631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Використання генетичного банку рису в селекційному процесі [Текст] / Р. А. Вожегова, В. М. Судін, З. З. Петкевич // Генетичні ресурси адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання. - Львів : Оброшино, 2005. - С. 184-185
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судін, В. М.; Петкевич, З. З.631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Основні напрями і перспективи селекції рису для умов України [Текст] / Р. А. Вожегова, В. З. Лисенко // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2005. - №2. - С. 27-35
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Лисенко, В. З.631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Селекция риса в Украине [Текст] / Р. А. Вожегова // Развитие инновационных процессов в рисоводстве - базовый принцип стабилизации отрасли. - Краснодар, 2005. - С. 21-23
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис

Держатели документа:
Ін-т рису631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Создание и использование доноров с высокими показателями качества зерна риса [Текст] / Р. А. Вожегова, В. М. Судин, З. З. Петкевич // Фактори експерементальної еволюції організмів. - К. : Аграрна наука, 2003. - С. 130-133
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
Кл.слова (ненормированные):
гібридизація -- довгозерні сорти

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судин, В. М.; Петкевич, З. З.
Имеются экземпляры в отделах:
ХР (05.10.2003г. Инв.10129 - Б.ц.) (свободен)631.527:633.18
В75


    Воронюк, З. С.
    Агроекологічне обгрунтування строків сівби рису [Текст] / З. С. Воронюк // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 53-56.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--строки сівби--рис
   рис--технологія

Кл.слова (ненормированные):
температура

Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ХР (10)
Свободны: ХР (10)631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Використання генетичного банку рису в селекційному процесі [Текст] / Р. А. Вожегова, В. М. Судін, З. З. Петкевич // Генетичні ресурси адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Львів : Оброшино, 2005. - С. 184-185.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судін, В. М.; Петкевич, З. З.631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Основні напрями і перспективи селекції рису для умов України [Текст] / Р. А. Вожегова, В. З. Лисенко // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2005. - № 2. - С. 27-35.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Лисенко, В. З.631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Селекция риса в Украине [Текст] / Р. А. Вожегова // Развитие инновационных процессов в рисоводстве - базовый принцип стабилизации отрасли. - Краснодар, 2005. - С. 21-23.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Создание и использование доноров с высокими показателями качества зерна риса [Текст] / Р. А. Вожегова, В. М. Судин, З. З. Петкевич // Фактори експерементальної еволюції організмів: зб. наук. пр. - К. : Аграрна наука, 2003. - С. 130-133.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція

Кл.слова (ненормированные):
гібридизація -- довгозерні сорти

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судин, В. М.; Петкевич, З. З.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.527:633.18
В 63


    Вожегова, Р. А.
    Вплив генотип-середовищних взаємодій на тривалість вегетаційного періоду рису [Текст] / Р. А. Вожегова // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2009. - Вип. 63. - С. 48-56.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.527:633.18
В 63


    Вожегова, Р. А.
    Фенотипові та генотипові кореляції між ознаками продуктивності рису [Текст] / Р. А. Вожегова // Бюлетень Інституту зернового господарства УААН. - Дніпропетровськ, 2009. - № 36. - С. 67-72.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рис--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.527:633.18
Ш 83


    Шпак, Т. М.
    Мінливість продуктивності головної волоті в гібридних популяціях рису [Текст] / Т. М. Шпак // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2009. - Вип. 52. - С. 236-239.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рис--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.527:633.18
О-66


    Орлюк, А. П.
    Прогнозування ефективності добору рослин рису за ознакою "число зерен у волоті" [Текст] / А. П. Орлюк, Р. А. Вожегова, М. І. Цілинко // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2009. - Вип. 52. - С. 231-236.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рис--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Вожегова, Р. А.; Цілинко, М. І.
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.527:633.18
В 63


    Вожегова, Р. А.
    Технологія селекційної роботи з рисом [Текст] / Р. А. Вожегова // Сучасні технології селекційного процесу сільськогосподарських культур: зб. тез Міжнар. наук. симпозіуму, 7-8 липня 2004 р. - 2004. - С. 23-24.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рис--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР