248-07_cd
П 27


   
    Перспектива - 3 [Электронный ресурс] : зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., 13-14 квітня 2001 року / Херсонський державний аграрний університет, Будівельно-гідромеліоративний фак. - Электрон. текстовые дан. - Херсон : "Колос" ХДАУ, 2001. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
Параллельные издания: Перспектива-3 : збірник тез та повідомлень студентської науково-практичної конференції будівельно-гідромеліоративного факультету, 13-14 квітня 2001 року / ХДАУ. - Херсон : "Колос" ХДАУ, 2001. - 58с. (Шифр 63/П 27)
    Содержание:
Жужа, В. В. Еколого-технічні аспекти захисту від підтоплення населених пунктів розташованих в межах древньо алювіальних терас Дніпра в Причорномор’ї / В. В. Жужа, В. А. Гріза. - С .4
Янін, О. Е. Вибір типу з’єднання стержнів у вузлах розрахункової схеми крокв’яної ферми з гнутозварних профілів / О. Е. Янін [и др.]. - С .5
Другие авторы: Лейнек Л. А., Погомій К. І., Волох М. О.
Чеконович, М. Г. Вплив зчеплення на міцність залізобетону / М. Г. Чеконович, О. В. Олійник
Ємельянова, Т. Т. Дослідження стійкості стиснутої в одному напрямку прямокутної пластинки при різних умовах на повздовжних краях / Т. Т. Ємельянова, В. С. Жук. - С .9
Кириченко, В. Л. Диференціальні рівняння вільних коливань пологої тришарової оболонки з легким заповнювачем, яка підкріплена ребрами жорсткості / В. Л. Кириченко, Т. А. Ємельянова, О. І. Ярош. - С .11
Корякін, В. С. Визначення деформації фундаментної плити корпусу будівельно-гідромеліоративного факультету / В. С. Корякін [и др.]. - С .13
Другие авторы: Зражевська Л. А., Лабадзе К. О., Дробіков М. С., Карпюк М. Г., Насибуліна А. І., Пилилась В. А.
Клименко, Л. І. Результати дослідження енергозберігаючих насадків / Л. І. Клименко, В. О. Малєєв, Н. В. Пендак. - С .16
Малєєв, В. О. Доцільність впровадження систем крапельного зрошення / В. О. Малєєв, Н. В. Пендак. - С .18
Мацко, П. В. Енергетичніі характеристики штучного дощу при зрошенні / П. В. Мацко, В. В. Бутенко. - С .20
Мацко, П. В. Екологічні аспекти використання поливної води інгулецької зрошувальної системи при різних способах поливу на прикладі овочевих культур / П. В. Мацко, В. В. Васюта, Т. А. Плотнікова. - С .22
Буркун, Т. Д. Моніторинг меліоративних земель на геоінформаційних засадах / Т. Д. Буркун. - С .24
Чеканович, М. Г. Обертальний ефект сил та напружено-деформований стан елементів / М. Г. Чеканович [и др.]. - С .26
Другие авторы: Новікова С. М., Скибіцька І. В., Белєвцов О. М.
Сердюк, В. І. Визначення раціональних витрат праці Б.М.Р. за фактором часу / В. І. Сердюк, Е. В. Коваль, О. В. Маринчук. - С .27
Платонов, Е. Ф. Збірно-монолитне перекриття полегшеного типу / Е. Ф. Платонов, І. Е. Святенко, Р. С. Морозов. - С .28
Хлинов, С. О. Ефективність розрахунку залізобетонних нерозрізних систем за методом граничної рівноваги / С. О. Хлинов, О. Н. Епіфанова, О. В. Рижков. - С .29
Яковлев, О. В. Дослідження якісних характеристик піску Цюрупинського кар’єру / О. В. Яковлев, О. М. Осипенко, М. В. Парсегов. - С .31
Шентябін, А. А. Екологічні проблеми водозабезпечення населених пунктів сухо степової зони України / А. А. Шентябін. - С .32
Малєєв, В. О. Біоінженерні споруди для утилізації дренажно-скидних вод / В. О. Малєєв, А. А. Шентябін. - С .33
Малєєв, В. О. Еколого-економічне та технічне обгрунтування заходів щодо захисту заток Чорного моря від забруднення дренажно-скидними водами / В. О. Малєєв, І. В. Тарбаєва. - С .35
Щербина, Н. П. Плазма- четвертое состояние вещества / Н. П. Щербина, И. Д. Горяинова. - С .36
Липинець, І. П. Економічна ефективність водокористування Херсонської області / І. П. Липинець, А. Біла. - С .37
Угрін, Д. Ф. Автоматизація процесу водоподачі при поверхневому поливі / Д. Ф. Угрін, Т. О. Нечай. - С .40
Угрін, Д. Ф. Оптимізація розподілу земельних ресурсів при організації фермерського господарства "Надія" / Д. Ф. Угрін, С. В. Мельник. - С .42
Угрін, Д. Ф. Автоматизація процессу водорозподілу на відкритій зрошувальній мережі / Д. Ф. Угрін, Д. А. Краковський. - С .44
Кияновский, А. М. Рождение и гибель звезд / А. М. Кияновский, С. Кусаймо. - С .47
Жужа, В. В. Анализ современного геодинамического состояния территории города Херсона / В. В. Жужа, Е. О. Важниченко, О. О. Байбуза. - С .48
Кияновский, А. М. Блок питания беспроводного телефона / А. М. Кияновский, А. Б. Акименко. - С .49
Нежлукченко, В. М. Програма гідравлічних розрахунків кільцевої водопровідної мережі / В. М. Нежлукченко, М. М. Поляков. - С .50
Нежлукченко, В. М. Удосконалення конструкції радіального фільтра для очистки питних вод / В. М. Нежлукченко, Ї. А. Ольховий, О. М. Пальоний. - С .52
ГРНТИ
УДК
РУБ 248-07_cd
Рубрики: Сільське господарство--Съезды и конференции
Аннотация: Щорічна науково практична конференція на будівельно-гідромеліоративному факультеті стала традиційним звітом наукової та учбової роботи студентів різних курсів за поточний навчальний рік. Наукова робота студентів нерозривно пов’язана з навчальним процесом. Обсяг та якість цієї роботи є своєрідним показником якості підготовки фахівців, та впливає на рейтинг кожної спеціальності.??

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Волох, М. О. ; Дробіков, М. С. ; Карпюк, М. Г. ; Насибуліна, А. І. ; Пилилась, В. А. ; Белєвцов, О. М.; Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ЕЧЗ (1)
Свободны: ЕЧЗ (1)248-07_cd
П 27


   
    Перспектива - 4 [Электронный ресурс] : зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., 4 квітня 2002 року / Херсонський державний аграрний університет, Будівельно-гідромеліоративний фак. - Электрон. текстовые дан. - Херсон : "Колос" ХДАУ, 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - Б. ц.
Параллельные издания: Перспектива - 4 : збірник тез та повідомлень студентської науково-практичної конференції будівельно-гідромеліоративного факультету, 4 квітня 2002 року / ХДАУ. - Херсон : "Колос" ХДАУ, 2002. - 74с. (Шифр 63/П 27)
    Содержание:
Петрова, А. Т. Перетворення декартової системи координат в циліндричну / А. Т. Петрова, В. В. Кравченко. - С .4
Нежлукченко, В. М. Якісні зміни підземних вод та їх вплив на здоров’я населення в Херсонській області / В. М. Нежлукченко [и др.]. - С .5
Другие авторы: Поляков М. М., Бутенко Р. В., Тиртов Д. В.
Ігнатенко, М. Г. Наукові підходи до розробки бізнес-планів в дипломних проектах з гідромеліорації / М. Г. Ігнатенко, І. П. Липинець, А. О. Краснова. - С .8
Клименко, Л. І. Порівняльна оцінка якості дощу дощувальних машин обладнаних дефлекторними і відцентровими насадками / Л. І. Клименко, Г. А. Лисенко, І. В. Старцева. - С .10
Липинець, І. П. Стан та ефективність використання земель в Херсонській області / І. П. Липинець, І. В. Кальницька. - С .11
Липинець, І. П. Удосконалення економічного механізму відносин власності та організаційних форм господарювання на зрошувальних землях в Херсонській області / І. П. Липинець, Д. М. Бабіч, С. В. Денисенко. - С .13
Мальчикова, Д. С. Порівняльний аналіз розселення в районах богарного і зрошувального землеробства в Херсонській області / Д. С. Мальчикова, Н. Беспалова. - С .15
Вострікова, Н. В. Суспільно-географічна характеристика Херсонського морського торгівельного порту. Проблеми розвитку та шляхи їх вирішенння / Н. В. Вострікова. - С .18
Скороход, В. ГІС картування ерозійних процесів / В. Скороход, П. Сенчурін. - С .22
Мальчикова, Д. С. Проблемні питання економічної оцінки зрошуваних земель / Д. С. Мальчикова. - С .26
Астапенко, Л. В. Гідрогеологічні умови підтоплення сільськогосподарських угідь Херсонської області / Л. В. Астапенко, В. В. Дудченко, Т. М. Няйкало. - С .29
Булаєнко, Л. М. Сучасні засоби водообліку / Л. М. Булаєнко, Т. В. Усова. - С .32
Жужа, В. В. Результати соціологічного дослідження для водобалансових розрахунків підгрунтових вод на території міста Херсона / В. В. Жужа, Т. А. Демченко. - С .34
Малєєв, В. О. Аналіз гідромеліоративного плану зрошуваних агроландшафтів Голопристанського району / В. О. Малєєв, Т. А. Плотнікова. - С .35
Малєєв, В. О. Зміна властивостей черноземів південних під впливом тривалого зрошування / В. О. Малєєв, І. В. Раїлко. - С .37
Кирпа, В. М. Причіпна зрошувальна машина поверхневого поливу / В. М. Кирпа [и др.]. - С .38
Другие авторы: Плотнікова Т. А., Бобильов Ю. И., Мілінський Ю. М.
Пилипась, О. В. Оптимізація параметрів перерізу клеєфанерної балки / О. В. Пилипась, О. В. Кантур. - С .40
Клименко, Л. І. Розрахунок відцентрових насадків / Л. І. Клименко [и др.]. - С .41
Другие авторы: Поляшов Ю. А., Сочнева О. М., Партика Г. Ф.
Пустовойт, О. Г. Вплив білих вапняних шламів на морозостійкість гідротехнічних бетонів / О. Г. Пустовойт, Н. В. Шарута, Ю. Є. Малхозова. - С .43
Сердюк, В. І. Оцінка організаційно-технологічних схем зведення будівель по критерію термінів будівельно монтажних робіт / В. І. Сердюк, О. Ю. Сакара. - С .44
Янін, О. Є. Уточнення методики попереднього завдання гнучкості стінки стальної складеної двотаврової балки / О. Є. Янін, А. А. Лейнек. - С .45
Угрін, Д. Ф. Коефіцієнт можливості елементів зрошувальних систем та методика його визначення / Д. Ф. Угрін, О. О. Кабанова. - С .48
Угрін, Д. Ф. Визначення оптимальних термінів збирання врожаю ранньої картоплі по результатах дослідження 2001 року / Д. Ф. Угрін, Т. В. Руднік, Д. А. Краковський. - С .50
Чеканович, М. Г. Несуча здатність регульовано обтисненої залізобетонної балки / М. Г. Чеканович, В. Л. Милоанов. - С .54
Чеканович, М. Г. Екологічно чистий утеплювач для будинків / М. Г. Чеканович, В. Л. Милоанов. - С .55
Чеканович, М. Г. Міцність стиснених залізобетоних елементів з регульованим перерозподілом зусиль між сталлю та бетоном / М. Г. Чеканович, С. С. Козлов. - С .56
Яковлев, О. В. Випуск із розкритого трубопроводу в тимчасовий зрошувач / О. В. Яковлев, А. С. Романча. - С .58
Мірошніченко, А. І. Особливості впровадження поливу по борознах на малих ухилах / А. І. Мірошніченко, В. Д. Кузьменко, С. А. Шевчук. - С .59
Резниченко, Л. В. Релігія Стародавньої Індії / Л. В. Резниченко, С. Ю. Марфина. - С .62
Резниченко, Л. В. Релігія Стародавньої Греції / Л. В. Резниченко, В. Корнієнко. - С .63
Резниченко, Л. В. Релігія Стародавнього Єгипту / Л. В. Резниченко, О. А. Демченко. - С .64
Резниченко, Л. В. Релігія Стародавньої Індії / Л. В. Резниченко, І. М. Сербіна. - С .65
Резниченко, Л. В. Іслам / Л. В. Резниченко, В. Д. Коршиков. - С .66
Резниченко, Л. В. Релігія Стародавньої Месапотамії / Л. В. Резниченко, А. Акименко. - С .68
Резниченко, Л. В. Релігія Стародавньої Риму / Л. В. Резниченко, Т. М. Грек. - С .69
ГРНТИ
УДК
РУБ 248-07_cd
Рубрики: Сільське господарство--Съезды и конференции
   Меліорація сільського госп-ва--Съезды и конференции

   Будівництво--Съезды и конференции

   Релігія--Съезды и конференции

Аннотация: Щорічна науково практична конференція на будівельно-гідромеліоративному факультеті стала традиційним звітом наукової та учбової роботи студентів різних курсів за поточний навчальний рік. Наукова робота студентів нерозривно пов’язана з навчальним процесом. Обсяг та якість цієї роботи є своєрідним показником якості підготовки фахівців, та впливає на рейтинг кожної спеціальності.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Тиртов, Д. В.; Мілінський, Ю. М.; Партика, Г. Ф.; Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ЕЧЗ (1)
Свободны: ЕЧЗ (1)248-07_CD
П 27


   
    Перспектива - 5 [Электронный ресурс] : Зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., присвяченої 100-річчю з дня народження професора Шапошнікова Доната Григоровича, 28 березня 2003р. / ХДАУ, Будівельно-гідромеліоративний фак. - Электрон. текстовые дан. - Херсон : "Колос" ХДАУ, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана
Параллельные издания: Перспектива - 5 : Зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного ф-ту, присвяченої 100-річчю з дня народження професора Шапошнікова Доната Григоровича, 28 березня 2003р. / ХДАУ, Будівельно-гідромеліоративний ф-т. - Херсон : "Колос" ХДАУ, 2003. - 31 с : рис. (Шифр 63/П 26-949751)
    Содержание:
Старінець, К. С. Підвищення надійності короткоструменевих дощувальних машин / К. С. Старінець, О. Л. Семикопенко, Л. І. Клименко. - С .4
Ладичук, Д. О. Розробка еколого-меліоративних заходів у господарстві "1-е Травня" Голопристанського району Херсонської області / Д. О. Ладичук, Є. О. Долінський. - С .5
Ладичук, Д. О. Оцінка сучасного стану агроландшафту фермерського господарства / Д. О. Ладичук, І. В. Сєрік. - С .6
Ладичук, Д. О. Техніко-економічне обґрунтування використання стічних вод міста Херсона / Д. О. Ладичук, О. М. Попов. - С .7
Жужа, В. В. Аналіз еволюції гідрогеологічного стану на території міста Херсона / В. В. Жужа, Г. Коніенко, О. Демченко. - С .8
Ігнатенко, М. Г. Наукові підходи до розробки бізнес-планів в дипломних проектах з гідромеліорації / М. Г. Ігнатенко, І. П. Липинець, А. О. Краснова. - С .11
Мала, Н. В. Пошук нової концепції маркетингу при просуванні нетрадиційних добрив в сільському господарстві / Н. В. Мала, Н. Капінос. - С .13
Мацко, П. В. Режими спостережень супутникових навігаційно-геодезичних систем / П. В. Мацко, С. Ю. Буянова. - С .14
Клименко, Л. І. Захист насосних агрегатів від небезпечних частот обертання при їх зупинці / Л. І. Клименко [и др.]. - С .15
Другие авторы: Мілінський Ю. М., Зіссер В. Й., Клiмов П. Г., Коржова О. І., Романча А. С.
Пустовойт, О. Г. Вплив кількісного складу фільтраційної фракції цементу на атмосферостійкість бетону / О. Г. Пустовойт, А. В. Вогнивенко, І. В. Старцева. - С .16
Сердюк, В. І. Структурний аналіз технології зведення будівель з цегли по критерію витрат праці / В. І. Сердюк [и др.]. - С .17
Другие авторы: Новікова С. М., Лабадзе К. О., Сиротюк О. М., Трибушна Г. О.
Булаєнко, Л. М. Нові сучасні пристрої обліку води у водному господарстві / Л. М. Булаєнко, О. Б. Катанаха, О. С. Лиско. - С .18
Корякін, В. С. Використання методу подовжених деформацій для визначення несучої здатності паль / В. С. Корякін [и др.]. - С .19
Другие авторы: Гайдабура Т. А., Корякін В. В., Мелашич О. О.
Зражевська, Л. А. Використання персонального комп’ютера в інженерній геодезії / Л. А. Зражевська, Г. І. Угріна, В. В. Бутенко. - С .20
Строгий, М. М. Вплив явища змочування на гідравлічний опір трубопроводів / М. М. Строгий [и др.]. - С .21
Другие авторы: Щербина Н. П., Картавцева Н. М., Бондаренко С. В.
Яковлев, О. В. Конструювання та розробка робочих креслень тарілчастого затвору для водовипуску з трубопроводу у тимчасовий зрошувач / О. В. Яковлев, Л. А. Лейнек, А. С. Романча. - С .22
Угрін, Д. Ф. Визначення напірно-витратних характеристик дискового гасника енергії потоку води / Д. Ф. Угрін, Ю. Сапко. - С .23
Угрін, Д. Ф. Методика та план проведення гідравлічних досліджень дискового гасника енергії потоку води / Д. Ф. Угрін, Т. Васильєва. - С .24
Хлинов, С. О. Вибір економічного рішення стиснутих з. б. елементів прямокутного перерізу / С. О. Хлинов, І. Ладняк. - С .25
Чеканович, М. Г. Застосування регульованого обтиснення для зменшення деформативності залізобетонних елементів / М. Г. Чеканович, М. В. Волох. - С .26
Янін, О. Є. Підбір економічного прямокутного поперечного перерізу стиснуто-зігнутих елементів дерев’яних конструкцій із застосуванням комп’ютерної програми MathCAD / О. Є. Янін [и др.]. - С .29
Другие авторы: Пилипась О. В., Лейнек Л. А., Табакар С. Масленніков В.
Корякін, В. С. Розвиток деформації суцільної монолітної плити за годиною / В. С. Корякін [и др.]. - С .30
Другие авторы: Зражевська Л. А., Гайдабура Т. А., Нікора О., Погребицький М., Яцко М.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Съезды и конференции
   Меліорація сільського госп-ва--Съезды и конференции

   Будівництво--Съезды и конференции

Аннотация: Щорічна науково-практична конференція на будівельно-гідромеліоративному факультеті стала традиційним звітом наукової та учбової роботи студентів різних курсів за поточний навчальний рік. Наукова робота студентів нерозривно пов’язана з навчальним процесом. Обсяг та якість цієї роботи є своєрідним показником якості підготовки фахівців, та впливає на рейтинг кожної спеціальності.??

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Клiмов, П. Г.; Коржова, О. І.; Романча, А. С.; Сиротюк, О. М.; Трибушна, Г. О.; Мелашич, О. О.; Бондаренко, С. В.; Табакар, С.; Масленніков, В.; Нікора, О.; Погребицький, М.; Яцко, М.; Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ЕЧЗ (1)
Свободны: ЕЧЗ (1)63
У 52


Уманський державний аграрний ун-т.

    Вісник Уманського державного аграрного університету [Текст] / Уманський державний аграрний ун-т ; ред. П. Г. Копитко. - Умань : [УДАУ].
   №1/2. - Умань, 2006. - 140 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 15.00 грн.
    Содержание:
Єщенко, В. О. Виробництво фуражного зерна в короткоротаційних сівозмінах лісостеповій зоні / В. О. Єщенко, В. П. Опришко, С. В. Усик. - С .4-8
Грицаєнко, З. М. Активність окисно-відновних ферментів у рослинах озимої пшениці після різних попередників при застосування хімічних і біологічних препаратів / З. М. Грицаєнко, І. Б. Леонтюк. - С .9-14
Колдар, Л. А. Способи прискореного розмноження представників роду Cercis L. / Л. А. Колдар, А. І. Опалко, М. В. Небиков. - С .14-23
Рябовол, Л. О. Морфологічні особливості калюсної тканини цикорію коренеплідного при культивуванні різних типів експланету в культурі in vitro / Л. О. Рябовол. - С .23-28
Найченко, В. М. Діагностичний метод визначення оптимального строку збирання плодів сливи та їх якості після збирання / В. М. Найченко, В. М. Гіджеліцький. - С .28-37
Величко, Л. Н. Залежність початкових процесів росту сої від регуляторів росту рослин / Л. Н. Величко. - С .38-41
Колтунов, В. А. Формування товарного врожаю кабачків / В. А. Колтунов, Л. М. Пузік. - С .41-46
Лихацький, В. І. Вплив строків сівби на врожайність та якість продукції капусти цвітної при безрозсадному вирощуванні / В. І. Лихацький, В. М. Чередниченко. - С .47-54
Кирилюк, В. П. Математичне моделювання продуктивності рослин залежно від динаміки вологості грунту / В. П. Мачуський. - С .54-59
Дубін, О. М. Роль аліментарних факторів в етіології патології молодняку за тривалої відгодівлі / О. М. Дубін. - С .59-68
Бечко, Т. П. Удосконалення механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників / Т. П. Бечко. - С .69-74
Боровик, П. М. Про єдиний податок в сільському господарстві / П. М. Боровик. - С .75-79
Бурик, А. Ф. Стан та розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Черкаській області / А. Ф. Бурик, О. А. Роєнко. - С .80-84
Задорожня, Л. В. Удосконалення оподаткування підприємницької діяльності в Україні / Л. В. Задорожня. - С .85-88
Бортник, Т. І. Деякі аспекти оцінки конкурентоспроможності аграрних підприємств / Т. І. Бортник. - С .88-92
Колотуха, С. М. Проблеми кредитного забезпечення сільськогосподарських формувань та шляхи їх вирішення / С. М. Колотуха, П. К. Бечко. - С .92-98
Дяченко, М. І. Організаційно-технологічні резерви виробництва і реалізації продукції закритого грунту на приватно-орендному сільськогосподарському підприємстві "Уманський тепличний комбінат" / М. І. Дяченко. - С .98-105
Бащенко, А. Ф. Фактори впливу на структуру доходів загального фонду місцевих бюджетів / А. Ф. Бащенко. - С .105-109
Козлова, І. М. Потреби сільськогосподарських страхувальників в умовах ринкової економіки / І. М. Козлова, В. І. Гайдай. - С .109-112
Ягода, Г. Ю. Обсяги та динаміка експортних операцій Черкаської області / Г. Ю. Ягода. - С .112-115
Миколайчук, М. Н. Вивчення фізики з основами біофізики в умовах запровадження КМСОНП / М. Н. Миколайчук. - С .116-124
Карасюк, І. М. Втілення наукових ідей В. В. Докучаєва на Уманщині і прилеглих територіях (До 160-річчя від дня народження вченого) / І. М. Карасюк, П. Г. Копитко, М. В. Недвига. - С .125-139
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Аннотация: У збірнику викладено наукові статті на теми: агрономія, тваринництво, економіка, освіта.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Копитко, П. Г. \ред.\; Уманський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)248-07_cd
П 27


   
    Перспектива - 6. Еколого-економічні проблеми водогосподарського та будівельного комплексу півдня України [Электронный ресурс] : зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., присвяченої 50 річчю Херсонського виробничного управління меліорації та водного господарства та 40 річчю заснування гідромеліоративного фак., 30 березня 2004 р. / ХДАУ, Будівельно-гідромеліоративний фак. - Электрон. текстовые дан. - Херсон : ХДАУ, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана
Параллельные издания: Перспектива - 6. Еколого-економічні проблеми водогосподарського та будівельного комплексу півдня України : зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., присвяченої 50 річчю Херсонського виробничного управління меліорації та водного господарства та 40 річчю заснування гідромеліоративного фак., 30 березня 2004 р. - Херсон : ХДАУ, 2004. - 107с. (Шифр 63/П 27)
    Содержание:
Режим зрошення рису з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища . - С .4-5
Інформаційна технологія використання дренажного стоку при оцінці ефективності меліоративного режиму зрошуваних ландшафтів . - С .6-7
Особливості розвитку зрошувальних меліорацій у Херсонській області у зв’язку з кліматичними умовами . - С .8
Морозов, В. В. Особливості меліоративного режиму фермерських господарств Нижньосірогоського району Херсонської області / В.В. Морозов, В.О. Ладичук, І.В. Сєрік. - С .9-10
Нежлукченко, В. М. Аналіз роботи водопровідної мережі в селищі Залізний Порт / В.М. Нежлукченко, В.П. Рудницький, Н.В. Тиртова. - С .11
Оптимізація розміщення водоживлювачів у системах водопостачання . - С .12-13
Волочнюк, Є. Г. Інформаційні технології формування якості поливної води Інгулецького зрошуваного масиву / Є.Г. Волочнюк, О.Є. Тетьоркіна. - С .14-17
Ладичук, В. О. Принципи створення методики відновлення витрат горизонтального дренажу / В.О. Ладичук, В.В. Морозов, В. Пономар. - С .18-19
Визначення оптимальних елементів техніки поливу по борознах для конкретних природно-господарських умов . - С .20-21
Мацко, П. В. Обладнання дощувальної машини "Фрегат" для комбінованих поливів / П.В. Мацко, А.І. Кабаченко. - С .22
Зражевська, Л. А. Використання комп’ютерної програми "Digitals" в учбовому процесі / Л.А. Зражевська, А.С. Романча, Е.С. Тишкевич. - С .23-24
Рудь, А.М. Водопідбірні споруди / А.М. Рудь, И.М. Сербина. - С .25
Зміна гідрогеолого-меліоративних обставин в зоні зрошення на фоні дренажу . - С .26-27
Особливості проектування дренажу в складних гідрогеолого-меліоративних умовах . - С .28-30
Досвід застосування вапняка як меліоранта на зрошуваних землях . - С .31-32
Булаєнко, Л. М. Використання персонального комп’ютера при вивченні дисципліни "Експлуатація гідромеліоративних систем" / Л.М. Булаєнко, Л.М. Кравченко, Д.О. Розанова. - С .33
Рибалко, Л. С. Гідротехнічна арматура для закритих зрошувальних систем / Л.С. Рибалко, С.О. Керей. - С .34-35
Рибалко, Р. С. Гідротехнічна арматура для закритих зрошувальних систем / Р.С. Рибалко, В.А. Куришко. - С .36-37
Вплив якості поливної води на агрофізичні властивості грунту . - С .38-39
Двохконсольна зрошувальна машина поверхневого поливу . - С .40-41
Угрін, Д. Ф. Ефективність закільцювання трубопроводів зрошувальних систем / Д.Ф. Угрін, О.А. Прибатець, Ю.О. Сапко. - С .42-43
Пустовойт, О. Г. Вплив кількісного складу червоного шламу на атмосферостійкість бетону / О.Г. Пустовойт, Т.Ю. Гавриленко, А.В. Вогнивенко; 44
Кириченко, В. Л. Вільні коливання тришарової кругової циліндричної оболонки з легким заповнювачем, яка підкріплена кільцевими ребрами жорсткості / В.Л. Кириченко, Т.А. Ємельдьонова, Ю.А. Голубкова. - С .45-46
Платонов, Э. Ф. Особенности проектирования стройгенплана на строительство жилого дома в условиях городской застройки / Э.Ф. Платонов, М. Синченко. - С .47
Застосування методів матричного аналізу для організаційно-технологічних розрахунків . - С .48
Варіант урахування впливу сил зсуву при розрахунку ригелів, що працюють сумісно з плитами поукриття . - С .49
Янін, О. В. Оптимізація параметрів поперечного перерізу за довжиною дощатоклеєної балки / О.В. Янін, О.В. Пилипась, Я. Козловська. - С .50
Чеканович, М. Г. Ефективна траверса для прискореного натягу зовнішньої арматури балки / М.Г. Чеканович, М.А. Яцко, О.М. Нікора. - С .51
Чеканович, М. Г. Раціональне армування залізобетонних плит за трьома напрямками / М.Г. Чеканович, О.М. Чеканович. - С .52-53
Угріна, Г. І. Побудова геодезичних креслень в програмі AutoCAD / Г.І. Угріна, А. Новикова. - С .54
Петрова, А. Т. Застосування поверхонь-посередників для вирішення прикладних геометричних задач / А.Т. Петрова, Г.С. Лубяна. - С .55
Громыхин, В. М. История возвращения памятника основателю г. Херсона князю Григорию Александровичу Потемкину / В.М. Громыхин, В. Ковальов. - С .56-57
Определение модуля деформаций грунта по результатам полевых исследований . - С .58
О неполной прорезке просадочной толщи буронабивными сваями . - С .59
Соціально економічні проблеми земельної реформи на етапі становлення земельного ринку . - С .60-62
Малєєв, В. О. Направленість грунтових процесів в чорноземах південних під впливом тривалого зрошення / В.О. Малєєв, О.С. Гурєва, Г.М. Моторига. - С .63-65
Динаміка РПВ в зрошуваних агроландшафтах Голопристанського району Херсонської області . - С .66-68
Відцентрові насадки та їх використання в зрошенні дощуванням . - С .69-71
Липинець, І. П. Шляхи підвищення ефективного використання зрошуваних земель Херсонської області в умовах земельної реформи / І.П. Липинець, А.О. Уманська, М.В. Ковальчук. - С .72-74
Жужа, В. В. Геоморфологія четвертинних відкладень та вплив природних чинників на стан екосистеми Херсонщини / В.В. Жужа, Ю.М. Кузнецов, В.В. Чорнобильський. - С .75-76
Аналіз заходів по виключенню вторинної солонцюватості зрошуваних грунтів . - С .77-79
Жужа, В. В. Аналіз інженерно-геологічного стану на території міста Херсона / В.В. Жужа, Ю.М. Кузнецов, В. Бутенко. - С .80-82
Морозов, В. В. Оцінка антропогенної змінності ландшафту / В.В. Морозов, О.В. Морозов, Н.Ю. Жицька. - С .83-89
Установка для измерения коеффициента теплопроводности воздуха . - С .90-91
Поляшов, Ю. А. Розрахунок кривих вільної поверхні для призматичних русел / Ю.А. Поляшов, А.О. Ватаман. - С .92
Трянов, В. І. Оптичні дослідження ядерної структури / В.І. Трянов, А.О. Сергієнко, Д.В. Старостін. - С .93-94
Трянов, В. І. Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому прорості / В.І. Трянов, А.О. Трибушина, О.О. Ткачов. - С .95-96
Застосування новітніх технологій при тестуванні . - С .97-98
Герасименко, М. В. Трипільська культура в дослідженнях українських науковців / М.В. Герасименко, А.В. Вибиванцева. - С .99-102
Філіпченко, О. В. К вопросу об эволюции первых христианских общин / О.В. Філіпченко, А.К. Домбровская. - С .103-104
ГРНТИ
УДК
РУБ 248-07_cd
Рубрики: Сільське господарство--Съезды и конференции
   Будівництво--Съезды и конференции

   Меліорація сільського госп-ва--Съезды и конференции

   Освіта вища--Херсонський ДАУ--Съезды и конференции

   Краєзнавство--Херсонщина--Книги памяти

   Херсонщина--краєзнавство -- Книги памяти
Аннотация: Науково-практична студентська конференція БГМФ являється звітом з наукової роботи колективу викладачів та студентів за 2004 рік.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ЕЧЗ (1)
Свободны: ЕЧЗ (1)248-07_cd
П 27


   
    Перспектива - 7. Еколого-економічні проблеми водогосподарського та будівельного комплексу півдня України [Электронный ресурс] : Збірник тез та повідомлень студентської науково - практичної конференції будівельно-гідромеліоративного факультету присвяченої 60-річчю Великої Перемоги, 12 квітня 2005 року / ХДАУ. - Электрон. текстовые дан. - Херсон : "Колос" ХДАУ, 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана
Параллельные издания: Перспектива - 7. Еколого-економічні проблеми водогосподарського та будівельного комплексу півдня України : Збірник тез та повідомлень студентської науково - практичної конференції будівельно-гідромеліоративного факультету присвяченої 60-річчю Великої Перемоги, 12 квітня 2005 року / [ред. кол. А. Т. Петрова[та ін.]]. - Херсон : "Колос" ХДАУ, 2005. - 126 с : рис. (Шифр 63/П 27-162139)
    Содержание:
Морозов, В. В. Інформаційна технологія використання дренажного стоку при оцінці ефективності меліоративного режиму зрошуваних ландшафтів / В. В. Морозов [и др.]. - С .3
Другие авторы: Гайдабура Т. А., Сутула А., Загребіна С.
Мірошниченко, О. І. Особливості утилізації стічних вод курортно-оздоровчих комплексів / О. І. Мірошниченко [и др.]. - С .5
Другие авторы: Кузьменко В. Д., Півень Р. П., Внукова К. В.
Нежлукченко, В. М. Методика визначення подачі води водоживлювачами у випадку їх довільного розташування на мережі / В. М. Нежлукченко [и др.]. - С .8
Другие авторы: Рудницький Є. А., Цимашко К. Л., Данч М. А.
Морозов, В. В. Ефективність горизонтального дренажу в Кримському присивашші / В. В. Морозов, К. В. Колесникова. - С .11
Морозов, В. В. Умови формування якості поливної води інгулецького зрошуваного масиву / В. В. Морозов [и др.]. - С .13
Другие авторы: Волочнюк Є. Г., Ватаман А., Селецька Т.
Зіссер, В. Й. Перетворювач характеристики відцентрового насоса / В. Й. Зіссер, А. О. Воробйов. - С .18
Угрін, Д. Ф. Результати гідравлічних досліджень дискового гасника потоку води / Д. Ф. Угрін, О. О. Сокол. - С .19
Ладичук, Д. О. Оцінка сучасного стану агроландшафту в ГОЕАФ "Асканія - Нова" / Д. О. Ладичук, А. В. Поліщук. - С .23
Ладичук, Д. О. Оптимізація меліоративного режиму агроландшафту / Д. О. Ладичук, О. І. Булигін, В. О. Селецький. - С .25
Ладичук, Д. О. Особливості утилізації стічних вод в Цюрупинському районі Херсонської області / Д. О. Ладичук, В. В. Вельмисєва. - С .27
Ладичук, Д. О. Особливості меліоративного режиму зрошуваних ландшафтів / Д. О. Ладичук, І. Є. Чумаченко, С. А. Пашнюк. - С .29
Мацко, П. В. Перспективи використання програми "Digitals" в кадастрових роботах / П. В. Мацко [и др.]. - С .30
Другие авторы: Зражевська Л. А., Розанова Д. О., Кабаченко А. І.
Мірошниченко, О. І. Особливості водокористування на сівозміні з короткою ротацією у фермерському господарстві / О. І. Мірошниченко [и др.]. - С .33
Другие авторы: Кузьменко В. Д., Булаєнко Л. М., Кравченко О., Єрохін Д., Лукашкова О.
Мілінський, Ю. М. Зрошувальна машина комбінованого поливу / Ю. М. Мілінський, А. О. Кулаковський. - С .34
Рудь, А. М. Умови попадання повітря в напірні системи гідротехнічних споруд / А. М. Рудь, І. М. Сєрбіна. - С .35
Федорченко, О. М. Вплив тривалого зрошення на фізичні властивості чорноземів південних / О. М. Федорченко, С. Е. Малигіна. - С .37
Федорченко, О. М. Вплив тривалого зрошення на іонно-сольовий склад чорноземів південних / О. М. Федорченко, К. В. Внукова. - С .39
Рибалко, Л. С. Вплив меліорантів на властивості чорнозему південного при зрошенні мінералізованою водою / Л. С. Рибалко [и др.]. - С .41
Другие авторы: Федорченко О. М., Селецька Т. О., Баклан В. О.
Липинець, І. П. Еколого-економічна ефективність використання зрошуваних земель на півдні України / І. П. Липинець, А. Сергіенко. - С .43
Липинець, І. П. Земельний фонд Херсонської області та його використання / І. П. Липинець, Л. Добриніна, Я. Гедзь. - С .46
Морозов, О. В. Природні небезпеки півдня України (на прикладі Херсонської області) / О. В. Морозов, П. Ю. Горбенко. - С .48
Морозов, О. В. Підтоплення - як природно-техногенна небезпека / О. В. Морозов, Б. В. Пуляєв. - С .52
Грановська, Л. М. Наслідки нераціонального використання природних ресурсів в зоні рисосіяння Херсонської області / Л. М. Грановська, Т. В. Дорош. - С .54
Грановська, Л. М. Обґрунтування основних напрямів переходу до раціонального природокористування в аграрному секторі економіки Херсонської області / Л. М. Грановська, С. Е. Малигіна. - С .56
Грановська, Л. М. Шляхи вирішення еколого-економічних проблем в рекреаційній зоні Херсонської області / Л. М. Грановська, О. О. Калошина. - С .57
Жужа, В. В. Аналіз стану геоєкосистеми на території м. Херсона та прогноз його подальшого розвитку / В. В. Жужа, О. Демченко. - С .59
Кузнєцов, Ю. М. Аналіз якості питної води в м. Херсоні / Ю. М. Кузнєцов [и др.]. - С .60
Другие авторы: Жужа В. В., Макова О. О., Борисов П. П.
Жужа, В. В. Особливості формування складу підземних вод сарматського ярусу на території м. Херсона / В. В. Жужа [и др.]. - С .64
Другие авторы: Кузнєцов Ю. М., Луб’яна Г. С., Жужа П. В.
Клименко, Л. І. Дослідження гідравлічних характеристик відцентрового насадку з похилим днищем / Л. І. Клименко [и др.]. - С .65
Другие авторы: Горохов А., Даниленко Ю., Коломієць О., Немченко О.
Клименко, Л. І. Дослідження конфігурацій форм площ, зрошуваних відцентровим насадком з похилим днищем / Л. І. Клименко [и др.]. - С .70
Другие авторы: Гуменюк О. В., Калікіна І. М., Рачук Л. І., Чєрніченко М. І.
Стратичук, Н. В. До питання визначення вартості зрошувальної води / Н. В. Стратичук. - С .74
Стратичук, Н. В. Еколого-економічне обґрунтування зрошення на Інгулецькому масиві / Н. В. Стратичук. - С .77
Малєєв, В. О. Екологічні проблеми міста Херсона та шляхи їх вирішення / В. О. Малєєв, О. В. Малєєв, Г. М. Моторига. - С .79
Булаєнко, Л. М. Вимірювання води у відкритих водотоках за допомогою споруд із плоскими та сегментними затворами / Л. М. Булаєнко, О. Бойко. - С .82
Ємельянова, Т. Т. Вплив власної ваги на стійкість стержнів / Т. Т. Ємельянова [и др.]. - С .83
Другие авторы: Новикова А., Сергієнко А., Чеканович О.
Кириченко, В. Л. Дослідження стійкості тришарової пологої оболонки / В. Л. Кириченко [и др.]. - С .84
Другие авторы: Ємельянова Т. А., Чернобай О., Давидова К.
Корякін, В. С. Варіантне порівняння фундаментів при проектуванні висотної будівлі / В. С. Корякін [и др.]. - С .89
Другие авторы: Гайдабура Т. А., Козловська Я. Ю., Гаран В. Ю.
Лабадзе, К. О. Застосування малогабаритних телескопічних пересувних гідравлічних підйомників в будівництві / К. О. Лабадзе, С. В. Біляченко, А. В. Квачова. - С .90
Сердюк, В. І. Визначення тарировочної залежності ультразвукового прибору УК-10 ПМС / В. І. Сердюк, С. М. Новікова, О. М. Савченко. - С .93
Сердюк, В. І. Аналіз термінових та технологічних параметрів календарних графіків для їх оптимізації / В. І. Сердюк, С. М. Новікова, М. Бондарчук. - С .95
Пилипась, О. В. Ефективні матеріали в несучих конструкціях будівель / О. В. Пилипась, О. Іскаков. - С .97
Янін, О. Є. Вибір оптимальної схеми в’язей одноповерхового промислового будинку / О. Є. Янін, Л. А. Лейнек, О. С. Аліфанов. - С .98
Хлинов, С. О. Причини зниження міцності, жорсткості й / С. О. Хлинов [и др.]. - С .100
Другие авторы: Лейнек Л. А., Бабюк К. П., Бондаренко О. П.
Чеканович, М. Г. Доцільність трансформації згинання в позацентровий стиск / М. Г. Чеканович, А. Б. Акіменко. - С .103
Чеканович, М. Г. Балка підсилена затяжкою і розтяжкою / М. Г. Чеканович, О. М. Чеканович. - С .105
Кияновський, О. М. Исследование СВЧ излучений / О. М. Кияновський, А. Е. Даниленко, М. О. Решетникова. - С .107
Кияновський, О. М. Теплопроводность многослойной стены при стационарном режиме / О. М. Кияновський, В. В. Ткаченко. - С .108
Кияновский, А. М. Сверхяркие светодиоды как источники света / А. М. Кияновский, А. В. Пепель, Н. Цуркан. - С .109
Заводянний, В. В. Застосування комп’ютера для контролю знань студентів / В. В. Заводянний [и др.]. - С .111
Другие авторы: Корінь О. В., Стуканова Н., Горенчук Н.
Снісаренко, С. М. Партизанська та підпільна боротьба на Херсонщині в роки Великої Вітчизняної війни / С. М. Снісаренко, І. Тимощук. - С .112
Снісаренко, С. М. Створення та діяльність Організації українських націоналістів у роки Другої світової війни / С. М. Снісаренко, М. Решетнікова. - С .114
Снісаренко, С. М. Визволення Херсонщини від німецько-фашистських загарбників / С. М. Снісаренко, С. Б. Правоторов. - С .115
Снісаренко, С. М. Вклад викладачів і студентів Херсонського сільськогосподарського інституту в розгром фашизму / С. М. Снісаренко, Ю. Подпядова. - С .116
Снісаренко, С. М. Герої Радянського Союзу Херсонщини / С. М. Снісаренко, С. Дудченко. - С .118
Філіпченко, О. В. Творчість українських письменників у роки війни / О. В. Філіпченко, С. Костіна. - С .119
Філіпченко, О. В. Основні проблеми розвитку культури України у роки Великої Вітчизняної Війни / О. В. Філіпченко, В. Чернобильский. - С .121
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Съезды и конференции
   Будівництво--Съезды и конференции

   Меліорація сільського госп-ва--Съезды и конференции

   Історія України--період 1939-1945--Съезды и конференции

   Краєзнавство--Херсонський державний аграрний університет--Книги памяти

Аннотация: Щорічна науково-практична конференція на будівельно-гідромеліоративному факультеті стала традиційним звітом наукової та учбової роботи студентів різних курсів за поточний навчальний рік. Наукова робота студентів нерозривно пов’язана з навчальним процесом. Обсяг та якість цієї роботи є своєрідним показником якості підготовки фахівців, та впливає на рейтинг кожної спеціальності.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Загребіна, С. ; Внукова, К. В. ; Данч, М. А. ; Селецька, Т. ; Кабаченко, А. І. ; Кравченко, О. ; Єрохін, Д. ; Лукашкова, О. ; Баклан, В. О. ; Борисов, П. П. ; Жужа, П. В. ; Коломієць, О. ; Немченко, О. ; Рачук, Л. І. ; Чєрніченко, М. І. ; Чеканович, О. ; Давидова, К. ; Гаран, В. Ю. ; Бондаренко, О. П. ; Горенчук, Н.; Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ЕЧЗ (1)
Свободны: ЕЧЗ (1)74.58
Н 35


Національний аграрний ун-т.

    Науковий вісник Національного аграрного університету [Текст] : зб. наук. пр. / Національний аграрний ун-т; відп. ред. Д. О. Мельничук. - К. : [НАУ], квітень 1997 - .
   №112. - 2007. - 342 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
    Содержание:
Копілевич, В. А. Екологічна оцінка сезонної динаміки якості води в зоні впливу полігону твердих побутових відходів / В. А. Копілевич, В. А. Кухарець, Д. В. Копілевич. - С .11-18
Капустіна, Т. І. Оцінка хімічного складу водних об’єктів Києва на прикладі каскаду Оріхуватських ставків та річки Либідь / Т. І. Капустіна [и др.]. - С .22-27
Другие авторы: Коробська А. С., Казакова Н. І., Копілевич В. А., Войтенко Л. В.
Антрапцева, Н. М. Термоліз цинк дифосфату пентрагідрату / Н. М. Антрапцева, Н. В. Ткачова. - С .27-36
Валеев, К. Г. Частотные признаки устойчивости и неустойчивости / К. Г. Валеев, И. М. Сулима. - С .37-40
Гаріна, С. М. Методика розрахунку узагальнених показників якісної оцінки земель / С. М. Гаріна, Р. О. Тарасенко. - С .45-53
Іванова, Ю. І. Базові математичні моделі біофізики / Ю. І. Іванова, Т. А. Скороход. - С .59-62
Кочкодан, О. Д. Вплив фазово-дисперсних домішок на стан води / О. Д. Кочкодан. - С .71-74
Кочкодан, О. Д. Порівняльна характеристика хімічного складу питної води із різних джерел / О. Д. Кочкодан, І. С. Іващук, А. Г. Озеран. - С .80-81
Черній, А. М. Характерні ознаки буттєвості сучасного українського села / А. М. Черній. - С .82-85
Босенко, Є. В. Проблема всебічного розвитку в історії філософії / Є. В. Босенко. - С .85-90
Верменко, А. Ю. Загальні методологічні засади соціальної роботи на селі / А. Ю. Верменко, Н. М. Гудіна. - С .90-97
Волобуєв, В. І. Стан та тенденції демографічної ситуації в сільській місцевості степової зони / В. І. Волобуєв. - С .97-102
Калуга, В. Ф. Економіка починається з духовності / В. Ф. Калуга. - С .102-110
Культенко, В. П. Динаміка становлення ідеї природного права в контексті української історії Х-ХVІІ ст. / В. П. Культенко. - С .110-115
Павлова, О. Ю. Особливості соціальної роботи з сільською громадою / О. Ю. Павлова. - С .115-119
Приймак, О. Г. До проблеми єдності освіти і культури / О. Г. Приймак. - С .119-123
Романова, Н. С. Опозиція священного й мирського в європейській філософії / Н. С. Романова. - С .123-127
Сподін, Л. А. Концептуальні засади періодизації професійного становлення особистості / Л. А. Сподін. - С .127-133
Мельничук, Т. Ф. Культура села в контексті новітньої історії України / Т. Ф. Мельничук. - С .133-139
Бойко, Т. Б. Поняття катарсису у світовій естетичній думці / Т. Б. Бойко. - С .139-142
Мудрак, В. І. Структурування соціальної роботи в українському селі як категорізація клієнтів: методологічний аспект / В. І. Мудрак. - С .142-149
Черній, Д. А. Ризики в управлінській діяльності: теоретико-методологічний аспект / Д. А. Черній. - С .149-155
Руснак, О. А. Гносеологія в загальній філософській системі неотомізму / О. А. Руснак. - С .156-158
Галушко, М. М. Розробка проблеми повсякденної свідомості в творчості М. Бахтіна та її рецепція у радянській філософії / М. М. Галушко. - С .158-161
Сироватський, С. А. Будинок з химерами (київський період з життя архитектора В. Городецького) / С. А. Сироватський. - С .162-168
Войтюк, І. В. Об’єктивні чинники мотиваційної сфери та світоглядно-ціннісних орієнтирів сільської молоді у релігійному вимірі / І. В. Войтюк. - С .168-176
Бикова, Г. Культура мови ділових паперів і культура діловодства - шлях до культури ділового спілкування / Г. Бикова. - С .177-185
Олійник, А. Д. Семантичні аспекти машинного перекладу науково-технічних текстів / А. Д. Олійник. - С .185-189
Мазур, Н. В. Фразеологічні одиниці загальномовного словника - засіб увиразнення авторської мови (на матеріалі "спогадів" та "щоденників" Євгена Чикаленка) / Н. В. Мазур. - С .190-196
Фіщенко, І. І. Мовленеві акти на завершальних стадіях навчання іноземними мовами / І. І. Фіщенко. - С .196-199
Волошина, Г. Г. Англійська мова спеціального вжитку: сучасний стан і перспектива / Г. Г. Волошина. - С .199-202
Чернеля, І. М. Проблемні аспекти навчання усному мовленню на неспеціальних факультетах / І. М. Чернеля. - С .202-206
Арлеанс, С. Г. Розвиток творчого мислення як одне з найважливіших рішень проблем інтенсифікації навчання студентів іноземної мови / С. Г. Арлеанс. - С .206-209
Вертецька, Л. А. Психологічні та методичні особливості викладання фахово спрямованої англійської мови студентам юридичних спеціальностей / Л. А. Вертецька. - С .209-215
Герцак, Н. М. Використання електронних енциклопедій у вивченні іноземних мов / Н. М. Герцак. - С .215-219
Данькевич, Л. Р. Сучасні прийоми роботи з текстами як головним джерелом навчального матеріалу / Л. Р. Данькевич. - С .219-225
Клименко, Л. В. Тестування як форма перевірки знань студентів / Л. В. Клименко. - С .225-228
Люлько, М. Є. Рольові ігри як метод навчання іноземній мові / М. Є. Люлько. - С .229-231
Олійник, О. О. Особливості сприйняття та розуміння змісту англомовних текстів з економічної тематики / О. О. Олійник. - С .232-236
Вертецька, Л. А. Розвиток та становлення ідей національної освіти в Конституціях України / Л. А. Вертецька. - С .236-239
Нагорнюк, О. М. Методика проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни "Землеробство" / О. М. Нагорнюк. - С .240-245
Корсак, К. В. Міфи і реалії: вища освіта і університети в ХХІ столітті / К. В. Корсак, О. І. Косенко, Ж. П. Ольховська. - С .245-253
Журавська, Н. С. Управління та організація аграрними вищими навчальними закладами України з підготовки викладачів: відповідно до тенденцій розвитку аграрної освіти у країнах Європейського Союзу / Н. С. Журавська. - С .253-259
Свистун, В. І. Проблеми підготовки фахівців-аграрників до управлінської діяльності та шляхи їх вирішення / В. І. Свистун. - С .259-267
Стахневич, В. І. Від аналізу потреб до складання навчальної робочої програми з іноземної мови / В. І. Стахневич, Н. Д. Красюк. - С .267-272
Яшник, С. В. Сучасні пфдходи та можливі шляхи попередження наркоманії та СНІДу у студентської молоді / С. В. Яшник. - С .273-276
Канівець, О. М. Порівняльна характеристика розвитку професійної освіти України та Іспанії / О. М. Канівець. - С .277-280
Ісаєва, С. Д. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів: історико-педагогічний аспект / С. Д. Ісаєва. - С .280-286
Омельченко, Л. М. Соціально-педагогічні умови формування готовності членів молодих сімей до подолання конфліктів / Л. М. Омельченко. - С .286-294
Тепла, О. М. Технологія проведення тренінгових занять у контексті формування гуманістичних цінностей особистості студента / О. М. Тепла. - С .295-298
Тимофєєв, В. А. Значення духовності у системі формування особистості майбутнього перекладача / В. А. Тимофєєв. - С .298-301
Жуковська, Л. М. Соціально-психологічний тренінг як метод інтерактивного навчання студентів / Л. М. Жуковська. - С .302-305
Костюк, Д. А. Поняття фахової компетентності інженерів-енергетиків / Д. А. Костюк. - С .306-311
Дібрівна, Е. І. Обдарований студент та структура його академічних здібностей / Е. І. Дібрівна. - С .311-315
Зуєва, А. Б. Розвиток творчого діалогічного мислення студентів засобами психологічної логіки / А. Б. Зуєва. - С .316-325
Макарська, Н. П. Проблема динаміки розвитку та змісту аграрної освіти в Україні (перша половина ХХ ст.) / Н. П. Макарська. - С .325-332
Осипова, Т. Ю. Самостійна позааудиторна робота обдарованих студентів: теоретичний аспект / Т. Ю. Осипова. - С .332-336
Звіришин, М. Й. Теоретичний аналіз можливостей удосконалення методики викладання технічних дисциплін в аграрному навчальному закладі / М. Й. Звіришин. - С .336-341
ГРНТИ
ББК 74.58
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
Аннотация: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених науково-педагогічними працівниками Національного аграрного університету, зокрема, природничо-гуманітарного навчально-наукового інституту, навчальних закладів МОН України та науково-дослідних інститутів УААН.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Мельничук, Д. О. \ред.\; Копілевич, В. А.; Войтенко, Л. В.; Національний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63
П 52


Полтавська державна аграрна академія.

    Вісник Полтавської державної аграрної академії [Текст] : наук.-виробн., фах. ж.-л / Полтавська державна аграрна академія; ред. кол.: Писаренко (гол.) [та ін.]. - Полтава : [ПДАА], грудень 1998 - .
   №4(47) : до 120-річчя від дня народження академіка М. Вавілова. - 2007. - 264 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Матеріали друкуються мовами оригіналів - українською та російською
    Содержание:
Черевченко, Т. М. Україна в життєвому просторі академіка М. І. Вавилова / Т. М. Черевченко, В. М. Самородов. - С .7-12
Рубан, Ю. Д. Развитие научной методологии академика Н. И. Вавилова в животноводстве (к 120-летию со дня рождения ученого) / Ю. Д. Рубан. - С .13-16
Самородов, В. М. Академік Вавилов в обіймах шани та любові України / В. М. Самородов. - С .17-20
Ясковець, І. І. Ефективність проведення контрзаходів на територіях, забруднених радіонуклідами / І. І. Ясковець [и др.]. - С .21-29
Другие авторы: Москалець В. В., Москалець В. І., Перетятко Є. Є., Кутлахмедов Ю. О., Писаренко П. В., Протас Н. М.
Шевніков, М. Я. Вплив обертального електромагнітного поля на показники лабораторної та польової схожості насіння сої / М. Я. Шевніков, О. О. Коблай, В. М. Оберемок. - С .30-35
Харитонов, М. М. Гідрогеологічне обгрунтування експлуатації рекультивованих земель в умовах степу України / М. М. Харитонов. - С .36-40
Крамарьов, С. М. Економіко-енергетичні аспекти використання оптимізованої системи удобрення в агроценозах гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах степу України / С. М. Крамарьов [и др.]. - С .41-54
Другие авторы: Рибка В. С., Льоринець Ф. А., Ісаєнков В. В., Шишкіна О. Ю., Ляшенко Н. О., Шевченко В. М., Писаренко П. В., Андрієнко А. Л.
Білявська, Л. Г. Якісний склад насіння різних сортів сої української селекції / Л. Г. Білявська. - С .55-57
Філоненко, С. В. Продуктивність насінників цукрового буряка та якість гібридного бурякового насіння залежно від строків садіння висадків / С. В. Філоненко. - С .58-62
Вусатий, Р. О. Результати вивчення імунологічних особливостей прояву та успадкування стійкості озимої пшениці до збудника очкової плямистості / Р. О. Вусатий. - С .63-64
Бондаренко, А. С. Вплив строків сівби, норм висіву на врожайність та якість зерна озимої пшениці за вирощування її після стерньового попередника / А. С. Бондаренко. - С .65-67
Тараненко, С. В. Вплив бакових сумішей гербіцидів із карбамідом на вегетативну масу бур’янів, урожайність та якість зерна озимої пшениці / С. В. Тараненко, М. М. Маренич. - С .68-70
Музика, Л. П. Вплив добрив на врожайність та якість буряка столового різних сортотипів / Л. П. Музика, І. М. Гордієнко. - С .71-74
Білявський, Ю. В. Вплив еколого-економічних чинників на динаміку чисельності кукурудзяного метелика в умовах лівобережного Лісостепу / Ю. В. Білявський. - С .75-78
Глущенко, Л. Д. Вплив різних систем удобрення на зміну агрохімічних та агрофізичних показників чорнозему типового / Л. Д. Глущенко. - С .79-82
Шемавньов, В. І. Вплив природного мінералу бішофіту на врожай, кормову якість і продуктивність азотфіксації люцерни / В. І. Шемавньов, О. Й. Геллер, В. Т. Пашова. - С .83-87
Юркевич, Є. О. Шляхи підвищення продуктивності різноратаційних сівозмін південного степу України / Є. О. Юркевич, Н. П. Коваленко. - С .88-91
Галімов, С. М. Відтворні якості свиней червоної білопоясної породи за чистопородного розведення та схрещування / С. М. Галімов. - С .95-96
Вержиховський, О. М. Епізоотологічний моніторинг. Псевдомонозна інфекція тварин і птиці. динаміка напруженості епізоотичної ситуації в україні (1991-2006 рр.) / О. М. Вержиховський, М. С. Мандигра, О. П. Бойко. - С .97-100
Черняк, С. В. Роль мієлопероксидази нейтрофілів у патогенезі грибкових уражень копитець у корів / С. В. Черняк, С. М. Кулинич. - С .101-102
Тимошенко, О. П. Морфологическая характеристика почек домашних кошек при хронической почечной недостаточности / О. П. Тимошенко, Д. В. Морозенко. - С .103-106
Скрипка, М. В. Паталого-анатомчіні зміни при хламідіозі у поросят віком 4-6 місяців / М. В. Скрипка. - С .107-108
Киричко, Б. П. Вивчення антимікробних властивостей субстанцій ВПК-108 при експериментальних гнійних ранах у овець / Б. П. Киричко, С. С. Челідзе. - С .109-111
Камбур, М. Д. Вплив тимогену на деякі показники неспецифічної резистентності в індиків / М. Д. Камбур, Є. М. Лівощенко. - С .112-114
Оленіч, Л. О. Особливості інвазійності молока, отриманого від корів приватного сектора та сільськогосподарських підприємств / Л. О. Оленіч, О. М. Якубчак. - С .115-116
Руденко, П. А. Роль аутофлори шкіри в етіології гнійних ран у котів / П. А. Руденко. - С .117-119
Локес, П. І. Вплив ретинолу ацетану, введеного жеребим кобилам, на вміст вітаміну А та загального білка в сироватці крові лошат / П. І. Локес [и др.]. - С .120-122
Другие авторы: Шатохін П. П., Супруненко К. В., Шатохіна Т. П.
Ксьонз, І. М. Моніторинг хламідійної інфекції тварин сільгосппідприємств Чорнобаївського району Черкаської області / І. М. Ксьонз [и др.]. - С .123-126
Другие авторы: Юхно В. М., Згура О. М., Курман А. Ф.
Шатохін, П. П. Комплексне лікування телят, хворих на гастроентерит, із застосуванням антимікробних препаратів / П. П. Шатохін [и др.]. - С .127-130
Другие авторы: Юхно В. М., Супруненко К. В., Каришева Л. П., Островерха Л. М.
Коне, М. С. Кількісний склад мікрофлори кишечника та визначення чисельності біфідобактерій у фекаліях клінічно здорових телят і телят із шлунково-кишковими розладами / М. С. Коне [и др.]. - С .131-133
Другие авторы: Міланко О. О., Дорошенко С. В., Тесленко П. В., Білобров В. В.
Панасенко, І. Г. Вплив КПБ загальний стан організму білих пацюків при його згодовуванні / І. Г. Панасенко. - С .134-136
Ткачук, С. А. Оцінка характеристик динаміки росту тіла в постнатальному періоді онтогенезу качок-бройлери / С. А. Ткачук, Н. В. Гудзь. - С .137-139
Мельник, О. П. Морфо-функціональний аналіз скелету плечового поясу амфібій / О. П. Мельник. - С .143-150
Іовенко, А. В. Організація профілактичних протиепізоотичних заходів в умовах Миколаївського зоопарку / А. В. Іовенко, О. О. Шевцов, О. Г. Явкін. - С .151-152
Хряпін, В. М. Деякі морфологічні і біохімічні показники крові коней різних порід / В. М. Хряпін. - С .153-156
Дорогань, Л. О. Аналіз фінансової стійкості як необхідна умова забезпечення стабільності функціонування підприємств / Л. О. Дорогань, А. П. Дорошенко, Л. Т. Процько. - С .157-160
Бойко, Л. М. Державне соціальне страхування в системі соціального захисту населення / Л. М. Бойко, О. В. Безкровний, Ю. Б. Чернова. - С .161-164
Горик, О. В. Аналіз розподілу дотичних напружень у брусах замкнутої симетричної культури / О. В. Горик, Р. В. Толстопятов, Г. А. Шулянський. - С .165-168
Манчинський, Ю. О. Застосування робочого органа грунтообробної машини з можливістю вільно-обертового руху в горизонтальній площині / Ю. О. Манчинський, В. В. Падалка. - С .169-171
Харак, Р. М. До питання аналізу універсального регулятора швидкості методом векторних контурів / Р. М. Харак, В. М. Арендаренко. - С .172-175
Удовиченко, Г. А. Конструктивні особливості та ефективність використання причепа 1-ПТСМ-9 для перевезення рулонів сіна та соломи / Г. А. Удовиченко. - С .176-177
Велит, І. А. Застосування натрієвих ламп високого тиску з випромінюючими добавками для вирощування томатів в умовах закритого грунту / І. А. Велит. - С .178-183
Миколенко, І. Г. Світовий досвід ринку зернопродукції / І. Г. Миколенко. - С .184-186
Ласло, О. О. Особливості екологічного та соціально-екологічного моніторингу в Полтавській області / О. О. Ласло. - С .187-191
Зуєнко, В. В. Роль карабідофауни як біоіндикатора якості лісових екосистем / В. В. Зуєнко. - С .192-197
Кулик, М. І. Залежність вмісту білка в зерні сортів озимої пшениці від гідротермічних умов періоду наливу зерна / М. І. Кулик. - С .198-201
Баган, А. В. Фізичні властивості тіста та хлібопекарські показники якості зерна сортів озимої пшениці як джерела селекційного матеріалу / А. В. Баган. - С .202-204
Барат, Ю. М. Урожайність та якість зерна пивоварних сортів ярого ячменю залежно від мінерального живлення / Ю. М. Барат. - С .205-208
Диченко, О. Ю. Теоретичні основи динаміки чисельності основних шкідників озимої пшениці / О. Ю. Диченко. - С .209-212
Титаренко, О. О. Регулярна роль макроелементів у профілактиці порушень відтворювальної здатності свиноматок / О. О. Титаренко. - С .213-216
Бублик, О. О. Порівняльне вивчення впливу на ріст мікоплазм екстрату дріжджів різних виробників. Повідомлення 1. Приготування та вивчення технологічних характеристик проб екстрату дріжджів / О. О. Бублик. - С .217-219
Кіт, А. А. Вивчення залежності між щільністю та вмістом у розчині полтавського бішофіту іонів магнію, хлору, заліза та сульфату / А. А. Кіт. - С .220-221
Корнєва, Л. М. Показники морфологічного та біохімічного складу крові свиней, хворих на хронічний гастрит / Л. М. Корнєва. - С .222-224
Оропай, О. Г. Формування специфічної резистентності при хворобі Ньюкасла у птиці на фоні аскаридіозно-гетеракозної інвазії / О. Г. Оропай. - С .225-227
Попова, І. М. Динаміка кількості гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів та показників лейкограми у кролів, вакцинованих проти міксоматозу / І. М. Попова. - С .228-230
Садова, С. С. Вивчення кількісного і якісного складу кишкової мікрофлори у клінічно здорових котів / С. С. Садова. - С .231-234
Кравченко, С. О. Морфологічні зміни в нирках при полікістозі у кішок у стадії декомпенсації / С. О. Кравченко. - С .235-239
Бердник, В. П. Перші кроки навчального процесу із морфологічних дисциплін та фізіології сільськогосподарських тварин за болонською угодою / В. П. Бердник, І. Ю. Бердник, О. О. Бублик. - С .240-242
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Аннотация: Номер журналу присвячено 120-річчю від дня народження академіка Миколи Вавілова та питанням з рослинництва, тваринництва, ветеринарної медицини, економіки та ін.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Писаренко, В. М. \ред.\; Перетятко, Є. Є. ; Кутлахмедов, Ю. О. ; Писаренко, П. В. ; Протас, Н. М. ; Ісаєнков, В. В. ; Шишкіна, О. Ю. ; Ляшенко, Н. О. ; Шевченко, В. М. ; Андрієнко, А. Л. ; Шатохіна, Т. П. ; Курман, А. Ф. ; Каришева, Л. П. ; Островерха, Л. М. ; Тесленко, П. В.; Білобров, В. В.; Полтавська державна аграрна академія
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63
Д 36


Державний агроекологічний ун-т.

    Вісник Державного вищого навчального закладу "Державний агроекологічний ун-т" [Текст] : наук.-теорет. зб. / Державний агроекологічний ун-т; ред. кол.: А. С. Малиновський (гол.). - [Житомир?] : [ДАУ], 12 березня 1998 - .
   №2(19), т.1. - 2007. - 332 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 30.00 грн.
Матеріали друкуються українською, частково російською та англійською мовами
    Содержание:
Іванов, І. Б. Проблеми екології галузі ветеринарної медицини України / І. Б. Іванов. - С .3-6
Жиліхівський, А. С. Досягнення і завдання служби ветеринарної медицини Житомирщини / А. С. Жиліхівський. - С .7-9
Бітюцький, В. С. Токсикологічний контроль антианемічних препаратів / В. С. Бітюцький, О. М. Мельниченко. - С .10-13
Богатко, Н. М. Взаємозв’язок органолептичних показників та вмісту пігментів в яловичині якості NOR, PSE, DFD / Н. М. Богатко, Н. О. Рябчук. - С .13-17
Букалова, Н. В. Вплив умов транспортування та передзабійного утримання свиней на якісні показники м’яса / Н. В. Букалова, О. А. Хіцька. - С .17-21
Котелевич, В. А. Щодо корисності кролятини для населення у змінених екологічних умовах Поліського регіону / В. А. Котелевич, В. С. Федотов. - С .30-33
Ситник, Ю. М. Шляхи зниження вмісту радіонуклідів у риби прісних водойм України в системі "від ставу - до солу" / Ю. М. Ситник, О. М. Арсен, Д. А. Засєкін. - С .34-40
Ситник, Ю. М. Накопичення та розподіл хлорогранічних пестицидів в органах і тканинах риби водосховищ Дніпра / Ю. М. Ситник, О. М. Арсан, Д. А. Засєкін. - С .41-51
Фурман, С. В. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, одержаного в особистих підсобних господарствах / С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська. - С .51-55
Хмельницька, Н. М. Стабільний стронцій - необхідність контролю в тваринному організмі та продукції / Н. М. Хмельницька, Д. А. Засєкін. - С .55-60
Авдосьєва, І. К. Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби: інфекційне чи аутоімунне захворювання? / І. К. Авдосьєва, О. С. Калініна. - С .61-67
Алексеева, Н. В. Культуральные свойства изолированных культур М. AVIUM / Н. В. Алексеева. - С .67-71
Білик, Р. І. Характеристика амінокислотного складу молока, отриманого від серопозитивних на лейкоз корів / Р. І. Білик. - С .71-75
Галатюк, О. Є. Роль водних тварин у формуванні природних вогнищ інфекцій / О. Є. Галатюк, А. В. Абрамов. - С .76-83
Галатюк, О. Є. Ринопневмонія та стахіботріотоксикоз коней: профілактика та лікування / О. Є. Галатюк, А. І. Каньовський. - С .84-91
Головачова, Н. О. Порівняльна ефективність серологічних та бактеріологічних досліджень в прижиттєвій діагностиці ієрсиніозної інфекції у свиней / Н. О. Головачова [и др.]. - С .91-96
Другие авторы: Доценко В. О., Сімонович В. М., Бублик В. М., Нескоромна С. П.
Головащук, І. І. Визначення імуногенної активності сироватки антитоксичної проти пастерельозу кролів / І. І. Головащук, А. О. Головащук. - С .96-101
Давидов, О. М. Сучасна епізоотична ситуація іхтіофауни прісноводних водойм України / О. М. Давидов, Л. Я. Куровська. - С .101-106
Кассич, В. Ю. Влияние повышенного радиационного фона и социально-экономических факторов на эпизоотическую ситуацию туберкульозу животных / В. Ю. Кассич, Ю. Я. Кассич. - С .106-111
Литвин, В. П. До питання прогнозування та боротьби зі сказом в сучасних умовах / В. П. Литвин [и др.]. - С .111-120
Другие авторы: Павленко О. І., Січкар В. С., Олішевич О. О.
Литвин, В. П. Нові активні біологічні препарати та їх вплив на імунний статус телят і поросят / В. П. Литвин [и др.]. - С .120-130
Другие авторы: Поліщук В. В., Постой В. П., Литвиненко В. М., Гомзиков О. М.
Нестерова, Л. Ю. Вплив епізоотичних штамів вірусу інфекційного бронхіту курей на мітотичний режим перещеплюваної культури клітин VERO / Л. Ю. Нестерова. - С .130-135
Пархоменко, Л. І. Первинна ізоляція вірусу чуми м’ясоїдних від собак / Л. І. Пархоменко, О. В. Ільїна. - С .141-145
Пархоменко, Л. І. Визначення впливу рео- та анденовірусів на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту курей / Л. І. Пархоменко, О. О. Пащенко. - С .145-149
Пінський, О. В. Перспективи використання імуномоделюючого препарату "Нукливет" у вівчарстві / О. В. Пінський, О. Б. Семененко, І. Ф. Палій. - С .150-156
Романишина, Т. О. Епізоотологічний моніторинг і аналіз основних факторів, що впливають на розвиток епізоотичного процесу при лейкозі рогатої худоби в Житомирській області / Т. О. Романишина. - С .156-162
Романюк, Ж. В. Гематологічні показники за хронічного перебігу лептоспірозу великої рогатої худоби / Ж. В. Романюк, Л. М. Цибульчак. - С .163-166
Рудь, О. Г. Поширення лейкозу великої рогатої худоби у Рівненській області / О. Г. Рудь, В. П. Марциновський, Т. М. Гусаковська. - С .166-173
Солодка, Л. О. Методи ідентифікації культур актиноміцетів / Л. О. Солодка. - С .173-177
Сосницкий, А. И. Реконвалесценты и хронически больные - пастереллоносители как стационарный источник эндогенной инфекции с респираторным синдромом / А. И. Сосницкий. - С .177-185
Бурлака, В. А. Динаміка живої маси підсвинків при використанні вітаміну U / В. А. Бурлака, Л. В. Логвиненко, Т. М. Сукненко. - С .186-191
Бурлака, В. А. Розпилювання рідких біологічних препаратів для інгаляційної імунізації тварин / В. А. Бурлака, І. В. Логвиненко, І. В. Хом’як. - С .192-195
Лігоміна, І. П. Клініко-біохімічні показники та гістологічні зміни печінки і нирок у корів Житомирського полісся / І. П. Лігоміна [и др.]. - С .195-202
Другие авторы: Горальський Л. П., Влізло В. В., Утеченко М. В., Соловйова Л. М., Москаленко В. П.
Ніщеменко, М. П. Активність ферментів гамма-глутамілтрансферази та лужної фосфатази після імплантації гранул амінокислот молодняку великої рогатої худоби / М. П. Ніщеменко. - С .202-206
Поліщук, В. М. Вікові особливості активності глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові страусів / В. М. Поліщук. - С .206-211
Пукало, Л. Я. Імунофізіологічний статус вагітних свиноматок та їх поросят за корекції залізодефіцитних раціонів / Л. Я. Пукало. - С .212-218
Сухонос, В. П. Імунобіохімічні показники крові у собак та котів при хворобах хребта й вплив на них медикаментозного лікування / В. П. Сухонос, О. С. Вишняк. - С .218-223
Тишківська, Н. В. Профілактика D-гіповітамінозу у молодняка великої рогатої худоби / Н. В. Тишківська, В. В. Сахнюк, М. Я. Тишківський. - С .223-232
Чала, І. В. Порушення ліпідного обміну у корів при дії несприятливих екологічних екологічних факторів Чорнобильського походження / І. В. Чала, Л. О. Чупрун. - С .232-237
Челідзе, С. С. Динаміка показників природної резистентності організму овець при гострому асептичному запаленні / С. С. Челідзе, Б. П. Киричко. - С .237-242
Чубар, О. М. Стан ферментативної ланки антиоксидантної системи печінки перепелів за умов гіпоксичного стресу / О. М. Чубар. - С .242-248
Волошина, Н. О. Обсіменіння грунту збудниками токсокарозу в місцях реалізації продукції тваринництва / Н. О. Волошина, І. В. Чорненька. - С .249-252
Дахно, І. С. Доцільність використання препаратів стимулюючої дії при лікуванні хворих на сетаріоз тварин / І. С. Дахно, О. С. Клименко. - С .253-256
Довгій, Ю. Ю. Імунокорегувальна терапія великої рогатої худоби при фасціольозі / Ю. Ю. Довгій [и др.]. - С .256-259
Другие авторы: Олійник Г. П., Драгальчук А. І., Левківський С. П.
Євстаф’єва, В. О. Застосування лічильної камери для зажиттєвої діагностики інвазійних хвороб / В. О. Євстаф’єва, В. Ф. Галат, М. В. Галат. - С .260-265
Ємець, О. М. Вивчення фауни гельмінтів диких хижих північно-східної України / О. М. Ємець. - С .265-268
Замазій, А. О. Біохімічні та морфологічні показники крові корів, інвазійних дикроцеліями, після використання "Броттелу 10 %" / А. О. Замазій. - С .269-273
Манжос, О. Ф. Біохімічні показники сироватки крові при експериментальному печінковому еймеріозі кролів / О. Ф. Манжос, Р. В. Передера, О. О. Передера. - С .274-279
Періг, Ж. М. Вивчення хронічної токсичності інсекто-акарицидного препарату "Дермасектин" на білих щурах / Ж. М. Періг [и др.]. - С .280-285
Другие авторы: Тішин О. Л., Патерега І. П., Сободош О. Й., Висоцька Т. М., Фаріон О. В.
Тирсіна, М. М. Компресійний метод виявлення саркоцист у продуктах забою свиней, диференційна діагностика від трихінел та цистицерків / М. М. Тирсіна, Р. В. Тирсін, Б. М. Ярчук. - С .286-290
Юськів, І. Д. Вплив "Бровадазолу 20%" на організм коропа у гострому експерименті / І. Д. Юськів. - С .291-295
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Аннотация: Збірник присвячено проблемам безпеки та якості сировини та харчових продуктів, біотехнології, мікробіології та інфекційним хворобам у тваринництві та ін.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Малиновський, А. С. \ред.\; Бублик, В. М. ; Нескоромна, С. П. ; Олішевич, О. О. ; Литвиненко, В. М. ; Гомзиков, О. М. ; Утеченко, М. В. ; Соловйова, Л. М. ; Москаленко, В. П. ; Левківський, С. П. ; Сободош, О. Й.; Висоцька, Т. М.; Фаріон, О. В.; Державний агроекологічний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63
Д 54


Дніпропетровський державний аграрний ун-т.

    Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету [Текст] : наук.-теорет, наук.-практ. ж.-л / Дніпропетровський державний аграрний ун-т; гол. ред. В. І. Шемавньов. - Дніпропетровськ : [ДДАУ], вересень 1998 - .
   №1 / ред. М. П. Гончаренко. - 2007. - 192 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 25.00 грн., 20.00 грн.
Матеріали друкуються мовами оригіналу - українською та російською
    Содержание:
Узбек, И. Х. Энзиматическая активность рекультивированных почв степного Приднепровья / И. Х. Узбек. - С .7-11
Чибрик, Т. С. Восстановление фиторазнообразия на нарушенных землях техногенных объектов лесостепной зоны Урала / Т. С. Чибрик. - С .12-16
Жемела, Г. П. Формування якості зерна ярої твердої пшениці під впливом мінеральних добрив за вирощування по чорному пару / Г. П. Жемела, О. В. Бараболя. - С .17-21
Банк, О. П. Агроекологічна оцінка еродованості земель на Черкащині / О. П. Банк, П. І. Мороз. - С .26-29
Філіпов, Г. Л. Водоспоживання гібридів кукурудзи різних груп стиглості в зоні південного Степу України / Г. Л. Філіпов, Л. С. Єремко. - С .30-32
Ткаліч, І. Д. Ефективність стимуляторів росту та біологічних препаратів при вирощуванні соняшнику в північній підзоні Степу України / І. Д. Ткаліч, О. М. Олексюк, О. О. Коваленко. - С .33-37
Гасанова, І. І. Урожайність та якість зерна тритикале при вирощуванні в північному Степу України / І. І. Гасанова [и др.]. - С .38-41
Другие авторы: Остапенко С. М., Пороцька Л. П., Пінчук З. В.
Клиша, А. І. Ефективність використання гібридизації між підвидами сочевиці для створення нового селекційного матеріалу / А. І. Клиша, О. О. Кулініч. - С .42-46
Литовченко, А. Ф. Агрогидрометеорологический метод расчета ресурсосберегающих режимов орошения сельскохозяйственных культур в Степи и Лесостепи Украины / А. Ф. Литовченко. - С .47-58
Ківер, В. Х. Ефективність удобрювального зрошення при вирощуванні кукурудзи на зерно / В. Х. Ківер, Д. М. Онопрієнко. - С .52-55
Рудаков, Л. М. Аналіз просторової мінливості зважених за часом сум атмосферних опадів / Л. М. Рудаков. - С .56-59
Макаренко, Ю. М. Ефективність удобрювального зрошення при вирощуванні кукурудзи на зерно / Ю. М. Макаренко. - С .60-63
Меліхова, В. Ю. Порівняння двох методів розрахунку режимів зрошення люцерни в умовах південного Степу України / В. Ю. Меліхова. - С .64-67
Ткачук, А. В. Розрахунок режимів зрошення за щодобовими запасами грунтової вологи в умовах степового Криму / А. В. Ткачук. - С .68-71
Коваленко, В. В. Розрахунок режиму зрошення озимої пшениці за двома методами в умовах північного Степу України / В. В. Коваленко. - С .72-74
Головачук, А. Ф. Кінематичний аналіз універсального регулятора швидкості з автоматичним перемиканням режимів регулювання / А. Ф. Головачук, Р. М. Харак. - С .75-78
Левчук, В. І. Система автоматичного підтримання прозорості оптичних деталей денситометра для автотракторних дизелів / В. І. Левчук. - С .79-83
Ільченко, В. Ю. Дослідження енергоємності автомобілів-заправників для перевезення паливно-мастильних матеріалів / В. Ю. Ільченко. - С .84-85
Костюченко, В. А. Решение проблемы производства гидропонной продукции / В. А. Костюченко [и др.]. - С .86-89
Другие авторы: Булгаков В. М., Войтюк Д. Г., Головач И. В.
Лімонт, А. С. Умови раціонального скидання транспортованого матеріалу з лопаті кидальника / А. С. Лімонт. - С .90-93
Лихвенко, С. П. Аналіз залежності буксування трактора МТЗ-82 від сили тяги і типу пневматичних шин / С. П. Лихвенко, В. О. Вовк. - С .94-96
Мележик, О. І. Відцентровий розпилювач пестицидів: рух і випаровування краплин у факелі / О. І. Мележик, О. В. Жевжик, А. С. Кобець. - С .97-101
Слесаренко, В. В. Динаміка клітинного складу лімфоїдних бляшок дванадцятипалої та клубової кишок у поросят неонатального та молочного періодів / В. В. Слесаренко, П. М. Гаврилін. - С .102-107
Мельник, О. П. Особенности строения скелета и мышц плечевого пояса морского петуха Trigla Lucerna L. / О. П. Мельник. - С .108-112
Високос, М. П. Теплостійкість імпортних порід овець олібс та тексель при адаптації до погодних умов Степу України / М. П. Високос, Є. В. Чумак, А. О. Заярко. - С .113-115
Сухін, В. М. Гематологічні та біохімічні показники крові корів червоної степової породи за впливу гідрогумату / В. М. Сухін. - С .116-117
Спіцина, Т. Л. Показники білкового обміну в корів сірої української породи залежно від систем утримання / Т. Л. Спіцина, В. Г. Грибан. - С .118-119
Немировський, В. І. Вплив "овогену" і вітамінів групи В на рівень фосфоліпдів тканин і органів великої рогатої худоби / В. І. Немировський, О. В. Шульга. - С .120-122
Семьонов, О. В. Порівняльна оцінка ефективності ферментних препаратів як засобів профілактики сечокислого діатезу курей / О. В. Семьонов. - С .123-124
Повод, М. Г. Продуктивність свиней залежно від системи їх відтворення / М. Г. Повод. - С .125-128
Коваленко, Б. П. Особливості формування забійних і м’ясних якостей свиней великої білої породи різних заводських ліній / Б. П. Коваленко. - С .129-131
Дубін, А. М. Міжпорідне схрещування в популяції молочної худоби Луганщини / А. М. Дубін, В. Ю. Афанасенко, В. А. Косов. - С .132-136
Бондаренко, О. В. Оцінка племінної цінності коней з використанням багатомірного методу BLUP / О. В. Бондаренко. - С .137-140
Палагута, А. В. Вплив годівниць різних конструкцій на продуктивність свиней / А. В. Палагута. - С .141-143
Котляр, О. С. Ефективність спільного застосування гумінових препаратів та смакових добавок у годівлі свиней / О. С. Котляр. - С .144-148
Невеселая, О. А. Эффективность применения ферментного препарата "Магрозим" в составе корма при выращивании канального сома / О. А. Невеселая [и др.]. - С .149-153
Другие авторы: Сазанова Н. Н., Сидоров Н. А., Бескровная Н. И.
Мельник, Л. Л. Динаміка рівня рентабельності в аграрному секторі економіки України / Л. Л. Мельник, В. М. Чайка. - С .154-157
Мельник, Л. Ю. Концептуальні засади раціональних обсягів виробництва зерна в Україні / Л. Ю. Мельник, С. В. Шемавньов, Л. А. Іващенко. - С .158-162
Чириченко, Ю. В. Проблеми моделювання сезонної циклічної складової процесів розвитку сільського господарства Україні / Ю. В. Чириченко. - С .163-165
Писаренко, В. В. Ринок плодоовочевої продукції та його сучасні тенденції розвитку / В. В. Писаренко, О. П. Зоря. - С .166-170
Потравка, Л. О. Значення системної взаємодії складових та елементів інфраструктури аграрного ринку / Л. О. Потравка. - С .171-173
Томашівський, О. З. Формування продовольчого ринку продукції скотарства та розвиток інфраструктури м’ясо-молочного підкомплексу / О. З. Томашівський. - С .174-177
Ковальчук, Н. В. Обгрунтування обсягу і структури попиту на зерно на регіональному ринку / Н. В. Ковальчук. - С .178-182
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Шемавньов, В. І. \ред.\; Гончаренко, М. П. \ред.\; Пінчук, З. В. ; Головач, И. В. ; Бескровная, Н. И.; Дніпропетровський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)63
Н 35


Національний аграрний ун-т.

    Науковий вісник Національного аграрного університету [Текст] : зб. наук. пр. / Національний аграрний ун-т; відп. ред. Д. О. Мельничук. - К. : НАУ, квітень 1997 - .
   Вип.109. - 2007. - 377 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 20.00 грн.
    Содержание:
Мельничук, М. Д. Портативний флуориметр для досліджень сільськогосподарських культур / М. Д. Мельничук [и др.]. - С .13-19
Другие авторы: Посудін Ю. І., Годлевська О. О., Кожем’яко Я. В., Залоїло І. А., Гураль Т. І., Мілютін В. М., Соболев О. В.
Мельничук, С. Д. Вплив гіпобіозу на вміст неорганічного фосфору, білка та вологи в грудних відділах медоносних бджіл / С. Д. Мельничук [и др.]. - С .20-23
Другие авторы: Архипов А. О., Жулай В. Є., Кравецький Л. Й.
Гиль, М. І. Молекулярно-генетичні дослідження в оцінці популяцій молочної худоби / М. І. Гиль. - С .23-32
Бузевич, І. Ю. Принцип розподілу промислових лімітів на вилов риби на внутрішніх водоймах України / І. Ю. Бузевич. - С .33-37
Котовська, Г. О. Розмірно- вагова характеристика цьоголіток плітки та ляща на різних ділянках Кременчуцького водосховища / Г. О. Котовська. - С .37-44
Костенко, С. О. Залежність репродуктивних якостей свиней великої білої породи від алельних варіантів естроген- і пролактин-рецепторів / С. О. Костенко [и др.]. - С .49-56
Другие авторы: Коновал О. М., Білек К., Філкукова Ж.
Бикін, А. В. Зміна елементів родючості грунту під впливом добрив за вирощування капусти білоголової ранньої / А. В. Бикін, Л. О. Семенко. - С .57-60
Грищенко, О. В. Функціювання мікробних угрупувань при внесені добрив під горох інтенсивного сорту / О. В. Грищенко [и др.]. - С .61-65
Другие авторы: Городній М. М., Польовий В. М., Остапенко А. Д.
Тодорова, Л. В. Особливості росту і розвитку сильфію пронизанолистого залежно від агрометеорологічних умов в степовій зоні України / Л. В. Тодорова. - С .66-70
Кутовенко, В. Б. Конвейєрне вирощування листя петрушки в несезонний період / В. Б. Кутовенко, А. В. Ярош. - С .70-73
Жук, О. Я. Здатність сортів капусти білоголової до зав’язування насіння за гейтеногамного запилення бутонів / О. Я. Жук [и др.]. - С .73-76
Другие авторы: Федосій І. О., Коробка О. І., Жук В. Ю.
Попович, І. Г. Витка квасоля спаржева Карпатського регіону / І. Г. Попович. - С .77-82
Янчук, А. В. Особливості кущіння і вплив пасинкування на ріст, розвиток та врожайність кукурудзи цукрової / А. В. Янчук. - С .83-89
Муляр, Є. А. Профайлер в овочівництві й виноградарстві / Є. А. Муляр [и др.]. - С .89-95
Другие авторы: Парчева Є. І., Тарушкін І. М., Карпець А. І., Яровий Г. І., Ковбасенко К. П., Корецька О. О., Рябенька Л. А., Ковбасенко В. М.
Григанський, А. П. Визначення ураження плодових тіл печериці павутинистою плісенню в умовах зберігання / А. П. Григанський. - С .95-99
Тертична, О. В. Вивчення мікробної деградації гербіциду дуалу в чорноземному грунті / О. В. Тертична, Г. Г. Андрієнко, В. О. Андрієнко. - С .105-109
Горган, М. Д. Створення сортів ярих пшениць з відмінними хлібопекарськими та макаронними якостями зерна / М. Д. Горган. - С .109-114
Лагутенко, О. Т. Активність фотосинтетичного апарату та біологічна продуктивність агрусу залежно від системи удобрення грунту / О. Т. Лагутенко, О. І. Китаєв. - С .114-123
Ярещенко, О. М. Особливості успадкування гібридами смородини чорної деяких ознак - складових продуктивності / О. М. Ярещенко, Б. М. Мазур. - С .123-127
Головатий, П. А. Освітленість крони яблуні на підщепі ММ 106 залежно від строку і виду обрізування дерев / П. А. Головатий. - С .128-131
Сеньков, А. М. Збереженість технологічних властивостей льоносировини під впливом аміачних консервантів / А. М. Сеньков, М. Ф. Рибак. - С .131-135
Лаврик, В. І. Методика визначення змиву грунту і добрив з поверхні водозбору з використанням методів математичного моделювання / В. І. Лаврик, В. М. Боголюбов, І. В. Юхимчук. - С .135-138
Фокін, А. В. Оптимальний рівень втрат урожаю для визначення порогів шкідливості грунтових фітофагів / А. В. Фокін. - С .139-146
Таранухо, Ю. М. Попередні результати тестування смородини чорної і порічок на наявність вірусної інфекції / Ю. М. Таранухо, М. П. Таранухо, С. О. Васюта. - С .146-150
Бабич, А. Г. Способи виявлення цистоутворюючих нематод та заходи контролю чисельності бурякової нематоди / А. Г. Бабич, О. А. Бабич, О. П. Матвієнко. - С .150-154
Стеблюк, М. І. Характеристика сильної озимої пшениці сорту Національна / М. І. Стеблюк, О. Ф. Антоненко. - С .155-159
Іскра, В. І. Смугові посіви - важливий технологічний елемент формування високопродуктивних повноцінних люцерно-злакових травостоїв / В. І. Іскра. - С .160-165
Дем’янюк, М. М. Роль агротехнічних заходів в обмеженні чисельності та шкідливості звичайного бурякового довгоносика / М. М. Дем’янюк, Я. О. Лікар. - С .165-171
Шевченко, Л. В. Обмін речовин в організмі свиноматок при згодовуванні вітатону / Л. В. Шевченко, М. О. Захаренко. - С .172-177
Ібатуллін, І. І. Вміст мінеральних елементів у організмі перепелів залежно від рівня кобальту в комбікормі / І. І. Ібатуллін [и др.]. - С .178-183
Другие авторы: Яценко О. В., Панасенко Ю. О., Чигрин А. І.
Пономаренко, Н. П. Племінні ресурси курей яєчного напряму продуктивності в Україні / Н. П. Пономаренко. - С .183-190
Кучерявий, В. П. Вплив згодовування лактину К-10 на морфологічні показники залоз ранньовідлучених поросят / В. П. Кучерявий. - С .191-195
Ташута, О. С. Визначення імунобіологічної активності трансфер фактора, специфічного щодо збудника чуми м’ясоїдних / О. С. Ташута, С. Г. Ташута. - С .195-200
Чорний, В. А. Ефективність бровермектин-грануляту та його вплив на морфологічні та біохімічні показники крові при псороптозі овець / В. А. Чорний. - С .201-204
Соваков, О. В. Лісівничо-таксаційні особливості полезахисних лісових смуг різних кострукцій в умовах Центрального Правобережного Лісостепу / О. В. Соваков. - С .205-212
Тепнадзе, М. У. Особенности тепломассопереноса и развития внутренних напряжений в пиломатериале в процессе конвективной сушки в нестационарных условиях на примере гелиосушилок / М. У. Тепнадзе. - С .213-219
Гуменюк, Г. Д. Сучасний стан стандартизації та гармонізації у лісогосподарській галузі / Г. Д. Гуменюк, Л. В. Климентьєва. - С .219-224
Ревенко, І. І. Загальна оцінка існуючих кормороздавачів комбінованого призначення / І. І. Ревенко, Т. О. Лісовенко. - С .232-239
Зубко, В. М. Методичні засади проведення хронометражних спостережень часу за основними технологічними операціями при вирощуванні та збиранні озимого ріпаку / В. М. Зубко. - С .239-241
Войналович, О. В. Прогнозування рівнів виробничого травматизму в аграрному виробництві / О. В. Войналович, М. Т. Тягай, І. М. Подобєд. - С .242-250
Наконечна, К. В. Особливості формування та регулювання виробничої інфраструктури аграрного ринку в Україні / К. В. Наконечна. - С .251-258
Тарасова, В. В. Екоємність і ефективність агровиробництва / В. В. Тарасова. - С .258-269
Танклевська, Н. С. Методологічні аспекти формування фінансового механізму розвитку агропромислового комплексу регіону / Н. С. Танклевська. - С .270-275
Лисяк, Н. М. Вплив соціально-економічних трансформацій на систему землекористування в приміській зоні Львова / Н. М. Лисяк. - С .275-285
Попова, В. В. Національна макросистема як економічна категорія / В. В. Попова. - С .285-291
Попов, В. Ю. Вплив ефективності використання основних виробничих факторів на якість економічного зростання в Україні / В. Ю. Попов. - С .291-297
Лакішик, О. В. Державний вплив на розвиток ринку молока та молочних продуктів / О. В. Лакішик. - С .298-307
Ібатуллін, Ш. І. Оцінка впливу великого міста на поляризацію регіонального розвитку / Ш. І. Ібатуллін. - С .307-317
Калівошко, О. М. Деякі аспекти аналізу фінансового стану аграрних підприємств / О. М. Калівошко. - С .317-322
Музиченко, А. О. Напрями розвитку інвестиційної діяльності в агропромисловому комплексі / А. О. Музиченко. - С .323-326
Свистун, В. І. Проблеми практичної підготовки фахівців-аграрників до управлінської діяльності / В. І. Свистун. - С .327-332
Журавська, Н. С. Підготовка викладачів професійно-орієнтованих дисциплін у вищих аграрних навчальних закладах: досвід Франції / Н. С. Журавська. - С .332-341
Корнєв, Р. С. Проблеми управління й організації розвитку дистанційного навчання в аграрних вищих навчальних закладах / Р. С. Корнєв, В. О. Качурівський, Б. Є. Роман. - С .341-346
Гнатюк, В. П. Культурологічний підхід у формуванні духовно-моральних основ особистості молодої людини / В. П. Гнатюк, Т. М. Мисюра. - С .346-348
Дудус, Т. В. Імітаційне моделювання навчально-виробничих ситуацій у процесі підготовки фахівців ветеринарної медицини / Т. В. Дудус. - С .349-355
Іванцова, О. П. Роль самостійної роботи студентів у модульно-рейтинговій технології навчання / О. П. Іванцова. - С .355-360
Витриховська, О. П. Підготовленість студентів і викладачів до застосування інформаційних технологій у навчанні / О. П. Витриховська. - С .361-366
Колесніченко, О. В. Історія створення, сучасний стан та перспективи розвитку Ботанічного саду національного аграрного університету / О. В. Колесніченко, С. І. Слюсар. - С .366-372
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Аннотация: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками НАУ, ВНЗ Мінагрополітики України та науково-дослідних інститутів УААН.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Мельничук, Д. О. \ред.\; Кожем’яко, Я. В. ; Залоїло, І. А. ; Гураль, Т. І. ; Мілютін, В. М. ; Соболев, О. В. ; Кравецький, Л. Й. ; Філкукова, Ж. ; Остапенко, А. Д. ; Жук, В. Ю. ; Карпець, А. І. ; Яровий, Г. І. ; Ковбасенко, К. П. ; Корецька, О. О. ; Рябенька, Л. А. ; Ковбасенко, В. М. ; Чигрин, А. І.; Національний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63
В 53


Державний агроекологічний ун-т.

    Вісник Державного вищого навчального закладу "Державний агроекологічний ун-т" [Текст] : наук.-теорет. зб. / Державний агроекологічний ун-т; ред. кол.: А. С. Малиновський (гол.). - [Житомир] : [ДАУ], 12 березня 1998 - .
   №2(20). - 2007. - 341 с. : рис., табл.
Матеріали друкуються українською, частково російською та англійською мовами
    Содержание:
Куян, В. Г. Водообмін листкової поверхні яблуні в екологічних умовах Полісся України / В. Г. Куян. - С .3-8
Мислива, Т. М. Агроекологічна оцінка порушених територій Андрушівського родовища бурого вугілля / Т. М. Мислива, П. П. Надточій. - С .8-24
Куян, В. Г. Особливості водообміну стеблових утворень яблуні в умовах Полісся і західного Лісостепу України / В. Г. Куян, О. Б. Овезмирадова. - С .25-31
Шваб, С. Б. Продуктивність льону олійного залежно від норм висіву та мінеральних добрив в умовах Полісся України / С. Б. Шваб. - С .31-36
Смаглій, О. Ф. Прогнозування продуктивності льону-довгунця з урахуванням елементарних волокон на поперечному зрізі стебла / О. Ф. Смаглій, А. С. Лімонт. - С .36-47
Юркевич, Є. О. Підвищення ефективності сівозмін на основі їх енергетичної оцінки / Є. О. Юркевич, Н. П. Коваленко. - С .47-53
Трембіцький, В. А. Особливості впливу добрив на калійні стан грунтового покриву орних земель Житомирської області та шляхи його поліпшення / В. А. Трембіцький, Ф. О. Вишневський. - С .53-64
Василенко, М. Г. Агроекологічна оцінка застосування ендофіту при вирощуванні картоплі / М. Г. Василенко, Г. В. Андрійченко, О. І. Худяков. - С .65-73
Стадниченко, А. П. Вплив трематодної інвазії та іонів міді водного середовища на гемоцити Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) / А. П. Стадниченко, Г. Є. Киричук. - С .74-82
Іванов, І. А. Вплив антигенної подібності батьків на народжуваність мертвих і одно- та двостатевих двійнят нащадків / І. А. Іванов, Н. В. Іванова. - С .82-88
Гарбар, О. В. Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родини Valvatidae (Mollusca, Pectinibranchia) / О. В. Гарбар, А. М. Богачова. - С .89-94
Стадниченко, А. П. Chaetogaster limnaei (Oligochaeta: Naididae) як ентойк прісноводних молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia) / А. П. Стадниченко, Ю. В. Шубрат. - С .94-101
Павлюченко, О. В. Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) - паразити перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України / О. В. Павлюченко. - С .101-107
Пелехатий, М. С. Взаємозв’язок між господарсько-біологічними ознаками корів та ефективність їх відбору за виробничими типами / М. С. Пелехатий, Л. М. Гунтік, С. П. Омелькович. - С .108-117
Лавринюк, О. О. Значення природних мінеральних кормових добавок у годівлі ремонтних свинок / О. О. Лавринюк [и др.]. - С .117-122
Другие авторы: Димчя Г. Г., Говтян В., Петренко В.І.
Бурлака, В. А. Відходи тваринництва та перспективи їх використання у годівлі молодняку великої рогатої худоби / В. А. Бурлака. - С .122-132
Бурлака, В. А. Відтворювальна здатність свиноматок при збагаченні раціонів природними детергентами / В. А. Бурлака [и др.]. - С .132-140
Другие авторы: Козел Н. В., Дідух М. І., Гелевер О.В.
Гиль, М. І. Компоненти фенотипової мінливості основних селекційних ознак корів англерської породи при різних прийомах розведення в умовах взаємодії "генотип-середовище" / М. І. Гиль. - С .140-144
Калиновський, Г. М. Мінеральний склад корка слизу шийки матки тільних корів / Г. М. Калиновський, І. В. Ремарчук. - С .145-149
Слєсаренко, В. В. Динаміка клітинного складу лімфоїдних бляшок порожньої кишки (заднього відділу) у поросят неонатального та молочного періодів / В. В. Слєсаренко, П. М. Гаврилін. - С .150-156
Калиновська, І. Г. Макроскопічні дослідження імунних утворень прямої кишки і клоаки курей у постнатальному періоді онтогенезу / І. Г. Калиновська. - С .156-161
Калиновський, Г. М. Випадіння піхви у сук / Г. М. Калиновський, М. М. Омеляненко, Ю. С. Прищенко. - С .161-164
Дунаєвська, О. Ф. Кореляціна залежність між масою тіла та абсолютною масою імунних органів собак з радіаційно забруденої території / О. Ф. Дунаєвська. - С .165-169
Бегеба, В. М. Агроекологічна оцінка способів механізованого обробітку грунту при лісовідновленні / В. М. Бегеба, В. В. Омелянчук. - С .170-175
Іванюк, І. Д. Сезонна динаміка акумуляції 137 Сsфітомасою молінії голубої в умовах суборів Житомирського Полісся / І. Д. Іванюк, В. П. Краснов, О. О. Орлов. - С .176-182
Герук, С. М. Технологічний процес ремонту шестеренних насосів / С. М. Герук, О. М. Сукманюк. - С .183-187
Герук, С. М. До визначення траєкторії руху зубчатого півеліпсного диска / С. М. Герук, С. М. Хоменко. - С .188-193
Кравчук, І. І. Економічна основа розвитку соціуму регіону / І. І. Кравчук. - С .194-201
Харчишина, О. В. Концепція організаційної культури підприємств: ретроспективний аналіз та перспективи практичного застосування / О. В. Харчишина. - С .202-208
Вергун, М. Г. Конфліктні ситуації у вищому навчальному закладі / М. Г. Вергун. - С .209-215
Василюк, Т. П. Біологічний метод очистки побутових міських стоків / Т. П. Василюк. - С .216-223
Черниш, О. В. Проблеми аграрного кредитування в умовах трансформації АПК / О. В. Черниш. - С .223-227
Кобернюк, В. В. Племінна цінність бугаїв-плідників чорно-рябої породи Поліського регіону / В. В. Кобернюк. - С .227-231
В’юнцов, С. М. Вплив кристалону оранжевого на продуктивність льону-довгунця / С. М. В’юнцов. - С .232-237
Власюк, В. П. Просторова динаміка чисельності зайця-русака (Lepus europaeus Pall.) у мисливських угіддях лісових та лісомисливських господарств Житомирської області / В. П. Власюк. - С .238-242
Маційчук, В. М. Урожайність волокна сортів льону-довгунця та його якість залежно від норм висіву та рівня мінерального живлення / В. М. Маційчук. - С .242-250
Куровська, Н. О. Тенденції розвитку хмелярства в Україні / Н. О. Куровська. - С .250-262
Хоменко, С. М. До розрахунку кінематичних параметрів машини для внесення органічних добрив / С. М. Хоменко. - С .262-267
Міненко, С. В. Методика визначення площі поперечного перерізу гребенів картопляного поля / С. В. Міненко. - С .268-272
Радько, Т. В. Енергетична ефективність вирощування картоплі в залежності від удобрення в короткоратаційній сівозміні Полісся / Т. В. Радько, І. В. Шудренко. - С .273-278
Цивенкова, Н. М. Повністю зрівноважена безшатунна лісопильна рама з газогенераторною силовою установкою / Н. М. Цивенкова [и др.]. - С .278-289
Другие авторы: Самилін О. О., Іванцов В. В., Голубенко А.А.
Мельник, Н. В. Роль інтеграційних та коопераційних процесів в управлінні якістю продукції / Н. В. Мельник. - С .289-299
Кірюшин, В. Є. Залежність здатності бджіл розпізнавати ушкоджений розплід в садковому досліді від кількості особин в садку / В. Є. Кірюшин. - С .299-303
Собченко, А. М. Зміст, особливості та принципи державного регулювння аграрного сектора економіки на регіональному рівні / А. М. Собченко. - С .304-312
Олексію Артемовичу Деречі - 70! . - С .313-314
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Аннотация: Збірник присвячено актуальним проблемам агроекології, біології, зооекології, ветеринарії, екології лісу, механізації, економіки.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Малиновський, А. С. \ред.\; Петренко, В. І. ; Гелевер, О. В. ; Голубенко, А. А.; Державний агроекологічний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63
В 53


Біосферний заповідник "Асканія-Нова".

    Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" [Текст] = News Biosphere reserve "Askania Nova" : наук. ж.-л / Біосферний заповідник "Асканія-Нова"; ред. кол.: В. С. Гавриленко (гол. ред.) [та ін.]. - Асканія-нова : [б. и.], 1998 - .
   Т.8. - 2006. - 197 с. : рис., табл., портр., фото
    Содержание:
Ткаченко, В. С. Екотопічна диференціація заповідних степів України за даними синфітоіндикації / В. С. Ткаченко. - С .5-14
Шаповал, В. В. До синтаксономії рослинності депресій Лівобережжя Нижнього Дніпра. Класи: Isoeto-Nanojuncetea, Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946, Molinio-Arrhenatheretea R.Tx. 1937 та Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. in Br.-Bl. 1949 / В. В. Шаповал. - С .15-48
Фіцайло, Т. В. Синтаксономія чагарникової рослинності (клас Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Carb., 1961) відділення "Кам’яні Могили" Українського степового природного заповідника / Т. В. Фіцайло. - С .49-59
Постоялкін, С. В. Лишайники кам’янистіх відслонень Угольського масиву Карпатського біосферного заповідника / С. В. Постоялкін. - С .60-65
Дрозд, С. В. Матеріали до інвентаризації флори буферної зони Біосферного заповідника "Асканія-Нова" / С. В. Дрозд, В. В. Шаповал. - С .66-69
Лиманський, С. В. Природне поновлення сосни крейдяної у відділенні Українського степового природного заповідника "Крейдяна Флора" у перші роки постпірогенного періоду / С. В. Лиманський. - С .70-75
Любинець, І. П. Структура ценопопуляцій деяких рідкісних видів рослин лісових ценозів Яворівського національного природного парку / І. П. Любинець. - С .76-84
Власова, Н. Л. Екологічна роль адвентивних видів та їх сегетальний потенціал в агроландшафтах Середнього Придніпров’я / Н. Л. Власова, В. П. Патика. - С .85-92
Кузьмина, Т. Н. Некоторые особенности морфологии репродуктивных органов Brassica taurica (Tzvel.) Tzvel. (сем. Brassicaceae Burnett) / Т. Н. Кузьмина. - С .93-96
Ильницкий, О. А. Экологический фитомониторинг / О. А. Ильницкий, В. Н. Деревянко. - С .97-101
Ильенко, А. А. Сохранение видового состава насаждений и состояние ландшафтных композиций дендропарка "Тростянец" / А. А. Ильенко, В. А. Медведев. - С .102-111
Арбатская, Ю. Я. Плетистые розы в структуре вертикального озеленения старинных усадебных парков Южного берега Крыма / Ю. Я. Арбатская. - С .112-117
Мысенко, О. А. Изменчивость структурных признаков соцветий и плодов у робинии лжеакации Robinia pseudoacacia L. в Крыму / О. А. Мысенко. - С .118-122
Слепченко, Л. О. Вивчення біологічних особливостей нових видів багаторічних квітниково-декоративних рослин / Л. О. Слепченко, З. А. Петренко. - С .123-127
Гавриленко, В. С. Вплив екскреторної діяльності мігруючих птахів на вміст важких металів у Великому Чапельському поді / В. С. Гавриленко, Є. М. Моргун. - С .128-133
Ушачева, Т. И. Сезонные изменения содержания гумуса в темно-каштановой остаточно солонцеватой почве / Т. И. Ушачева. - С .134-137
Гавриленко, В. С. До екології кібчика Falco vespertinus L. в Біосферному заповіднику "Асканія-Нова" / В. С. Гавриленко. - С .138-142
Домніч, В. І. Залежність статевої структури популяцій муфлона Ovis musimon Pall. від екологічних чинників в степовій Україні / В. І. Домніч. - С .143-149
Стекленьов, Є. П. Особливості розмноження степової форми благородного оленя Cervus elaphus L., 1758 в умовах напіввільного утримання на півдні України / Є. П. Стекленьов. - С .150-161
Дрогобыч, Н. Е. Судьба Клима Сиянко / Н. Е. Дрогобыч. - С .162-176
Гетьман, В. І. Природно-ландшафтознавче районування. Теорія і практика / В. І. Гетьман. - С .177-184
Гавриленко, В. С. Сучасні тенденції підтримки розвитку заповідної справи в системі Української академії аграрних наук (до 75-річчя заснування Української академії аграрних наук) / В. С. Гавриленко. - С .181-184
Думенко, В. П. Волк Canis lupus Linnaeus, 1758 Левобережного Нижнеднепровья: таксономические воззрения / В. П. Думенко. - С .185-186
Думенко, В. П. Опыт применения ловушек Тишлеева для количественного учета ласки Mustela nivalis L. / В. П. Думенко, И. К. Полищук. - С .187-189
Рубцов, А. Ф. Гавриленко Ніна Олександрівна (до 50-річчя від дня народження) / А. Ф. Рубцов, Л. О. Слепченко. - С .190-191
Ясинецкая, Н. И. Бевольская Маргарита Валентиновна (75 лет со дня рождения) / Н. И. Ясинецкая. - С .192-193
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Навколишнє середовище. Захист--Сборники

Аннотация: Журнал публікує статті з питань заповідної справи, збереження природного різноманіття, біології, екології, охорони рідкісних видів рослин і тварин у природі та штучно створених умовах, степового природокористування, грунтознавства, інтродукції, реінтродукції.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Гавриленко, В. С. \ред.\; Біосферний заповідник "Асканія-Нова"
Экземпляры всего: 3
ХР (3)
Свободны: ХР (3)63
В 53


Біосферний заповідник "Асканія-Нова".

    Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" [Текст] = News Biosphere reserve "Askania Nova" : наук. журн. / Біосферний заповідник "Асканія-Нова"; гол. ред. В. С. Гавриленко. - Асканія-нова : [б. и.], 1998 - .
   Т.9. - 2007. - 162 с. : рис., табл.
    Содержание:
Ткаченко, В. С. Криза регулювання та ефективність регуляторних заходів у степових заповідниках України / В. С. Ткаченко, В. С. Гавриленко. - С .5-20
Дубина, Д. В. Ценотичне різноманіття галофітної рослинності України у фітосозологічному аспекті / Д. В. Дубина, Т. П. Дзюба. - С .21-31
Уманец, О. Ю. Проблема сохранения естественного генофонда флоры заповедных территорий в связи с развитием биотехнологий (на примере Черноморского биосферного заповедника) / О. Ю. Уманец, М. И. Ниточко. - С .32-41
Коломійчук, В. П. До питання про генезис флори Присивашшя / В. П. Коломійчук, Н. О. Багрікова. - С .42-51
Волгін, С. О. Поширення роду Platanthera Rich. (Orchidaceae) в Українських Карпатах / С. О. Волгін, Т. С. Хміль. - С .52-58
Корольова, О. В. Плеоспоральні гриби (Pleosporales) псамофітного степу Нижнього Дніпра / О. В. Корольова. - С .59-63
Котов, С. Ф. Репродуктивное усилие Suaeda prostrata Pall в условиях различной плотности ценопопуляции / С. Ф. Котов, Е. А. Калинушкина. - С .64-69
Тимошенкова, В . В. Delphinium puniceum Pall. в отделении "Хомутовская степь" Украинского степного природного заповедника / В . В. Тимошенкова. - С .70-73
Рубцов, А. Ф. Вікові деревні інтродуценти в дендрологічному парку "Асканія-Нова" / А. Ф. Рубцов, Н. О. Гавриленко. - С .74-80
Слепченко, Л. О. Нові види квітниково-декоративних трав'янистих рослин в колекції дендропарку "Асканія-Нова" / Л. О. Слепченко, З. А. Петренко. - С .81-84
Свиденко, Л. В. Содержание и компонентный состав эфирного масла некоторых видов рода Thymus L. в условиях Херсонской области / Л. В. Свиденко, В. Д. Работягов, Л. А. Хлыпенко. - С .85-89
Моргун, Є. М. Вплив довгострокового затоплення на грунтовий покрив водойм зоологічного парку "Асканія-Нова" / Є. М. Моргун, Т. І. Ушачова. - С .90-93
Лобков, В. А. К проблеме сохранения биологического разнообразия на охраняемых территориях / В. А. Лобков. - С .94-103
Стекленьов, Є. П. Особливості розмноження гуанако Lama Guanicoe Muller, 17761 лами глами Lama Guanicoe Glama Linnaeus, 1758 в умовах напіввільного їх утримання на півдні України / Є. П. Стекленьов. - С .104-113
Зубко, В. М. Особливості гніздування Anser anser в умовах Асканії-Нова / В. М. Зубко, О. С. Мезінов. - С .114-122
Смаголь, В. О. Розведення нільгау Boselaphus tragocamelus у зоопарку "Асканія-Нова" / В. О. Смаголь. - С .123-128
Звегинцова, Н. С. Гельминтологический статус канны Taurtragus oryx в заповеднике "Аскания-Нова" / Н. С. Звегинцова, М. Ю. Треус. - С .129-136
Гетьман, В. І. Відтворення екологічного оптимуму антропогенного ландшафту / В. І. Гетьман. - С .137-142
Гавриленко, В. С. Птахи островів Строганівських наЗахідному Сиваші / В. С. Гавриленко, О. С. Мезінов. - С .143-145
Гавриленко, Н. О. Про пошкодження буревіями дерев в дендропарку "Асканія-Нова" / Н. О. Гавриленко, О. А. Листопадська. - С .146-147
Ясинецька, Н. І. Міжнародна наукова конференція "Заповідні степи України. Стан та перспективи їх збереження" / Н. І. Ясинецька. - С .148-153
Фальц-Фейн Эдуард Александрович (к 95-летию со дня рождения) . - С .154
Рубцов Алім Францович . - С .155
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Сборники
   Навколишнє середовище. Захист--Херсонщина--Біосферний заповідник "Асканія-Нова" -- Сборники
Аннотация: Журнал публікує статті з питань заповідної справи, збереження природного різноманіття, біології, екології, охорони рідкісних видів рослин і тварин у природі та штучно створених умовах, степового природокористування, грунтознавства, інтродукції, реінтродукції.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Гавриленко, В. С. \ред.\; Біосферний заповідник "Асканія-Нова"
Экземпляры всего: 2
ХР (2)
Свободны: ХР (2)63
И 74


Крымский институт АПП.

    Информационный бюллетень Крымского института АПП [Текст] : сб. науч. тр. / Украинская академия аграрных наук, Центр научного обеспечения агропромышленного производства АР Крым; редкол.: Л. А. Радченко [и др.]. - Клепинино : [б. и.].
   №4. - 2007. - : рис. - 3.00 грн.
    Содержание:
Лазаревич, А. П. Способы повышения жизнеспособности новорожденных поросят / А. П. Лазаревич. - С .2-4
Лазаревич, А. П. Заготовка сена методом активного вентилирования / А. П. Лазаревич. - С .4-7
Лазаревич, А. П. Приготовление сенажа / А. П. Лазаревич. - С .8-10
Пергаев, О. А. Производство и технология выращивания сорго в Крыму / О. А. Пергаев. - С .10-15
Тургин, Е. Н. Сорта сои и технология возделывания в условиях Крыма при орошении / Е. Н. Тургин. - С .16-19
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Радченко, Л. А. \ред.\; Крымский институт АППУкраинская академия аграрных наук, Центр научного обеспечения агропромышленного производства АР Крым
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63
Н 34


    Научные труды Крымского государственного аграрного университета [Текст] : сб. науч. тр. / КГАУ. - Симферополь : [б. и.], 1946 - .
   Вып.78 : Сельскохозяйственные науки / Крымский государственный аграрный университет. - Симферополь : [б. и.], 2003. - 208 с. - ISBN 966-572-331-6 : Б. ц.
    Содержание:
Изотов, А. М. Засоренность посевов озимой пшеницы в зависимости от гидротермических условий вегетации / А.М. Изотов. - С .3-7
Саплев, Л. П. Продуктивность травосмесей эспарцета с пыреем солончаковым в зависимости от сроков скашивания и уровня азотного питания / Л.П. Саплев, В.Д. Письменный. - С .21-26
Изотов, А. М. Продуктивность сортов твердой озимой пшеницы в Крыму / А.М. Изотов, А.В. Рюмишин. - С .26-30
Шабанов, Э. А. Продуктивность зернобобовых культур и их сортов в Предгорной зоне Крыма / Э.А. Шабанов. - С .30-35
Изотов, А. М. Влияние предшественника и уровня азотного питания на урожайность твердой и мягкой озимой пшеницы / А. М. Изотов, Б. А. Тарасенко, С. В. Еськов. - С .39-43
Распространение важнейших болезней и вредителей лука в Украине, их влияние на урожайность и качество семян и меры борьбы с ними / В.Ф. Васецкий, Л.Е. Славгородская-Курпицева, Е.М. Макрушина, В.М. Маласай. - С .59-66
Николаев, Е. В. Влияние сроков уборки на продуктивность различных биотипов стевии в Крыму / Е.В. Николаев, Е.В. Лукьянова. - С .94-98
Карпий, Г. И. Результаты исследований регулируемого дренажа / Г.И. Карпий. - С .114-120
Сторчоус, В. Н. Состояние и задачи развития микроорошения в Крыму / В.Н. Сторчоус. - С .120-124
Макушин, А. В. Проблемы приватизации земель и применение геоинформационных технологий для их паевания в АР Крым / А.В. Макушин, С. Бондаренко. - С .124-128
Горбатюк, Н. В. Методические разработки по оценке земель урбанизированных территорий / Н.В. Горбатюк. - С .128-136
Горбатюк, В. М. Цифровые фототехнологии и мониторинг земель в Крыму / В.М. Горбатюк, М.Ю. Никитин, В.Т. Горбатюк. - С .140-148
Турбин, В. А. Факторы, влияющие на сохраняемость лука репчатого / В.А. Турбин. - С .153-157
Тимашева, Л. А. Использование мелиссы лекарственной в качестве технического, лекарственного и пищевого сырья / Л.А. Тимашева, Н.П. Богатюк, А.В. Чирний. - С .168-174
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Кл.слова (ненормированные):
РОСЛИННИЦТВО -- СЕЛЕКЦІЯ -- НАСІННИЦТВО -- БІОТЕХНОЛОГІЯ -- ЗЕМЛЕРОБСТВО -- АГРОХІМІЯ -- ГРУНТОЗНАВСТВО -- ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ -- КАДАСТР
Аннотация: В 78 выпуск научных трудов КГАУ вошли результаты научных исследований и разработок ученых, аспирантов, специалистов по растениеводству, селекции и семеноводству, биотехнологии, земледелию, агрохимии, почвоведению, землеустройству и кадастру.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Крымский государственный аграрный ун-т; Крымский государственный аграрный ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободных экз. нет63
З 41


    Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії [Текст] / Редкол.:П.Г.Копитко (відп. ред.) та ін. - К. : Знання України, 19 - .
   Вип.54 / Уманська державна аграрна академія. - К. : Знання України, 2002. - 305 с. - ISBN 966-618-161-4 : Б. ц.
    Содержание:
Білоножко, В. Я. Оцінка залежності урожайності насіння гречки від ряду господарсько-цінних ознак / В.Я. Білоножко, А.П. Березовський, С.П. Полторецький. - С .9-18
Яценко, А. А. Проблеми вирощування цикорію коренеплідного / А.А. Яценко. - С .18-26
Мошинський, В. С. Фітопродуктивність, критерій еколого-меліоративного стану осушуваних земель / В.С. Мошинський, С.Т. Вознюк. - С .48-57
Стасінєвич, О. Ю. Вплив родючості грунту на продуктивність ярого ячменю з підсівом конюшини / О.Ю. Стасінєвич. - С .76-83
Рябовол, Л. О. Розмноження рослин цикорію коренеплідного мікроклонуванням в культурі in vitro / Л.О. Рябовол. - С .141-146
Школьний, О. О. Проблеми ціноутворення в умовах формування експортного потенціалу в АПК / О.О. Школьний. - С .162-178
Дмитрук, Б. П. Відродження галузі тваринництва в Україні та проблеми формування українсько-російського мясного ринку / Б.П. Дмитрук, С.М. Приліпко. - С .178-187
Козлова, І. М. Проблеми виробництва мяса великої рогатої худоби на регіональному рівні / І.М. Козлова. - С .205-211
Гаврилюк, Л. А. Особливості соціально-економічних перетворень в умовах приватизації / Л.А. Гаврилюк. - С .211-219
Ткаченко, Н. В. Питання фінансування активів підприємств та перспективи його удосконалення / Н.В. Ткаченко. - С .230-242
Богач, Л. В. Проблеми та перспективи розвитку птахівництва у Вінницькій області / Л.В. Богач. - С .254-262
Сокольська, Л. В. Необхідність запровадження комплексу маркетингу на молокопереробних підприємствах України / Л.В. Сокольська. - С .274-280
Штефан, Л. Б. Статистичні дослідження продуктивності аграрного виробництва регіону / Л.Б. Штефан. - С .280-291
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Кл.слова (ненормированные):
АГРОНОМІЯ -- ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО -- ЕКОНОМІКА
Аннотация: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Уманської державної аграрної академії та інших навчальних закладів Міністерства аграрної політики України науково-дослідних установ УААН.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Уманська державна аграрна академія
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободных экз. нет63
Н 34


    Науковий вісник Національного аграрного університету [Текст] : зб. наук. пр. / Редкол.: Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. - К. : [б. и.], 2002 - .
   Вип.56 / НАУ ; Ред. Д.О. Мельничук. - К. : [б. и.], 2002. - 343 с. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Кл.слова (ненормированные):
ФІНАНСИ
Аннотация: У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених ученими, аспірантами і магістрами Навчально-наукового інституту бізнесу Національного аграрного університету та інших закладів освіти і науки системи АПК України.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Мельничук, Д.О. \ред.\; Національний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)63
В 53


    Вісник Полтавської державної аграрної академії [Текст] : науково-виробничий фаховий журнал. - Полтава : [б. и.], 1998 - .
   Вип.5-6(24-25) : Сільське господарство. Ветеринарна медицина та тваринництво. Економіка / Полтавська державна аграрна академія . - Полтава : [б. и.], 2002. - 148 с. - Б. ц.
    Содержание:
Бердник, В. П. Вплив ехінацеї пурпурової, бішофіту полтавського та мікроелементів на клініко-фізіологічні показники поросят, щеплених проти сальмонельозу / В. П. Бердник, О. В. Тітаренко. - С .30-32
Рамський, І. О. Вплив біологічно активних речовин на ріст і розвиток ремонтного молодняка курей-несучок / І. О. Рамський, Я. І. Кирилів. - С .46-47
Фоломєєв, В. З. Альтернативні технології утримання свиней / В. З. Фоломєєв, О. І. Підтереба, С. Ю. Смислов. - С .65-67
Колесник, М. Д. Використання ехінацеї пурпурової для покращання відтворювальної здатності кнурів-підлітків / М. Д. Колесник. - С .68-69
Гогітідзе, Н. А. Соєве молоко в годівлі поросят раннього відлучення / Н. А. Гогітідзе, Н. П. Тюпина. - С .71-73
Ульянко, С. О. Використання місцевих кормів у годівлі свиноматок / С.О. Ульянко. - С .74-75
Кравченко, О. І. Генеалогічна структура та продуктивність стада свиней великої білої породи / О. І. Кравченко, О. М. Бондаренко. - С .79-81
Підпала, Т. В. Оцінка ефективності лінійного розведення червоної степової худоби / Т. В. Підпала. - С .87-88
Доротюк, Е. М. Проблеми стандартизації якості яловичини / Е. М. Доротюк, В. Г. Прудников, Г. Л. Лисенко. - С .92-93
Зінов’єв, С. Г. Вивчення впливу ефективних мікроорганізмів на кількісне співвідношення амінокислот в кормах / С. Г. Зінов’єв. - С .105-107
Чижанська, Н. В. М’ясні якості відгодівельного молодняка свиней при включенні в раціон преміксу "Ліпровіт" / Н. В. Чижанська. - С .108-109
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Аннотация: Викладено історію створення і розвитку зооінженерного факультету Полтавської державної аграрної академії, що охоплює різні періоди, починаючи з 1927 року. Відображено етапи становлення кафедр факултету, їх наукові, виробничі і просвітницькі досягнення.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Полтавська державна аграрна академія
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободных экз. нет63
В 53


    Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] : наук.-метод. журнал . - Суми : [б. и.], 1998 - . - (Будівництво ; Сер. КВ №3393).
   Вип.7 / Сумський національний аграрний університет. - Суми : [б. и.], 2002. - 113 с. - 5.00 грн.
    Содержание:
Бєловол, В. В. Нові технології при очищенні стічних вод за системою "Текос" / В.В. Бєловол, Б.К. Романенко. - С .8-11
Кириллова, Н. Є. Будівництво сховищ сільськогосподарського призначення методом пневмобетонування / Н.Є. Кириллова, О.П. Павлов. - С .35-38
Чеканович, М. Г. Інтерпретація повної діаграми стиску та критерій міцності важкого бетону / М.Г. Чеканович. - С .77-84
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство
Аннотация: До журналу увійшли матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тваринництво України: селекція, технологія, ветеринарна безпека, економіка, виробництво екологічно чистих продуктів" та ІІ Міжвузівської науково-практичної міжнародної конференції молодих вчених та аспірантів "Молоді вчені- майбутнє вітчизняної ветеринарної медицини".

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Сумський нац. аграрн. ун-т
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)