Ч11я54
К 906


    Культура і мистецтво у сучасному світі [Текст] : наук. записки КДУКіМ / Голов. ред. М.М. Поплавський; М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ. - К. : [б. и.], 1998 - .
   Вип.1. - 1998. - 305 с. - ISBN 966-602-009-2 : 6.00 грн., 3.00 грн.
    Содержание:
Поплавський, Михайло Михайлович. Національно-культурна діяльність в Україні: історичні традиціїї та сучасні проблеми / Михайло Михайлович Поплавський. - С .4-10
Афанасьєв, Юрій Львович. Національна художня культура як цілісна система / Юрій Львович Афанасьєв. - С .10-17
Скнар, Олександр Іванович. Порівняльна педагогіка в системі психолого-педагогічної підготовки студентської молоді / Олександр Іванович Скнар; Олександр Іванович Скнар. - С .17-27
Карпова, Людмила Олександрівна. Категорійна структура теоретико-культурного знання / Людмила Олександрівна Карпова. - С .34-39
Уланова, С. І. Український освітянський рух в контексті світоглядних ідей XVII століття / С.І. Уланова. - С .39-45
Морщакова, О. С. Соціальна міфотворчість як культурне явище / О.С. Морщакова. - С .58-63
Дмитриченко, В. В. Стан розробленості проблеми українського менталітету / В.В. Дмитриченко. - С .63-69
Булатова, Н. К. Педагогічне спілкування в теорії і практиці освіти / Н.К. Булатова. - С .69-74
Захаров, В. К. Конфлікт як феномен спілкування / В.К. Захаров. - С .86-92
Копієвська, Ольга Рафаїловна. Соціально-педагогічні аспекти дозвіллєвої діяльності парків: Зарубіжний досвід / Ольга Рафаїловна Копієвська. - С .92-98
Каташинська, Іванна Вікторівна. Становлення та розвиток системи альтернативної освіти США / Іванна Вікторівна Каташинська. - С .99-106
Волощенко, А. К. Роль жінки в сучасному суспільстві України / А.К. Волощенко, Н.М. Дармограй. - С .106-112
Троєльнікова, Л. О. Питання організаційно- управлінських нововведень в галузі культури / Л.О. Троєльнікова. - С .112-117
ББК Ч11я54 + Щ31я54 + Ч73я54
Рубрики: Культурологія
   Культура України

   Музикознавство

   Педагогіка--музична

   Бібліотечна справа

   Освіта--бібліотечнаДоп.точки доступа:
Поплавський, Михайло Михайлович \ред.\; КНУКіМ
Экземпляры всего: 2
дбв (1), чзк (1)
Свободны: дбв (1), чзк (1)Щ314.1-7ря73
В 225


    Вахрушев, А. В.
    Основы хоровой педагогики [Текст] : учеб. пособие для студ. дириж.-хорового отд-ния / А.В. Вахрушев; Под общ. ред. Баринова Б.В. - М. : [б. и.], 1997. - Б. ц.
ББК Щ314.1-7ря73
Рубрики: Хор
   Педагогіка--музична

   музична педагогікаДоп.точки доступа:
Баринов, Б.В. \ред.\
Свободных экз. нетЩ31р
В 748


   
    Вопросы методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка, 1967. - 195 с. - Б. ц.
ББК Щ31р
Рубрики: Педагогіка--музична
   Освіта--музична


Экземпляры всего: 1
КХ (1)
Свободны: КХ (1)Щ31р
В 748


    Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка.
   Вып.2. - 1980. - 160 с. - Б. ц.
ББК Щ31р + Щ315.5
Рубрики: Педагогіка--музична
   Освіта--музична


Экземпляры всего: 2
КХ (2)
Свободны: КХ (2)Щ31р
В 748


    Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка.
   Вып.3. - 1981. - 219 с. - Б. ц.
ББК Щ31р
Рубрики: Освіта--музична
   Педагогіка--музична


Экземпляры всего: 2
КХ (2)
Свободны: КХ (2)Щ31р
В 748


    Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка.
   Вып.4. - 1983. - 129 с. - Б. ц.
ББК Щ31р
Рубрики: Педагогіка--музична

Экземпляры всего: 2
КХ (1), АБ (1)
Свободны: КХ (1), АБ (1)Щ31р
В 748


    Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка.
   Вып.5. - 1984. - 135 с. - Б. ц.
ББК Щ31р
Рубрики: Педагогіка--музична

Экземпляры всего: 2
КХ (1), чзк (1)
Свободны: КХ (1), чзк (1)Щ31р
В 748


    Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка.
   Вып.6. - 1985. - 72 с. - Б. ц.
ББК Щ31р
Рубрики: Педагогіка--музична

Экземпляры всего: 1
чзк (1)
Свободны: чзк (1)Щ31р
В 748


    Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка.
   Вып.7. - 1986. - 159 с. - Б. ц.
ББК Щ31р
Рубрики: Педагогіка--музична

Экземпляры всего: 1
чзк (1)
Свободны: чзк (1)Щ31р
В 748


    Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка.
   Вып.8. - 1987. - 136 с. - Б. ц.
ББК Щ31р
Рубрики: Педагогіка--музична
   Музичні інструменти

   музична педагогіка


Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)Щ31р
В 748


    Вопросы музыкальной педагогики [Текст] : сб. статей. - М. : Музыка.
   Вып.10. - 1991. - 176 с. - Б. ц.
ББК Щ31р
Рубрики: Педагогіка--музична

Экземпляры всего: 4
КХ (2), чзк (2)
Свободны: КХ (2), чзк (2)Щ315.42-7р
З 535


    Землянский, Борис Яковлевич.
    О музыкальной педагогике [Текст] / Б.Я. Землянский. - М. : Музыка, 1987. - 142 с. - Б. ц.
ББК Щ315.42-7р
Рубрики: Педагогіка--музична
   Музичне виховання

   Виховання--музичне

   Фортепіано--викладання

   музична педагогіка


Экземпляры всего: 2
ЧЗК (2)
Свободны: ЧЗК (2)Щ310.70я73
К 27


    Картавцева, Маргарита Тихоновна.
    Развитие музыкальных способностей участников самодеятельного хорового коллектива [Текст] : учебное пособие / М.Т. Картавцева ; МГИК. - М. : МГИК, 1988. - 68 с. - Б. ц.
ББК Щ310.70я73 + Щ314.1я73
Рубрики: Хоровий спів
   Педагогіка--музична


Экземпляры всего: 3
ЧЗК (2), КХ (1)
Свободны: ЧЗК (2), КХ (1)Я543
Г 945


    Виногородський, А. М.
    Про деякі аспекти використання музикотерапії як засобу виховання "важких" підлітків [Текст] : сборник научных трудов / А.М. Виногородський // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип.1. - С. 127-134 . - ISBN 966-7053-09-1
ББК Я543 + Щ310.9 + Ю945.4
Рубрики: Музичне виховання
   Музикотерапія

   Виховання--музичне

   Педагогіка--музичнаИмеются экземпляры в отделах:
чзк (12.11.2002г. Инв.299514 - 8.00грн.) (свободен)Щ310.70я73
М 545


   
    Методические рекомендации по развитию музыкально-творческих способностей [Текст] : учебное пособие / М-во культуры УССР ; КГИК; Каф. ф-но. - К. : [б. и.], 1982. - 17 с. - Б. ц.
ББК Щ310.70я73
Рубрики: Педагогіка--музична
   Музичні здібностіДоп.точки доступа:
КГИК; Каф. фортепиано
Свободных экз. нетЧ11я543
П 352


    Гданська, Олена Павлівна.
    Проблема формування цінністних орієнтацій особистості та завдання музичної педагогіки [Текст] : сборник научных трудов / О.П. Гданська // Питання культурології. Міжвідомчий збірник наукових статей. Вип. 16 / Гол. ред. Поплавський М.М.; Упоряд. Афанасьєв Ю. Л. - К. : КНУКіМ, 2000. - С. 157-162 . - ISBN 966-7194-10-8
ББК Ч11я543 + Щ31р
Рубрики: Педагогіка--музична
   музична педагогіка


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)Щ313(2Р=Р)5
М 381


    Машевский, Генрих Павлович.
    Вокально-исполнительские и педагогические принципы А. С. Даргомыжского [Текст] : биография отдельного лица / Г.П. Машевский. - Л. : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1976. - 64 с. - (В помощь педагогу-музыканту). - Б. ц.
ББК Щ313(2Р=Р)5
Рубрики: Музика Росії ХІХ ст.
   Педагогіка--музична

   Вокальна педагогіка

   Вокальне мистецтво

   Росія--музика


Доп.точки доступа:
Даргомижський, Олександр Сергыйович \про нього\
Экземпляры всего: 2
КХ (2)
Свободны: КХ (2)Ч30я54
В 535


    Войтун, Г. Ф.
    Розвиток емоційно-естетичного переживання музики і формування виконавської майстерності студентів [Текст] : сборник научных трудов / Г.Ф. Войтун // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 1999. - Вип.1. - С. 4-13.
ББК Ч30я54 + Щ31р
Рубрики: Освіта--музична
   Виконавство--музичне

   Музична освіта

   Педагогіка--музичнаИмеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (03.02.2000г. Инв.293093 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.02.2000г. Инв.293094 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.02.2000г. Инв.293095 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.02.2000г. Инв.293096 - 5.00грн.) (свободен)
ДБВ (03.02.2000г. Инв.293097 - 5.00грн.) (свободен)
КХ (08.10.2001г. Инв.297618 - 5.00грн.) (свободен)Я543
К 906


    Антонюк, Валентина Геніївна.
    Етнологічні градації навчання співу [Текст] / В.Г. Антонюк // Культура і сучасність. - К., 2002. - №1. - С. 79-91.
ББК Я543 + Щ314-7р
Рубрики: Вокальна педагогіка
   Педагогіка--музичнаИмеются экземпляры в отделах:
чзк (04.11.2002г. Инв.299474 - 6.00грн.) (свободен)Ч30я54
В 535


    Кузьмінська, Л. Д.
    Морально-ціннісне відношення до музичного виконавства: категоріальний аналіз проблеми [Текст] : сборник научных трудов / Л.Д. Кузьмінська // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 2000. - Вип.2. - С. 26-33 . - ISBN 966-602-034-3
ББК Ч30я54 + Щ31р
Рубрики: Музичне виконавство
   Педагогіка--музична

   музична педагогікаИмеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (07.03.2001г. Инв.295751 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (07.03.2001г. Инв.295752 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (07.03.2001г. Инв.295753 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗБ (07.03.2001г. Инв.295754 - 5.00грн.) (свободен)
ДБВ (07.03.2001г. Инв.295755 - 5.00грн.) (свободен)
КХ (08.10.2001г. Инв.297619 - 5.00грн.) (свободен)