631.527:633.18
В75


    Воронюк, З. С.
    Агроекологічне обгрунтування строків сівби рису [Текст] / З. С. Воронюк // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 53-56.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--строки сівби--рис
   рис--технологія

Кл.слова (ненормированные):
температура

Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : ХР (10)
Свободны: ХР (10)633.18:631.582
В63


    Вожегов, С. Г.
    Роль севооборотов при выращивании риса [Текст] / С. Г. Вожегов // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 52-53.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--сівозміна--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.18:631.531.048
В63


    Вожегов, С. Г.
    Норми висіву насіння та їх вплив на урожайність нових сортів рису [Текст] / С. Г. Вожегов, І. В. Змієвська // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 59-60.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--норми висіву--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Змієвська, І. В.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.531.048:633.18
В63


    Вожегов, С. Г.
    Вплив норм висіву насіння на урожайність нових сортів рису [Текст] / С. Г. Вожегов, І. В. Змієвська // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2006. - Вип. 46. - С. 71-74.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--норми висіву--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Змієвська, І. В.633.18
У89


    Уханова, М. А.
    Сучасний стан виробництва і особливості технології вирощування рису в Одеській області [Текст] / М. А. Уханова // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 14-15.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.18:061.6
Д81


    Дудченко, В. В.
    Роль аграрної науки у виробництві рису в Україні [Текст] / В. В. Дудченко, Р. А. Вожегова, С. Г. Вожегов // Агровісник. Україна. - 2006. - № 11/12. - С. 24-25.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: сільське господарство--інститути дослідні--Інститут рису УААН
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Вожегова, Р. А.; Вожегов, С. Г.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.531.048
В 63


    Вожегов, С. Г.
    Норми висіву та урожай рису [Текст] / С.Г. Вожегов, І. В. Змієвська // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2005. - Вип. 33. - С. 92-95.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--норми висіву--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Змієвська, І. В.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.11:631.582.633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Вирощування озимої пшениці в рисових сівозмінах [Текст] / Р. А. Вожегова // Нетрадиционное растениеводство. Эниология. Экология и здоровье. - Симферополь, 2005. - С. 641-643.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--пшениця озима
   агротехніка--сівозміна

   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису631.526.32:633.11
В63


    Вожегова, Р. А.
    Випробування сортів озимої пшениці в умовах рисових сівозмін [Текст] / Р. А. Вожегова, Є. М. Ковлєва, В. М. Лисікова // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - К. : Алефа, 2005. - № 2. - С. 75-81.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--пшениця озима
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Ковлєва, Є. М.; Лисікова , В. М.631.84:633.18
В75


    Воронюк, З. С.
    Обгрунтування доцільності застосування поверхневих способів сівби в рисівництві України [Электронный ресурс] / З. С. Воронюк, М. Д. Воронюк, А. Н. Керімов // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2004. - Вип. 30. - С. 83-90.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--способи сівби--поверхневий
   рис--технологія

Кл.слова (ненормированные):
схожіть насіння -- температурний режим -- урожайність

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Воронюк, М. Д.; Керімов, А. Н.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.554:633.18
В 63


    Вожегов, С. Г.
    Технология уборки риса и пути ее усовершенствования [Текст] / С. Г. Вожегов, А. А. Ванцовский, В. В. Матковский // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. - Мелітополь, 2003. - Вип. 16. - С. 118-122.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--збір зернових--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Ванцовский, А. А.; Матковский, В. В.633.18:631.559
В 75


    Воронюк, З. С.
    Оцінка рівномірності розподілу густоти стояння рослин рису за розкидного способу сівби та вплив показника на загальну продуктивність агрофітоценозу [Текст] / З. С. Воронюк // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 148-151.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.95.633.18
Д 81


    Дудченко, В. В.
    Экологически безопасная технология возделывания риса [Текст] / В. В. Дудченко, З. С. Воронюк, С. Г. Вожегов и др. // Устойчивое производство риса: настоящее и перспективы: материалы Междунар. научно-практической конф., посвященной 75-летию ВНИИ риса. - Краснодар, 2006. - С. 358-360.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Воронюк, З. С.; Вожегов, С. Г.; Воронюк, Н. Д.; Дудченко, Т. В.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.853.52:631.526.32
У 52


    Уманський, О. М.
    Підбір сортів та визначення основніх елементів технології вирощування сої в рисових чеках [Текст] / О. М. Уманський // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2005. - Вип. 40. - С. 98-102.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--олійні--соя
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.67:633.853.52:633.18:631.582
С 53


    Сніговий, В. С.
    Особливості поливного режиму сої в рисових сівозмінах [Текст] / В. С. Сніговий, О. М. Уманський // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2005. - Вип. 41. - С. 52-56.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--олійні--соя
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Уманський, О. М.
Заказаны экз-ры для отделов: ХР633.18
С 24


   
    Технологія вирощування рису з врахуванням вимог охорони навколишнього середовища в господарствах України [Текст] : свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 13440 / А. А. Ванцовський, С. Г. Вожегов, Р. А. Вожегова та ін. - Зареєстр. 16.06.2005. - [Б. м. : б. и.]. -
УДК
Рубрики: рис--технологія
   інтелектуальна власність--свідоцтва


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Ванцовський, А. А.; Вожегов, С. Г.; Вожегова, Р. А.; Гайдай, В. Т.; Судін, В. М.; Репніков, А. Д.; Маковський , В. Й.; Корнбергер, В. Г.; Шапар , І. І.; Захарченко, Л. Г.; Дудченко, В. В.; Воронюк, З. С.; Дудченко, Т. В.; Петкевич, З. З.; Безтравний, В. А.; Пугач , В. А.; Воронюк, М. Д.
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.51.633.18(477)
В 63


    Вожегов, С. Г.
    Продуктивність ярого ріпаку в рисовій сівозміні в залежності від основного обробітку грунту та норм внесення мінеральних добрив [Текст] / С. Г. Вожегов, І. В. Змієвська // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2008. - Вип. 50. - С. 168-171.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--сівозміна--рисова--ріпак
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Змієвська, І. В.
Заказаны экз-ры для отделов: ХР614.79:631.82/85
У 95


    Ушкаренко, В. О.
    Теорія і практика застосування еколого-агромеліоративного моніторингу для підвищення ефективності галузі рисосіяння [Текст] / В. О. Ушкаренко, О. В. Морозов, В. Г. Корнбергер // Пути решения проблем при выращивании риса в агроэкосистемах умеренного климата: материалы международной научно-практической конференции, 4-8 августа 2008 г. - Скадовск, 2008. - С. 71-74.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: сільськогосподарська меліорація--рисові системи--моніторинг
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Морозов, О. В.; Корнбергер, В. Г.
Заказаны экз-ры для отделов: ХР681.518:633.18
М 80


    Морозов, В. В.
    Внедрение ГИС-технологий для прогнозирования развития высокоэффективного сельскохозяйственного производства риса [Текст] / В. В. Морозов, А. В. Морозов, В. А. Пугач // Пути решения проблем при выращивании риса в агроэкосистемах умеренного климата: материалы международной научно-практической конференции, 4-8 августа 2008 г. - Скадовск, 2008. - С. 226-229.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: ГІС-технології--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Морозов , А. В.; Пугач , В. А.
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.582:633.18
В 63


    Вожегов, С. Г.
    Подбор культур для короткоротационных рисовых севооборотов [Текст] / С. Г. Вожегов, И. В. Змиевская, Н. И. Рогульчик, Л. С. Вожегова // Пути решения проблем при выращивании риса в агроэкосистемах умеренного климата: материалы международной научно-практической конференции, 4-8 августа 2008 г. - Скадовск, 2008. - С. 240-242.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--сівозміна--рис
   рис--технологія


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Змиевская, И. В.; Рогульчик, Н. И.; Вожегова, Л. С.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)