633.18:631.52
В63


    Вожегова, Р. А.
    Агробіологічне обгрунтування вирощування рису [Текст] / Р. А. Вожегова // Таврійський науковий вісник. - Херсон : Айлант, 2004. - Вип.33. - С. 95-98
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--рис
Кл.слова (ненормированные):
етапи онтогенезу -- температура повітря

Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах:
ХР (03.11.2005г. (1 экз.) - Б.ц.) - свободны 1633.18:631.52
П 29


    Петкевич, З. З.
    Обгрунтування параметрів температурних умов міжфазних періодів та їх вплив на продуктивність рису [Текст] / З. З. Петкевич // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 138-142.
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.18:631.52
В63


    Вожегова, Р. А.
    Агробіологічне обгрунтування вирощування рису [Текст] / Р. А. Вожегова // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2004. - Вип. 33. - С. 95-98.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--рис
Кл.слова (ненормированные):
етапи онтогенезу -- температура повітря

Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.18:631.52
В 63


    Вожегова, Р. А.
    Результати селекції рису в Україні [Текст] / Р. А. Вожегова // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення. - Одеса, 2007. - Вип. 10(50). - С. 212-218.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція

Кл.слова (ненормированные):
сорт -- вихід продукції

Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР633.18:631.52
В 63


    Вожегова, Р. А.
    Напрямки селекції рису в Україні [Текст] / Р. А. Вожегова ; Інститут рису УААН // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 19-20.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Інститут рису УААН
Заказаны экз-ры для отделов: ХР633.18:631.52
Ш 83


    Шпак, Д. В.
    Характеристика зразків Національної колекції рису за господарсько-цінними ознаками [Текст] / Д. В. Шпак // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2008. - Вип. 50. - С. 172-175.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--Національна колекція--зразки
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР633.18:631.52
С 89


    Судин, В. М.
    Продуктивность среднеспелых сортов риса: прошедшее, настоящее, будущее [Текст] / В. М. Судин, С. В. Мунтян // Пути решения проблем при выращивании риса в агроэкосистемах умеренного климата: материалы международной научно-практической конференции, 4-8 августа 2008 г. - Скадовск, 2008. - С. 162-165.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис--сорти
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Мунтян, С. В.
Заказаны экз-ры для отделов: ХР