(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ32/2006/3
   

Український журнал дерматології, венерології, косметології [Текст] : науково-практичне видання. - 2001 . - ISSN 1727-5741. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Іщейкін, К. Є. Сучасний стан проблеми захворюваності на справжню екзему: питання етіології та патогенезу / К.Є. Іщейкін. - С.6-8
Дмитренко, С. В. Деякі антропогенетичні аспекти псоріазу / С.В. Дмитренко, В.Г. Коляденко. - С.9-11
Шмелькова, К. С. Сучасний погляд на себорейний дерматит / К.С. Шмелькова, Л.І. Бей, О.І. Саріан. - С.12-14
Короленко, В. В. Професійні захворювання шкіри у працівників охорони здоров"я міста Києва / В.В. Короленко. - С.15-19
Чернишов, П. В. Вплив лікування на якість життя хворих з екземою кистей / П.В. Чернишов. - С.20-23
Литинська, Т. О. Лікування хворих на хронічні дерматози з урахуванням патології гепатобіліарної системи / Т.О. Литинська. - С.24-27
Владика, А. С. До питання анестезіологічного забезпечення під час оперативних втручань у хворих з деякими супутніми дерматозами / А.С. Владика, П.П. Рижко, В.М. Воронцов. - С.28-32
Гулей, Л. О. Вплив комплексного лікування хворих на акне з використанням препарату "ІВ-КЕР" на іммунологічні показники крові та деякі параметри ліпідного обміну / Л.О. Гулей. - С.33-37
Дюдюн, А. Д. Оценка эффективности лечения больных пиодермией с применением препарата "Фузидерм" / А.Д. Дюдюн, Н. Полион, Н.Д. Гетала. - С.38-40
Ніколаєва, З. А. Удосконалена комплексна, індивідуалізована терапія псоріазу з урахуванням системних порушень в організмі хворих / З.А. Ніколаєва, В.І. Степаненко, Т.С. Брюзгіна. - С.41-55
Калюжная, Л. Д. Современная концепция повседневной терапии атопического дерматита / Л.Д. Калюжная. - С.56-60
Коляденко, В. Г. Проблема вибору топічного кортикостероїду в аспекті безпечності застосування / В.Г. Коляденко, В.В. Короленко. - С.61-63
Степаненко, В. І. Новий погляд на проблему старіння шкіри / В.І. Степаненко, Б.Г. Коган. - С.64-65
Проценко, Т. В. Использование лечебных шампуней в практике врача-дерматолога / Т.В. Проценко, Е.В. Брагуца. - С.66-67
Абрагамович, Л. Є. Нові досягнення в дерматоонкології та дерматокосметології: лікування деяких новоутворень шкіри та ринофім носа - четвертої стадії розацеазної хвороби - фітомаззю "Антинеодерм С-А" / Л.Є. Абрагамович, О.О. Абрагамович. - С.68-79
Боднар, П. М. Якість життя хворих з оніхомікозом ступень, що хворіють на цукровий діабет / П.М. Боднар, А.В. Кравченко, Г.П. Михальчишин. - С.80-84
"Ламикон" в терапии микозов кожи. - С.85-86
Сучасна тактика в терапії кандидамікозів та інших поверхневих мікозів. - С.87-91
Шупенько, М. М. Проблеми розбудови національної системи моніторинггу і оцінки ВІЛ/СНІДу. Профілактика вертикальної трансмісії / М.М. Шупенько, С.В. Іванов, О.Є. Федоренко. - С.94-99
Проценко, О. А. Опыт организации работы по медицинскому консультированию по вопросам социально обусловленных заболеваний в кожно-венерологическом диспансере / О.А. Проценко. - С.100-102
Социальная информатика математических моделей эпидемических процессов. - С.103-106
70 лет со дня рождения Ивана Ивановича Маврова. - С.107-108
Leone, P. А. Валациклвір для епізодичної терапії генітального герпесу: скорочений 3-денний курс лікування порівняно з 5-денним курсом / P.А. Leone, S. Trottier, J.M. Miller. - С.92-93
Нет сведений об экземплярах

    Leone, P. А.
    Валацикловір для епізодичної терапії генітального герпесу: скорочений 3-денний курс лікування порівняно з 5-денним курсом [Текст] / P.А. Leone, S. Trottier, J.M. Miller // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2006. - N3. - С. 92-93. - Бібліогр.: с. 93
Рубрики: ГЕРПЕС ГЕНИТАЛЬНЫЙ--HERPES GENITALIS
Кл.слова (ненормированные):
ВАЛАЦИКЛОВИР


Доп.точки доступа:
Trottier, S.; Miller, J.M.

Нет сведений об экземплярах