Ч114(4УКР)
П352


   
    Питання культури півдня України [Текст] : матеріали доповідей для вищих навч. закладів культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ; Миколаїв. філіал. - Миколаїв : [б. и.], 1998. - 356 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Поплавський, Михайло Михайлович. Проблеми розвитку паблік рілейшнз в історичному аспекті / М.М. Поплавський. - С .3-7.
Гамза, В. І. До питання національного виховання молоді / В.І. Гамза. - С .7-11.
Бойко, Л. П. Специфіка діяльності установ культури клубного типу у контексті виховної роботи з школярами в сучасних умовах / Л.П. Бойко. - С .11-16.
Яблонко, В. Я. На шляхах індивідуалізації навчально-виховного процесу формування духовності студентської молоді / В.Я. Яблонко. - С .17-21.
Черушева, Г. Б. Соціально-педагогічний аспект культурно-дозвіллєвої діяльності / Г.Б. Черушева. - С .21-33.
Калініна, Л. А. Морально-естетичне виховання школярів засобами лялькового театру / Л.А. Калініна. - С .33-39.
Миронюк, О. Г. Теоретичні основи формування морально-етичної культури молодших школярів у культурно-дозвіллєвій діяльності / О.Г. Миронюк, В.В. Салко. - С .40-48.
Киселев, С. П. Игра как средство формирования мотива поведения школьника / С.П. Киселев, О.В. Павлова. - С .69-72.
Панченко, Є. Ф. Проблеми ігрової культури сьогодення / Є.Ф. Панченко. - С .7-76.
Дьоміна, І. О. Щодо питання про формування творчої спрямованості особистості студента / І.О. Дьоміна. - С .84-89.
Филин, В. М. Значение общественно-полезной работы в спортивном туризме / В.М. Филин. - С .89-93.
Шлепньов, А. М. Роль краєзнавчого туризму у педагогічному процесі розвитку особистості / А.М. Шлепньов. - С .98-101.
Барвінок, І. В. Особливості музично-естетичного виховання школярів в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності / І.В. Барвінок. - С .105-109.
Бездверна, О. А. Особистісне становлення підлітків в умовах культурно-дозвіллевої діяльності / О.А. Бездверна, В.А. Соловйов. - С .130-135.
Іванова, В. Д. Естетичне виховання: проблеми і завдання, пошуки і досвід / В.Д. Іванова. - С .135-138.
Попова, Зоя Василівна. Міжнародний театральний аматорський рух / Зоя Василівна Попова. - С .142-148.
Осіпов, А. О. До визначення поняття духовності / А.О. Осіпов. - С .148-151.
Левченко, А. В. Партесний концерт як феномен української професійної хорової музики XVII-XVIII ст. / А.В. Левченко, Л.О. Левченко. - С .165-168.
Леоненко, С. В. Хореографічна дія в традиційних святах і обрядах весняно-літнього циклу / С.В. Леоненко. - С .199-204.
Лехмус, І. П. Вплив сучасної рок-музики на розвиток духовного світу молоді / І.П. Лехмус. - С .122-126.
Шульгач, Л. А. Розвиток духовного світу особистості через пізнання одного з видів сучасного мистецтва - дизайну одягу / Л.А. Шульгач. - С .207-211.
Печериця, І. І. Політична культура як фактор формування особистості в Україні на сучасному етапі / І.І. Печериця. - С .319-325.
Дідківська, Юлія Михайлівна. Українська еліта та її роль в історії української держави / Ю.М. Дідківська. - С .344-348.
Молчан, О. І. Соціально-психологічні проблеми молодих інвалідів та шляхи їх вирішення в культурно-дозвіллєвій сфері / О.І. Молчан. - С .187-195.
Шульгач, Л. А. Розвиток духовного світу особистості через пізнання одного з видів мистецтва - дизайну одягу / Л.А. Шульгач. - С .207-211.
Мирошниченко, Е. Г. Художественный мир Леонида Вышеславского / Е.Г. Мирошниченко. - С .256-261.
Пономаренко, Л. М. Місце Івана Сенченка та його морально-етичні і філософські пошуки в українській культурі / Л.М. Пономаренко. - С .261-266.
Медведєва, Валентина Миколаївна. Літературна соціалізація дітей: проблемні ситуації / Валентина Миколаївна Медведєва. - С .267-271.
Мозирко, Лариса Єгорівна. Формування спеціаліста бібліотечно-інформаційної сфери у вищій школі / Лариса Єгорівна Мозирко. - С .271-275.
Попова, Т. С. Бібліотека- освітно-культурний центр школи / Т.С. Попова. - С .275-279.
Єрмолаєва, Г. А. Бібліотеки для молоді як культурно-освітні та дозвільні центри / Г.А. Єрмолаєва. - С .283-286.
Гич, Г. М. Соціальні установки бібліотекарів як проблема бібліотекознавчих досліджень / Г.М. Гич. - С .299-303.
Вобленко, Ю. Ф. Формування інформаційної культури юнацтва засобами бібліотечної роботи / Ю.Ф. Вобленко. - С .311-314.
Гойко, Л. В. Храмы города Николаева (Из истории культурно-исторического наследия г. Николаева) / Л.В. Гойко. - С .173-178.
ББК Ч114(4УКР)
Рубрики: Культура України

Экземпляры всего: 4
ЧЗК (3), ЧЗБ (1)
Свободны: ЧЗК (3), ЧЗБ (1)Ч114(4УКР)
П 352


   
    Питання культури Півдня України в світовому аспекті сьогодення [Текст] : зб. наук. праць викладачів та аспірантів / М-во культьури та мистецтв України ; КДУКіМ; Миколаївський філіал. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 1998. - 215 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Поплавський, Михайло Михайлович. Сучасний менеджер культури: який він? / Михайло Михайлович Поплавський. - С .5-9.
Пересунько, Т. К. Лекція у вузі: роздуми, пошуки, досвід / Т.К. Пересунько. - С .34-40.
Шевчук, О. С. Соціальна педагогіка як сфера професійної діяльності / О.С. Шевчук. - С .40-46.
Горбунова, К. М. Особливості творчої діяльності молодших школярів у сфері дозвілля / К.М. Горбунова. - С .46-51.
Барвінок, І. В. Деякі проблеми організації музично-творчої діяльності дітей у позашкільній роботі / І.В. Барвінок. - С .51-57.
Динєнкова, Л. О. Психологічні особливості розвитку старшокласника у контексті організації дозвіллєвої діяльності / Л.О. Динєнкова. - С .57-61.
Оленін, О. Ф. До проблеми специфіки оцінювання змісту популярної естрадної музики / О.Ф. Оленін. - С .110-113.
Медведєва, Л. В. Давид Бурлюк - синкретичний портрет у контексті розвитку мистецтва початку XX століття / Л.В. Медведєва. - С .113-121.
Левченко, А. В. Становлення і розвиток багатоголосного співу в Україні XVI-XVII ст. / А.В. Левченко, Л.О. Левченко. - С .126-128.
Макаренко, О. П. Про українсько - кримсько-татарські фольклорно-музичні зв’язки / О.П. Макаренко. - С .128-131.
Попова, Зоя Василівна. Тенденції аматорського театру II половини 80-х і I-ї 90-х років в Україні / Зоя Василівна Попова. - С .131-134.
Антоновська, Р. П. "Людина - це найвеличніша з усіх істот..." / Р.П. Антоновська. - С .147-153.
Тригуб, Л. Г. Слов’янська азбука - найвизначніше культурне надбання слов’ян / Л.Г. Тригуб, О.В. Бевз. - С .156-162.
Клівенко, П. І. Культура і мистецтво України в сучасних умовах переходу до ринкових відносин / П.І. Клівенко. - С .166-176.
Медведєва, Валентина Миколаївна. Підлітки - як читачі української художньої літератури / В.М. Медведєва. - С .176-183.
Войнова, В. Л. Публічна бібліотека в процесі національного відродження / В.Л. Войнова, А.І. Сидоренко. - С .193-197.
ББК Ч114(4УКР)
Рубрики: Культура України

Экземпляры всего: 3
чзк (2), дбв (1)
Свободны: чзк (2), дбв (1)Ч114(4УКР)
П 352


    Барвінок, І. В.
    Деякі проблеми організації музично-творчої діяльності дітей у позашкільній роботі [Текст] : сборник научных трудов / І.В. Барвінок // Питання культури Півдня України в світовому аспекті сьогодення : Зб. наук. праць викладачів та аспірантів / М-во культьури та мистецтв України; КДУКіМ; Миколаївський філіал. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 1998. - С. 51-57.
ББК Ч114(4УКР) + Ч711.44 + Ч711.37 + Ч421.38
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля--дітей

   Музичне виховання

   Позашкільна роботаИмеются экземпляры в отделах:
чзк (08.10.2001г. Инв.297580 - 10.00грн.) (свободен)
чзк (08.10.2001г. Инв.297581 - 10.00грн.) (свободен)
дбв (08.10.2001г. Инв.297582 - 10.00грн.) (свободен)Ч114(4УКР)
П352


    Барвінок, І. В.
    Особливості музично-естетичного виховання школярів в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності [Текст] : сборник научных трудов / І.В. Барвінок // Питання культури півдня України : Матеріали доповідей для вищих навч. закладів культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ; Миколаїв. філіал. - Миколаїв, 1998. - С. 105-109.
ББК Ч114(4УКР) + Ч711.44 + Ч421.38
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля--дітей

   Музичне виховання

   Виховання дітей

   Виховання--музичне

   Позашкільна роботаИмеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293462 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293463 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗБ (07.05.2001г. Инв.293464 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (07.05.2001г. Инв.295770 - 10.00грн.) (свободен)