На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ХГАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>S=Освіта вища -- Херсонський ДАУ<.>)
Найдено 62 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
248-07_cd
П 27


   
    Перспектива - 6. Еколого-економічні проблеми водогосподарського та будівельного комплексу півдня України [Электронный ресурс] : зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., присвяченої 50 річчю Херсонського виробничного управління меліорації та водного господарства та 40 річчю заснування гідромеліоративного фак., 30 березня 2004 р. / ХДАУ, Будівельно-гідромеліоративний фак. - Электрон. текстовые дан. - Херсон : ХДАУ, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана
Параллельные издания: Перспектива - 6. Еколого-економічні проблеми водогосподарського та будівельного комплексу півдня України : зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., присвяченої 50 річчю Херсонського виробничного управління меліорації та водного господарства та 40 річчю заснування гідромеліоративного фак., 30 березня 2004 р. - Херсон : ХДАУ, 2004. - 107с. (Шифр 63/П 27)
    Содержание:
Режим зрошення рису з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища . - С .4-5
Інформаційна технологія використання дренажного стоку при оцінці ефективності меліоративного режиму зрошуваних ландшафтів . - С .6-7
Особливості розвитку зрошувальних меліорацій у Херсонській області у зв’язку з кліматичними умовами . - С .8
Морозов, В. В. Особливості меліоративного режиму фермерських господарств Нижньосірогоського району Херсонської області / В.В. Морозов, В.О. Ладичук, І.В. Сєрік. - С .9-10
Нежлукченко, В. М. Аналіз роботи водопровідної мережі в селищі Залізний Порт / В.М. Нежлукченко, В.П. Рудницький, Н.В. Тиртова. - С .11
Оптимізація розміщення водоживлювачів у системах водопостачання . - С .12-13
Волочнюк, Є. Г. Інформаційні технології формування якості поливної води Інгулецького зрошуваного масиву / Є.Г. Волочнюк, О.Є. Тетьоркіна. - С .14-17
Ладичук, В. О. Принципи створення методики відновлення витрат горизонтального дренажу / В.О. Ладичук, В.В. Морозов, В. Пономар. - С .18-19
Визначення оптимальних елементів техніки поливу по борознах для конкретних природно-господарських умов . - С .20-21
Мацко, П. В. Обладнання дощувальної машини "Фрегат" для комбінованих поливів / П.В. Мацко, А.І. Кабаченко. - С .22
Зражевська, Л. А. Використання комп’ютерної програми "Digitals" в учбовому процесі / Л.А. Зражевська, А.С. Романча, Е.С. Тишкевич. - С .23-24
Рудь, А.М. Водопідбірні споруди / А.М. Рудь, И.М. Сербина. - С .25
Зміна гідрогеолого-меліоративних обставин в зоні зрошення на фоні дренажу . - С .26-27
Особливості проектування дренажу в складних гідрогеолого-меліоративних умовах . - С .28-30
Досвід застосування вапняка як меліоранта на зрошуваних землях . - С .31-32
Булаєнко, Л. М. Використання персонального комп’ютера при вивченні дисципліни "Експлуатація гідромеліоративних систем" / Л.М. Булаєнко, Л.М. Кравченко, Д.О. Розанова. - С .33
Рибалко, Л. С. Гідротехнічна арматура для закритих зрошувальних систем / Л.С. Рибалко, С.О. Керей. - С .34-35
Рибалко, Р. С. Гідротехнічна арматура для закритих зрошувальних систем / Р.С. Рибалко, В.А. Куришко. - С .36-37
Вплив якості поливної води на агрофізичні властивості грунту . - С .38-39
Двохконсольна зрошувальна машина поверхневого поливу . - С .40-41
Угрін, Д. Ф. Ефективність закільцювання трубопроводів зрошувальних систем / Д.Ф. Угрін, О.А. Прибатець, Ю.О. Сапко. - С .42-43
Пустовойт, О. Г. Вплив кількісного складу червоного шламу на атмосферостійкість бетону / О.Г. Пустовойт, Т.Ю. Гавриленко, А.В. Вогнивенко; 44
Кириченко, В. Л. Вільні коливання тришарової кругової циліндричної оболонки з легким заповнювачем, яка підкріплена кільцевими ребрами жорсткості / В.Л. Кириченко, Т.А. Ємельдьонова, Ю.А. Голубкова. - С .45-46
Платонов, Э. Ф. Особенности проектирования стройгенплана на строительство жилого дома в условиях городской застройки / Э.Ф. Платонов, М. Синченко. - С .47
Застосування методів матричного аналізу для організаційно-технологічних розрахунків . - С .48
Варіант урахування впливу сил зсуву при розрахунку ригелів, що працюють сумісно з плитами поукриття . - С .49
Янін, О. В. Оптимізація параметрів поперечного перерізу за довжиною дощатоклеєної балки / О.В. Янін, О.В. Пилипась, Я. Козловська. - С .50
Чеканович, М. Г. Ефективна траверса для прискореного натягу зовнішньої арматури балки / М.Г. Чеканович, М.А. Яцко, О.М. Нікора. - С .51
Чеканович, М. Г. Раціональне армування залізобетонних плит за трьома напрямками / М.Г. Чеканович, О.М. Чеканович. - С .52-53
Угріна, Г. І. Побудова геодезичних креслень в програмі AutoCAD / Г.І. Угріна, А. Новикова. - С .54
Петрова, А. Т. Застосування поверхонь-посередників для вирішення прикладних геометричних задач / А.Т. Петрова, Г.С. Лубяна. - С .55
Громыхин, В. М. История возвращения памятника основателю г. Херсона князю Григорию Александровичу Потемкину / В.М. Громыхин, В. Ковальов. - С .56-57
Определение модуля деформаций грунта по результатам полевых исследований . - С .58
О неполной прорезке просадочной толщи буронабивными сваями . - С .59
Соціально економічні проблеми земельної реформи на етапі становлення земельного ринку . - С .60-62
Малєєв, В. О. Направленість грунтових процесів в чорноземах південних під впливом тривалого зрошення / В.О. Малєєв, О.С. Гурєва, Г.М. Моторига. - С .63-65
Динаміка РПВ в зрошуваних агроландшафтах Голопристанського району Херсонської області . - С .66-68
Відцентрові насадки та їх використання в зрошенні дощуванням . - С .69-71
Липинець, І. П. Шляхи підвищення ефективного використання зрошуваних земель Херсонської області в умовах земельної реформи / І.П. Липинець, А.О. Уманська, М.В. Ковальчук. - С .72-74
Жужа, В. В. Геоморфологія четвертинних відкладень та вплив природних чинників на стан екосистеми Херсонщини / В.В. Жужа, Ю.М. Кузнецов, В.В. Чорнобильський. - С .75-76
Аналіз заходів по виключенню вторинної солонцюватості зрошуваних грунтів . - С .77-79
Жужа, В. В. Аналіз інженерно-геологічного стану на території міста Херсона / В.В. Жужа, Ю.М. Кузнецов, В. Бутенко. - С .80-82
Морозов, В. В. Оцінка антропогенної змінності ландшафту / В.В. Морозов, О.В. Морозов, Н.Ю. Жицька. - С .83-89
Установка для измерения коеффициента теплопроводности воздуха . - С .90-91
Поляшов, Ю. А. Розрахунок кривих вільної поверхні для призматичних русел / Ю.А. Поляшов, А.О. Ватаман. - С .92
Трянов, В. І. Оптичні дослідження ядерної структури / В.І. Трянов, А.О. Сергієнко, Д.В. Старостін. - С .93-94
Трянов, В. І. Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому прорості / В.І. Трянов, А.О. Трибушина, О.О. Ткачов. - С .95-96
Застосування новітніх технологій при тестуванні . - С .97-98
Герасименко, М. В. Трипільська культура в дослідженнях українських науковців / М.В. Герасименко, А.В. Вибиванцева. - С .99-102
Філіпченко, О. В. К вопросу об эволюции первых христианских общин / О.В. Філіпченко, А.К. Домбровская. - С .103-104
ГРНТИ
УДК
РУБ 248-07_cd
Рубрики: Сільське господарство--Съезды и конференции
   Будівництво--Съезды и конференции

   Меліорація сільського госп-ва--Съезды и конференции

   Освіта вища--Херсонський ДАУ--Съезды и конференции

   Краєзнавство--Херсонщина--Книги памяти

   Херсонщина--краєзнавство -- Книги памяти
Аннотация: Науково-практична студентська конференція БГМФ являється звітом з наукової роботи колективу викладачів та студентів за 2004 рік.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ЕЧЗ (1)
Свободны: ЕЧЗ (1)
Найти похожие


2.


   
    Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування [Текст] / Г. Д. Берегова, В. В. Заводяний, О. В. Корінь, Н.П. Щербина // Удосконалення психолого-педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників : Матеріали наук.-практичної конференції за результатами постійно діючого наук.-методичного семінару з удосконалення психолого-педагогічної майстерності викладачів Херсонського державного аграрного університету 20 квітня 2005 р. / Херсонський державний аграрний університет. - Херсон : ХДАУ, 2005. - С. 55-56
ГРНТИ
ББК 74.58 + 88.4
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Съезды и конференции
Кл.слова (ненормированные):
індивідуальна бесіда -- ділове спілкування -- культури студента
Аннотация: Успішне використання бесіди підвищує рівень культури студента, сприяє психологічній готовності до вирішення життєвих проблем, розширює їхню <комунікабельність>, розкриває додаткові можливості для досягнення успіху в навчанні та майбутній професійній діяльності.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Берегова, Г.Д.; Заводяний, В.В.; Корінь, О.В.; Щербина, Н.П.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (21.01.2006г. (1 экз.) - Б.ц.) - свободны 1
БИНТ (21.01.2006г. (1 экз.) - Б.ц.) - свободны 1
ГМФ (21.01.2006г. (18 экз.) - Б.ц.) - свободны 18

Найти похожие


3.


   
    Херсонський державний аграрний університет [Текст] // Кращі науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів України / [упоряд. В.В. Болгов]. - К. : Болгов медія центр, 2004. - Вип. І. - С. 75 . - ISBN 966-8411-13-7
ГРНТИ
ББК 74.58 + 74.58(092)
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Биографии
   Херсон, ХДАУ--освіта вища--біографії--Ушкаренко В.О., Коваленко В.П.
Аннотация: Розглядається біографія Ушкаренка В.О. (ректор ХДАУ, доктор с-г наук, професор, заслужений працівник вищої школи України, академік УААН, лауреат премії України в галузі науки і техніки) та біографія Коваленка В.П. (проректор з наукової роботи, завідувач кафедри генетики і розведення с-г тварин, кандидат біологічних наук, доктор с-г наук, професор, член-кореспондент УААН, заслужений діяч науки і техніки України.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Болгов В.В. \сост.\; Ушкаренко, В. О. \о нем\; Коваленко, В.П. \о нем\

Имеются экземпляры в отделах:
БИНТ (01.04.2004г. Инв.410329 - 25.00грн) (свободен)
БИНТ (01.04.2004г. (1 экз.) - 10.00грн) - свободны 1
БІНТ (19.01.2006г. Инв.412318 - 18.00грн) (свободен)

Найти похожие


4.
74.58
І 74


    Інформаційний вісник ректорату ХДАУ [Текст] / Херсонський державний аграрний ун-т, М-во аграрн. політ. України; гол. ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон : Колос.
   Вип. 1. - 2001. - 50 с. - Б. ц.
ГРНТИ
ББК 74.58
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Периодические издания
   ХДАУ--Освіта вища--аграрна
Кл.слова (ненормированные):
освіта аграрна
Аннотация: У збірнику міститься: Положення про "Інформаційний вісник ректорату ХДАУ", Статут ХДАУ, склад вченої ради ХДАУ, склад ректорату ХДАУ, нормативно-правова база навчального процесу ХДАУ тощо.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В. О. \ред.\; Херсонський державний аграрний ун-тМ-во аграрної політики України
Экземпляры всего: 1
ДБВ (1)
Свободны: ДБВ (1)
Найти похожие


5.
74.58
І 74


    Інформаційний вісник ректорату ХДАУ [Текст] / М-во аграрної політики України, Херсонський державний аграрний ун-т ; голов. ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон : Колос.
   Вип. 29. - Херсон : ХДАУ, 2008. - 68 с. : рис., табл. - Б. ц.
ГРНТИ
ББК 74.58
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Периодические издания
   ХДАУ--Освіта вища--аграрна
Кл.слова (ненормированные):
освіта аграрна
Аннотация: У двадцять п’ятому віснику містяться нормативні документи: Накази про порядок здійснення держ. контролю за діяльністю навчальних закладів; про Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти; Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2008 році; Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем мол. спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; Перелік напрямів підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня мол. спеціаліста, бакалавра, спеціаліста і магістра; План проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі МОН України на 2008 рік; Аналіз результатів зимової екзаменаційної сесії по факультетам університету у 2007 - 2008 навчальному році.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В. О. \ред.\; М-во аграрної політики УкраїниХерсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
ДБВ (1)
Свободны: ДБВ (1)
Найти похожие


6.


    Аверчев, О. В.
    Служба дорадництва та професійне навчання дорадників і експертів-дорадників при Херсонському державному аграрному університеті [Текст] / О.В. Аверчев, К.С. Лисогоров, Н.М. Шапоринська // Наука і методика : Збірник науково-методичних праць. - 2006. - №9. - С. 111-113
ГРНТИ
ББК 74.58
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Сборники
Кл.слова (ненормированные):
консалтинг аграрний -- післядипломна освіта
Аннотация: Наведено досвід створення Інституту післядипломної освіти та дорадництва при Херсонському державному аграрному університеті. Дано стислу характеристику діяльності інституту та його кадрового забеспечення. Достатньо детально висвітлено питання організації навчально-атестаційного процесу дорадників та експертів-дорадників

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Лисогоров, К.С.; Шапоринська, Н.М.
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ (31.08.2007г. (1 экз.) - Б.ц.) - свободны 1

Найти похожие


7.
74.58
У 95


    Ушкаренко, В. О.
    Реформа вищої освіти в контексті Болонської угоди [Текст] / В. О. Ушкаренко, В. В. Морозов, Н. Д. Смолієнко. - Херсон : ХДАУ, 2004. - 91 с. - 5.00 грн
ГРНТИ
ББК 74.58
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Нормативные документы
Аннотация: В збірнику нормативно-законодавчих документів "Реформа вищої освіти в контексті Болонської угоди" висвітлені основні підходи та етапи формування зони Європейської вищої освіти; Європейська система перезарахування кредитів- ЕСТS; матеріали Міністерства освіти і науки України щодо організації та впровадженні навчального процесу в кредитно-модильній системі підготовки фахівців вищих навчальних закладів Укоаїни ІІІ-ІV рівня акредитації; Закон України "Про освіту дорослих (про освіту впродовж життя)".

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Морозов, В.В.; Смолієнко, Н.Д.
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Найти похожие


8.
636.4(075)
М54


   
    Методичні рекомендації для виконання курсового проекту згідно з модульно-рейтинговою системою навчання на тему :"Технологія потокового виробництва свинини" [Текст] / В. Г. Пелих, В. І. Кравченко, Н. Л. Пелих та ін. ; Херсонський державний аграрний університет. - Херсон : РВЦ "Колос", 2006. - 39 с. - Библиогр.: с.34; Дод.: с.35 . - 2.00 грн.
УДК
Рубрики: Продукти тваринництва--Методические пособия
   Освіта вища--Херсонський ДАУ--Методические пособия

Кл.слова (ненормированные):
виробництво свинини -- м’ясо
Аннотация: Задача методичних рекомендацій полягає у тому, щоб надати допомогу студентам з виконання курсового проекту (КП). Дані вказівки складаються з 3 розділів та додатку. Перший розділ містить загальні методичні рекомендації з оформлення КП; другий - структура КП; третій - методика розрахунків основних технологічних параметрів роботи свинарського підприємства та економічної ефективності його впровадження.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Пелих, В.Г.; Кравченко, В.І.; Пелих, Н.Л.; Карапуз, В.Д.; Панкєєв, С.П.; Назаренко, С.О.; Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 5
ХР (4), БИНТ (1)
Свободны: ХР (4), БИНТ (1)
Найти похожие


9.
74.58
І74


   
    Інформаційний вісник ректорату ХДАУ [Текст]. Вип. 26 / Херсонський державний аграрний університет ; Гол. ред. В. О. Ушкаренко. - Херсон : ХДАУ, 2006. - 82 с. - 2.00 грн.
ГРНТИ
ББК 74.58
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Периодические издания
   ХДАУ--Освіта вища--аграрна
Кл.слова (ненормированные):
освіта аграрна
Аннотация: У випуску міститься: наказ "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"; лист "Про впровадження дистанційного навчання в аграрній освіті"; лист "Про проведення зимової екзаменаційної сесії у ВНЗ"; перелік галузей знань, бакалаврських програм - fild of study та програм професійного спрямування підготовки фахівців у ВНЗ України; перелік галузей знань, бакалаврських програм - fild of study та назв професійних робіт і кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр-магістр " ;Додаток до диплома бакалавра"; Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів, щодо нейтралізації можливих негативних наслідків у звязку із вступом України до СОТ та забезпечення підвищення конкурентоспроможності національної економіки; стандарт Мінагрополітики України "Організація та порядок розроблення нормативних документів в Мінагрополітики України"; інформація щодо стану наукових розробок у сфері стандартизації та сертифікації с.-г. продукції у 2005 році; секції науково-технічної Ради Міністерства.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В. О. \ред.\; Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
БИНТ (1)
Свободны: БИНТ (1)
Найти похожие


10.
74.58
І74


   
    Інформаційний вісник ректорату ХДАУ [Текст]. Вип. 23 / Херсонський державний аграрний університет ; Гол. ред. В.О. Ушкаренко. - Херсон : ХДАУ, 2005. - 58 с. - Б. ц.
ББК 74.58
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Периодические издания
Кл.слова (ненормированные):
освіта аграрна
Аннотация: У двадцять третьому віснику містяться: Положення, щодо проведення <атестації науково-педагогічних працівників> ХДАУ; порядок <присвоєння вчених звань> професора і доцента (Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004р. №1791); показники ХДАУ для визначення <рейтингу спеціальностей> за 2003-2004 роки; результати здачі студентами зимової екзаменаційної сесії по факультетам університету у 2004-2005 навчальному році.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В.О. \ред.\; Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 1
БИНТ (1)
Свободны: БИНТ (1)
Найти похожие


11.
91:681.518
Г35


   
    Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU), 14-15 вересня 2006 р. [Текст] : матеріали міжнародної науково-методичної конференції; зб. наук. праць / ред. Ю. І. Бєляєв [и др.] ; Херсонський держ. аграр. ун-т, Херсонський держ. ун-т, Каледонський ун-т (Глазго), Університет (Євле). - Херсон : ТОВ "Айлант", 2006. - 120 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Б. ц.
    Содержание:
Ушкаренко, В. О. Геоінформаційні системи в аграрних університетах / В. О. Ушкаренко, В. В. Морозов, С. Я. Плоткін. - С .7
Ostman, Anders. GI-INDEED Professional training in GIS based on distance Ieaming / Anders Ostman. - С .10
Балюк, С. А. Использование геоинформационных систем для оценки состояния и управления земельными ресурсами / С. А. Балюк [и др.]. - С .14
Другие авторы: Воротынцева Л.И., Ладных В.Я., Солоха М.А.
Бауріна, І. В. Комп’ютерне тестування як складова систем засобів навчального середовища / І. В. Бауріна. - С .23
Колеснікова, Н. В. Вивчення ГІС в аграрних вузах: аспекти впровадження дистанційного навчання / Н. В. Колеснікова, В. С. Круглик. - С .28
Кравцов, Г. М. Специфікації об’єктних та адаптивних тестів за стандартом IMS / Г. М. Кравцов, Д. Г. Кравцов, Є. О. Козловський. - С .34
Круглик, В. С. Сучасний навчально-методичний комплекс вивчення лінійної алгебри із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій / В. С. Круглик. - С .41
Круглик, В. С. Сучасне середовище тестування в системах дистанційного навчання / В. С. Круглик, І. М. Ткачук. - С .46
Львов, М. С. Концепція гнучкої розподіленої програмної системи навчального призначення / М. С. Львов. - С .50
Мєняйлов, С. М. Формування та розвиток складових освітнього середовища при навчанні загальної фізики у вищих технічних навчальних закладах / С. М. Мєняйлов. - С .59
Науменко, Л. А. Тестування як форма контролю з курсу "Інформатика та комп’ютерна техніка" / Л. А. Науменко, Г. В. Пацукова. - С .63
Морозов, В. В. Особливості організації дистанційного навчання в аграрних університетах / В. В. Морозов, С. Я. Плоткін, В. І. Пічура. - С .66
Палачаніна, І. С. Оновлення дидактичних процесів при проведенні лабораторних занять з фізики в недержавному вищому навчальному закладі / І. С. Палачаніна. - С .68
Кар, С. З. Эколого-химическая характеристика почв южного берега Крыма Украины и северо-востока Ирана / С. З. Кар [и др.]. - С .73
Другие авторы: Воронко Л.Ю., Чабовська О.И., Дубовис Л.А.
Скрипчук, Л. М. Геоінформаційний екологічний аудит / Л. М. Скрипчук, В. В. Рибак. - С .81
Тягур, В. К. Використання ГІС технологій при картографуванні території та інвентарізації земель / В. К. Тягур. - С .87
Шерман, М. І. Перспективи використання ГІС у правоохоронній діяльності (на матеріалі Херсонської області) / М. І. Шерман. - С .94
Штаковский, А. В. Экологические аспекты нормирования и регулирования водопользования в отраслях агропромышленного комплекса / А. В. Штаковский. - С .99
Щолок, О. Б. Інформаційно-навчальне середовище як чинник формування компетентності самоосвіти у майбутнього фахівця / О. Б. Щолок. - С .105
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Съезды и конференции
   ІТ--ГІС (геоінформаційні системи і технології)--університети аграрні

   Географія. Географічні дослідження землі.--ГІС-технології

Кл.слова (ненормированные):
аудит геоінформаційний екологічний -- тестування комп’ютерне -- ГІС -- освіта аграрна
Аннотация: Матеріали цього збірника присвячені висвітленню актуальних питань розробки і впровадження ГІС-технологій в аграрну освіту, науку і практику, зокрема: - Геоінформаційні системи і технології в сільському господарстві і землевпорядкуванні; - Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами; - Програмне і методичне забезпечення підтримки e-learning та <дистанційної освіти>.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В.О. \ред.\; Бєляєв, Ю. І. \ред.\; Ostman, Anders \ред.\; Gray, Edwin \ред.\; Співаковський, О.В. \ред.\; Морозов, В. В. \ред.\; Колеснікова, Н.В. \ред.\; Толкунов, С. М. \ред.\; Солоха, М. А. ; Дубовис, Л. А.; Херсонський державний аграрний ун-т; Херсонський державний ун-т; Каледонський ун-т (Глазго); Університет (Євле)
Экземпляры всего: 1
ГМФ (1)
Свободны: ГМФ (1)
Найти похожие


12.
91:681.518
Г35


   
    Географічні інформаційні системи в аграрних університетах (GISAU), 14-15 вересня 2006 р. [Текст] : тези доповідей міжнародної науково-методичної конференции / Херсонський держ. аграр. ун-т, Херсонський держ. ун-т, Каледонський ун-т (Глазго), Університет (Євле) ; ред. В. О. Ушкаренко [и др.]. - Херсон : ТОВ "Айлант", 2006. - 94 с. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Съезды и конференции
   ІТ--ГІС (геоінформаційні системи і технології)-- університети аграрні

   Географія. Географічні дослідження землі.--ГІС-технології

Кл.слова (ненормированные):
ГІСАУ -- моніторинг екологічний -- картографування території -- паспортизація земель -- ГІС -- освіта аграрна
Аннотация: Матеріали цього збірника присвячені висвітленню актуальних питань розробки і впровадження ГІС-технологій в аграрну освіту, науку і практику, зокрема: - Геоінформаційні системи і технології в сільському господарстві і землевпорядкуванні; - Геоінформаційні системи і технології в управлінні водними і земельними ресурсами; - Програмне і методичне забезпечення підтримки e-learning та <дистанційної освіти>.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Ушкаренко, В.О. \ред.\; Бєляєв, Ю. І. \ред.\; Ostman, Anders \ред.\; Gray, Edwin \ред.\; Співаковський, О.В. \ред.\; Морозов, В. В. \ред.\; Колеснікова, Н.В. \ред.\; Толкунов, С. М. \ред.\; Херсонський державний аграрний ун-т; Херсонський державний ун-т; Каледонський ун-т (Глазго); Університет (Євле)
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
Найти похожие


13.
74.58я7
Л63


    Лисогоров, Костянтин Сергійович.
    Індивідуальний навчальний план студента по вивченню курсу "Основи аграрного консалтингу" в кредитно-модульній системі організації навчального процесу [Текст] / К. С. Лисогоров, Н. М. Шапоринська ; Херсонський державний аграрний університет. - Херсон : РВЦ ХДАУ "Колос", 2006. - 11 с. - Бібліогр.: с.10 . - Б. ц.
ГРНТИ
ББК 74.58я7
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Методические пособия
   Економіка. Економічні науки--Методические пособия

Кл.слова (ненормированные):
кредитно-модульна система -- індивідуальний навчальний план
Аннотация: Індивідуальний план студента призначений для використання в навчальному процесі магістрів, підготовлений на прикладі навчальної дисципліни "Основи аграрного консалтингу".

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Шапоринська, Н.М.; Херсонський державний аграрний ун-т
Экземпляры всего: 6
ЧЗ (1), ГМФ (5)
Свободны: ЧЗ (1), ГМФ (5)
Найти похожие


14.
09
К 87


   
    Кто есть кто в Херсоне [Текст] : биограф. справ. / ред. С. М. Сухопаров. - Херсон : Слаж, 2004. - 360 с. : фото. - (Серия "Справочные издания" ; кн. 3). - ISBN 966-7977-08-0 : 65.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Краєзнавство--Херсонщина--Биографии
   Краєзнавство--Херсонщина--Справочники

   Освіта вища--Херсонський ДАУ--Биографии

   Сільське господарство--Херсонський державний аграрний університет--Биографии

   Херсонщина--Краєзнавство -- Биографии
Аннотация: Новый биографический справочник "Кто есть кто в Херсоне" содержит 1410 биографических справок и 1032 фотографий.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Сухопаров, С. М. \ред.\; Андрусенко, Иван Иванович \о нем\; Базалий, Валерий Иванович \о нем\; Благодатный, Владимир Иванович \о нем\; Вовченко, Борис Емельянович \о нем\; Гамаюнов, Виктор Егорович \о нем\; Гамаюнова, Валентина Васильевна \о ней\; Голубенко, Виктор Иванович \о нем\; Гоноровский, Юрий Львович \о нем\; Губа, Марина Игоревна \о ней\; Дебров, Валерий Васильевич \о нем\; Жаринов, Валерий Иванович \о нем\; Кияновский, Александр Моисеевич \о нем\; Коваленко, Виталий Петрович \о нем\; Лымарь, Анатолий Остапович \о нем\; Мармуль, Лариса Александровна \о ней\; Морозов, Алексей Владимирович \о нем\; Морозов, Владимир Васильевич \о нем\; Мохненко, Сергей Степанович \о нем\; Нежлукченко, Татьяна Ивановна \о ней\; Пелых, Виктор Григорьевич \о нем\; Петрова, Алла Терентьевна \о ней\; Салатенко, Владимир Никифорович \о нем\; Ушкаренко, В. А. \о нем\; Федорчук, Михаил Иванович \о нем\; Шерман, Исаак Михайлович \о нем\
Экземпляры всего: 3
БИНТ (3)
Свободны: БИНТ (3)
Найти похожие


15.
74.58г(4Укр)
І 90


   
    Історичний нарис становлення і розвитку кафедри механізації та охорони праці Херсонського державного аграрного університету [Текст] / Л.О. Бабич, В.Т. Бондарев, О.Г. Жуйков та ін. ; Херсонський державний аграрний університет, агрономічний ф-т. - Херсон : ХДАУ, 2004. - 147 с : фото.цв. - 15.00 грн, 6.00 грн, 20.00 грн
ГРНТИ
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Книги памяти
Аннотация: Розглянуто і рекомендовано до друку методичною комісією агрономічного факультету Херсонського державного аграрного університету (протокол № 4 від 27 травня 2004 року).

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Бабич, Л.О.; Бондарев, В.Т.; Жуйков, О.Г.; Логвіновський, А.Я.; Черниш, М.О.; Херсонський ДАУ, каф. механізації та охорони праці \о них\
Экземпляры всего: 4
ГМФ (3), ДБВ (1)
Свободны: ГМФ (3), ДБВ (1)
Найти похожие


16.
09
К 89


   
    Кто есть кто в Херсонской области. 2004-2005 гг. 1700 биографий [Текст] : биографический справочник / сост. С. М. Сухопаров. - Херсон : Издательский дом "СЛАЖ", 2005. - 524 с. : ил. - (Серия "Справочные издания" ; кн. 4). - ISBN 966-7977-09-9 : 140.00 грн
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Краєзнавство--Херсонщина--Справочники
   Краєзнавство--Херсонщина--Биографии

   Освіта вища--Херсонський ДАУ--Биографии

   Сільське господарство--Херсонський державний аграрний університет--Биографии

   Херсонщина--Краєзнавство -- Биографии
Аннотация: Новый биографический справочник, посвященный известным людям Херсона и области, содержит 1718 биографических справок и 1088 цветных и черно-белых фотографий. В дальнейшем его структура и содержание будут совершенствоваться, чтобы достичь большей полноты и информативности. Поле для такой работы есть.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Сухопаров, С. М. \сост.\; Андрусенко И. И, \о нем\; Базалий, Валерий Васильевич \о нем\; Благодатный, Владимир Иванович \о нем\; Вовченко, Борис Емельянович \о нем\; Гавриленко, Александр Александрович \о нем\; Гамаюнов, Виктор Егорович \о нем\; Гамаюнова, Валентина Васильевна \о ней\; Голубенко, Виктор Иванович \о нем\; Гоноровский, Юрий Львович \о нем\; Губа, Марина Игоревна \о ней\; Дебров, Валерий Васильевич \о нем\; Жаринов, Валерий Иванович \о нем\; Жуйков, Геннадий Евгеньевич \о нем\; Иванов, Владимир Александрович \о нем\; Карапуз, Владимир Дмитриевич \о нем\; Керимов, Алимардан Нариман оглы \о нем\; Кияновский, Александр Моисеевич \о нем\; Коваленко, Виталий Петрович \о нем\; Комаров, Анатолий Васильевич \о нем\; Лымарь, Анатолий Остапович \о нем\; Марасанов, Владимир Васильевич \о нем\; Мармуль, Лариса Александровна \о ней\; Морозов, Алексей Владимирович \о нем\; Морозов, Владимир Васильевич \о нем\; Мохненко, Сергей Степанович \о нем\; Нежлукченко, Татьяна Ивановна \о ней\; Пелых, Виктор Григорьевич \о нем\; Петрова, Алла Терентьевна \о ней\; Салатенко, Владимир Никифорович \о нем\; Ушкаренко, В. А. \о нем\; Федорчук, Михаил Иванович \о нем\; Шерман, Исаак Михайлович \о нем\
Экземпляры всего: 2
БИНТ (1), каб. директора (1)
Свободны: БИНТ (1), каб. директора (1)
Найти похожие


17.
74.58
І 74


   
    Інформаційний вісник ректорату ХДАУ [Текст]. Вип. 20. Ч. І. - Х. : ХДАУ, 2004. - 74 с. - 2.00 грн
ГРНТИ
ББК 74.58
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Периодические издания
Аннотация: У двадцятому віснику І частини міститься: державна програма розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки; заходи, щодо реалізації "Програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки", в ХДАУ: Програма дій, щодо реалізації Положення Болонської декларації всистемі вищої освіти і науки України: стаття С.М. Кравчинка, В.М. Шиманського ("Якість аграрної освіти-одна із умов входження України до Болонського процесу").

Держатели документа:
Херсонський ДАУ
Экземпляры всего: 1
БИНТ (1)
Свободны: БИНТ (1)
Найти похожие


18.
63
П 27


   
    Перспектива - 6. Еколого-економічні проблеми водогосподарського та будівельного комплексу півдня України [Текст] : зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., присвяченої 50 річчю Херсонського виробничного управління меліорації та водного господарства та 40 річчю заснування гідромеліоративного фак., 30 березня 2004 р. / ХДАУ, Будівельно-гідромеліоративний фак. - Херсон : ХДАУ, 2004. - 107 с.
Параллельные издания: Перспектива - 6. Еколого-економічні проблеми водогосподарського та будівельного комплексу півдня України : зб. тез та повідомлень студ. наук.-практ. конф. будівельно-гідромеліоративного фак., присвяченої 50 річчю Херсонського виробничного управління меліорації та водного господарства та 40 річчю заснування гідромеліоративного фак., 30 березня 2004 р. / ХДАУ, Будівельно-гідромеліоративний фак. - Херсон : ХДАУ, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) (Шифр 248-07_cd/П 27-895056)
    Содержание:
Режим зрошення рису з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища / А.О. Сутула, С.О. Загребіна, В.В. Морозов, В.Г. Корнбергер. - С .4-5
Інформаційна технологія використання дренажного стоку при оцінці ефективності меліоративного режиму зрошуваних ландшафтів / В.В. Морозов, Т.А. Гайдабура, А. Сутула, С. Загребіна. - С .6-7
Особливості розвитку зрошувальних меліорацій у Херсонській області у зв’язку з кліматичними умовами / О.І. Мірошніченко, В.Д. Кузьменко, В.П. Савчук, Д.О. Єрохін. - С .8
Морозов, В. В. Особливості меліоративного режиму фермерських господарств Нижньосірогоського району Херсонської області / В.В. Морозов, В.О. Ладичук, І.В. Сєрік. - С .9-10
Нежлукченко, В. М. Аналіз роботи водопровідної мережі в селищі Залізний Порт / В.М. Нежлукченко, В.П. Рудницький, Н.В. Тиртова. - С .11
Оптимізація розміщення водоживлювачів у системах водопостачання / В.М. Нежлукченко, В.В. Жуков, Д.В. Дидченко та ін. - С .12-13
Волочнюк, Є. Г. Інформаційні технології формування якості поливної води Інгулецького зрошуваного масиву / Є.Г. Волочнюк, О.Є. Тетьоркіна. - С .14-17
Ладичук, В. О. Принципи створення методики відновлення витрат горизонтального дренажу / В.О. Ладичук, В.В. Морозов, В. Пономар. - С .18-19
Визначення оптимальних елементів техніки поливу по борознах для конкретних природно-господарських умов / В.Д. Кузьменко, О.І. Мірошніченко, Л.П. Смольнікова, Р.П. Півень. - С .20-21
Мацко, П. В. Обладнання дощувальної машини "Фрегат" для комбінованих поливів / П.В. Мацко, А.І. Кабаченко. - С .22
Зражевська, Л. А. Використання комп’ютерної програми "Digitals" в учбовому процесі / Л.А. Зражевська, А.С. Романча, Е.С. Тишкевич. - С .23-24
Рудь, А.М. Водопідбірні споруди / А.М. Рудь, И.М. Сербина. - С .25
Зміна гідрогеолого-меліоративних обставин в зоні зрошення на фоні дренажу / В.В. Колесніков, Н.М. Музика, А.Г. Якоденко, Є.В. Колеснікова. - С .26-27
Особливості проектування дренажу в складних гідрогеолого-меліоративних умовах / В.В. Колесніков, С.О. Шерстюк, С.Г. Чарковський, О.В. Українцева. - С .28-30
Досвід застосування вапняка як меліоранта на зрошуваних землях / В.В. Колесніков, Р.О. Бабушкіна, Т.О. Васильєва, О.В. Овчиннікова. - С .31-32
Булаєнко, Л. М. Використання персонального комп’ютера при вивченні дисципліни "Експлуатація гідромеліоративних систем" / Л.М. Булаєнко, Л.М. Кравченко, Д.О. Розанова. - С .33
Рибалко, Л. С. Гідротехнічна арматура для закритих зрошувальних систем / Л.С. Рибалко, С.О. Керей. - С .34-35
Рибалко, Р. С. Гідротехнічна арматура для закритих зрошувальних систем / Р.С. Рибалко, В.А. Куришко. - С .36-37
Вплив якості поливної води на агрофізичні властивості грунту / В.Д. Кузьменко, О.І. Сидоренко, С.О. Сидоренко, Н.М. Кортавцева. - С .38-39
Двохконсольна зрошувальна машина поверхневого поливу / Ю.М. Мілінський, М.А. Кулаковський, В.В. Вервюр та ін. - С .40-41
Угрін, Д. Ф. Ефективність закільцювання трубопроводів зрошувальних систем / Д.Ф. Угрін, О.А. Прибатець, Ю.О. Сапко. - С .42-43
Пустовойт, О. Г. Вплив кількісного складу червоного шламу на атмосферостійкість бетону / О.Г. Пустовойт, Т.Ю. Гавриленко, А.В. Вогнивенко; 44
Кириченко, В. Л. Вільні коливання тришарової кругової циліндричної оболонки з легким заповнювачем, яка підкріплена кільцевими ребрами жорсткості / В.Л. Кириченко, Т.А. Ємельдьонова, Ю.А. Голубкова. - С .45-46
Платонов, Э. Ф. Особенности проектирования стройгенплана на строительство жилого дома в условиях городской застройки / Э.Ф. Платонов, М. Синченко. - С .47
Застосування методів матричного аналізу для організаційно-технологічних розрахунків / В.І. Сердюк, С.М. Новікова, К.О. Лабадзе та ін. - С .48
Варіант урахування впливу сил зсуву при розрахунку ригелів, що працюють сумісно з плитами поукриття / С.О. Хлинов, Л.А. Лейнек, І.В. Ладняк та ін. - С .49
Янін, О. В. Оптимізація параметрів поперечного перерізу за довжиною дощатоклеєної балки / О.В. Янін, О.В. Пилипась, Я. Козловська. - С .50
Чеканович, М. Г. Ефективна траверса для прискореного натягу зовнішньої арматури балки / М.Г. Чеканович, М.А. Яцко, О.М. Нікора. - С .51
Чеканович, М. Г. Раціональне армування залізобетонних плит за трьома напрямками / М.Г. Чеканович, О.М. Чеканович. - С .52-53
Угріна, Г. І. Побудова геодезичних креслень в програмі AutoCAD / Г.І. Угріна, А. Новикова. - С .54
Петрова, А. Т. Застосування поверхонь-посередників для вирішення прикладних геометричних задач / А.Т. Петрова, Г.С. Лубяна. - С .55
Громыхин, В. М. История возвращения памятника основателю г. Херсона князю Григорию Александровичу Потемкину / В.М. Громыхин, В. Ковальов. - С .56-57
Определение модуля деформаций грунта по результатам полевых исследований / В.С. Корякин, Т.А. Гайдабура, К.С. Сухачевская и др. - С .58
О неполной прорезке просадочной толщи буронабивными сваями / В.С. Корякин, Т.А. Гайдабура, В.В. Корякин и др. - С .59
Соціально економічні проблеми земельної реформи на етапі становлення земельного ринку / М.Г. Ігнатенко, В.О. Малєєв, О.Л. Семикопенко, О.К Мишкевич. - С .60-62
Малєєв, В. О. Направленість грунтових процесів в чорноземах південних під впливом тривалого зрошення / В.О. Малєєв, О.С. Гурєва, Г.М. Моторига. - С .63-65
Динаміка РПВ в зрошуваних агроландшафтах Голопристанського району Херсонської області / М.Г. Ігнатенко, В.О. Малєєв, О.І. Мишкевич, К.І. Задніпряний. - С .66-68
Відцентрові насадки та їх використання в зрошенні дощуванням / Л.І. Клименко, К.В. Внукова, В.І. Гавзинська та ін. - С .69-71
Липинець, І. П. Шляхи підвищення ефективного використання зрошуваних земель Херсонської області в умовах земельної реформи / І.П. Липинець, А.О. Уманська, М.В. Ковальчук. - С .72-74
Жужа, В. В. Геоморфологія четвертинних відкладень та вплив природних чинників на стан екосистеми Херсонщини / В.В. Жужа, Ю.М. Кузнецов, В.В. Чорнобильський. - С .75-76
Аналіз заходів по виключенню вторинної солонцюватості зрошуваних грунтів / В.В. Жужа, Г. корнієнко, Е. Демченко, П. Жужа. - С .77-79
Жужа, В. В. Аналіз інженерно-геологічного стану на території міста Херсона / В.В. Жужа, Ю.М. Кузнецов, В. Бутенко. - С .80-82
Морозов, В. В. Оцінка антропогенної змінності ландшафту / В.В. Морозов, О.В. Морозов, Н.Ю. Жицька. - С .83-89
Установка для измерения коеффициента теплопроводности воздуха / А.М. Кияновский, Н.Б. Троицкий, Ю.В. Лянзберг, А.А. Вовк. - С .90-91
Поляшов, Ю. А. Розрахунок кривих вільної поверхні для призматичних русел / Ю.А. Поляшов, А.О. Ватаман. - С .92
Трянов, В. І. Оптичні дослідження ядерної структури / В.І. Трянов, А.О. Сергієнко, Д.В. Старостін. - С .93-94
Трянов, В. І. Тепловіддача при вільній конвекції в необмеженому прорості / В.І. Трянов, А.О. Трибушина, О.О. Ткачов. - С .95-96
Застосування новітніх технологій при тестуванні / В.В. Заводяниний, О.В. Корінь, Д. Любченко, Е. Деркач. - С .97-98
Герасименко, М. В. Трипільська культура в дослідженнях українських науковців / М.В. Герасименко, А.В. Вибиванцева. - С .99-102
Філіпченко, О. В. К вопросу об эволюции первых христианских общин / О.В. Філіпченко, А.К. Домбровская. - С .103-104
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Сільське господарство--Съезды и конференции
   Меліорація с-г--з'їзди, конференції

   Будівництво--Съезды и конференции

   Освіта вища--Херсонський ДАУ--Съезды и конференции

   Краєзнавство--Херсонщина--Книги памяти

   Херсонщина--краєзнавство -- Книги памяти
Аннотация: Науково-практична студентська конференція БГМФ являється звітом з наукової роботи колективу викладачів та студентів за 2004 рік.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Херсонський державний аграрний ун-т
Свободных экз. нет
Найти похожие


19.
74.58
М 50


   
    Менеджмент-освіта в Україні: Університети, академії, інститути, кафедри. Професорсько-викладацький склад. Наукові дослідження. Педагогічні інновації [Текст] / [Н. М. Гуляєва [та ін.]]; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Науково-методична рада МОН України, Науково-методична комісія з менеджменту і адміністрування, Київський національний торгівельно-економічний ун-т. - 2-ге вид., доп. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. - 758 с. : портр., фото. - ISBN 978-966-629-442-8 : 92.00 грн.
ГРНТИ
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Книги памяти
   Освіта вища--Справочники

   Економіка--управління--Учебные издания для высших учебных заведений

Аннотация: Книга про науковий, педагогічний і громадський потенціал України з підготовки менеджерів є другим виданням, яке дало змогу розширити коло представлених у першому виданні ВНЗ, що готують фахівців з напряму "Менеджмент". Висвітлено шлях від створення, становлення цього напряму підготовки фахівців до сучасного етапу розвитку. Надано відомості щодо науково-педагогічного потенціалу 160 провідних університетів, академій, інститутів, що забезпечили розробку перших галузевих стандартів вищої освіти, працюють над їх новою версією.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Гуляєва, Н. М.; Ткаченко, Т. І.; Бай, С. І.; Лагутін, В. Д.; Мельник, Т. М.; Мазаракі, А. А. \ред.\; Науково-методична рада МОН України; Науково-методична комісія з менеджменту і адміністрування; Київський національний торгівельно-економічний ун-т; Херсонський ДАУ \о нем\
Экземпляры всего: 1
ГМФ (1)
Свободны: ГМФ (1)
Найти похожие


20.
74.58
І 74


   
    Інформаційний вісник. Вища аграрна освіта України [Текст]. № 26, березень 2005. - К. : Наук. метод. центр, 2005. - 8 с. - Б. ц.
ГРНТИ
УДК
Рубрики: Освіта вища--Херсонський ДАУ--Периодические издания
   ХДАУ--Освіта вища--аграрна
Кл.слова (ненормированные):
паспортизація навчального процесу -- освіта агроконсалтингова -- освіта аграрна
Аннотация: Розглядається: восьма міжнародна виставка навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні-2005"; проблеми кадрового забезпечення АПК; кращі роботи студентів; паспортизація навчального процесу у ВНЗ; агроконсалтингова освіта в національному аграрному університеті.

Держатели документа:
Херсонський ДАУ
Свободных экз. нет
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017