65.9/4Укр/32
К 17


    Калашнікова, Т. В.
    Економічна динаміка та механізм відтворення в сільському господарстві : автореф. дис... канд. екон. наук / Т. В. Калашнікова ; ХДАУ. - Харків, 2001. - 18 с. -
ББК 65.9/4Укр/32


Экземпляры всего: 1
НІР (1)
Свободны: НІР (1)   59
   В 68


    Волох, А. М.
    Великі ссавці південної України в ХХ ст. (Динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління) : автореферат дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.08 / А. М. Волох ; Інститут зоологіі НАН України. - К., 2004. - 34 с. -
ГРНТИ
УДК


Экземпляры всего: 2
НБІР (1), НІР (1)
Свободны: НБІР (1), НІР (1)631.3
К 70


    Корчемний, М. О.
    Динаміка асинхронних електроприводів сільськогосподарських машин при випадкових навантаженнях [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук / НАУ. - К., 1995. - 36 с. -
УДК


Экземпляры всего: 1
НІР (1)
Свободны: НІР (1)   59
   Р 62


    Роженко, М. В.
    Хижі ссавці Північно - Західного Причорномор’я (фауна, динаміка чисельності та морфологія) [Текст] : автореферат дис. ... / автореф. дис...канд. біологічних наук ; НАУ. - К., 2006. - 24 с. -
УДК


Экземпляры всего: 1
НІР (1)
Свободны: НІР (1)   631.3
   Т 13


Таврійська державна агротехнічна академія.

    Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання / ТДАТА. - Мелітополь : [б. и.], 1997 - .
   Вип. 37. - 2006. - 196 с. - Б. ц.
    Содержание:
Панченко, А. І. Математична модель гідроагрегата для приводу активних робочих органів мобільної сільськогосподарської техніки / А. І. Панченко, А. А. Волошина, Д. С. Тітов. - С .53-67
Панченко, А. И. Пути повышения качества очистки рабочих жидкостей гравитационными очистителями / А. И. Панченко, С. В. Кюрчев, С. В. Шигида. - С .44-53
Панченко, А. И. Исследования влияния изменения конструктивных параметров распределительных систем на выходные характеристики планетарных гидромоторов / А. И. Панченко, А. А. Волошина, И. И. Милаева. - С .83-98
Панченко, А. И. Обоснование высоконадежной конструкции силового соединения планетарного гидромотора / А. И. Панченко [и др.] . - С .83-98
Другие авторы: Кюрчев С.В., Обернихин П.В., Титов Д.С.
Болтянський, О. В. Використання різних критеріїв при визначенні кількості запасних частин / О. В. Болтянський, Н. І. Болтянська. - С .98-103
Степаненко, Д. С. Динаміка вмісту фенольних сполук у рлодах черешні сорту крупноплідна при зберіганні у електроіонізованому повітряному середовищі / Степаненко Д.С. - С .103-108
Стефановський, О. Б. Статистичні залежності між геометричними параметрами трубчастих нагрівачів робочого тіла сучасних двигунів Стерлінга / О. Б. Стефановський. - С .108-115
Клочківський М.І. Підвищення ресурсу двигунів автотракторного типу / Клочківський М.І. - С .115-117
Болтянський, О. В. Вплив зміни двигуна на конструкцію універсально - просапного трактора / О. В. Болтянський, О. Б. Стефановський, А. В. Тараканов. - С .117-124
Проскурня, Т. О. Зміна товарних якостей плодів черешні сорту крупноплідна та прогнозування їх виходу при зберіганні у електроіонізованому повітряному середовищі / Т. О. Проскурня, Степаненко Д.С. - С .124-136
Проскурня, Т. О. Влияние электроионизированной воздушной среды на микрофлору плодов черешни при хранении / Т. О. Проскурня, Степаненко Д.С. - С .136-145
Холод, І. М. Удосконалення системи живлення газодизельного двигуна / І. М. Холод, А. П. Холод, П. П. Степанов. - С .146-156
Абаджян, Б. А. Можливості використання кавітації у переробці вуглеводної сировини / Б. А. Абаджян, Ю. О. Постол, В. Н. Казаков. - С .157-164
Холод, И. М. Получение синтез - газа,как добавки к основному топливу карбюраторных двигателей / И. М. Холод, А. П. Холод, П. П. Степанов. - С .165-169
Абаджян, Б. А. Турбонаддув - один зі способів підвищення потужності бензинових двигунів сімейства МЕМЗ / Б. А. Абаджян, Ю. О. Постол, О. А. Танчук. - С .170-175
Ялпачик, В. Ф. Обоснование размеров кусочков тыквы и кабачков при замораживании / В. Ф. Ялпачик, К. Н. Стручаев, В. Г. Тарасенко. - С .176-182
Панченко, А. І. Дослідження впливу зміни пропускної здатності розподільних систем на вихідні характеристики планетарного гідромотора / А. І. Панченко, В. М. Кюрчев, А. А. Волошина. - С .10-20
Панченко, А. И. Методика измерения геометрических параметров деталей планетарного гидромотора / А. И. Панченко, С. В. Кюрчев, А. А. Волошина. - С .20-30
ГРНТИ
УДК


Доп.точки доступа:
Титов, Д. С.; Таврійська державна агротехнічна академія
Экземпляры всего: 7
НА (6), НБІР (1)
Свободны: НА (6), НБІР (1)   664
   Т13


Таврійська державна агротехнічна академія.

    Праці Таврійської державної агротехнічної академії [Текст] : наукове фахове видання / ТДАТА. - Мелітополь : [б. и.], 1997 - .
   Вип. 44 / отв. исполн. Ф. Ю. Ялпачик. - 2006. - 238 с. - Б. ц.
    Содержание:
Ялпачик, Ф. Ю. Теоретичні дослідження складного руху молотка кормодробарки з шарнірними закріпленням на роторі / Ф. Ю. Ялпачик, С. А. Тильний, В. О. Олексієнко. - С .14-19
Гвоздєв, В. О. Метод функціонального опису технологічних систем переробних підприємств / В. О. Гвоздєв, О. В. Гвоздєв. - С .29-35
Ялпачик, В. Ф. Дослідження змінень показників якості гарбуза в процесі заморожування та зберігання / В. Ф. Ялпачик, С. Ф. Буденко, В. Г. Тарасенко. - С .35-42
Самойчук, К. О. Вплив відстані між соплами форсунок на параметри протитечійно - струменевого гомогенізатора молока / К. О. Самойчук. - С .49-54
Гвоздєв, В. О. Методологічні основи дослідження процесу змішування сипких компонентів / В. О. Гвоздєв. - С .54-59
Фучаджи, Н. О. Визначення оптимальної схеми процесу виробництва круп з власнокруп’яних культур / Н. О. Фучаджи. - С .59-64
Ялпачик, Ф. Ю. Пошук конструктивного рішення дробарки зерна прямого удару / Ф. Ю. Ялпачик, Т. О. Шпиганович. - С .96-101
Ломейко, О. П. Вплив вологовмісту продукту на режими псевдозрідження флюїдизаціїйного швидкоморозильного апарату / О. П. Ломейко. - С .101-106
Степаненко, Д. С. Динаміка вмісту сахарів у плодах черешні сорту дачниця при зберіганні у електроіонізованому повітряному середовищі / Степаненко Д.С. - С .134-139
Мунтян, В. А. Анализ методов неразрушающего контроля состояния биологических веществ.подвергшихся воздействию информационных электромагнитных полей / В. А. Мунтян, Г. М. Галкина, С. В. Адамова. - С .139-147
Яцух, О. В. Холодильне зберігання яблук із застосуванням хлориду кальцію та якість картоплепродуктів / О. В. Яцух. - С .181-192
Чурсіна, Л. А. Особливості розрахунку технологічних та кінематичних параметрів макаронного пресу / Л. А. Чурсіна, В. Д. Пархоменко, А. П. Пархоменко. - С .205-210
Бойко, В. С. Логическая модель исследований по разработке технологий обезвреживания жидких отходов животноводства мясоперерабатывающих производств / В. С. Бойко, О. В. Бойко. - С .210-217
Огай, В. Ф. Районирование территории запорожской области по экологической ситуации / В. Ф. Огай. - С .217-223
Загорко, Н. П. Вплив способів зберігання на зміни біохімічного складу перцю солодкого / Н.П. Загорко. - С .223-230
Ялпачик, Ф. Ю. Оптимізація і раціональний підхід до дослідження замісу тіста для розрахунку тістомісильних машин періодичної дії / Ф. Ю. Ялпачик, В. П. Янаков. - С .230-234
Колтунов, В. А. Сучасний стан заготівлі і зберігання корнеплодів моркви в Україні / В. А. Колтунов. - С .81-85
Войцешина, Н. І. Вплив сорту картоплі на його збереженість та якість картоплепродуктів / Н. І. Войцешина. - С .175-180
ГРНТИ
УДК


Доп.точки доступа:
Ялпачик, Ф.Ю. \отв. исполн.\; Таврійська державна агротехнічна академія
Экземпляры всего: 5
НА (4), НБІР (1)
Свободны: НА (4), НБІР (1)   664
   Т 13


Таврійська державна агротехнічна академія.

    Праці Таврійської державної агротехнічної академії [Текст] : наукове фахове видання / ТДАТА. - Мелітополь : [б. и.], 1997 - .
   Вып. 7, т. 5 / відп. за вип. Ф. Ю. Ялпачик. - 2007. - 168 с. - Б. ц.
    Содержание:
Ялпачик, Ф. Ю. Експериментальне обгрунтування параметрів швидкісного гвинтового змішувача комбікормів по продуктивності / Ф. Ю. Ялпачик, В. О. Гвоздєв. - С .3-11
Ялпачик, В. Ф. Методологические основы исследования процесса получения дефростированной плодоовощной продукции / В. Ф. Ялпачик, А. В. Гвоздев, В. Г. Тарасенко. - С .11-16
Гвоздєв, О. В. Моделювання процесом керування потоково-технологічними лініями переробних підприємств / О. В. Гвоздєв, В. О. Гвоздєв. - С .27-34
Самойчук, К. О. Результати експериментальних досліджень протитечійно-струменевого гомогенезатора молокаї / К. О. Самойчук. - С .34-41
Шпиганович, Т. О. Шляхи підвищення ефективності подрібнення зерна / Т. О. Шпиганович. - С .41-49
Ялпачик, Ф. Ю. Вдосконалена конструкція молоткової дробарки та методика розрахунку її параметрів / Ф. Ю. Ялпачик, В. О. Олексієнко. - С .71-80
Фучаджи, Н. О. Характеристика власнокруп’яних культур / Н. О. Фучаджи, С. В. Петриченко, В. С. Дудка. - С .80-85
Гвоздєв, О. В. Проектування імпульсного гомогенезатора молока / О. В. Гвоздєв, Н. О. Паляничка, І. В. Ляшок. - С .85-93
Пархоменко, В. Д. Шляхи інтенсифікації процесу обслуговування олійного пресу МП-68 / В. Д. Пархоменко, А. П. Пархоменко, В. В. Малиновський. - С .103-110
Степаненко, Д. С. Динаміка вмісту органічних кислот у плодах черешні сорту Дочниця при зберіганні у електроіонізованому повітряному середовищі / Д. С. Степаненко, Т. О. Проскурня, В. О. Мілаєва. - С .110-116
Ломейко, О. П. Вакуумне охолодження - перспективний спосіб зберігання рослинної сировини у сільському господарстві / О. П. Ломейко. - С .116-122
Петрова, Т. Ю. Дослідження інформації і руйнування корнеплодів ударним навантаженням / Т. Ю. Петрова, В. О. Олексієнко. - С .159-164
ГРНТИ
УДК


Доп.точки доступа:
Ялпачик, Ф.Ю. \відп. за вип.\; Таврійська державна агротехнічна академія
Экземпляры всего: 5
НА (4), НБІР (1)
Свободны: НА (4), НБІР (1)   531
   П 69


    Практикум з теоретичної механіки [Текст] : навч. посібник / С. І. Пастушенко [та ін.] ; за ред. С. І. Пастушенка. - Вінниця : Нова книга, 2006 - .
   Ч. 2 : Динаміка : учебное пособие. - 2007. - 544 с. - ISBN 978-966-382-106-1 : 5.10 р.
ГРНТИ
УДК

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Пастушенко, С.І.; Руденко, О.Г.; Іщенко, В.В.; Масюткін, Є.П.; Пастушенко, С.І. \ред.\
Экземпляры всего: 180
УА (170), ЧЗ (2), Ф (3), НА (5)
Свободны: УА (170), ЧЗ (2), Ф (3), НА (5)   60.7(4Укр)
   К 85


    Крисаченко, В. С.
    Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри : монографія / В. С. Крисаченко. - К. : НІСД, 2005. - 368 с. - ISBN 966-554-083-1 : 30.00 р.
    Содержание:
Екологічні аспекти тривалості життя людини . - С .19-52
Зміна вікової структури людства та її наслідки . - С .53-74
ГРНТИ
ББК 60.7(4Укр)

Кл.слова (ненормированные):
МОНОГРАФІЯ

Экземпляры всего: 1
НБІР (1)
Свободны: НБІР (1)   88
   Н 16


    Нагаєв, В. М.
    Конфліктологія : курс лекцій (модульний варіант) / В. М. Нагаєв. - К. : Центр навч. літератури, 2004. - 198 с. - ISBN 966-8365-17-8 : 22.00 р.
ГРНТИ
ББК 88.53я73

Кл.слова (ненормированные):
навчальний, посібник -- посібник -- СУТНІСТЬ -- ВИДИ -- ДИНАМІКА -- УПРАВЛІННЯ

Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)   631.3
   Т 13


Таврійський державний агротехнологічний університет.

    Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове фахове видання / ТДАТУ. - Мелітополь : [б. и.], 1997 - .
   Вип. 8, т. 3 / відп. за вип. О. Г. Скляр. - 2008. - 202 с. - ISBN 966-84-28-03-X : 10.00 р.
    Содержание:
Шацький, В. В. Напрями розвитку механызованих технологый для тваринництва / В. В. Шацький, С. М. Коломієць. - С .3-9
Мілько, Д. О. Обгрунтування параметрів маятникового вивантажувача консервованих кормів з пилогвинтовим відокремлювачем / Д. О. Мілько, Р. О. Бакарджиев. - С .9-15
Болтянська, Н. І. Сучасний стан машинно-тракторного парку підприємств агропромислового комплексу / Н. І. Болтянська. - С .15-20
Дереза, О. О. Вплив розробки карбівки на несучу спроможність зубчатих коліс / О. О. Дереза, С. В. Дереза. - С .35-44
Болтянська, Л. О. Сучасний стан розвитку галузі тваринництва в Запорізькій області / Л. О. Болтянська, Болтянський Б.В. - С .44-51
Коломієць, С. М. Дослідження динамічних характеристик широкозахватних орних агрегатів / С. М. Коломієць, А. М. Побігун. - С .51-56
Молодик, М. С. Удосконалення технологічного процесу роботи і конструкції комбайна для збирання смородини / М. С. Молодик. - С .56-70
Бутко, Д. А. До питання обгрунтування стрічкового транспортера-кормороздавача на повітряній подушці / Д. А. Бутко, В. Д. Бутко, В. Т. Циб. - С .70-74
Побігун, А. М. Потоковий скиртоутворювач для кормового двору ферми / А. М. Побігун. - С .74-78
Вершков, О. О. Робота грунтообробного посівного комплексу з колісними і гусеничними тракторами / О. О. Вершков, С. М. Коломієць, Г. В. Антонова. - С .78-85
Лисенко, І. Б. Модель функціонування подрібнювача грубих кормів / І. Б. Лисенко, А. М. Брагінець, С. М. Брагінець. - С .100-104
Паніна, В. В. Удосконалення процесу технічного обслуговування доїльних стаканів / В. В. Паніна, В. С. Панін, О. Ю. Карпенко. - С .111-116
Зайцев, В. Г. Ядовитые растения юга Украины / В. Г. Зайцев, Е. В. Коломоец, О. А. Еременко. - С .116-123
Крилов, В. В. Динаміка розвороту грейфера / В. В. Крилов, С. М. Коломієць. - С .123-128
Шокарев, О. О. Обгрунтування параметрів транспортуючої граблини різального пристрою з використанням методів функціонально-вартісного аналізу / О. О. Шокарев, О. М. Шокарев. - С .139-145
Скляр, О. Г. Біотермічна твердофазна ферментація гною / О. Г. Скляр, Р. В. Скляр. - С .145-151
Зайцев, В. Г. Охрана редких и исчезающих растений юга Украины / В. Г. Зайцев, Е. В. Коломоец. - С .151-159
Бондаренко, Л. Ю. Аналіз пристроїв для очищення плоских решіт сортувальних і калібрувальних машин / Л. Ю. Бондаренко, Г. В. Антонова. - С .159-165
Скляр, О. Г. Пристрій для ворушіння валків рослинної маси / О. Г. Скляр, Г. В. Єфремова. - С .165-168
Полудненко, О. В. Відновлення зношених деталей - важливий резерв економії матеріальних ресурсів / О. В. Полудненко. - С .168-172
Яцух, О. В. Безпека праці під час закладання на зберігання та зберіганні плодової продукції / О. В. Яцух. - С .172-178
Бойко, О. В. До питання про багатофункціональну систему зрошення плодових культур / О. В. Бойко, А. М. Побігун, О. Г. Караєв. - С .182-187
Другие авторы: Побігун А.М., Караєв О. Г., Тихонський С. Г.
Мітін, В. М. Теоретичне дослідження процесу відділення пера цибулі від цибулин під час збирання / В. М. Мітін [и др.] . - С .187-191
Другие авторы: Болтянський В. М., Болтянський Б. В., Качмар Б. П.
Дуброва, Є. В. Шляхи підвищення тривалості зберігання плодів яблуні пізніх строків достигання / Є. В. Дуброва, О. В. Яцух. - С .191-196
Дереза, О. О. Статичні випробовування експериментальної пружної стійки / О. О. Дереза, С. В. Дереза. - С .196-199
ГРНТИ
УДК

Кл.слова (ненормированные):
ЗБІРНИК -- НАУКОВИХ -- ПРАЦЬ


Доп.точки доступа:
Скляр, О.Г. \отв. исполн.\; Тихонський, С. Г. ; Качмар, Б. П.; Таврійський державний агротехнологічний університет
Экземпляры всего: 5
НА (4), НБІР (1)
Свободны: НА (4), НБІР (1)60.7
З-69


Крисаченко, В.С.

   
    Зміна вікової структури людства та її наслідки [Текст] // Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри : монографія / В. С. Крисаченко. - К. : НІСД, 2005. - С. 53-74 . - ISBN 966-554-083-1
ГРНТИ
ББК 60.7Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБІР (1)
Свободны: НБІР (1)504.75
Е 45


Крисаченко, В.С.

   
    Екологічні аспекти тривалості життя людини [Текст] // Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри : монографія / В. С. Крисаченко. - К. : НІСД, 2005. - С. 19-52 . - ISBN 966-554-083-1
ГРНТИ
УДКИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : НБІР (1)
Свободны: НБІР (1)   531
   Б 90


   Булгаков, В. М.

    Інженерна механіка [Текст] : підручник : рекомендовано М-вом аграр. політики / В. М. Булгаков, О. І. Литвинов, Д. Г. Войтюк ; за ред. В. М. Булгакова. - Вінниця : Нова Книга, 2006 - .
   Ч. 1 : Теоретична механіка : учебник. - 2006. - 504 с. - ISBN 978-966-382-065-1 : 5.41 р.
ГРНТИ
УДК

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК -- СТАТИКА -- КІНЕМАТИКА -- ДИНАМІКА


Доп.точки доступа:
Литвинов, О.І.; Войтюк, Д.Г.; Булгаков, В.М. \ред.\
Экземпляры всего: 160
УА (150), ЧЗ (2), Ф (3), НА (5)
Свободны: УА (150), ЧЗ (2), Ф (3), НА (5)   631.95
   Т 13


Таврійський державний агротехнологічний університет. Факультет агротехнологій та екології.

    Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління [Текст] : матеріали тез міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 4-6 червня 2009 р.) / ТДАТУ. - Мелітополь : ТДАТУ, 2009 - .
   Вып. 1 / ТДАТУ, Факультет агротехнологій та екології ; за ред. В. М. Кюрчев, відп. за вип. В. В. Калитка. - Мелітополь ; Кирилівка, 2009. - 380 с. - 10.00 р.
    Содержание:
Алексєєва, О. М. Продуктивність персика різних сортів в залежності від конструкції насаджень / О. М. Алексєєва, Т. М. Ялоха. - С .16-18
Зайцев, В. Г. Биологически-активные вещества растений / В. Г. Зайцев, Е. В. Коломоец, Л. В. Тодорова. - С .53-57
Захарова, В. О. Економічна ефективність вирощування соняшнику при використання добрив / В. О. Захарова, В. Т. Хілько. - С .57-40
Золотухіна, З. В. Вплив антиоксидантів на енергію проростання, схожість та силу росту насіння озимої пшениці / З. В. Золотухіна. - С .60-61
Калитка, В. В. Інновації в інтенсивних технологіях вирощування зернових культур за умов глобального потепління і аридизації клімату Степової зони України / В. В. Калитка. - С .64-66
Колесніков, М. О. Вплив різноякісного сольового стресу на проростання насіння пшениці та кукурудзи / М. О. Колесніков. - С .74-77
Нінова, Г. В. Ріст та врожайність дерев яблуні за дії антиоксидантів в умовах степової зони України / Г. В. Нінова, О. В. Трюхан. - С .102-103
Тодорова, Л. В. Еколого-біологічні особливості розвитку сильфію пронизанолистого в умовах Південного Степу / Л. В. Тодорова. - С .115-118
Байбєрова, С. С. Зміни смакових якостей яблук під час тривалого зберігання / С. С. Байбєрова. - С .125-128
Безменнікова, В. М. Зміни вмісту фенольних речовин в плодах абрикоса при зберіганні за дії антиоксидантів / В. М. Безменнікова. - С .128-131
Жукова, В. Ф. Динаміка активності ферментів плодів томату під час зберігання за обробки антиоксидантними препаратами / В. Ф. Жукова, О. П. Прісс. - С .153-155
Загорко, Н. П. Влагоотдача плодов перца сладкого в связи с изменениями температурного фактора и периода хранения / Н. П. Загорко. - С .161-163
Іванова, І. Є. Багатокритеріальний вибір кращого сорту вишні для тривалого зберігання у замороженому вигляди / І. Є. Іванова. - С .163-166
Коляденко, В. В. Динаміка цукру в ягодах чорної смоодини при зберіганні / В. В. Коляденко, М. Є. Сердюк. - С .175-177
Кюрчева, Л. М. Товарознавчі аспекти формування якості швидкозамороженого винограду / Л. М. Кюрчева. - С .184-187
Ломейко, О. П. Обгрунтування конструкції та режимів роботи вакуумного охолоджувача рослинної сировини / О. П. Ломейко. - С .187-190
Мироничева, О. С. Зміни технологічних показників сировини при виробництві гливи звичайної у південно-східного регіоні України / О. С. Мироничева, І. І. Бандура. - С .192-194
Мироничава, О. С. Встановлення дії природного екзополісахариду ЕПАА при вирощуванні та зберіганні печериці двоспорової / О. С. Мироничава, С. К. Воцелко, О. О. Литвинчук. - С .194-197
Прісс, О. П. Збереження біологічної цінності плодових овочів за обробки їх антиоксиданатами / О. П. Прісс. - С .203-206
Сердюк, М. Є. Використання антиоксидантних препаратів для запобігання біотичним та абіотичним стресам при зберіганні плодів та ягід / М. Є. Сердюк. - С .208-210
Зайцев, В. Г. Рослини біоіндикатори корисних копалин / В. Г. Зайцев, О. В. Коломоєць, Л. В. Тодорова. - С .253-256
Халиман, И. А. Особенности распределения моллюсков в северной части Азовского моря / И. А. Халиман, М. П. Федюшко. - С .310-312
Бабенко, О. М. Захист від статичної електрики / О. М. Бабенко. - С .323-325
Бойко, О. В. Аналіз проблем безпечного виробництва сільськогосподарської продукції / О. В. Бойко, О. В. Гранкіна. - С .329-331
Головін, С. В. Обгрунтування застосування енергозберігаючої технології збирання рицини / С. В. Головін. - С .334-337
Лисенко, Ю. А. Шляхи удосконалення системи управління охороною праці на виробництві / Ю. А. Лисенко. - С .350-352
Повіляй, В. М. Обгрунтування способу і технології висіву просапних культур / В. М. Повіляй, А. П. Пархоменко, О. В. Яцух. - С .359-362
Рогач, Ю. П. Інноваційні підходи до вивчення дисципліни "Охорона праці" при підготовці спеціалістів сільськогосподарського виробництва / Ю. П. Рогач. - С .362-364
ГРНТИ
УДК

Кл.слова (ненормированные):
КОНФЕРЕНЦІЇ


Доп.точки доступа:
Кюрчев, В.М. \ред.\; Калитка, В.В. \отв. исполн.\; Факультет агротехнологій та екології; Таврійський державний агротехнологічний університет
Экземпляры всего: 1
НБІР (1)
Свободны: НБІР (1)286/А
Ф 50


   
    Фізика. Теоретична механіка і ТММ [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс. вип. 1. Фізика ; вип. 2. Теорія механізмів та машин ; вип. 3. Теоретична механіка / ТДАТУ, кафедра Фізика. Теоретична механіка і ТММ. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь : [б. и.], 2009. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з титул. екрану. - Зміст: Механіка : конспект лекцій / С. А Тильний, В. О. Омеляненко. Молекулярна фізика і термодинаміка : конспект лекцій / С. А Тильний, М. В. Морозов. Оптика. Квантова, атомна та ядерна фізика : конспект лекцій / М. В. Морозов. Електрика і магнетизм : конспект лекцій / В. О. Омеляненко. Теорія механизмів і машин : курс лекцій / В. П. Дюжаєв. Методичний посібник до самостійного виконання РГР / В. П. Дюжаєв, А. П. Пархоменко, Ю. В Мелікян. Теорія механізмів і машин : лаб. практикум : (навч. посібник) / І. А. Шевченко [и др.] . Теоретична механіка. Розд. Динаміка : метод. вказівки до виконання РГР / О. О. Вершков. Теоретична механіка. Розд. Кінематика : метод. вказівки до виконання РГР / О. О. Вершков. Теоретична механіка : самостійна робота по методиці викладання / О. О. Вершков. Теоретична механіка. Ч. 1. Статика ; Ч. 4. Аналітична механіка : метод. вказівки до виконання РГР / Є. К Сербій, О. І Болбат. Теоретична механіка Ч. 2. Кінематика :метод. вказівки до виконання РГР / О. О. Вершков, Є. К Сербій, О. І Болбат. Теоретична механіка. Ч. 3. Закони та теореми динаміки : метод. вказівки до виконання РГР / О. М Леженкін, Є. К Сербій, О. І Болбат. Теоретична механіка . Розд. Статика : метод. вказівки до виконання РГР / О. О. Вершков. Конспект лекцій / О. О. Вершков. - Б. ц.
РУБ 286/А


Доп.точки доступа:
Тильний, С. А; Тильний, С.; Морозов, М. В.; Омеляненко, В. О.; Дюжаєв, В. П.; Шевченко, І. А.; Вершков, О. О.; Сербій, Є. К; Леженкін, О. М; Омеляненко, В. О. ; Пархоменко, А. П.; Болбат, О.; Мелікян, Ю.; Мелікян, Ю. В.; Таврійський державний агротехнологічний університет; кафедра Фізика. Теоретична механіка і ТММ
Экземпляры всего: 1
НІР (1)
Свободны: НІР (1)   531
   П 69


    Практикум з теоретичної механіки [Текст] : навч. посібник / С. І. Пастушенко [та ін.] ; за ред. С. І. Пастушенка. - Вінниця : Нова книга, 2006 - .
   Ч. 2 : Динаміка : учебное пособие. - 2007. - 544 с. - ISBN 978-966-382-106-1 : 5.10 р.
ГРНТИ
УДК

Кл.слова (ненормированные):
ПОСІБНИК


Доп.точки доступа:
Пастушенко, С.І.; Руденко, О.Г.; Іщенко, В.В.; Масюткін, Є.П.; Пастушенко, С.І. \ред.\
Экземпляры всего: 180
УА (170), ЧЗ (2), Ф (3), НА (5)
Свободны: УА (170), ЧЗ (2), Ф (3), НА (5)   531
   Б 90


   Булгаков, В. М.

    Інженерна механіка [Текст] : підручник : рекомендовано М-вом аграр. політики / В. М. Булгаков, О. І. Литвинов, Д. Г. Войтюк ; за ред. В. М. Булгакова. - Вінниця : Нова Книга, 2006 - .
   Ч. 1 : Теоретична механіка : учебник. - 2006. - 504 с. - ISBN 978-966-382-065-1 : 5.41 р.
ГРНТИ
УДК

Кл.слова (ненормированные):
ПІДРУЧНИК -- СТАТИКА -- КІНЕМАТИКА -- ДИНАМІКА


Доп.точки доступа:
Литвинов, О.І.; Войтюк, Д.Г.; Булгаков, В.М. \ред.\
Экземпляры всего: 160
УА (150), ЧЗ (2), Ф (3), НА (5)
Свободны: УА (150), ЧЗ (2), Ф (3), НА (5)   631.95
   Т 13


Таврійський державний агротехнологічний університет. Факультет агротехнологій та екології.

    Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління [Текст] : матеріали тез міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 4-6 червня 2009 р.) / ТДАТУ. - Мелітополь : ТДАТУ, 2009 - .
   Вып. 1 / ТДАТУ, Факультет агротехнологій та екології ; за ред. В. М. Кюрчев, відп. за вип. В. В. Калитка. - Мелітополь ; Кирилівка, 2009. - 380 с. - 10.00 р.
    Содержание:
Алексєєва, О. М. Продуктивність персика різних сортів в залежності від конструкції насаджень / О. М. Алексєєва, Т. М. Ялоха. - С .16-18
Зайцев, В. Г. Биологически-активные вещества растений / В. Г. Зайцев, Е. В. Коломоец, Л. В. Тодорова. - С .53-57
Захарова, В. О. Економічна ефективність вирощування соняшнику при використання добрив / В. О. Захарова, В. Т. Хілько. - С .57-40
Золотухіна, З. В. Вплив антиоксидантів на енергію проростання, схожість та силу росту насіння озимої пшениці / З. В. Золотухіна. - С .60-61
Калитка, В. В. Інновації в інтенсивних технологіях вирощування зернових культур за умов глобального потепління і аридизації клімату Степової зони України / В. В. Калитка. - С .64-66
Колесніков, М. О. Вплив різноякісного сольового стресу на проростання насіння пшениці та кукурудзи / М. О. Колесніков. - С .74-77
Нінова, Г. В. Ріст та врожайність дерев яблуні за дії антиоксидантів в умовах степової зони України / Г. В. Нінова, О. В. Трюхан. - С .102-103
Тодорова, Л. В. Еколого-біологічні особливості розвитку сильфію пронизанолистого в умовах Південного Степу / Л. В. Тодорова. - С .115-118
Байбєрова, С. С. Зміни смакових якостей яблук під час тривалого зберігання / С. С. Байбєрова. - С .125-128
Безменнікова, В. М. Зміни вмісту фенольних речовин в плодах абрикоса при зберіганні за дії антиоксидантів / В. М. Безменнікова. - С .128-131
Жукова, В. Ф. Динаміка активності ферментів плодів томату під час зберігання за обробки антиоксидантними препаратами / В. Ф. Жукова, О. П. Прісс. - С .153-155
Загорко, Н. П. Влагоотдача плодов перца сладкого в связи с изменениями температурного фактора и периода хранения / Н. П. Загорко. - С .161-163
Іванова, І. Є. Багатокритеріальний вибір кращого сорту вишні для тривалого зберігання у замороженому вигляди / І. Є. Іванова. - С .163-166
Коляденко, В. В. Динаміка цукру в ягодах чорної смоодини при зберіганні / В. В. Коляденко, М. Є. Сердюк. - С .175-177
Кюрчева, Л. М. Товарознавчі аспекти формування якості швидкозамороженого винограду / Л. М. Кюрчева. - С .184-187
Ломейко, О. П. Обгрунтування конструкції та режимів роботи вакуумного охолоджувача рослинної сировини / О. П. Ломейко. - С .187-190
Мироничева, О. С. Зміни технологічних показників сировини при виробництві гливи звичайної у південно-східного регіоні України / О. С. Мироничева, І. І. Бандура. - С .192-194
Мироничава, О. С. Встановлення дії природного екзополісахариду ЕПАА при вирощуванні та зберіганні печериці двоспорової / О. С. Мироничава, С. К. Воцелко, О. О. Литвинчук. - С .194-197
Прісс, О. П. Збереження біологічної цінності плодових овочів за обробки їх антиоксиданатами / О. П. Прісс. - С .203-206
Сердюк, М. Є. Використання антиоксидантних препаратів для запобігання біотичним та абіотичним стресам при зберіганні плодів та ягід / М. Є. Сердюк. - С .208-210
Зайцев, В. Г. Рослини біоіндикатори корисних копалин / В. Г. Зайцев, О. В. Коломоєць, Л. В. Тодорова. - С .253-256
Халиман, И. А. Особенности распределения моллюсков в северной части Азовского моря / И. А. Халиман, М. П. Федюшко. - С .310-312
Бабенко, О. М. Захист від статичної електрики / О. М. Бабенко. - С .323-325
Бойко, О. В. Аналіз проблем безпечного виробництва сільськогосподарської продукції / О. В. Бойко, О. В. Гранкіна. - С .329-331
Головін, С. В. Обгрунтування застосування енергозберігаючої технології збирання рицини / С. В. Головін. - С .334-337
Лисенко, Ю. А. Шляхи удосконалення системи управління охороною праці на виробництві / Ю. А. Лисенко. - С .350-352
Повіляй, В. М. Обгрунтування способу і технології висіву просапних культур / В. М. Повіляй, А. П. Пархоменко, О. В. Яцух. - С .359-362
Рогач, Ю. П. Інноваційні підходи до вивчення дисципліни "Охорона праці" при підготовці спеціалістів сільськогосподарського виробництва / Ю. П. Рогач. - С .362-364
ГРНТИ
УДК

Кл.слова (ненормированные):
КОНФЕРЕНЦІЇ


Доп.точки доступа:
Кюрчев, В.М. \ред.\; Калитка, В.В. \отв. исполн.\; Факультет агротехнологій та екології; Таврійський державний агротехнологічний університет
Экземпляры всего: 1
НБІР (1)
Свободны: НБІР (1)Шифр: А967079/2007/1
   Журнал

Агроном : науково-виробничий журнал. - Выходит ежеквартально
2007г. № 1
Содержание:
Адаменко, Т. Кліматичні умови України та можливі наслідки потепління клімату / Т. Адаменко. - С.8-11
Андерсон, Р. Систематичний підход до боротьби з багаторічними бур’янистими травами / Р. Андерсон. - С.12-16
Заришняк, А. С. Застосування відходів тваринництва та рослинництва як органічних добрив під цукрові буряки / А. С. Заришняк. - С.30-33
Эльмесов, А. М. Продуктивность кукурузы в зависимости от послепосевной обработки почвы / А. М. Эльмесов, З. А. Иванова. - С.60-61
Шустік, Л. П. Вітчизняні та імпортні зернові сівалки на ринку України / Л. П. Шустік. - С.74-76
Войтюк, П. Машинне забезпечення створення оптимальних умов проростання насіння та розвитку сходів цукрових буряків / П. Войтюк. - С.78-85
Марченко, В. В. Універсальні багатофункціональні плуги / В. В. Марченко. - С.86-89
Мельник, І. І. Комплексна механізація виробництва кукурудзи на зерно / І. І. Мельник. - С.90-92
Явдощенко, М. Протруєння насіння ячменю - надійний гарант урожайності / М. Явдощенко. - С.98-99
Скалецька, Л. Ф. Динаміка показників товарної якості зерна пшениці в процесі тривалого зберігання / Л. Ф. Скалецька. - С.106-113
Рибка, В. С. Економічні та організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності виробництва зерна на Дніпропетровщині / В. С. Рибка. - С.120-125
Філонов, М. М. Цікаве про картоплю / М. М. Філонов. - С.132-135
Верменко, Ю. Я. Якісний сортовий насіннєвий матеріал - основний чинник високопродуктивного картоплярства / Ю. Я. Верменко, Л. В. Столярчук. - С.136-137
Марченко, В. В. Механізована технологія вирощування хмелю / В. В. Марченко, В. Г. Опалко. - С.138-142
Странишевская, Е. Н. Некоторые особенности ухода за виноградными насаждениями, пострадавшими от неблагоприятных погодных условий / Е. Н. Странишевская. - С.146-151
Товстановська, Т. Г. Агробіологічні особливості вирощування льону олійного в Україні / Т. Г. Товстановська, І. О. Полякова. - С.156-157
Голуб, И. А. Подготовка к севу и формирование урожая льна-долгунца / И. А. Голуб, А. Н. Снопов. - С.158-164
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)