631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Використання генетичного банку рису в селекційному процесі [Текст] / Р. А. Вожегова, В. М. Судін, З. З. Петкевич // Генетичні ресурси адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання. - Львів : Оброшино, 2005. - С. 184-185
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судін, В. М.; Петкевич, З. З.631.527(477+470)
В63


    Вожегова, Р. А.
    Розвиток селекційно насіннєвої роботи в Україні та Росії [Текст] / Р. А. Вожегова // Таврійський науковий вісник. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип.48. - С. 60-69
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція
   агротехніка--розмноження рослин--насіння


Держатели документа:
Ін-т рису41.3
О-66


    Орлюк, А. П.
    Теоретичні основи селекції рослин [Текст] / А. П. Орлюк. - Херсон : Айлант, 2008. - 572 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 550-564 с. . - ISBN 978-966-630-000-6 : 53.00 грн.
ГРНТИ
ББК 41.3
Рубрики: агротехніка--селекція
Кл.слова (ненормированные):
добір -- мінливість -- поліплоїдія -- словник термінів
Аннотация: у книзі подані генетичні та еколого-фізіологічні основи селекції самозапильних і перехреснозапильних рослин, узагальнено інформацію з питань біологічної мінливості, генетики кількісних та якісних ознак, ефектів дії та взаємодії генів в онтогенезі організмів, теорії доборів та ефективності їх використання у різних видів, перспективи використання досягнень культури клітин і генної інженерії у селекції

Держатели документа:
Ін-т рису
Экземпляры всего: 3
ХР (3)
Свободны: ХР (3)41.3
С 29


    Селекція і насінництво [Текст] : міжвід. темат. наук. збірник / Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН; Редкол. В.В. Кириченко (відп. ред.) та ін. - Харьков : Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, 1964 - .
   Вип. 96. - 2008. - 402 с. - Бібліогр. в кінці окр. ст. - 32.00 грн.
    Содержание:
Кириченко, В. В. Віхи становлення та сьогодення Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН / В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, Л. Н. Кобизєва. - С .3-14.
Литвиненко, Н. А. Генетические и селекционные аспекты использования озимых гексаплоидных тритикале в селекции озимой мягкой пшеницы / Н. А. Литвиненко, Н. Г. Максимов. - С .15-33.
Кл.слова: гибридизация, расщепление
Сиволап, Ю. М. Геном рослин і "молекулярна селекція" / Ю. М. Сиволап. - С .34-42.
Кл.слова: молекулярні маркери, поліморфізм, ДНК-технології
ГРНТИ
ББК 41.3
Рубрики: агротехніка--селекція
Аннотация: в збірнику публікуються результати досліджень у галузі селекції, генетики, фізіології і якості зерна, рослинних ресурсів, насінництва та сортознавства

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Кириченко , В.В. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.18
С89


    Судин, В. М.
    Пластичность и стабильность продуктивности новых и районированных сортов риса [Текст] / В. М. Судин // Селекция и семеноводство. - К. : Урожай, 1987. - Вып. 62. - С. 19-21.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція
   рільництво--зернові--рис

   рис--селекція

Аннотация: на основаниии анализа продуктивности районированных и новых сортов риса установлена реакция на изменение условий среды, их пластичность и стабильность урожайности

Держатели документа:
Ін-т рису
Заказаны экз-ры для отделов: ХР631.52
П29


    Петкевич, З. З.
    Врожайність сортів рису різних груп стиглості та тривалість вегетаційного періоду [Текст] / З. З. Петкевич, В. М. Судін // Зрошуване землеробство: міжвід. темат. наук. зб. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 47. - С. 73-77.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція
   рільництво--зернові--рис

   рис--селекція


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судін, В. М.
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР (1)
Свободны: ХР (1)631.527:633.18
В63


    Вожегова, Р. А.
    Використання генетичного банку рису в селекційному процесі [Текст] / Р. А. Вожегова, В. М. Судін, З. З. Петкевич // Генетичні ресурси адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання: матеріали міжнар. науково-практичної конф. - Львів : Оброшино, 2005. - С. 184-185.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Судін, В. М.; Петкевич, З. З.631.527(477+470)
В63


    Вожегова, Р. А.
    Розвиток селекційно насіннєвої роботи в Україні та Росії [Текст] / Р. А. Вожегова // Таврійський науковий вісник: зб. наук. пр. - Херсон : Айлант, 2007. - Вип. 48. - С. 60-69.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція
   агротехніка--розмноження рослин--насіння


Держатели документа:
Ін-т рису41.3
В 12


    Вавилов, Н. И.
    Теоретические основы селекции [Текст] / Н. И. Вавилов; ответ. ред. А. В. Пухальский, А. А. Созинов. - М. : Наука, 1987. - 512 с. -
ГРНТИ
ББК 41.3
Рубрики: агротехніка--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Пухальский, А. В. \ред.\; Созинов, А. А. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)633.11:631.52:575
Т 47


    Тищенко, В. М.
    Еколого-генетичні аспекти селекції озимої пшениці в умовах Лісостепу України [Текст] : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук / Тищенко В. М. - Київ, 2006. - 45 с. -
ГРНТИ
УДК
Рубрики: агротехніка--селекція
   рільництво--зернові--пшениця озима


Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Чекалін, М. М. \рук. работы.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)41.3
Т 29


   
    Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Генетичні ресурси для адаптивного рослинництва: мобілізація, інвентаризація, збереження, використання", 29червня - 1 липня 2005 р. / Укр. акад. аграр. наук, Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, Українське товориство генетиків іселекціонерів ім. М. І. Вавилова. - Оброшино : [б. и.], 2005. - 290 с. -
ГРНТИ
ББК 41.3
Рубрики: агротехніка--селекція

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Укр. акад. аграр. наук; Інститут землеробства і тваринництва Західного регіону; Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва; Українське товориство генетиків іселекціонерів ім. М. І. Вавилова
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)41.3
Г 93


    Гужов, Ю.
    Селекция и семеноводство культурних растений / Ю. Гужов, А. Фукс, П. Валичек; под ред. Ю. Л. Гужова. - М. : Агропромиздат, 1991. - 463 с. -
ГРНТИ
ББК 41.3
Рубрики: агротехніка--селекція
Аннотация: В учебнике рассмотрены основные вопросы общей селекции ведущих сельскохозяйственных культур и организация семеноводства

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Фукс, А.; Валичек, П.; Гужов , Ю. Л. \ред.\
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)41.3
М 75


    Молоцький, М. Я.
    Селекція та насінництво польових культур / М. Я. Молоцький, С. П. Васильківський, В. І. Князюк. - К. : Вища школа , 1994. - 454 с. -
ГРНТИ
ББК 41.3
Рубрики: агротехніка--селекція
Аннотация: В підручнику розглянуті питання загальної селекції польових культур та організації насінництва.

Держатели документа:
Ін-т рису

Доп.точки доступа:
Васильківський, С. П.; Князюк, В. І.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)