42.112
Г 72


   
    Господарсько-біологічна характеристика зразків Національної колекції рису [Текст] : каталог / З. З. Петкевич, В. В. Дудченко, Т. В. Дудченко та ін. - Скадовськ : АС, 2009. - 80 с. - Б. ц.
ГРНТИ
ББК 42.112
Рубрики: рис--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Петкевич, З. З.; Дудченко, В. В.; Дудченко, Т. В.; Вожегова, Р. А.; Судін, В. М.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.521:633.18(833)
Ц 11


    Цілинко, М. І.
    Взаємозв'язок продуктивності та її елементів в гібридних популяціях рису [Текст] / М. І. Цілинко // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 130-133.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рис--селекція
   рільництво--зернові--рис


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.521:633.18(833)
Ш 83


    Шпак, Т. М.
    Характеристика зразків Національної колекції рису України різних груп стиглості за господарсько-біологічними ознаками [Текст] / Т. М. Шпак // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 124-127.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.521:633.18(833)
С 89


    Судин, В. М.
    Краснозерные разновидности Oryza sativa L. [Текст] / В. М. Судин // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 134-138.
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.18:631.52
П 29


    Петкевич, З. З.
    Обгрунтування параметрів температурних умов міжфазних періодів та їх вплив на продуктивність рису [Текст] / З. З. Петкевич // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 138-142.
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.18
С89


    Судин, В. М.
    Пластичность и стабильность продуктивности новых и районированных сортов риса [Текст] / В. М. Судин // Селекция и семеноводство. - К. : Урожай, 1987. - Вып. 62. - С. 19-21.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція
   рільництво--зернові--рис

   рис--селекція

Аннотация: на основаниии анализа продуктивности районированных и новых сортов риса установлена реакция на изменение условий среды, их пластичность и стабильность урожайности

Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.527.5:633.18
Ш83


    Шпак, Д. В.
    Екологічна оцінка сучасних сортів рису [Текст] / Д. В. Шпак, Р. А. Вожегова, В. М. Судін // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2006. - Вип. 45. - С. 139-142.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--рис
   агротехніка--селекція--рис

   рис--селекція

Кл.слова (ненормированные):
умови вирощування -- екологічна пластичність

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Вожегова, Р. А.; Судін, В. М.631.521:633.18.477.72
О-66


    Орлюк, А. П.
    Характеристика нащадків індивідуальних доборів із гібридних популяцій рису різних груп стиглості [Текст] / А. П. Орлюк, Т. М. Шпак, Р. А. Вожегова, Д. В. Шпак // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2008. - Вип. 49. - С. 162-166.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Шпак, Т. М.; Вожегова, Р. А.; Шпак, Д. В.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.52
П29


    Петкевич, З. З.
    Врожайність сортів рису різних груп стиглості та тривалість вегетаційного періоду [Текст] / З. З. Петкевич, В. М. Судін // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 47. - С. 73-77.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція
   рільництво--зернові--рис

   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судін, В. М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.18.631.52
В 63


    Вожегова, Р. А.
    Історичний аспект розвитоку селекції рису в Україні [Текст] / Р. А. Вожегова // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 163-169.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис--історія
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.521
Ш83


    Шпак, Д. В.
    Прогнозування урожайності рису [Текст] / Д. В. Шпак, Р. А. Вожегова, В. М. Судін, З. З. Петкевич // Вісник аграрної науки. - 2006. - № 2. - С. 24-25.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: рільництво--зернові--рис
   агротехніка--селекція--рис

   рис--селекція

Кл.слова (ненормированные):
вегетаційний період -- погодні умови -- теплозабезпеченість

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Вожегова, Р. А.; Судін, В. М.; Петкевич, З. З.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.521.5
Ш83


    Шпак, Д. В.
    Динаміка сортового складу та урожайність сортів рису різних періодів сортозміни [Текст] / Д. В. Шпак, Р. А. Вожегова, В. М. Судін, З. З. Петкевич // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2005. - Вип. 37. - С. 53-56.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Вожегова, Р. А.; Судін, В. М.; Петкевич, З. З.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.52:633.18
П29


    Петкевич, З. З.
    Результати вивчення сортозразків національної колекції рису [Текст] / З. З. Петкевич // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 23-25.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція

Кл.слова (ненормированные):
колекції рису -- зразки рису

Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.52
Ц11


    Цілинко, М. І.
    Ефективність добору у різних ланках селекційного процесу рису [Текст] / М. І. Цілинко , Т. М. Шпак // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 25-26.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Шпак, Т. М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.521:633.18
Ш83


    Шпак, Д. В.
    Характер фенотипових кореляцій у гібридів рису [Текст] / Д. В. Шпак // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 31.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.52:633.183
П29


    Петкевич, З. З.
    Кліматична мінливість урожаїв рису на півдні України [Текст] / З. З. Петкевич // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 34.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.52:633.18
С89


    Судін, В. М.
    Продуктивність волоті нових сортів рису [Текст] / В. М. Судін // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 35.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.52:633.18
Д21


    Дацюк, М. М.
    Сортозміна та сортооновлення рису і впровадження у виробництво нових екологічно-безпечних сортів рису [Текст] / М. М. Дацюк // Підвищення ефективності ведення галузі рисівництва в ринкових умовах: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Скадовськ, 2006. - С. 42-43.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.524.01:633.18
Ш83


    Шпак, Д. В.
    Успадкування господарсько-біологічних ознак гибридами рису та прогнозування ефективності індивідуального добору [Текст] / Д. В. Шпак, Р. А. Вожегова, В. М. Судін та ін. // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2006. - Вип. 46. - С. 188-189.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Вожегова, Р. А.; Судін, В. М.; Петкевич, З. З.; Дацюк, М. М.633.18:631.526.32
Ш83


    Шпак, Д. В.
    Экологическая оценка сортов риса в условиях юга Украины [Текст] / Д. В. Шпак, В. М. Судин // Рисоводство. - 2005. - № 7. - С. 13-15.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція--рис
   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судин, В. М.