Ч724(4/8)
К 906


   
    Культурно-дозвільна діяльність в клубних закладах (за матеріалами розвинених зарубіжних країн) [Текст] / І.В. Петрова ; М-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська б-ка України; Інформ. центр з питань культури та мистецтв; Укр. центр культурних досліджень. - К. : [б. и.], 1998. - 71 с. - ISBN 966-95283-0-5 : 3.00 грн.
ББК Ч724(4/8)
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність

Экземпляры всего: 1
ЧЗК (1)
Свободны: ЧЗК (1)Ч711
Ц 61


    Цимбалюк, Наталія Миколаївна.
    Соціально-педагогічні проблеми удосконалення культурно-дозвіллєвої діяльності в закладах культури України: (Теорія, методологія, практика) [Текст] : монография / Н.М. Цимбалюк ; М-во культури і мистецтв України. - К. : [б. и.], 1997. - 175 с. - 3.00 грн.
ББК Ч711
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність


Доп.точки доступа:
КНУКіМ
Экземпляры всего: 5
ЧЗК (5)
Свободны: ЧЗК (5)Ч71
С 916


    Сучасні проблеми дозвіллєвої діяльності [Текст] / Ред. Михайло Михайлович Поплавський; М-во культури і мистецтв України, КДУКіМ, Каф. менеджменту культурно-дозвіллєвої діяльності. - К. : [б. и.], 1997 - .
   Вип.1. - 1997. - 180 с. - ISBN 966-7194-15-9 : 10.00 грн.
    Содержание:
Поплавський, Михайло Михайлович. Про розвиток концепції підготовки кадрів культурно-дозвіллєвої діяльності / Михайло Михайлович Поплавський. - С .3-6
Сасихов, Олексій Володимирович. Потреби культурно-дозвіллєвої діяльності та завдання кафедри / Олексій Володимирович Сасихов. - С .7-20
Чмихало, Євгенія Іванівна. До питання фахової підготовки менеджера культурно-дозвіллєвої діяльності / Євгенія Іванівна Чмихало. - С .21-26
Цимбалюк, І. М. Сучасні теорії менеджмента у змісті освіти вищої школи / І.М. Цимбалюк. - С .27-30
Тарасюк, Н. М. Науково-методичне забезпечення діяльності любительських об’єднань / Н. М. Тарасюк. - С .31-34
Зайцев, Валерій Павлович. Призначення курсу "Основи акторської майстерності" / Валерій Павлович Зайцев. - С .36-44
Каташинська, Іванна Вікторівна. Деякі аспекти наукової творчості студентів на сучасному етапі / Іванна Вікторівна Каташинська. - С .45-50
Єскіна, Ганна Олександрівна. Специфіка практичних занять курсу "Сценарна справа та основи режисури" / Ганна Олександрівна Єскіна. - С .58-60
Загадарчук, Галина Миколаївна. Активні методи навчання як засіб покращення професійної підготовки культурологів / Галина Миколаївна Загадарчук. - С .61-63
Попова, Зоя Василівна. Аматорський театр України і міжнародний театральний рух / Зоя Василівна Попова. - С .64-72
Соколовська, К. М. Організаційно-творчі принципи становлення українського "Театру корифеїв" / К.М. Соколовська. - С .72-79
Грінберг, Лариса Феліксівна. Пантелеймон Олександрович Куліш як впроваджувач української мови у державних документах / Лариса Феліксівна Грінберг. - С .79-83
Цимбалюк, Наталія Миколаївна. Ділова гра як засіб стимулювання розумової активності студунтів / Наталія Миколаївна Цимбалюк. - С .51-57
Аткішкіна, Т. М. Гуманістична спрямованість хореографічного мистецтва / Т.М. Аткішкіна. - С .84-91
Бондарчук, Ю. І. Проблеми залучення молоді до суспільно-політичних процесів / Ю.І. Бондарчук. - С .91-94
Абизов, В. Вплив філософії "здорового глузду" на мислення та діяльність української інтелігенції / В. Абизов, Л. Абизова. - С .94-102
Сова, Надія Харитонівна. Специфіка роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання в сучасних умовах / Надія Харитонівна Сова. - С .102-104
Жукова, Р. М. Парки культури і відпочинку в системі дозвіллєвої діяльності людини / Р.М. Жукова. - С .104-110
Сорока, І. В. Роль трудової обрядовості та символіки в процесі професійного виховання молоді на сучасному етапі / І.В. Сорока. - С .110-116
Килимистий, С. М. Дискотека як одна з популярних форм дозвіллєвої діяльності молоді / С.М. Килимистий. - С .116-122
Устименко, Леся Миколаївна. Творча діяльність як засіб формування гуманістичної культури молоді / Леся Миколаївна Устименко. - С .123-129
Миронюк, Олена Григорівна. Теоретичні питання гуманістичного виховання підлітків у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності / Олена Григорівна Миронюк, Олена Андріївна Бездверна-Хомерікі. - С .129-137
Єресько, В. П. Особливості надання платних послуг в культурно-просвітницьких закладах / В.П. Єресько. - С .137-140
Нілова, Ірина Дмитрівна. Інформаційна потреба як метазасіб діяльності споживача інформації / Ірина Дмитрівна Нілова. - С .140-148
Дзюба, В. І. Проблеми вільного часу в контексті розвитку основного протиріччя сучасної епохи (на прикладі країн Заходу) / В.І. Дзюба. - С .148-155
Подкопаев, В. П. Європейські соціокультурні орієнтації України (реалії, гіпотези, проблеми) / В.П. Подкопаев. - С .155-158
Подкуйко, Ніна Дмитрівна. Нові підходи до будівництва і організація роботи комплексів дозвілля (зарубіжний досвід) / Ніна Дмитрівна Подкуйко. - С .158-162
Бєлофастова, Таісія Юріївна. Актуальні питання культурно-дозвіллєвої діяльності музеїв як соціокультурних інститутів / Таісія Юріївна Бєлофастова. - С .162-166
Копієвська, Ольга Рафаїловна. Стан наукових досліджень проблеми дозвілля паркової діяльності (зарубіжний досвід) / Ольга Рафаїловна Копієвська. - С .166-171
Петрова, І. В. Клубні об’єднання в зарубіжній практиці (Досвід "Ротарі"-клубів / І.В. Петрова. - С .171-176
ББК Ч71
Рубрики: Соціокультурна діяльність
   Культурно-дозвіллєва діяльність

   ДозвіллєзнавствоДоп.точки доступа:
Поплавський, Михайло Михайлович \ред.\; М-во культури і мистецтв УкраїниКДУКіМ; Каф. менеджменту культурно-дозвіллєвої діяльності
Экземпляры всего: 21
АБ (14), чзк (4), ДБВ (1), ЧЗБ (2)
Свободны: АБ (14), чзк (4), ДБВ (1), ЧЗБ (2)Ч711.37
К 906


   
    Культура досуга [Текст]. - К. : Изд-во при КГУ, 1990. - 239 с. - Б. ц.
ББК Ч711.37
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля


Экземпляры всего: 4
ЧЗК (2), КХ (2)
Свободны: ЧЗК (2), КХ (2)Я543
К 906


    Цимбалюк, Н. М.
    Статика та динаміка як межа й можливості дослідження феномена дозвілля [Текст] / Н.М. Цимбалюк // Культура і сучасність. - К., 2002. - №1. - С. 146-154.
ББК Я543 + С55.451 + Ч711.37
Рубрики: Дозвілля--соціологія
   Соціологія дозвілля

   Культурно-дозвіллєва діяльністьИмеются экземпляры в отделах:
чзк (04.11.2002г. Инв.299474 - 6.00грн.) (свободен)Ч11
К 906


   
    Культурно-досуговая деятельность: перспективы развития и проблемы регулирования [Текст] : сб. науч. тр. / АН СССР; Урал. отделение. - Свердловск : [б. и.], 1991. - 109 с. - Б. ц.
ББК Ч11
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність

Экземпляры всего: 2
КХ (2)
Свободны: КХ (2)Ч11
К 906


   
    Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах [Текст] : тези наук. конф. викладачів та аспірантів культурологічного ф-ту, 25-26 квіт. 1994 р. / М-во культури України; КДІК; Культурологічний ф-т. - К. : [б. и.], 1994. - 183 с. - Б. ц.
ББК Ч11 + Ч114(4УКР) + Ч714(4УКР)
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Культурно-освітня роботаДоп.точки доступа:
КДІК
Экземпляры всего: 4
КХ (3), ДБВ (1)
Свободны: КХ (3), ДБВ (1)Ч711.36я7
К 906


   
    Культурно-спортивные комплексы: теория и практика организации и управления [Текст] : учеб. пособие. - Л. : ВПШК, 1988. - 131 с. - Б. ц.
ББК Ч711.36я7 + Ч514(2)7
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Спорт


Экземпляры всего: 1
КХ (1)
Свободны: КХ (1)Ч755.22:Ч711.36
К90


   
    Культурно-спортивный комплекс [Текст] : аннот. библиогр. указ. - Минск : [б. и.], 1987. - 23 с. - Б. ц.
ББК Ч755.22:Ч711.36 + Ч711.36я1
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Спорт

   Бібліографічні покаж.--галузеві


Свободных экз. нетЧ514(2)7
К 906


   
    Культурно-спортивный комплекс [Текст] / Сост. и авт. вступ. статьи Т.Н. Пресс. - М. : Профиздат, 1986. - 111 с. - Б. ц.
ББК Ч514(2)7
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   СпортДоп.точки доступа:
Пресс, Т.Н. \сост.\ ЧЗК
Свободных экз. нетС55.451
К 906


   
    Культурные запросы и интересы населения в сфере досуга [Текст] : отчет о НИР (заключительный) / М-во народного образования РСФСР; Владимир. гос. пед. ин-т им. П.И. Лебедева-Полянского. - Владимир, 1988. - 92 с. - Б. ц.
ББК С55.451 + Ч711.37
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля


Экземпляры всего: 1
ВНІ (1)
Свободны: ВНІ (1)Ю959.4я73
К 435


    Кірсанов, Володимир Володимирович.
    Психолого-педагогічна діагностика [Текст] : підручник для вищих навч. закладів / В.В. Кірсанов ; КНУКіМ. - К. : Альтерпрес, 2002. - 510 с. - ISBN 966-542-084-4 : 16.80 грн.
ББК Ю959.4я73
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Діагностика--психолого-педагогічнаДоп.точки доступа:
КНУКіМ
Экземпляры всего: 23
чзк (15), чзб (4), АБ (3), рос (1)
Свободны: чзк (15), чзб (4), АБ (3), рос (1)Ч30я54
В 535


    Гончарова, Олена Миколаївна.
    Поліфункціональність культурно-дозвіллєвої сфери в суспільстві [Текст] : сборник научных трудов / О.М. Гончарова // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 1999. - Вип.1. - С. 14-28.
ББК Ч30я54 + Ч711.37 + Ч111
Рубрики: Дозвілля
   Культурно-дозвіллєва діяльність

   Масова культураИмеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (03.02.2000г. Инв.293093 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.02.2000г. Инв.293094 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.02.2000г. Инв.293095 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.02.2000г. Инв.293096 - 5.00грн.) (свободен)
ДБВ (03.02.2000г. Инв.293097 - 5.00грн.) (свободен)
КХ (08.10.2001г. Инв.297618 - 5.00грн.) (свободен)Ч114(4УКР)
П 352


    Горбунова, К. М.
    Особливості творчої діяльності молодших школярів у сфері дозвілля [Текст] : сборник научных трудов / К.М. Горбунова // Питання культури Півдня України в світовому аспекті сьогодення : Зб. наук. праць викладачів та аспірантів / М-во культьури та мистецтв України; КДУКіМ; Миколаївський філіал. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 1998. - С. 46-51.
ББК Ч114(4УКР) + Ч711.44 + Ч711.37 + Ч421.38
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля--дітей

   Позашкільна роботаИмеются экземпляры в отделах:
чзк (08.10.2001г. Инв.297580 - 10.00грн.) (свободен)
чзк (08.10.2001г. Инв.297581 - 10.00грн.) (свободен)
дбв (08.10.2001г. Инв.297582 - 10.00грн.) (свободен)Ч114(4УКР)
П 352


    Барвінок, І. В.
    Деякі проблеми організації музично-творчої діяльності дітей у позашкільній роботі [Текст] : сборник научных трудов / І.В. Барвінок // Питання культури Півдня України в світовому аспекті сьогодення : Зб. наук. праць викладачів та аспірантів / М-во культьури та мистецтв України; КДУКіМ; Миколаївський філіал. - Миколаїв : Можливості Кіммерії, 1998. - С. 51-57.
ББК Ч114(4УКР) + Ч711.44 + Ч711.37 + Ч421.38
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля--дітей

   Музичне виховання

   Позашкільна роботаИмеются экземпляры в отделах:
чзк (08.10.2001г. Инв.297580 - 10.00грн.) (свободен)
чзк (08.10.2001г. Инв.297581 - 10.00грн.) (свободен)
дбв (08.10.2001г. Инв.297582 - 10.00грн.) (свободен)Ч114(4УКР)
П352


    Бойко, Л. П.
    Специфіка діяльності установ культури клубного типу у контексті виховної роботи з школярами в сучасних умовах [Текст] : сборник научных трудов / Л.П. Бойко // Питання культури півдня України : Матеріали доповідей для вищих навч. закладів культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ; Миколаїв. філіал. - Миколаїв, 1998. - С. 11-16.
ББК Ч114(4УКР) + Ч421.38 + Ч721.44
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля--дітей

   Позашкільна роботаИмеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293462 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293463 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗБ (07.05.2001г. Инв.293464 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (07.05.2001г. Инв.295770 - 10.00грн.) (свободен)Ч114(4УКР)
П352


    Черушева, Г. Б.
    Соціально-педагогічний аспект культурно-дозвіллєвої діяльності [Текст] : сборник научных трудов / Г.Б. Черушева // Питання культури півдня України : Матеріали доповідей для вищих навч. закладів культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ; Миколаїв. філіал. - Миколаїв, 1998. - С. 21-33.
ББК Ч114(4УКР) + Ч711.37
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність


Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293462 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293463 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗБ (07.05.2001г. Инв.293464 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (07.05.2001г. Инв.295770 - 10.00грн.) (свободен)Ч114(4УКР)
П352


    Миронюк, О. Г.
    Теоретичні основи формування морально-етичної культури молодших школярів у культурно-дозвіллєвій діяльності [Текст] : сборник научных трудов / О.Г. Миронюк, В.В. Салко // Питання культури півдня України : Матеріали доповідей для вищих навч. закладів культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ; Миколаїв. філіал. - Миколаїв, 1998. - С. 40-48.
ББК Ч114(4УКР) + Ч721.44 + Ч421.38
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Виховання дітей

   Виховання--моральне

   Виховання--естетичне

   Дозвілля--дітейДоп.точки доступа:
Салко, В.В.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293462 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293463 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗБ (07.05.2001г. Инв.293464 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (07.05.2001г. Инв.295770 - 10.00грн.) (свободен)Ч114(4УКР)
П352


    Барвінок, І. В.
    Особливості музично-естетичного виховання школярів в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності [Текст] : сборник научных трудов / І.В. Барвінок // Питання культури півдня України : Матеріали доповідей для вищих навч. закладів культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ; Миколаїв. філіал. - Миколаїв, 1998. - С. 105-109.
ББК Ч114(4УКР) + Ч711.44 + Ч421.38
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля--дітей

   Музичне виховання

   Виховання дітей

   Виховання--музичне

   Позашкільна роботаИмеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293462 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293463 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗБ (07.05.2001г. Инв.293464 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (07.05.2001г. Инв.295770 - 10.00грн.) (свободен)Ч114(4УКР)
П352


    Бездверна, О. А.
    Особистісне становлення підлітків в умовах культурно-дозвіллевої діяльності [Текст] : сборник научных трудов / О.А. Бездверна, В.А. Соловйов // Питання культури півдня України : Матеріали доповідей для вищих навч. закладів культури і мистецтв / М-во культури і мистецтв України; КДУКіМ; Миколаїв. філіал. - Миколаїв, 1998. - С. 130-135.
ББК Ч114(4УКР) + Ч421.38 + Ч711.44
Рубрики: Культурно-дозвіллєва діяльність
   Дозвілля--дітей

   Позашкільна роботаДоп.точки доступа:
Соловйов, В.А.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293462 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (12.01.2001г. Инв.293463 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗБ (07.05.2001г. Инв.293464 - 10.00грн.) (свободен)
ЧЗК (07.05.2001г. Инв.295770 - 10.00грн.) (свободен)