магнитолазерной терапии в комплексном санаторно-курортном лечении детей с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей [Текст] / В.А. Поберская, Н.В. Сакун, С.Л. Евсеева // МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ КУРОРТОЛОГИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ : МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ КУРОРТОЛОГІЯ ФІЗІОТЕРАПІЯ. НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ. - 2009. - N 4. - С. 12-15 : табл.
Рубрики: САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
   ДЫХАНИЕ, РАССТРОЙСТВА

   МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ БОЛЕЗНИ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ


Доп.точки доступа:
Сакун, Н.В.; Евсеева, С.Л.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Лечение "мягкой" артериальной гипертензии: не только антигипертензивные препараты [Текст] / Е.Н. Амосова, Л.Ф. Коноплева, Е.В. Андреев, Мищенок О.Ю. // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2010. - N 1. - С. 84-87 : табл. . - ISSN 1605-7295
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ

Кл.слова (ненормированные):
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- АДАПТОЛ


Доп.точки доступа:
Амосова, Е.Н.; Коноплева, Л.Ф.; Андреев, Е.В.; Мищенок, О.Ю.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Вплив Магне В6 на вегетативний гомеостаз та психоемоційний статус при вегетативних дисфункціях у дітей [Текст] / В.Г. Майданник, Н.М. Кухта, І.О. Мітюряєва, Хайтович М.В., Недашківська І.М. // ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ : Науково-практичний журнал. - 2010. - Том 72, N 3. - С. 48-52 : граф. . - ISSN 0031-4048
Рубрики: НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ БОЛЕЗНИ
   ГОМЕОСТАЗ

   МАГНИЙ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ДЕТИ


Доп.точки доступа:
Майданник, В.Г.; Кухта, Н.М.; Мітюряєва, І.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Оценка эффективности фитоэстрогенов в лечении климактерического синдрома [Текст] / Н.А. Войченко, Е.С. Акарачкова, В.Б. Мычка, Успенская Ю.Б., Киррилова М.Ю., Кузнецова И.В., Толстов С.Н. // АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ : Научно-практический ж-л. - 2010. - N 6. - С. 130-134. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 0300-9092
Рубрики: КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ФИТОЭСТРОГЕНЫ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- КЛИМАКТЕРИЙ -- ЭСТРОГЕНОВ ДЕФИЦИТ


Доп.точки доступа:
Войченко, Н.А.; Акарачкова, Е.С.; Мычка, В.Б.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Осовська, Н. Ю.
    Вегетативні та психоневрологічні особливості у хворих з кардіальними виявами синдрому дисплазії сполучної тканини [Текст] / Н.Ю. Осовська // УТЖ : Фахове видання з медичних наук. - 2007. - N3. - С. 43-46 . - ISSN 1605-7295
Рубрики: СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ДИСПЛАЗИЯ
Кл.слова (ненормированные):
СЕРДЕЧНЫЕ АНОМАЛИИ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ -- АРИТМИЯ -- ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Труфанов, Е. А.
    Клинические соотношения между наличием вегетативных расстройств и тяжестью заболевания у больных болезнью Паркинсона [Текст] / Е.А. Труфанов, О.Н. Суховерская // КЛІНІЧНА АНАТОМІЯ ТА ОПЕРАТИВНА ХІРУРГІЯ : Науково-практичний медичний журнал. - 2011. - Том10, N2. - С. 57-61. - Библиогр. в конце ст. . - ISSN 1727-0847
Рубрики: ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ
   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ШКАЛА -- МОДИФИЦИРОВАННАЯ ШКАЛА -- ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Суховерская, О.Н.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Синоверська, О. Б.
    Особливості вегетативного статусу у дітей із мікроаномаліями розвитку серця (частина І) [Текст] / О.Б. Синоверська, Л.Я. Литвинець // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2007. - N1. - С. 41-43 : табл.
Рубрики: СЕРДЦА БОЛЕЗНИ
   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- АДАПТАЦИОННЫЕ СИНДРОМЫ -- СИМПАТИКОТОНИЯ


Доп.точки доступа:
Литвинець, Л.Я.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Вакалюк, І. П.
    Показники добових профілів артеріального тиску у молодих людей з проявами нейроциркуляторної дистонії в процесі навчання [Текст] / І.П. Вакалюк, І.М. Чоповський // АРХІВ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ : Науково-практичний ж-л. - 2007. - N1. - С. 57-58
Рубрики: ГИПЕРТЕНЗИЯ
   ГИПОТЕНЗИЯ

Кл.слова (ненормированные):
АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ -- СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АРТ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ


Доп.точки доступа:
Чоповський, І.М.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Марушко, Ю. В.
    Застосування нейровітану для корекції порушень когнітивних функцій у дітей із вегетативною дисфункцією та астенічним синдромом [Текст] / Ю.В. Марушко, А.С. Самар // МІЖНАРОДНИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ : Міжнародний спеціалізований рецензований науково-практичний ж-л. - 2011. - N4. - С. 45-49
Рубрики: КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
   АСТЕНИЯ

   ВЕГЕТАТИВНО-СОСУДИСТАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Кл.слова (ненормированные):
КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- НЕЙРОВИТАН -- КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ -- АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ


Доп.точки доступа:
Самар, А.С.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

    Корнева, В. В.
    Возможности применения препарата Тенотен детский в лечении и профилактике синдрома раздраженного кишечника у детей и подростков [Текст] / В. В. Корнева // Соврем. педиатрия. - 2011. - N 6. - С. 189-193
Рубрики: ДЕТИ
   ОБОДОЧНОЙ КИШКИ БОЛЕЗНИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

   ГОМЕОПАТИЯ

Кл.слова (ненормированные):
ТЕНОТЕН -- СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

   
    Нутрітивний статус дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта [Текст] / В. Г. Майданник [та ін.] // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2012. - Том 74, N 1. - С. 12-19. - Библиогр.: с. 18-19
Рубрики: НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ВЕГЕТАТИВНОЙ БОЛЕЗНИ
   ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЕЗНИ

   ШЕЙНЫЕ ПОЗВОНКИ

   АНТРОПОМЕТРИЯ

   ТЕЛА МАССЫ ИНДЕКС

   ДЕТЕЙ ПИТАНИЕ

   ДЕТИ

Кл.слова (ненормированные):
ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА -- ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ -- ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ -- НУТРИЕНТЫ


Доп.точки доступа:
Майданник, В.Г.; Мітюряєва, І.О.; Кухта, Н.М.; Фус, С.В.; Крепосняк, А.А.; Кулик, В.О.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)