504.055+550.34+550.83
М77


   
    Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища [Текст] : матеріали V міжнар. наук. конф., Київ, 7-9 жовтня 2004 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Мін-во освіти і науки України; Нац. академія наук України . - К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. - 186 с. - Б. ц.
    Содержание:
Кендзера, О. В. Стан сейсмічного захисту ГЕС і АЕС в Україні / О.В. Кендзера. - С .11-12
Шуман, В. Н. Электромагнитные зондирующие системы: состояние и перспективы / В.Н. Шуман. - С .21
Омельченко, В. Д. Детальне сейсмічне районування південного заходу України / В.Д. Омельченко, О.Б. Носенко, О.В. Кендзера и др. - С .22-23
Другие авторы: Носенко О.Б., Кендзера О.В., Вольфман Ю.М., Софронов О.М.
Пустовитенко, Б. Г. Характер взрывообразования в очагах землетрясений Крыма / Б.Г. Пустовитенко, С.А. Капитанова, А.А. Пустовитенко. - С .25-26
Пустовитенко, А. А. Напряженное состояние черноморских структур по данным о механизмах очагов землетрясений / А.А. Пустовитенко, Б.Г. Пустовитенко. - С .27-28
Лазаренко, М. А. Використання нейронних мереж для оцінки координат джерела землетрусів по запису однієї сейсмічної станції / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко. - С .29-30
Кендзера, О. В. Врахування сейсмічних впливів у проекті ДБН-2004 / О.В. Кендзера, Ю.В. Лісовий. - С .40-41
Бицань, Є. М. Про еквівалентність чотириелементних реологічних тіл / Є.М. Бицань. - С .42-43
Назаревич, Л. Є. Уточнення енергетичних характеристик землетрусів карпатського регіону з врахуванням частотного складу сейсмічних коливань / Л.Є. Назаревич, О.В. Кендзера, А.В. Назаревич. - С .50
Левашов, С. П. Комплексирование гоэлектрических методов и низкочастотной акустической разведки при поисках нефтегазовых месторождений / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин и др. - С .69-70
Другие авторы: Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Арутюнов С.Л., Сунцов А.Е., Таскинбаев К.Н.
Левашов, С. П. О возможности обнаружения и картирования газоносных пластов геоэлектрическими методами / С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин и др. - С .71-72
Другие авторы: Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Зазекало И.Г., Сорока А.И.
Белевцев, Р. Я. Статистична оцінка сучасної просторово-часової трансформації озонового екрану над територією України / Р.Я. Белевцев, В.М. Волощук, С.Г. Бойченко. - С .95-96
Стародуб, Ю. П. Модель земної літосфери: карпатський регіоп України, сучасне геолого-геофізичне уявлення / Ю.П. Стародуб, О.В. Кендзера, Б.Є. Купльовський. - С .116-117
Бойченко, С. Г. Сценарії можливої динаміки повторюваностіклімато-екологічних катастрофічних подій для різних фізико-географічних регіонів Європи / С.Г. Бойченко. - С .118-119
Сердюченко, Н. М. Наукові основи оптимізації мережі кліматичного моніторингу на території України / Н.М. Сердюченко, с.Г. Бойченко. - С .126-127
Дубовенко, Ю. І. Вирішення основних задач гравіметрії за значеннями поля сили тяжіння, заданого на обмежених множинах / Ю.І. Дубовенко. - С .135
Дубовенко, Ю. І. Застосування гравіметрії для моніторингу слабоінтенсивних геодинамічних процесів / Ю.І. Дубовенко. - С .136
Сухорада, А. В. Про можливість комплексування електромагнітних методів при дослідженні грунтів / А.В. Сухорада, С.І. Шепель, Р.В. Хоменко. - С .143
Шепель, С. І. Електрофізичні властивості грунтів полігону "Святошин" / С.І. Шепель, П.А. Буртний, В.Г. Максимов и др. - С .146
Другие авторы: Буртний П.А., Максимов В.Г., Нех О.С., Сухорада А.В.
Шепель, С. І. Електричні характеристики деяких грунтів гірського Криму / С.І. Шепель, О.В. Сухорада. - С .149
Кулик, В. В. Оцінка можливості одночасного визначення коефіцієнтів пористості і нафтонасиченості колекторів узгодженим комплексом стаціонарних нейтронних методів / В.В. Кулик, М.С. Бондаренко. - С .178-179
УДК


Доп.точки доступа:
Носенко
Свободных экз. нет