На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>R=68.31$<.>)
Найдено 1375 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.


   
    Підтоплення зрошуваних ландшафтів України: причини, проблеми та меліоративні заходи [Текст] // Морозов, Володимир Васильович. Еколого-меліоративні умови природокористування на зрошуваних ландшафтах України : Навч. посіб. / В. В. Морозов, Л. М. Грановська, М. Г. Поляков. - Київ; Херсон : Айлант, 2003. - С. 125-130 . - ISBN 966-630-088-3
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Ландшафт--екологія ландшафту--підтоплення
   Херсон, ХДАУ--Зрошувані ланшафти--підтоплення
Кл.слова (ненормированные):
ДІЯЛЬНІСТЬ ВОДОГОСПОДАРСЬКА -- ЗАХОДИ АГРОМЕЛІОРАТИВНІ
Аннотация: Підтоплення- це процес підняття рівня підгрунтових вод, який призводить до надмірного зволоження грунтів, повного їх насичення водою і повязаних з цим явищем істотних змін довкілля: порушення побутових умов життєдіяльності населення та господарської діяльності на території даних ландшафтів.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Грановська Л. М.; Поляков М. Г.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (02.04.2003г. (3 экз.) - 12.00грн) - свободны 3
ГМФ (02.04.2003г. (24 экз.) - 12.00грн) - свободны 24
Общ. №6 (02.04.2003г. (1 экз.) - 12.00грн) - свободны 1

Найти похожие


2.


   
    Еколого-економічні аспекти виключення вторинної солонцюватості зрошуваних земель в умовах земельної реформи [Текст] // Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні: стан та перспективи : Міжнародна наук.-практична конференція: Збірник наук. праць. - Херсон : ХДАУ, 2003. - С. 142-146
ГРНТИ
УДК
ББК 65.32
Рубрики: Добрива--мінеральні добавки, кондиціонери, штучні
   Меліорація с-г--зрошення (іригація)

   Херсон, ХДАУ--Добрива мінеральні--Зрошення
Аннотация: Пропонується використати відходи вапнякових кар’єрів для меліорації зрошуваних грунтів півдня України. В роботі розглянуто деякі аспекти агрохімічного забезпечення зрошуваних земель в умовах земельної реформи, зокрема способи виключення вторинної солонцюватості грунту.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (.2003г. (1 экз.) - Б.ц.)
Издания есть только в отделениях/филиалах

Найти похожие


3.


   
    Особливості земельної реформи на зрошуваних дренованих землях [Текст] // Актуальні питання розвитку земельної реформи в україні: стан та перспективи : Міжнародна наук.-практична конференція: Збірник наук. праць. - Херсон : ХДАУ, 2003. - С. 155-158
ГРНТИ
УДК
ББК 65.32
Рубрики: Меліорація с-г--дренаж, осушення
   Краєзнавство--"Асканія-Нова"

   Херсон, ХДАУ--Меліорація с-г
Аннотация: Аналізуються етапи проведення земельної реформи на зрошуваних і дренованих орних землях. Пропонуються шляхи подолання негативних наслідків по вирішенню даного питання.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (.2003г. (1 экз.) - Б.ц.)
Издания есть только в отделениях/филиалах

Найти похожие


4.


    Кузнецов, А. И.
    Проблемы повышения эффективности использования орошаемых земель в хозяйствах Крыма [Текст] : сборник научных трудов / А.И. Кузнецов // Экономические науки / Крымский государственный аграрный университет. - Симферополь, 2002. - Вып. 76: Юбилейный выпуск, посвящается 80-летию вуза. - С. 13-17
ГРНТИ
УДК
ББК 65.32
Рубрики: Меліорація с-г
   Економіка меліоративного господарства

Аннотация: Рассмотрены вопросы роли в экономике Крыма крупнейшего в Европе водохозяйственного комплекса (СКК). В последние годы сократились орошаемые площади в водохозяйствах Крыма на 46,3%, кратность поливов, площадей поливов земель- "спутников", повторных посевов, треть орошаемых земель засолена, снизилась культура орошаемого земледелия, ухудшились экологические условия в зонах орошения. В результате снизились урожайность и валовые сборы с-х культур, роль СКК в экономике Крыма. Показаны резервы увеличения урожайности и валовых сборов с-х культур на орошении в 1,5-2 раза, улучшения использования дождевальной техники.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (.2002г. (1 экз.) - 10.00грн)
Издания есть только в отделениях/филиалах

Найти похожие


5.


    Дишлевий, О. О.
    Ерозія грунтів та сучасні методи боротьби з нею [Текст] : сборник научных трудов / О.О. Дишлевий // Лідери АПК ХХІ століття / Луганський національний аграрний університет. - Луганськ, 2003. - Ч. 1: Тваринництво і ветеринарна медицина ХХІ століття. Рослинництво ХХІ століття. Екологічні проблеми АПК. - С. 203-206
ГРНТИ
УДК
ББК 74.58
Рубрики: Грунти--ерозія
Аннотация: Серед сучасних основних заходів боротьби з ерозією виділяють: організаційно-господарські, агротехнічні, агролісомеліоративні, гідротехнічні протиерозійні.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (.2003г. (1 экз.) - 10.00грн) - свободны 1

Найти похожие


6.


   
    Використання зрошуваних земель [Текст] // Система ведення сільського господарства Херсонської області: (наукове супроводження "Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2011 року") : Наук. вид. - Херсон : Айлант, 2004. - Ч.1 : Землеробство. - С. 57-70 . - ISBN 966-630-078-3
ГРНТИ
УДК
ББК 65.321
Рубрики: Меліорація сільського госп-ва--Сборники
   Економіка сільського госп-ва--земельні фонди та їх використання--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
зрошення с-г культур -- режим зрошення
Аннотация: Розглядаються питання: ефективність зрошення сільськогосподарських культур; режим зрошення.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (20.04.2004г. Инв.410368 - 15.00грн) (свободен)
ХР (20.04.2004г. (15 экз.) - 15.00грн) - свободны 15
ХР (20.04.2005г. Инв.411579 - 15.00грн) (свободен)
ХР (20.04.2005г. Инв.411580 - 15.00грн) (свободен)
ХР (20.04.2005г. Инв.411581 - 15.00грн) (свободен)
ХР (20.04.2005г. Инв.411582 - 15.00грн) (свободен)
ХР (20.04.2005г. Инв.411583 - 15.00грн) (свободен)
ЧЗ (20.04.2004г. (1 экз.) - 15.00грн) - свободны 1

Найти похожие


7.


    Жуйков, Г. Є.
    Водогосподарський стан та організаційно-економічні засади підвищення ефективності зрошуваного землеробства в Україні [Текст] / Г.Є. Жуйков // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. - Миколаїв, 2003. - Том І: Проблеми степового землеробства і рослинництва та їх вирішення в реформованих сільськогосподарських підприємствах, Спец. вип. 3(23). - С. 91-95
ГРНТИ
УДК
ББК 65.45
Рубрики: Економіка меліоративного, водного господарства--меліорація с-г
   Меліорація с-г--економіка

   Херсонська обл.--меліорація с-г--зрошення (іригація)
Аннотация: Еекономічна оцінка структури посівів на зрошуваних землях Херсонської області показує, що при відносній стабільності питомої вaги овоче-баштанних і картоплі, за останнє пятиріччя на 65,8% зменшились посіви кормових культур, на 5,3%- зернових і в 2,3 рази - технічних культур.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


8.


    Миронова, Л. М.
    Стан та перспективи використання зрошуваних земель Херсонщини [Текст] / Л.М. Миронова, А.Г. Желтова // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. - Миколаїв, 2003. - Том І: Проблеми степового землеробства і рослинництва та їх вирішення в реформованих сільськогосподарських підприємствах, Спец. вип. 3(23). - С. 113-117
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--зрошення (іригація)
   Херсонська обл.--меліорація с-г--зрошення (іригація)
Аннотация: Для відтворення і забезпечення стабільного функціонування зрошуваних земель необхідно виконати ряд заходів щодо дотримання науково обгрунтованих норм, режимів і способів поливів, якості поливної води; комплексної реконструкції та модернізації гідромеліоративних систем; удосконалення управління водорозподілом і поливом; достатнього фінансування і державної підтримки; впровадження ресурсосберігаючих систем; високої окупності с-г культур; підвищення родючості цих земель.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Желтова, А.Г.
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


9.


   
    Агроекологічний моніторинг при моделюванні стійких агроекосистем на мелірованих землях гумідної зони [Текст] / С.М. Рижук, І.Т. Слюсар, В.Р. Гімбаржевський, С.С. Коломієць // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. - Миколаїв, 2003. - Том І: Проблеми степового землеробства і рослинництва та їх вирішення в реформованих сільськогосподарських підприємствах, Спец. вип. 3(23). - С. 155-162
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Навколишнє середовище. Захист--Сборники
   Екологія землекористування--Сборники

   Меліорація сільського госп-ва--Сборники

Кл.слова (ненормированные):
екологічний моніторинг -- моніторинг екологічний -- агроекологічний моніторинг -- осушення земель -- моніторинг осушуваних територій
Аннотация: Наведено дані про зосередженість осушуваних земель за зональними групами областей гумідної зони. Розглянуто регіональні особливості <перезволоженості>, причини погіршення екологічного стану та недостатньої ефективності осушення на Поліссі. Oкреслено сучасні вимоги до меліоративних систем гумідної зони і відповідну спрямоваяість та зміст агроекологічного моніторингу осушуваних територій. Пропонується 5 блоків моніторингу, необхідних для обгрунтування диференційованого ступнею меліоративного втручання, від збереження природного стану до інтенсивного оптимального регулювання режимів.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


10.


    Снеговой, В. С.
    Проблемы орошаемого земледелия юга Украины в новых условиях хозяйствования [Текст] / В.С. Снеговой // Вісник аграрної науки Причорномор’я / МДАУ. - Миколаїв, 2003. - Том ІІ: Проблеми степового землеробства і рослинництва та їх вирішення в реформованих сільськогосподарських підприємствах, Спец. вип. 3(23). - С. 345-357
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--використання земель
   Херсон, Інститут землеробства УААН--меліорація с-г
Аннотация: Речь идет о современном состоянии и обеспечении эффективного использования орошаемых земель, а до последнего времени здесь функционировало 2.1 млн. га поливных земель с достаточно сложной технико-технологической инфраструктурой, что составляет 85% ирригационного фонда страны.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


11.


    Мошинський, В. С.
    Фітопродуктивність, критерій еколого-меліоративного стану осушуваних земель [Текст] : сборник научных трудов / В.С. Мошинський, С.Т. Вознюк // Збірник наукових праць Уманської державної аграрної академії / Уманська державна аграрна академія. - К. : Знання України, 2002. - Вип.54. - С. 48-57
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--дренаж, осушення
Аннотация: Стаття присвячена проблемі вибору та обгрунтуванню критерію оцінки еколого-меліоративного стану осушуваних с-г угідь с-г та природоохоронного призначення.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Вознюк, С.Т.

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (.2003г. (1 экз.) - Б.ц.)
Издания есть только в отделениях/филиалах

Найти похожие


12.


    Карпий, Г. И.
    Результаты исследований регулируемого дренажа [Текст] : сборник научных трудов / Г.И. Карпий // Научные труды Крымского государственного аграрного университета / Крымский государственный аграрный университет. - Симферополь, 2003. - Вып.78: Сельскохозяйственные науки. - С. 114-120 . - ISBN 966-572-331-6
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--дренаж, осушення
Аннотация: На основе проведенных исследований разработана технология управления водно-солевым режимом почв при помощи регулируемого дренажа.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (.2003г. (1 экз.) - Б.ц.)
Издания есть только в отделениях/филиалах

Найти похожие


13.


    Сторчоус, В. Н.
    Состояние и задачи развития микроорошения в Крыму [Текст] : сборник научных трудов / В.Н. Сторчоус // Научные труды Крымского государственного аграрного университета / Крымский государственный аграрный университет. - Симферополь, 2003. - Вып.78: Сельскохозяйственные науки. - С. 120-124 . - ISBN 966-572-331-6
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--зрошення (іригація)
Аннотация: Процесс расширения внедрения технологии и технических средств микроорошения в с-х производство должен сопровождаться проведением комплексных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в рамках единой научно-технической программы и органически входить в мероприятия по стабилизации социально-экономического положения в АР Крым.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (.2003г. (1 экз.) - Б.ц.)
Издания есть только в отделениях/филиалах

Найти похожие


14.


   
    Водогосподарсько-меліоративний комплекс і його вплив на формування водно-сольового режиму зони водообміну [Текст] // Оптимізація природокористування : Навч. пос. / С.І. Дорогунцов, А.М. Муховиков, М.А. Хвесик. - К. : Кондор, 2004. - В 5-ти томах. Том 1 : Природні ресурси: еколого-економічна оінка. - С. 130-169 . - ISBN 966-7982-37-8
ГРНТИ
УДК
ББК 65.28
Рубрики: Меліорація с-г
Аннотация: Розглядаються питання: сутність меліоративно-гідрохімічної обстановки; формування іонно-сольового режиму зони водообміну; особливості формування іригаційно-грунтових вод.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Дорогунцов С.І.; Муховиков А.М.; Хвесик М.А.

Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (23.06.2004г. Инв.410506 - 22.50грн) (свободен)
ГМФ (28.09.2004г. Инв.410643 - 22.50грн) (свободен)
ГМФ (04.11.2004г. Инв.410760 - 22.50грн) (свободен)
ГМФ (04.11.2004г. Инв.410761 - 22.50грн) (свободен)
К4 (04.11.2004г. Инв.410762 - 22.50грн) (свободен)
ХР (04.11.2004г. Инв.410763 - 22.50грн) (свободен)
ХР (04.11.2004г. Инв.410764 - 22.50грн) (свободен)
К4 (27.06.2007г. Инв.414670 - 22.50грн) (свободен)

Найти похожие


15.


    Капуш, Д. А.
    Ерозія і дефляція грунтів на основні напрямки боротьби з ними [Текст] : научное издание / Д.А. Капуш // Аграрний вісник Причорноморя / ОДАУ. - Одеса, 2004. - Вип. 26 : Біологічні та сільськогосподарські науки, Ч.І. - С. 145-150
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Грунти--ерозія
Кл.слова (ненормированные):
ОРГАНІЗАЦІЙНО-територіальні -- АГРОТЕХНІЧНІ -- фітомеліоративні -- лісомеліоративні -- ГІДРОТЕХНІЧНІ -- ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКІ
Аннотация: Висвітлюються питання небезпеки від ерозії та дефляції грунтів, приводяться основні заходи по боротьбі з цими негативними явищами природи даються рекомендації для застосування комплексу протиерозійних заходів в залежності від конкретних умов території.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (17.09.2004г. Инв.410622 - 10.00грн) (свободен)

Найти похожие


16.


    Курлюк, П. А.
    К вопросу эколого-мелиоративного мониторинга рисовых систем в Скадовской рекреационной зоне [Текст] : научное издание / П.А. Курлюк, М.П. Рябцев, В.И. Николюк // Аграрний вісник Причорноморя / ОДАУ. - Одеса, 2004. - Вип. 26 : Біологічні та сільськогосподарські науки, Ч.І. - С. 167-171
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--дренаж, осушення--Скадовськ
   Рільництво--зернові --рис--меліорація

Кл.слова (ненормированные):
ПІДТОПЛЕННЯ
Аннотация: У Скадовській рекреаційній зоні спостерігається погіршення еколого-меліоративної обстановки за рахунок впливу рисових систем. Рішення проблеми покращення обстановки повязано з технічним станом рисових та дренажних систем, а також з удосконаленням еколого-меліоративного моніторингу зрошуваних систем.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Рябцев, М.П.; Николюк, В.И.

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (17.09.2004г. Инв.410622 - 10.00грн) (свободен)

Найти похожие


17.


    Орловский, Н. А.
    Качество оросительной воды Каховского водохранилища [Текст] : научное издание / Н.А. Орловский, М.П. Рябцев // Аграрний вісник Причорноморя / ОДАУ. - Одеса, 2004. - Вип. 26 : Біологічні та сільськогосподарські науки, Ч.І. - С. 195-200
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--зрошення (іригація)--Каховське водосховище
Аннотация: Вода Каховського водосховища за своїм іригаційними якостями відноситься до ІІ класу ("обмежено придатна") і може бути використана при обовязковій хімічній меліорації грунтів, а в окремі періоди зрошувального сезону- при обовязковій меліорації самої води.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Рябцев, М.П.

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (17.09.2004г. Инв.410622 - 10.00грн) (свободен)

Найти похожие


18.


    Українцева, О. В.
    Екологічні проблеми на зрошуваних і дренованих землях півдня України [Текст] : научное издание / О.В. Українцева // Лідери АПК ХХІ століття. Матеріали VІ зльоту іменних стипендіатів і відмінників навчання в Харківському НАУ ім. В.В. Докучаєва 26-29 травня 2004 р. - Харків : Харківський НАУ, 2004. - С. 95-96
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--дренаж, осушення
Аннотация: Досвід вивчення усебічного впливу зрошувальних і дренажних систем на екосистему дозврляє розробити ряд заходів, які б дозволили зменшити негативний вплив технічних меліорацій на оточуюче природне середовище.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (04.11.2004г. Инв.410792 - 18.00грн) (свободен)

Найти похожие


19.


    Рижук, С. М.
    Побудова послідовності комплексних моделей для інформаційного моніторингу мінеральних періодично перезволожених та осушуваних земель [Текст] : сборник научных трудов / С.М. Рижук, І.М. Вергунова // Вісник Полтавської державної аграрної академії / ПДАА. - Полтава, 2003. - Вип. 3-4. - С. 11-14
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--інформаційний моніторинг
Аннотация: Викладено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми побудови комплексних моделей для проведення інформаційного моніторингу мінеральних та періодично перезволожених земель. Доведена необхідність побудови послідовності комплексних моделей з ієрархічно повязаними імітаційними підмоделями на основі формалізованої моделі меліорованого поля.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Вергунова, І.М.

Имеются экземпляры в отделах:
ХР (.2003г. (1 экз.) - 15.00грн)
Издания есть только в отделениях/филиалах

Найти похожие


20.


   
    Сільське господарство [Текст] : научное издание // Водне господарство в Україні / За ред. А.В. Яцика, В.М. Хорєва. - К. : Генеза, 2000. - С. 157-166 . - ISBN 966-504-128-2
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Меліорація с-г--вода, склад і властивості
Аннотация: Висвітлюються питання: с-г водопостачання, меліорація земель.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Яцик А.В. \ред.\; Хорєв В.М. \ред.\
Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017