Ю953я73
М 995


    Мясоедов, Сергей Павлович.
    Основы кросскультурного менеджмента [Текст] : как вести бизнес с представителями других стран и культур: Учеб. пособие для студ. управленческих и экон. спец. вузов / С.П. Мясоедов ; Ин-т бизнеса и делового администрирования; Академия народ. хозяйства при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2003. - 254 с. - ISBN 5-7749-0300-1 : 50.40 грн.
ББК Ю953я73
Рубрики: Менеджмент--кроскультурний
   Спілкування--культура

   Культури світу

   Культура спілкування


Экземпляры всего: 2
чзк (2)
Свободны: чзк (2)Ю953я73
Д 693


    Дороніна, Майя Степанівна.
    Культура спілкування ділових людей [Текст] : посібник для студ. гуманіт. фак. вищих навч. закладів / М.С. Дороніна ; Міжнародний фонд "Відродження". - К. : "КМ Асаdemia", 1997. - 191 с. : іл. - (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні"). - ISBN 5-7707-9392-9 : 5.00 грн.
ББК Ю953я73 + Ю715.4я73
Рубрики: Спілкування--культура
   Ділове спілкування

   Етикет--діловий


Экземпляры всего: 2
чзк (2)
Свободны: чзк (2)Ю717я7
Д 181


    Даниленко, Ольга Ивановна.
    Культура общения и ее воспитание [Текст] : учеб. пособие / О.И. Даниленко. - Л. : [б. и.], 1989. - 101 с. - Б. ц.
ББК Ю717я7
Рубрики: Спілкування--культура
   Етика спілкування


Экземпляры всего: 4
чзк (4)
Свободны: чзк (4)Ч481.42
К 636


    Комогорцева, Ирина Федоровна.
    Культура педагогического общения [Текст] : учеб. пособие по спецкурсу / И.Ф. Комогорцева. - Кишинев : КГУ, 1982. - 73 с. - Б. ц.
ББК Ч481.42
Рубрики: Спілкування--культура
   Спілкування--педагогічне


Свободных экз. нетЧ411.352.25
Л 135


    Лаврентьева, Галина Прокофьевна.
    Культура общения дошкольников [Текст] / Г.П. Лаврентьева. - К. : Рад. школа, 1988. - 1 с. - (Б-ка дошк. работника). - Б. ц.
ББК Ч411.352.25
Рубрики: Культура поведінки
   дошкільне виховання

   Спілкування--культура


Свободных экз. нетШ70я73
К 906


   
    Культура усного виступу і професійного спілкування [Текст] : програма для ін-тів культури по спец. "Культуролог. Педагог культурно-дозвільної діяльності" / Упоряд. Г.М. Загадарчук, Н.А. Бондаренко ; М-во культури України; КДІК; Каф. прикладної культурології. - К. : [б. и.], 1994. - 20 с. - Б. ц.
ББК Ш70я73 + Ч711.211.2я73
Рубрики: Ораторське мистецтво
   Спілкування--культураДоп.точки доступа:
Загадарчук, Галина Миколаївна \упоряд.\; Бондаренко, Ніна Антонівна \упоряд.\; КДІК
Экземпляры всего: 5
КХ (5)
Свободны: КХ (5)Ч11я543
П 352


    Вількенс, Н.
    Теоретичні основи та практичні аспекти формування культури мови [Текст] : сборник научных трудов / Н. Вількенс // Питання культурології. Міжвідомчий збірник наукових статей. Вип. 16 / Гол. ред. Поплавський М.М.; Упоряд. Афанасьєв Ю. Л. - К. : КНУКіМ, 2000. - С. 124-128 . - ISBN 966-7194-10-8
ББК Ч11я543 + Ш100
Рубрики: Культура мови
   Спілкування--культура


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)Ш70я73
М 545


   
    Методичні рекомендації по вивченню курсу "Культура усного виступу і професійного спілкування" [Текст] : для студентів І та ІІ курсів культурологічного факультету спец. "Педагог культурно-дозвільної діяльності" / Укл. Г.М. Загадарчук, Н.А. Бондаренко ; М-во культури України; КДІК. - К. : [б. и.], 1995. - 27 с. - Б. ц.
ББК Ш70я73 + Ч711.211.2я73
Рубрики: Ораторське мистецтво
   Риторика

   Спілкування--культураДоп.точки доступа:
Загадарчук, Г.М. \укл.\; Бондаренко, Н.А. \укл.\; КДІК
Свободных экз. нетЮ717
П 784


   
    Программа, учебно-тематический план и методические рекомендации по проведению практических занятий факультетов культуры общения народных университетов культуры [Текст] : методический материал. - М. : [б. и.], 1989. - 51 с. - Б. ц.
ББК Ю717
Рубрики: Спілкування--культура
   Етикет


Экземпляры всего: 4
КХ (4)
Свободны: КХ (4)Ю717
Р 151


    Радевич-Винницький, Ярослав.
    Етикет і культура спілкування [Текст] / Я. Радевич-Винницький. - Львів : Сполом, 2001. - 223 с. - ISBN 966-7445-68-2 : 11.00 грн.
ББК Ю717
Рубрики: Етикет
   Культура спілкування

   Спілкування--культура


Экземпляры всего: 6
ЧЗК (4), ЧЗБ (2)
Свободны: ЧЗК (4), ЧЗБ (2)Ш141.4я2
У-591


   
    Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики [Текст] : справочное издание. - К. : Довіра, 2003. - 623 с. - (Б-ка держ. службовця : держ. мова і діловодство). - ISBN 966-507-146-7 : 22.00 грн., 17.20 грн., 19.42 грн.
ББК Ш141.4я2
Рубрики: Українська мова--ділова
   Етикет--діловий

   Спілкування--культура

   Ділове спілкування

   Ділові папери


Экземпляры всего: 43
чзк (3), чзб (2), аб (38)
Свободны: чзк (3), чзб (2), аб (38)Ю953я73
Д 693


    Дороніна, Майя Степанівна.
    Культура спілкування ділових людей [Текст] : навчальний посібник для студ. гуманіт. фак. вищих навч. закладів / М.С. Дороніна ; Міжнарод. фонд "Відродження". - 2-ге вид. - К. : Видав. дім "КМ Асаdemia", 1998. - 191 с. - ISBN 966-518-155-6 : 7.00 грн.
ББК Ю953я73 + Ю715.4я73
Рубрики: Спілкування--культура
   Ділове спілкування

   Етикет--діловий


Экземпляры всего: 1
чзк (1)
Свободны: чзк (1)Ю717я7
Ш 445


    Шеломенцев, Василий Николаевич.
    Этикет и культура общения [Текст] : учеб. пособие / В.Н. Шеломенцев. - К. : Обереги, 1995. - 345 с. - Б. ц.
ББК Ю717я7
Рубрики: Етикет
   Культура спілкування

   Спілкування--культура


Экземпляры всего: 7
ЧЗК (5), ЧЗБ (1), АБ (1)
Свободны: ЧЗК (5), ЧЗБ (1), АБ (1)У050я73
О-754


    Осовська, Галина Володимирівна.
    Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2003. - 215 с. - ISBN 966-8251-05-9 : 20.00 грн., 27.85 грн.
ББК У050я73
Рубрики: Комунікації
   Менеджмент--комунікаційний

   Спілкування--культура


Экземпляры всего: 36
чзк (5), чзб (6), аб (25)
Свободны: чзк (5), чзб (6), аб (25)Ю717я7
Ш 445


    Шеломенцев, Василь Миколайович.
    Етикет і сучасна культура спілкування [Текст] : учебное пособие / В.М. Шеломенцев; Під заг. ред. В.К. Федорченка. - 2-ге вид. - К. : Лібра, 2003. - 415 с. - ISBN 966-7035-58-1 : 32.00 грн.
ББК Ю717я7
Рубрики: Етикет
   Культура спілкування

   Спілкування--культураДоп.точки доступа:
Федорченко, В.К. \ред.\
Экземпляры всего: 10
чзк (6), РОС (2), чзб (2)
Свободны: чзк (6), РОС (2), чзб (2)Ш70я73
А 162


    Абрамович, Семен.
    Мовленнєва комунікація [Текст] : підручник для студ вищ навч. закладів / С.Д. Абрамович, М.Ю. Чікарькова ; М-во освіти і науки України; Чернівецький торг.-економ. ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 469 с. - ISBN 966-8365-59-3 : 40.80 грн.
ББК Ш70я73
Рубрики: Риторика
   Комунікації--мовленнєві

   Культура спілкування

   Спілкування--культура

   СпілкуванняДоп.точки доступа:
Чікарькова, Марія
Экземпляры всего: 2
ЧЗБ (2)
Свободны: ЧЗБ (2)Ч711.37р4
Ш492


    Шереметьев, Сергей Иванович.
    Формирование культуры общения подростков в досуговой деятельности [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.05) / С.И. Шереметьев; Науч. рук. В.Н. Наумчик, Офиц. оппон. А.С. Зубра, С.А. Валаханович ; Белорусский гос. ун-т культуры, Белорусский гос. пед. ун-т им. М. Танка. - Минск, 2002. - 20 с. -
УДК
ББК Ч711.37р4
Рубрики: Дозвілля--дітей
   Спілкування--культура

   Підлітки--спілкування

   Дозвілля

Кл.слова (ненормированные):
ДОЗВІЛЛЯ -- ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ -- ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ -- КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА -- КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ -- МОРАЛЬНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ -- МОРАЛЬНО-ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ОСОБИСТОСТІ -- СПІЛКУВАННЯ -- ПІДЛІТОК -- ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ -- ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ


Доп.точки доступа:
Наумчик, В.Н. \науч. рук.\; Зубра, А.С. \офиц. оппон.\; Валаханович, С.А. \офиц. оппон.\; Белорусский гос. ун-т культуры; Белорусский гос. пед. ун-т им. М. Танка
Экземпляры всего: 1
чзк (1)
Свободны: чзк (1)Ч711.45р4
К 524


    Ключко, Юлія Миколаївна.
    Шляхи організації соціально-орієнтованого спілкування молоді в процесі функціонування педагогічної системи "Клуб-бібліотека" [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.05) / Ю.М. Ключко; Наук. кер. Г.М. Загадарчук, Офіц. оп. В.К. Майборода, О.І. Кащук ; КДУКіМ, Укр. центр культурних досліджень. - К., 1998. - 19 с. -
ББК Ч711.45р4
Рубрики: Дозвілля--молоді
   Молодь--дозвілля

   Виховання молоді

   Клуби за інтересами

   Спілкування--культура

Кл.слова (ненормированные):
СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ СПІЛКУВАННЯ -- МОЛОДЬ -- СИСТЕМА "КЛУБ-БІБЛІОТЕКА"


Доп.точки доступа:
Загадарчук, Галина Миколаївна \наук. кер.\; Майборода, Василь Каленикович \офіц. оп.\; Кащук, Олена Іванівна \офіц. оп.\; КДУКіМ; Укр. центр культурних досліджень
Экземпляры всего: 2
чзк (2)
Свободны: чзк (2)Ч711.45р4
К 524


    Ключко, Юлія Миколаївна.
    Шляхи організації соціально-орієнтованого спілкування молоді в процесі функціонування педагогічної системи "Клуб-бібліотека" [Рукопись] : дис. ... канд. пед. наук : (13.00.05) / Ю.М. Ключко; Наук. кер. Г.М. Загадарчук, Офіц. оп. В.К. Майборода, О.І. Кащук ; КДУКіМ, Укр. центр культурних досліджень. - К., 1998. - 206 л. - Бібліогр.: с. 183-199. -
ББК Ч711.45р4
Рубрики: Дозвілля--молоді
   Молодь--дозвілля

   Виховання молоді

   Клуби за інтересами

   Спілкування--культура

Кл.слова (ненормированные):
СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНЕ СПІЛКУВАННЯ -- МОЛОДЬ -- СИСТЕМА "КЛУБ-БІБЛІОТЕКА"


Доп.точки доступа:
Загадарчук, Галина Миколаївна \наук. кер.\; Майборода, Василь Каленикович \офіц. оп.\; Кащук, Олена Іванівна \офіц. оп.\; КДУКіМ; Укр. центр культурних досліджень
Экземпляры всего: 1
кх (1)
Свободны: кх (1)Ч730.01р4
К 78


    Красинская, Людмила Федоровна.
    Профессиональное общение библиотекаря: психолого-педагогический аспект [Рукопись] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (05.25.03) / Л.Ф. Красинская; Науч. рук. А.Я. Айзенберг, Офиц. оппон. Н.Е. Добрынина, В.И. Терешин ; Моск. гос. ин-т культуры, СПб. гос. ин-т культуры. - М., 1993. - 16 с. -
ББК Ч730.01р4
Рубрики: Бібліотекар
   Спілкування--культура

   Етика--професійна

   Професіологія--бібліотечнаДоп.точки доступа:
Айзенберг, Аркадий Яковлевич \науч. рук.\; Добрынина, Наталья Евгеньевна \офиц. оппон.\; Терешин, Владимир Иванович \офиц. оппон.\; Моск. гос. ин-т культуры; СПб. гос. ин-т культуры
Экземпляры всего: 1
чзб (1)
Свободны: чзб (1)