На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев КНУКИ - Результаты поиска

Критерии поиска

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=Туріна, О. А$<.>)
Найдено 9 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 9

1.
Щ.00я54
В 535


    Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство [Текст] / КНУКіМ. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 1999 - .
   Вип.1. - 1999. - 76 с. - 5.00 грн.
    Содержание:
Антонюк, Валентина Геніївна. Формування індивідуального виконавського стилю в контексті ситуативних ролей національної вокальної культури / Валентина Геніївна Антонюк. - С .4-16.
Брояко, Н. Б. Фактор психологічної домінанти у виконавській інтерпретації / Н.Б. Брояко. - С .17-26.
Волощук, Ю. І. Основні напрями розвитку музичної культури в Галичині (1848-1939) / Ю.І. Волощук. - С .27-36.
Деменко, Б. В. Творчість музикознавця і проблема критики в українському музикознавстві / Б.В. Деменко. - С .37-43.
Пилиповська, О. П. Музично-просвітницька діяльність товариства "Просвіта" в Західній Україні (20-40 рр. ХХ ст.) / О.П. Пилиповська. - С .44-49.
Росковшенко, І. А. Синтез мистецтв в українській культурі (на прикладі творчості Б. Лятошинського) / І.А. Росковшенко, Н.Л. Хінкулова. - С .50-58.
Туріна, О. А. Концептуальні напрями ідеї гармонійного розвитку особистості засобами музичного мистецтва (історичний розвиток ідеї музично-естетичного виховання) / О.А. Туріна. - С .59-70.
Фадєєва, К. В. Сучасна культурологія: тенденції та перспективи розвитку в аспекті комп’ютерних технологій / К.В. Фадєєва. - С .71-76.
ББК Щ.00я54
Рубрики: Мистецтвознавство
   КНУКІМДоп.точки доступа:
КНУКіМ
Экземпляры всего: 5
ДБВ (1), ЧЗБ (1), ЧЗК (3)
Свободны: ДБВ (1), ЧЗБ (1), ЧЗК (3)
Найти похожие


2.
Ч30я54
В 535


    Вісник КНУКіМ. Педагогіка [Текст] / КНУКіМ. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 1999 - .
   Вип.3. - 2000. - 103 с. - (Педагогіка). - 5.00 грн.
    Содержание:
Безклубенко, Сергій Данилович. Стан і перспективи розвитку культурології / С.Д. Безклубенко. - С .6-14.
Власова, О. Ю. Музичне виховання студентів творчих вищих навчальних закладів засобами кобзарського мистецтва / О.Ю. Власова. - С .15-20.
Карпова, Людмила Олександрівна. Вільний час як детермінанта культурного самовизначення людини / Л.О. Карпова. - С .27-35.
Матвієнко, Оксана Володимирівна. Соціально-психологічні аспекти інформаційної взаємодії в системі управління / О.В. Матвієнко. - С .36-41.
Мельничук, Олексій Миколайович. Сучасні моделі організації вільного часу в закладах культури / О.М. Мельничук. - С .42-52.
Тітова, Людмила Іванівна. Електронні бібліотеки: досвід і перспективи розвитку / Л.І. Тітова; Л.І. Титова. - С .80-85.
Цивін, М. Н. Віртуальність як властивість електронного документа / М.Н. Цивін, Д. Дубов. - С .93-97.
Чурпіта, Т. М. Розвиток творчої уяви молодших школярів засобами хореографічного мистецтва / Т.М. Чурпіта. - С .98-103.
Іванов, О. К. Особистість викладача і його вплив на розвиток інтелекту та культури студента / О.К. Іванов. - С .20-26.
Підлісна, Л. А. Яскравий відеоряд подій і чітке ставлення до них виконавця - основа словесної дії / Л.А. Підлісна. - С .53-59.
Пішванова, В. О. Соціальна обумовленість культурного досвіду (за Дж. Дьюї) / В.О. Пішванова. - С .60-69.
Рачицька, Л. К. Хорові твори сучасних українських композиторів як важливий компонент у процесі вдосконалення фахової підготовки диригентів / Л.К. Рачицька. - С .70-79.
Туріна, О. А. Питання професійних захворювань та їх профілактики у виконавців на струнно-смичкових інструментах / О.А. Туріна. - С .86-92.
ББК Ч30я54
Рубрики: Педагогіка


Доп.точки доступа:
КНУКіМ
Экземпляры всего: 5
чзк (3), чзб (1), дбв (1)
Свободны: чзк (3), чзб (1), дбв (1)
Найти похожие


3.
С55.55
С 692


    Соціальні технології [Текст] : актуальні проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т; Запорізький держ. ун-т; Одеський нац. ун-т; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. - Київ; Запоріжжя; Одеса : [б. и.], 2000 - .
   Вип.8-9 : Соціальні технології у сучасному суспільстві. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. - 391 с. - 10.00 грн.
    Содержание:
Бабенко, Н. Б. Вплив кризових ситуацій на роль і становище жінки в сучасному суспільстві / Н.Б. Бабенко. - С .16-25
Бєлофастова, Таісія Юріївна. Особливості реалізації соціальних технологій в музейному середовищі / Таісія Юріївна Бєлофастова. - С .26-35.
Кізнер, Н. О. Основні напрямки маркетингових технологій в сфері культури / Н.О. Кізнер. - С .50-58.
Ключко, Юлія Миколаївна. Дозвіллєве спілкування як важливий чинник соціалізації молоді / Юлія Миколаївна Ключко. - С .59-65.
Лысенко, О. М. Социальные технологии превенции суицидального поведения (На базе материалов Одесского телефона доверия) / О.М. Лысенко. - С .65-76.
Мотузенко, Б. І. Національна ідея як об’єкт маніпуляцій (Спроба постановки проблеми) / Б.І. Мотузенко, Ю.І. Яковенко. - С .77-87.
Навроцький, О. І. Особливості вищої освіти на рубежі тисячоліть під впливом розвитку технологій / О.І. Навроцький. - С .89-93.
Соболева, Н. И. Технология жизнетворчества и развитие личности: вера как фактор жизненного самоопределения / Н.И. Соболева. - С .112-124.
Терехова, О. В. Спілкування в умовах закладів культури клубного типу як технологія формування та розвитку громадської думки / О.В. Терехова. - С .125-138.
Троєльнікова, Л. О. Інноваційні технології управління галуззю культури і мистецтв / Л.О. Троєльнікова. - С .138-148.
Туріна, О. А. Проблеми використання комп’ютерних педагогічних технологій для вдосконалення та розвитку внутрішнього музичного слуху студентів інструменталістів вузів культури / О.А. Туріна. - С .148-164.
Цимбалюк, Н. М. Цивілізація дозвілля як соціокультурний феномен / Н.М. Цимбалюк. - С .164-175.
Чачко, Ада Семенівна. Особистісно орієнтований підхід і педагогічні технології у сучасній освіті бібліотекарів та обслуговуванні читачів / Ада Семенівна Чачко, Ірина Янівна Конюкова, Юлія Василівна Трач. - С .176-183.
Чепак, В. В. Концепції культури в сучасній соціології / В.В. Чепак. - С .184-189.
Яценко, А. М. Соціальне управління як об’єкт соціологічного дослідження / А.М. Яценко. - С .189-198.
Бабенко, Н. Б. Соціально-психологічні особливості сучасної сім’ї (За матеріалами соціологічного дослідження) / Н.Б. Бабенко
Бєлофастова, Таісія Юріївна. Вивчення аудиторії як предмет музеології / Таісія Юріївна Бєлофастова
Голованова, Т. П. Гендерные противоречия как фактор неустойчивости эмоционально-психологического состояния студенческой семьи / Т.П. Голованова
Ковтун, В. Д. Соціально-технологічні аспекти діяльності парків культури і відпочинку України на сучасному етапі / В.Д. Ковтун
Лузан, П. Г. Перспективи нових технологій навчання у вищій школі / П.Г. Лузан, Н.О. Арістова
Навроцький, О. І. Інноваційний шлях розвитку вищої школи України / О.І. Навроцький
Цимбалюк, Н. М. Нова культурна реальність та соціологічні проблеми модернізації культурного дозвілля / Н.М. Цимбалюк
Бєлявіна, Н. Д. Оптимізація навчального процесу на основі альтернативних технологій музичного навчання / Н.Д. Бєлявіна. - С .21-29.
ББК С55.55
Рубрики: Соціальні технології
   Технології--соціальні


Экземпляры всего: 1
чзк (1)
Свободны: чзк (1)
Найти похожие


4.
Щ.00я54
В 535


    Туріна, О. А.
    Концептуальні напрями ідеї гармонійного розвитку особистості засобами музичного мистецтва (історичний розвиток ідеї музично-естетичного виховання) [Текст] : сборник научных трудов / О.А. Туріна // Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 1999. - Вип.1. - С. 59-70.
ББК Щ.00я54 + Ю817 + Щ31р
Рубрики: Виховання--естетичне
   Музичне виховання

   особистість--художня культура

   Естетичне вихованняИмеются экземпляры в отделах:
ДБВ (12.12.2000г. Инв.293193 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗБ (03.05.2001г. Инв.293194 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.05.2001г. Инв.293195 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.05.2001г. Инв.293196 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (03.05.2001г. Инв.293197 - 5.00грн.) (свободен)

Найти похожие


5.
Ч30я54
В 535


    Вісник КНУКіМ. Педагогіка [Текст] / КНУКіМ. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 1999 - .
   Вип.7. - 2002. - 161 с. - ISBN 966-602-034-3 : 5.00 грн.
    Содержание:
Бабенко, Н. Б. Соціально-культурний потенціал родинного дозвілля / Н.Б. Бабенко. - С .4-11
Бабіч, Діана Ростиславівна. Навчально-виховний процес при підготовці артистів естрадних ансамблів / Діана Ростиславівна Бабіч. - С .12-19
Бєлофастова, Таісія Юріївна. Актуальні проблеми реалізації культурно-просвітнього потенціалу сучасних музеїв / Т.Ю. Бєлофастова. - С .20-27
Безклубенко, Сергій Данилович. Самозакохана пані сумнівного походження з завищеною самооцінкою / Сергій Данилович Безклубенко. - С .28-42
Вербець, В. Проблеми формування соціологічної культури працівників соціальної сфери / В. Вербець. - С .45-49
Гончар, Т. І. "Рекреаційна проблема" в педагогіці дозвілля школярів: історіографічний аналіз / Т.І. Гончар. - С .50-58
Деркач, О. О. Активізація пізнавальної діяльності школярів: реалії та перспективи / О.О. Деркач. - С .59-68
Дерлеменко, В. В. Деякі аспекти створення проекту "Концепції розвитку Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки, мережі бібліотек УААН та сільськогосподарських бібліотечних закладів інших систем і відомств України на період до 2005 року" / В.В. Дерлеменко. - С .69-74
Копієвська, Ольга Рафаїловна. Актуальні проблеми культурної політики в контексті глобалізаційних процесів / Ольга Рафаїловна Копієвська. - С .75-81
Матвієнко, Оксана Володимирівна. Педагогічна доцільність підготовки спеціалістів з організації інформаційної діяльності / Оксана Володимирівна Матвієнко. - С .87-93
Остапенко, Лариса Вікторівна. Актуальні питання педагогічного впливу на розвиток системи творчих якостей у майбутніх хормейстерів засобами української духовної хорової музики / Лариса Вікторівна Остапенко. - С .102-106
Петрова, І. В. Рекреаційна сфера сучасності: проблеми розвитку / І.В. Петрова. - С .106-112
Тітова, Людмила Іванівна. Формування національного INTERNET-середовища України / Людмила Іванівна Тітова. - С .123-126
Троєльнікова, Л. О. Освітні детермінанти сучасного управління / Л.О. Троєльнікова. - С .127-132
Туріна, О. А. Формування творчих здібностей креативної особистості засобами музичного мистецтва / О.А. Туріна. - С .133-141
Устименко, Леся Миколаївна. Процеси глобалізації в міжнародному туризмі та національне виховання молоді / Леся Миколаївна Устименко. - С .142-147
Черних, О. В. Моделювання пошуково-комунікативної діяльності бібліотекаря в сучасних системах / О.В. Черних. - С .151-155
Долбенко, Тетяна Олексіївна. Активізація пізнавальної діяльності підлітків у бібліотеці: методика, теорія, нові технології / Тетяна Олексіївна Долбенко. - С .156-161
Богонос, П. Л. Навчально-педагогічні ігри в підготовці фахівців народного музичного мистецтва / П.Л. Богонос. - С .43-44
Любашенко, О. В. Засоби формування навчальних цілей у процесі викладання української мови в університетах / О.В. Любашенко. - С .82-86
Можайкіна, О. С. Мистецтво як засіб попердження девіантної поведінки неповнолітніх / О.С. Можайкіна. - С .94-101
Сидоренко, А. І. Загальне і особисте в інформаційних потребах національних меншин / А.І. Сидоренко. - С .113-122
Холодова, І. С. Особливості вибору термінальних та інструментальних цінностей старшокласниками / І.С. Холодова. - С .148-150
ББК Ч30я54
Рубрики: Педагогіка


Доп.точки доступа:
КНУКіМ
Экземпляры всего: 5
ДБВ (1), чзк (2), чзб (2)
Свободны: ДБВ (1), чзк (2), чзб (2)
Найти похожие


6.
Ч30я54
В 535


    Туріна, О. А.
    Формування творчих здібностей креативної особистості засобами музичного мистецтва [Текст] : сборник научных трудов / О.А. Туріна // Вісник КНУКіМ. Педагогіка. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 2002. - Вип.7. - С. 133-141 . - ISBN 966-602-034-3
ББК Ч30я54 + Щ31р
Рубрики: музична педагогіка
   Педагогіка--музична

   Здібності--музичніИмеются экземпляры в отделах:
ДБВ (21.04.2003г. Инв.300615 - 5.00грн.) (свободен)
чзк (21.04.2003г. Инв.300616 - 5.00грн.) (свободен)
чзк (21.04.2003г. Инв.300617 - 5.00грн.) (свободен)
чзб (21.04.2003г. Инв.300618 - 5.00грн.) (свободен)
чзб (21.04.2003г. Инв.300619 - 5.00грн.) (свободен)

Найти похожие


7.
С55.55
С 692


    Туріна, О. А.
    Проблеми використання комп’ютерних педагогічних технологій для вдосконалення та розвитку внутрішнього музичного слуху студентів інструменталістів вузів культури [Текст] / О.А. Туріна // Соціальні технології. - Київ; Запоріжжя; Одеса. - Вип.8-9: Соціальні технології у сучасному суспільстві. Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві. - С. 148-164.
ББК С55.55 + Щ310.7
Рубрики: Музичний слух
   Комп’ютерні технології--педагогічні

   Музична освітаИмеются экземпляры в отделах:
чзк (29.10.2001г. Инв.297420 - 10.00грн.) (свободен)

Найти похожие


8.
Щ.00я54
В 535


    Туріна, О. А.
    Культурно-мистецьке середовище як засіб формування творчої та здорової особи [Текст] / О.А. Туріна // Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 2004. - Вип.10. - С. 92-100.
ББК Щ.00я54 + Щ310.9
Рубрики: Музикотерапія
   естетична культураИмеются экземпляры в отделах:
дбв (09.12.2004г. Инв.306162 - 5.00грн.) (свободен)
чзк (09.12.2004г. Инв.306163 - 5.00грн.) (свободен)
чзк (09.12.2004г. Инв.306164 - 5.00грн.) (свободен)
чзб (09.12.2004г. Инв.306165 - 5.00грн.) (свободен)
чзб (09.12.2004г. Инв.306166 - 5.00грн.) (свободен)
ЧЗК (08.09.2005г. Инв.308369 - 5.00грн.) (свободен)

Найти похожие


9.
Щ.00я54
В 535


    Вісник КНУКіМ. Мистецтвознавство [Текст] / КНУКіМ. - К. : Видав. центр "КНУКіМ", 1999 - .
   Вип.14. - 2006. - 147 с. - 5.00 грн.
    Содержание:
Гамалія, К. М. Садово–паркове мистецтво від прадавніх часів до епохи просвітництва : історіографія та джерельна база / К.М. Гамалія. - С .4-7.
Гозулова, Н. Г. Про “інтонаційні конструкції” як основи семантики музичної мови / Н.Г. Гозулова. - С .8-13.
Гулей, О. В. Народне мистецтво та його значення у національному вихованні молоді / О.В. Гулей. - С .14-17.
Денисюк, О. Ю. Українсько–польські мистецькі взаємини 20-30-х рр. XX століття.Краківська академія мистецтв у ракурсі мистецької освіти / О.Ю. Денисюк. - С .18-27.
Єфанова, С. О. Форми і стиль міської побутової танцювальної культури ( на прикладі Києва другої половини XIX століття ) / С.О. Єфанова. - С .28-32.
Князєва, Т. М. Традиційна похоронна обрядовість греків Приазов’я / Т.М. Князєва. - С .33-38.
Лісняк, І. М. Етапи розвитку бандурного мистецтва / І.М. Лісняк. - С .38-44.
Литвиненко, В. А. Симфонізм у творчості П.П. Вірського / В.А. Литвиненко. - С .45-55.
Марценюк, Г. П. Еволюція виконавської майстерності гри на тромбоні / Г.П. Марценюк. - С .56-64.
Мельник, М. Т. Мистецтво модерну кінця XiX– початку XX сторіччя як джерело інновацій у моді / М.Т. Мельник. - С .65-70.
Оленюк, Д. В. Співочий геній України : [ Менцинський М.О. ] / Д.В. Оленюк. - С .71-76.
Погребняк, М. М. Естетико–теоретичні аспекти постмодерністської хореографії / М.М. Погребняк. - С .77-81.
Павлюк, В. Т. Професор Микола Якович Юрченко–видатний український виконавець і педагог / В.Т. Павлюк. - С .82-86.
Просьолков, О. В. Особистісний аспект манери танцювання в бальній хореографії / О.В. Просьолков. - С .87-91.
Скопцова, О. М. Народно–виконавська манера як художньо–стильова ознака українського народного хорового виконавства / О.М. Скопцова. - С .92-97.
Супрун, О. В. Діалогічні аспекти джазової імпровізації / О.В. Супрун. - С .98-104.
Ткаченко, Л. П. Дизайн і мода / Л.П. Ткаченко. - С .104-110.
Туріна, О. А. Особливості формування музично–естетичної інформації в мистецькому середовищі / О.А. Туріна. - С .111-116.
Шариков, Д. І. Класифікація сучасної хореографії : напрями, стилі, види / Д.І. Шариков. - С .117-127.
Шестопалова, Ю. А. Відображення ідеалу краси в традиціях моделювання українського одягу / Ю.А. Шестопалова. - С .128-140.
Юдов, М. О. Проблеми менеджменту в художній культурі / М.О. Юдов. - С .141-147.
ББК Щ.00я54
Рубрики: Мистецтвознавство


Доп.точки доступа:
КНУКіМ
Экземпляры всего: 4
чзк (2), чзб (1), ДБВ (1)
Свободны: чзк (2), чзб (1), ДБВ (1)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017