65.052.21я73
О-36


   
    Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] : підруч. / М. Ф. Огійчук [и др.] ; ред. М. Ф. Огійчук. - К. : Алерта, 2007. - 979 с. - ISBN 978-8533-62-4
Увага, рік видання ел. версії підручника 2003!
Параллельные издания: Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : Підручник / М. Ф. Огійчук [та ін.] ; ред. М. Ф. Огійчук. - К. : Вища освіта, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 966-8081-05-6 (Шифр 71-04_cd/Б94-960062)
ГРНТИ
ББК 65.052.21я73
Рубрики: Економіка--облік
   Економіка сільського госп-ва--с.-г. підприємства

Кл.слова (ненормированные):
бухгалтерський облік на с-г підприємствах
Аннотация: На базі нових методичних концепцій викладено організацію обліку грошових коштів, цінних паперів, векселів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, розрахунків з виплати працівникам, складання фінансової звітності.

Держатели документа:
Скадовський технікум

Доп.точки доступа:
Огійчук, М. Ф.; Плаксієнко, В. Я.; Панченко, Л. Г.; Сколотій, Л. О.; Беленкова, М. І.; Огійчук, М. Ф. \ред.\
Экземпляры всего: 1
РФ (1)
Свободны: РФ (1)65.053.я73
Ц18


    Царенко, О. М.
    Економічний аналіз діяльності підприємств АПК [Текст] : навч. посіб. / О. М. Царенко. - 2-е изд., испр. и доп. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. - 240 с. - ISBN 966-680-261-9 : 37.75 грн.
ГРНТИ
ББК 65.053.я73 + 65.321я7
Рубрики: Економіка--економічний аналіз (аналіз господарської діяльності)--Учебные издания
   Економіка сільського госп-ва--с.-г. підприємства--Учебные издания

Кл.слова (ненормированные):
економічний аналіз
Аннотация: Наведено методику факторного аналізу детермінованих і стооохастичних залежностей. Розглянуто можливості застосування функціонально-вартісного аналізу. Викладено методику комплексного аналізу найважливіших показників виробничо-економічної діяльності підприємств АПК.

Держатели документа:
Скадовський технікум
Экземпляры всего: 1
РФ (1)
Свободны: РФ (1)65.321я73
Т11


    Топалов, А. Д.
    Організація виробництва в підприємствах АПК. [Текст] : навч. посібник / Топалов А.Д, Скоробогатько С.В., Ільяшенко В.А. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с. - Бібліогр.: с. 369-376 . - ISBN 966-364-348-Х : 35.00 грн.
ГРНТИ
ББК 65.321я73
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--с.-г. підприємства--Учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
індивідуальні підприємства -- колективні підприємства -- організація праці -- управління підприємством -- оплата праці -- інтеграція -- інформвація в ринкових умовах -- індивідуальні підприємства інформвація в ринкових умовах -- концентрація виробництва -- землекористування -- управління виробництвом
Аннотация: В посібнику розглянуто порядок організації підприємств різних форм власності, питання оптимізації внутрішньогосподарського управління, вивчення організаційно-економічних і суспільних закономірностей розвитку виробництва в ринкових умовах.

Держатели документа:
Скадовський технікум

Доп.точки доступа:
Скоробогатько, С. В.; Ільяшенко, В. А.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)65.9я73
К93


    Курган, В. П.
    Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч -методичний посібник / В. П. Курган. - Суми : [б. и.], 2008. - 270 с. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-966-680-407-8 : 35.00 грн.
ГРНТИ
ББК 65.9я73 + 65.9(4УКР)321 я73
Рубрики: Економіка сільського госп-ва--с.-г. підприємства--Учебные издания
Кл.слова (ненормированные):
економіка підприємств с-г -- економіка підприємств аграрних
Аннотация: Узагальнено основні теоретичні положення та викладені методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та виконання самостійної роботи студентами з навчальної дисципліни «Економіка підприємств» для аграрних вищих навчальних закладів. Теми в посібнику викладені згідно з галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України, а також за вибором навчального закладу. Призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців та працівників аграрного виробництва.

Держатели документа:
Скадовський технікум
Свободных экз. нет