633.18:631.527:631.524.7
В63


    Вожегова, Р. А.
    Особливості селекції рису на поліпшення якості зерна [Текст] / Р. А. Вожегова // Таврійський науковий вісник. - Херсон : Айлант, 2005. - Вип.38. - С. 55-60
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис

Держатели документа:
Ін-т рису633.18:631.527:631.524.7
В63


    Вожегова, Р. А.
    Особливості селекції рису на поліпшення якості зерна [Текст] / Р. А. Вожегова // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2005. - Вип. 38. - С. 55-60.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису