Шифр: ЛУ2/2006/1
   

Лікарська справа [Текст] : науково-практичний журнал. - Киiв : Здоров"я, 1918 - . - ISSN 0049-6804. - Выходит ежемесячно
2006г. № 1
Содержание:
Буряк, В. Н. Диффузный нетоксический зоб в структуре заболеваний щитовидной железы в детском возрасте. / В.Н. Буряк, Л.В. Нальковская. - с.3-6
Визир, В. А. Гемодинамические и метаболические аспекти фармакодинамики натрия нитропруссида при аппликационном буккальном применении у больных с артериальной гипертензией цереброишемического генеза. / В.А. Визир, И.Л. Кечин, Е.П. Федорова. - с.7-11
Активність канальцевих ензимів та процесів ліпопероксидації у разі прогресування діабетичної нефропатії. - с.18-22
Гендерний ризик нефатального інсульту,інфаркту міокарда та сліпоти у хворих на цукровий діабет типу 2 залежно від виду лікування. - с.23-27
Захрабова, О. М. Показники збудження різних відділів серця: вікові особливості та чутливість. / О.М. Захрабова, Л.А. Стаднюк, В.М. Сосницький. - с.27-31
Николаева, О. Д. Применение электропунктурной диагностики и лазеропунктуры у больных туберкулезом легких. / О.Д. Николаева. - с.31-34
Вільянська, О. М. Особливості перебігу бронхолегеневих захворювань у робітників шкідливих виробництв. / О.М. Вільянська, В.В. Родіонова. - с.34-38
Чулакова, Т. Є. Принципи обгрунтування рижимів антимікробної терапії у хворих відділень інтенсивної терапії. / Т.Є. Чулакова. - с.38-44
Ємельянова, О. І. Побічна дія протиепілептичних засобів нового покоління у дітей вагітних та хворих похилого віку. / О.І. Ємельянова, М.А. Філоненко, Е.А. Сердюк. - с.44-51
Сигаєва, І. А. Єфективність специфічної імунотерапії в лікуванні сезонного алергічного риніту. / І.А. Сигаєва. - с.51-53
Конончук, М. А. Морфофункціональний стан міокарда залежно від ступені обмеження кровопостачання. / М.А. Конончук, В.В. Вербицький. - с.53-58
Нурматов, Ш. Ш. Влияние донатора оксида азота и ингибитора на некоторые биохимические показатели мозга интактных и с субарахноидальным кровоизлиянием крыс. / Ш.Ш. Нурматов, Н.С. Нурматова. - с.58-61
Базыка, Д. А. Экспрессия мембранних антигенов нативных и криокосервированных эмбриональных клеток-предшественников. / Д.А. Базыка, Н.В. Беляева, Л.Л. Лукаш. - с.61-65
Висотюк, Л. Флуімуцил-Антибіотик ІТ:можливости антиоксидантної терапії при інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень. / Л. Висотюк, А. Громова. - с.65-81
Берко, Г. К. Застосування карведилолу у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця. / Г.К. Берко, В.К. Сєркова, Ю.І. Монастірский. - с.81-84
Пономаренко, В. М. Деякі Аспекти медико-соціального забеспечення учасників Великої Вітчизняної Війни. / В.М. Пономаренко, Г.О. Слабкий, В.М. Якимець. - с.84-87
Радиш, Я. Ф. Наукові здобутки українських військових лікарів та провізорів. / Я.Ф. Радиш, В.П. Мегедь, М.І. Бадюк. - с.87-108
Марцынковський, Ы. Б. Медична допомога Т.Г.Шевченку в останні дні його життя. / Ы.Б. Марцынковський. - с.109-111
Павловский, Л. Н. Амбруаз Паре-родоначальник современной хирургии и его вклад в лечение огнестрельных ранений. / Л.Н. Павловский. - с.112-119
Тарас Динисович Никула( до 70-річчя від дня народження). - с.119-120
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Пономаренко, В. М.
    Деякі Аспекти медико-соціального забеспечення учасників Великої Вітчизняної Війни. [Текст] / В.М. Пономаренко, Г.О. Слабкий, В.М. Якимець // Лікарська справа : Науково-практичний журнал. - 2006. - №1. - с.84-87 . - ISSN 0049-6804
Рубрики: Здравоохранения службы для пожилых
   Социальная медицина

   ВетераныДоп.точки доступа:
Слабкий, Г.О.; Якимець, В.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)Шифр: ВУ14/2006/1
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Пономаренко, В. М. Методичні підходи до побудови інтегральних оцінок виконання міжгалузевої комплексної програми "здоров"я нації" / В.М. Пономаренко, В.Л. Весельский, Д.Д.,Курчатов Г.В., Москалець Г.М. Айстраханов Д.Д. - С.5-8
Другие авторы: Весельский В.Л., Айстраханов Д.Д., Курчатов Г.В., Москалець Г.М.
Гойда, Н. Г. Деякі проблеми охорони здоров"я новонароджених дітей в Україні (ситуаційний аналіз) / Н.Г. Гойда, Н.Я. Жилка, Г.О.,Корольова Г.О.,Матвиєнко І.М. Слабкий Г.О. - С.9-13
Прохоров, Є. В. Динаміка формування серцева-судинної патології серед дітей Донецького регіону / Є.В. Прохоров, Л.О. Мальцева, О.М. ,Бухановська Т.М. Мальцева О.М. . - С.13-16
Агарков, В. І. Загальні закономірності захворюваності працівників залізничного транспорту і напрями її профілактики в умовах Донбасу / В.І. Агарков, О.О. Семикоз, П.Я. Луняка. - С.17-20
Шатило, В. Й. Результати соціологічного дослідження обізнаності медичної громади в актуальних питаннях щодо парентеральних вірусних гепатитів / В.Й. Шатило. - С.21-25
Юрченко, О. П. Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДУ в м.Києві (ситуаційний аналіз) / О.П. Юрченко. - С.26-31
Іпатов, А. В. Сучасні стан первинної інвалідності населення працездатного віку в Україні / А.В. Іпатов, О.В. Сергіені, Т.Г. Войтчак. - С.32-38
ВоронцовО.О. Харчювання вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / ВоронцовО.О., В.Б. Гощинський, М.В.,Бойцюк Н.Є.,Боровик І.О.,Сергатюк Є.К. Бойчак М.В. - С.38-42
Якимець, В. М. Методологічні підходи до визначення стереотипу старості у ветеранів війни та інші осіб старших вікових груп / В.М. Якимець. - С.43-49
Пономаренко, В. М. Підвищення якости фармакотерапії у випадках поєднання з нікотином, алкоголем чи кофеїном / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський. - С.50-53
Подоляка, В. Л. Деякі шляхи удосконалення організаціїї надання стаціонарної медичної допомоги міському населенню / В.Л. Подоляка. - С.53-58
Андрієвський, І. Ю. Потреба сільських жителів, хворих серцево-судинногю патологією, в медичній допомозі / І.Ю. Андрієвський. - С.56-58
Пономаренко, В. М. Актуальні проблеми термінології у законодавстві з питань охорони здоров"я / В.М. Пономаренко, В.С. Швецов, С.В. Істомин. - С.59-62
Яковчук, А. В. Організаційно-функціональна система державного управління і координація заходів протидії ВІЛ/СНІДУ в Україні / А.В. Яковчук. - С.63-67
Голяченко, А. О. Економічний ефект від реабілітаційних заходів щодо хворих виразковою хворобою в сільській місцевості / А.О. Голяченко, О.Я. Никитюк. - С.68-69
Ціборовський, О. М. Історія становлення і розвитку соціальної медицини в Україні як наукова проблема / О.М. Ціборовський. - С.70-76
Мрцінковський, І. Б. Т.Г. Шевченко і В.І.Даль / І.Б. Мрцінковський. - С.76-78
До 70- річчя з дня народження професора Кондратюка Володимира Андрійовича. - С.79-80
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)Шифр: ВУ14/2006/3
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Пономаренко, В. М. Сучасний стан захворюваності осіб непрацездатного віку в Україні / В.М. Пономаренко, В.Л. Весельський, Н.В. Медведовська и др. - С.6
Другие авторы: Весельський В.Л., Медведовська Н.В., Курчатов Г.В., Кульчицька Т.К.
Чепелевська, Л. А. Сучасні та прогнозні тенденції захворюваності на туберкульоз і смертності від нього населення України / Л.А. Чепелевська, О.В. Любінец. - С.10
Нагорна, А. М. Державна реєстрація захворюваваності населення України на професійну онкологічну патологію та шляхи її удосконалення / А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик, П.М. Вітте и др. - С.12
Другие авторы: Варивончик Д.В., Вітте П.М., Степаненко А.В., Грузова Л.М., Соколова М.П., Кириченко О.Є.
Бакалюк, Т. Г. Медико-соціальні аспекти проблеми інтеграції України в Європейський союз / Т.Г. Бакалюк, І.Є. Давидович, С.І. Сміян и др. - С.16
Другие авторы: Давидович І.Є., Сміян С.І., Давидович Є.І., Грималюк Н.В., Бакалюк Т.Г., Насалик Б.Г., Сидоренко О.Л., Погоріла М.А., Дзига С.В.
Якимець, В. М. Особливості сімейно-побутових умов ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них контингентів / В.М. Якимець. - С.21
Слабкий, Г. О. Динаміка захворюваності дорослого населення Донецької області на хвороби крові та кровотворних органів / Г.О. Слабкий, І.Ю. Батманова. - С.29
Іпатов, А. В. Медико-соціальна характеристика інвалідності внаслідок травм дистальних відділів верхньої кінцівки / А.В. Іпатов, О.В. Сергієні, І.В. Бойко и др. - С.34
Другие авторы: Сергієні О.В., Бойко І.В., Войтчак Т.Г., Ліфаренко Є.Л., Хомяков В.М.
Шатило, В. Й. Тимчасова і стійка втрата працездатності внаслідок парентеральних вірусних гепатитів В і С / В.Й. Шатило, Г.О. Слабкий. - С.39
Децик, О. З. Порівняльний аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття рішень у практиці сімейної медицини / О.З. Децик, Н.І. Кольцова. - С.43
Гаврилюк, О. Ф. Фактори захворюваності сільського населення та їх значення для забезпечення соціальної справедливості в отриманні медичної допомоги / О.Ф. Гаврилюк. - С.47
Голубчиков, М. В. Методичні підходи до впровадження електронного документообігу в охорону здоров'я України / М.В. Голубчиков, О.С. Коваленгко, Ю.А. Міхненко, К.М.Фархан аль Шияб. - С.52
Другие авторы: Коваленгко О.С., Міхненко Ю.А., К.М.Фархан аль Шияб
Клименко, П. М. Управління лікувальнео-профілактичними закладами на основі системного підходу / П.М. Клименко, О.С. Коваленко. - С.55
Коваленко, О. С. Роль інформаційних технологій при застосуванні медичних стандартів / О.С. Коваленко, К. Стіпхаут. - С.59
Пономаренко, В. М. Аналіз медико-демографічних характеристик країн пострадянського простору і країн-членів Євросоюзу на основі метааналізу міжнародних баз даних / В.М. Пономаренко, О.М. Очередько, В.П. Клименюк. - С.62
Голяченко, О. М. Інформаційне забезпечення управління охороною здоров'я на регіональноиму рівні / О.М. Голяченко, А.Г. Шульгай, Л.М. Романюк и др. - С.76
Другие авторы: Шульгай А.Г., Романюк Л.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л., Литвинова О.Н., Лісовська Н.О., Федчишин Н.Є., Никитюк О.Я.
Агарков, В. І. Методологічний аналіз і напрямки розвитку сучасних систем охорони здоров'я / В.І. Агарков, І.І. Грищенко, Г.К. Северин. - С.80
Пономаренко, В. М. Стандартизація підготовки кліничного провізора в інтернатурі як перспективна модель підвищення якості надання медичної допомоги населенню України / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський, О.Ю. Грем, Зарума Л.Є. - С.86
Другие авторы: Зіменковський А.Б., Грем О.Ю., Зарума Л.Є.
Слабкий, Г. О. До питання організації протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДу в столиці України / Г.О. Слабкий, О.В. Юрченко. - С.90
Лехан, В. М. Якість життя як критерій якості медичної допомоги / В.М. Лехан, О.Л. Зюков, А.В. Іпатов. - С.95
Волчек, В. В. Аналіз якості лікувально-діагностичного процесу кардіологічних хворих в спеціалізованих відділеннях / В.В. Волчек. - С.100
Хобзей, М. К. До питання оцінки якості та ефективності надання медичної допомоги населенню Львівської області / М.К. Хобзей. - С.104
Голяченко, А. О. Реабілітація в діяльності сімейного лікаря / А.О. Голяченко. - С.108
ПОбережний, А. Я. Деякі основні результати надання швидкої медичної допомоги сільському населенню Хмельницької області в 2006 році / А.Я. ПОбережний. - С.110
Слабкий, Г. О. Ункціонально-організаційна система надання акушерської допомоги жіночому населенню великого промислового регіону в рамках впровадження сімейної медицини / Г.О. Слабкий, Г.Д. Сидоренко. - С.113
Луцик, О. Б. Вивчення думки лікарів щодо практики та якості призначення лікарських засобів / О.Б. Луцик. - С.114
Пономаренко, В. М. Права пацієнтів (реалії та проблеми). / В.М. Пономаренко, В.Л. Весельський, В.С. Швецов и др. - С.118
Другие авторы: Весельський В.Л., Швецов В.С., Істомін С.В., Новінська М.М.
Филатов, В. Б. Отношение населения к оказанию медицинской помощи, представляемой частными медицинскини организациями в Российской Федерации / В.Б. Филатов, Р.В. Коротких, К.К. Касимовский. - С.122
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Якимець, В. М.
    Методологічні підходи до визначення стереотипу старості у ветеранів війни та інші осіб старших вікових груп [Текст] / В.М. Якимець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. : Науково - практичний журнал. - 2006. - №1. - С. 43-49 . - ISSN 1681-2786
Рубрики: Старение
   Ветераны

   Возрастные группы

   СтереотипизацияИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Якимець, В. М.
    Особливості сімейно-побутових умов ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них контингентів [Текст] / В.М. Якимець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. : Науково - практичний журнал. - 2006. - N3. - С. 21 . - ISSN 1681-2786


Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ14/2006/2
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 2
Содержание:
Моніторингова оцінка здоров'я дитячого населення та заходи щодо його збереження. - С.5-10
Сучасні тенденції смертності населення в регіонах України. - С.10-15
Роль тютюнокуріння у формуванні ризику професійної онкологічної патології органів дихання в Україні. - С.15-18
Якимець, В. М. Ветерани Великої Вітчизняної війни та інші особи старших вікових груп : трудова активність до виходу на пенсію та після, професійні шкідливості / В.М. Якимець, Г.О. Слабкий, В.В. Якимець. - С.18-27
Погоріляк, Р. Ю. Епідеміологія абортів у Закарпатській області / Р.Ю. Погоріляк, О.П. Гульчій. - С.27-31
Пономаренко, В. М. Методологічні підходи до визначення індикаторів оцінки якості діяльності системи охорони здоров'я / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський. - С.31-34
Шатило, В. Й. Методичні підходи до профілактики хронічних парентеральних вірусних гепатитів в умовах лікарняних закладів / В.Й. Шатило. - С.35-39
Могілевкіна, І. О. Нові підходи в навчанні спеціалістів : медицина, яка базується на доказах при виборі тактики надання допомоги в акушерській практиці / І.О. Могілевкіна, Т.Г. Петренко. - С.40-45
Горбенко, О. В. Методичні підходи до визначення потреби населення у забезпеченні сучасними засобами контрацепції / О.В. Горбенко. - С.45-48
Пономаренко, В. М. Результати оперативного моніторингу ефективності діагностики онкопатології в розрізі регіонів України / В.М. Пономаренко, Н.В. Медведовська, Г.В. Курчатов. - С.49-52
Степаненко, А. В. Удосконалення моделі надання медичної допомоги міському населенню (на прикладі м.Сум) / А.В. Степаненко, В.А. Сміянов. - С.52-56
Голяченко, А. О. Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю / А.О. Голяченко. - С.57-58
Слабкий, Г. О. Проблеми організації стаціонарної допомоги пацієнтам з хворобами крові та кровотворних органів у Донецькій області / Г.О. Слабкий, І.Ю. Батманова. - С.59-61
Гаврилюк, О. Ф. Проміжні результати виконання цільової комплексної програми удосконалення системи медичної допомоги в сільському районі / О.Ф. Гаврилюк. - С.62-65
Побережний, А. Організація швидкої і невідкладної допомоги під час епідемічного спалаху / А. Побережний. - С.65-67
Агарков, В. І. Сучасні макроорганізаційні особливості страхової системи охорони здоров'я / В.І. Агарков, О.О. Семикоз. - С.68-75
Якобчук, А. В. Вирішення проблем ВІЛ / СНІДу в Україні на державному рівні з урахуванням міжнародного досвіду / А.В. Якобчук. - С.75-81
Самоходський, В. М. Наш варіант реформування охорони здоров'я на регіональному рівні / В.М. Самоходський. - С.81-85
Ціборовський, О. М. Періодизація історії соціальної медицини / О.М. Ціборовський. - С.86-91
Марцінковський, І. Б. Медичний факультет Київського університету у творах Т.Г.Шевченка / І.Б. Марцінковський. - С.92-94
Микола Іванович Хижняк (до 70-річчя від дня народження). - С.95-96
Нет сведений об экземплярах

    Якимець, В. М.
    Ветерани Великої Вітчизняної війни та інші особи старших вікових груп : трудова активність до виходу на пенсію та після, професійні шкідливості [Текст] / В.М. Якимець, Г.О. Слабкий, В.В. Якимець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N2. - С. 18-27. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВРЕДНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ--OCCUPATIONAL EXPOSURE
   ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА--WORK CAPACITY EVALUATION

   ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGEDДоп.точки доступа:
Слабкий, Г.О.; Якимець, В.В.

Нет сведений об экземплярахШифр: ЛУ2/2006/1/2
   

Лікарська справа [Текст] : науково-практичний журнал. - Киiв : Здоров"я, 1918 - . - ISSN 0049-6804. - Выходит ежемесячно
2006г. № 1/2
Содержание:
Буряк, В. Н. Диффузный нетоксический зоб в структуре заболеваний щитовидной железы в детском возрасте. / В.Н. Буряк, Л.В. Нальковская. - с.3-6
Визир, В. А. Гемодинамические и метаболические аспекти фармакодинамики натрия нитропруссида при аппликационном буккальном применении у больных с артериальной гипертензией цереброишемического генеза. / В.А. Визир, И.Л. Кечин, Е.П. Федорова. - с.7-11
Активність канальцевих ензимів та процесів ліпопероксидації у разі прогресування діабетичної нефропатії. - с.18-22
Гендерний ризик нефатального інсульту,інфаркту міокарда та сліпоти у хворих на цукровий діабет типу 2 залежно від виду лікування. - с.23-27
Захрабова, О. М. Показники збудження різних відділів серця: вікові особливості та чутливість. / О.М. Захрабова, Л.А. Стаднюк, В.М. Сосницький. - с.27-31
Николаева, О. Д. Применение электропунктурной диагностики и лазеропунктуры у больных туберкулезом легких. / О.Д. Николаева. - с.31-34
Вільянська, О. М. Особливості перебігу бронхолегеневих захворювань у робітників шкідливих виробництв. / О.М. Вільянська, В.В. Родіонова. - с.34-38
Чулакова, Т. Є. Принципи обгрунтування рижимів антимікробної терапії у хворих відділень інтенсивної терапії. / Т.Є. Чулакова. - с.38-44
Ємельянова, О. І. Побічна дія протиепілептичних засобів нового покоління у дітей вагітних та хворих похилого віку. / О.І. Ємельянова, М.А. Філоненко, Е.А. Сердюк. - с.44-51
Сигаєва, І. А. Єфективність специфічної імунотерапії в лікуванні сезонного алергічного риніту. / І.А. Сигаєва. - с.51-53
Конончук, М. А. Морфофункціональний стан міокарда залежно від ступені обмеження кровопостачання. / М.А. Конончук, В.В. Вербицький. - с.53-58
Нурматов, Ш. Ш. Влияние донатора оксида азота и ингибитора на некоторые биохимические показатели мозга интактных и с субарахноидальным кровоизлиянием крыс. / Ш.Ш. Нурматов, Н.С. Нурматова. - с.58-61
Базыка, Д. А. Экспрессия мембранних антигенов нативных и криокосервированных эмбриональных клеток-предшественников. / Д.А. Базыка, Н.В. Беляева, Л.Л. Лукаш. - с.61-65
Висотюк, Л. Флуімуцил-Антибіотик ІТ:можливости антиоксидантної терапії при інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень. / Л. Висотюк, А. Громова. - с.65-81
Берко, Г. К. Застосування карведилолу у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ішемічною хворобою серця. / Г.К. Берко, В.К. Сєркова, Ю.І. Монастірский. - с.81-84
Пономаренко, В. М. Деякі Аспекти медико-соціального забеспечення учасників Великої Вітчизняної Війни. / В.М. Пономаренко, Г.О. Слабкий, В.М. Якимець. - с.84-87
Радиш, Я. Ф. Наукові здобутки українських військових лікарів та провізорів. / Я.Ф. Радиш, В.П. Мегедь, М.І. Бадюк. - с.87-108
Марцынковський, Ы. Б. Медична допомога Т.Г.Шевченку в останні дні його життя. / Ы.Б. Марцынковський. - с.109-111
Павловский, Л. Н. Амбруаз Паре-родоначальник современной хирургии и его вклад в лечение огнестрельных ранений. / Л.Н. Павловский. - с.112-119
Тарас Динисович Никула( до 70-річчя від дня народження). - с.119-120
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Пономаренко, В. М.
    Деякі Аспекти медико-соціального забеспечення учасників Великої Вітчизняної Війни. [Текст] / В.М. Пономаренко, Г.О. Слабкий, В.М. Якимець // Лікарська справа : Науково-практичний журнал. - 2006. - №1. - с.84-87 . - ISSN 0049-6804
Рубрики: Здравоохранения службы для пожилых
   Социальная медицина

   ВетераныДоп.точки доступа:
Слабкий, Г.О.; Якимець, В.М.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)Шифр: ВУ14/2006/1
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Пономаренко, В. М. Методичні підходи до побудови інтегральних оцінок виконання міжгалузевої комплексної програми "здоров"я нації" / В.М. Пономаренко, В.Л. Весельский, Д.Д.,Курчатов Г.В., Москалець Г.М. Айстраханов Д.Д. - С.5-8
Другие авторы: Весельский В.Л., Айстраханов Д.Д., Курчатов Г.В., Москалець Г.М.
Гойда, Н. Г. Деякі проблеми охорони здоров"я новонароджених дітей в Україні (ситуаційний аналіз) / Н.Г. Гойда, Н.Я. Жилка, Г.О.,Корольова Г.О.,Матвиєнко І.М. Слабкий Г.О. - С.9-13
Прохоров, Є. В. Динаміка формування серцева-судинної патології серед дітей Донецького регіону / Є.В. Прохоров, Л.О. Мальцева, О.М. ,Бухановська Т.М. Мальцева О.М. . - С.13-16
Агарков, В. І. Загальні закономірності захворюваності працівників залізничного транспорту і напрями її профілактики в умовах Донбасу / В.І. Агарков, О.О. Семикоз, П.Я. Луняка. - С.17-20
Шатило, В. Й. Результати соціологічного дослідження обізнаності медичної громади в актуальних питаннях щодо парентеральних вірусних гепатитів / В.Й. Шатило. - С.21-25
Юрченко, О. П. Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДУ в м.Києві (ситуаційний аналіз) / О.П. Юрченко. - С.26-31
Іпатов, А. В. Сучасні стан первинної інвалідності населення працездатного віку в Україні / А.В. Іпатов, О.В. Сергіені, Т.Г. Войтчак. - С.32-38
ВоронцовО.О. Харчювання вагітних як фактор ризику та медико-соціальна проблема / ВоронцовО.О., В.Б. Гощинський, М.В.,Бойцюк Н.Є.,Боровик І.О.,Сергатюк Є.К. Бойчак М.В. - С.38-42
Якимець, В. М. Методологічні підходи до визначення стереотипу старості у ветеранів війни та інші осіб старших вікових груп / В.М. Якимець. - С.43-49
Пономаренко, В. М. Підвищення якости фармакотерапії у випадках поєднання з нікотином, алкоголем чи кофеїном / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський. - С.50-53
Подоляка, В. Л. Деякі шляхи удосконалення організаціїї надання стаціонарної медичної допомоги міському населенню / В.Л. Подоляка. - С.53-58
Андрієвський, І. Ю. Потреба сільських жителів, хворих серцево-судинногю патологією, в медичній допомозі / І.Ю. Андрієвський. - С.56-58
Пономаренко, В. М. Актуальні проблеми термінології у законодавстві з питань охорони здоров"я / В.М. Пономаренко, В.С. Швецов, С.В. Істомин. - С.59-62
Яковчук, А. В. Організаційно-функціональна система державного управління і координація заходів протидії ВІЛ/СНІДУ в Україні / А.В. Яковчук. - С.63-67
Голяченко, А. О. Економічний ефект від реабілітаційних заходів щодо хворих виразковою хворобою в сільській місцевості / А.О. Голяченко, О.Я. Никитюк. - С.68-69
Ціборовський, О. М. Історія становлення і розвитку соціальної медицини в Україні як наукова проблема / О.М. Ціборовський. - С.70-76
Мрцінковський, І. Б. Т.Г. Шевченко і В.І.Даль / І.Б. Мрцінковський. - С.76-78
До 70- річчя з дня народження професора Кондратюка Володимира Андрійовича. - С.79-80
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)

    Якимець, В. М.
    Методологічні підходи до визначення стереотипу старості у ветеранів війни та інші осіб старших вікових груп [Текст] / В.М. Якимець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. : Науково - практичний журнал. - 2006. - №1. - С. 43-49 . - ISSN 1681-2786
Рубрики: Старение
   Ветераны

   Возрастные группы

   СтереотипизацияИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ14/2006/2
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 2
Содержание:
Моніторингова оцінка здоров'я дитячого населення та заходи щодо його збереження. - С.5-10
Сучасні тенденції смертності населення в регіонах України. - С.10-15
Роль тютюнокуріння у формуванні ризику професійної онкологічної патології органів дихання в Україні. - С.15-18
Якимець, В. М. Ветерани Великої Вітчизняної війни та інші особи старших вікових груп : трудова активність до виходу на пенсію та після, професійні шкідливості / В.М. Якимець, Г.О. Слабкий, В.В. Якимець. - С.18-27
Погоріляк, Р. Ю. Епідеміологія абортів у Закарпатській області / Р.Ю. Погоріляк, О.П. Гульчій. - С.27-31
Пономаренко, В. М. Методологічні підходи до визначення індикаторів оцінки якості діяльності системи охорони здоров'я / В.М. Пономаренко, А.Б. Зіменковський. - С.31-34
Шатило, В. Й. Методичні підходи до профілактики хронічних парентеральних вірусних гепатитів в умовах лікарняних закладів / В.Й. Шатило. - С.35-39
Могілевкіна, І. О. Нові підходи в навчанні спеціалістів : медицина, яка базується на доказах при виборі тактики надання допомоги в акушерській практиці / І.О. Могілевкіна, Т.Г. Петренко. - С.40-45
Горбенко, О. В. Методичні підходи до визначення потреби населення у забезпеченні сучасними засобами контрацепції / О.В. Горбенко. - С.45-48
Пономаренко, В. М. Результати оперативного моніторингу ефективності діагностики онкопатології в розрізі регіонів України / В.М. Пономаренко, Н.В. Медведовська, Г.В. Курчатов. - С.49-52
Степаненко, А. В. Удосконалення моделі надання медичної допомоги міському населенню (на прикладі м.Сум) / А.В. Степаненко, В.А. Сміянов. - С.52-56
Голяченко, А. О. Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю / А.О. Голяченко. - С.57-58
Слабкий, Г. О. Проблеми організації стаціонарної допомоги пацієнтам з хворобами крові та кровотворних органів у Донецькій області / Г.О. Слабкий, І.Ю. Батманова. - С.59-61
Гаврилюк, О. Ф. Проміжні результати виконання цільової комплексної програми удосконалення системи медичної допомоги в сільському районі / О.Ф. Гаврилюк. - С.62-65
Побережний, А. Організація швидкої і невідкладної допомоги під час епідемічного спалаху / А. Побережний. - С.65-67
Агарков, В. І. Сучасні макроорганізаційні особливості страхової системи охорони здоров'я / В.І. Агарков, О.О. Семикоз. - С.68-75
Якобчук, А. В. Вирішення проблем ВІЛ / СНІДу в Україні на державному рівні з урахуванням міжнародного досвіду / А.В. Якобчук. - С.75-81
Самоходський, В. М. Наш варіант реформування охорони здоров'я на регіональному рівні / В.М. Самоходський. - С.81-85
Ціборовський, О. М. Періодизація історії соціальної медицини / О.М. Ціборовський. - С.86-91
Марцінковський, І. Б. Медичний факультет Київського університету у творах Т.Г.Шевченка / І.Б. Марцінковський. - С.92-94
Микола Іванович Хижняк (до 70-річчя від дня народження). - С.95-96
Нет сведений об экземплярах

    Якимець, В. М.
    Ветерани Великої Вітчизняної війни та інші особи старших вікових груп : трудова активність до виходу на пенсію та після, професійні шкідливості [Текст] / В.М. Якимець, Г.О. Слабкий, В.В. Якимець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N2. - С. 18-27. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВРЕДНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ--OCCUPATIONAL EXPOSURE
   ТРУДОСПОСОБНОСТИ ОЦЕНКА--WORK CAPACITY EVALUATION

   ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGEDДоп.точки доступа:
Слабкий, Г.О.; Якимець, В.В.

Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ14/2006/3
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Сучасний стан захворюваності осіб непрацездатного віку вУкраїні. - С.6-9
Чепелевська, Л. А. Сучасні та прогнозні тенденції захворюваності на туберкульоз і смертності від нього населення України / Л.А. Чепелевська, О.В. Любінець. - С.10-12
Державна реєстрація захворюваності населення України на професійну онкологічну патологію та шляхи її удосконалення. - С.12-15
Медико-соціальні аспекти проблеми інтеграції України в Європейський Союз. - С.16-20
Якимець, В. М. Особливості сімейно-побутових умов ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них контингентів / В.М. Якимець. - С.21-28
Слабкий, Г. О Динаміка захворюваності дорослого населення Донецької області на хвороби крові та кровотворних органів / Г.О Слабкий, І.Ю. Батманова. - С.29-34
Медико-соціальна характеристика інвалідності внаслідок травм дистальних відділів верхньої кінцівки. - С.34-38
Шатило, В. Й. Тимчасова і стійка втрата працездатності внаслідок парентеральних вірусних гепатитів В і С / В.Й. Шатило, Г.О Слабкий. - С.39-42
Децик, О. З. Порівняльний аналіз захворюваності жінок, старших 40 років, як основа для прийняття рішень у практиці сімейної медицини / О.З. Децик, Н.І. Кольцова. - С.43-46
Гаврилюк, О. Ф. Фактори захворюваності сільського населення та їх значення для забезпечення соціальної справедливості в отриманні медичної допомоги / О.Ф. Гаврилюк. - С.47-51
Методичні підходи до впровадження електронного документообігу в охорону здоров"я України. - С.52-55
Клименко, П. М Управління лікувально-профілактичними закладами на основі системного підходу / П.М Клименко, О.С. Коваленко. - С.55-58
Коваленко, О. С. Роль інформаційних технологій при застосуванні медичних стандартів / О.С. Коваленко, К. Стіпхаут. - С.59-61
Пономаренко, В. М. Аналіз медико-демографічних характеристик країн пострадянського простору і країн-членів Євросоюзу на основі мета-аналізу міжнародних баз даних / В.М. Пономаренко, О.М. Очередько, В.П. Клименюк. - С.62-75
Інформаційне забезпечення управління охороною здоров"я на регіональному рівні. - С.76-79
Агарков, В. І. Методологічний аналіз і напрямки розвитку сучасних систем охорони здоров"я / В.І. Агарков, І.І. Грищенко, Г.К. Северин. - С.80-85
Стандартизація підготовки клінічного провізора в інтернатурі як перспективна модель підвищення якості надання медичної допомоги населенню України. - С.86-89
Слабкий, Г. О До питання організації протидії розвитку епідемії ВІЛ/СНІДУ в столиці України / Г.О Слабкий, О.В. Юрченко. - С.90-95
Лехан, В. М. Якість життя як критерій якості медичної допомоги / В.М. Лехан, О.Л. Зюков, А.В. Іпатов. - С.95-100
Волчек, В. В. Аналіз якості лікувально-діагностичного процесу кардіологічних хворих в спеціалізованих відділеннях / В.В. Волчек. - С.100-103
Хобзей, М. К. До питання оцінки якості та ефективності надання медичної допомоги населенню Львівської області / М.К. Хобзей. - С.104-107
Голяченко, А. О. Реабілітація в діяльності сімейного лікаря / А.О. Голяченко. - С.108-109
Побережний, А. Я. Деякі основні результати надання швидкої медичної допомоги сільському населенню Хмельницької області в 2006 році / А.Я. Побережний. - С.110-112
Слабкий, Г. О Функціонально-організаційна система надання акушерської допомоги жіночому населенню великого промислового регіону в рамках впровадження сімейної медицини / Г.О Слабкий, Г.Д. Сидоренко. - С.113
Луцик, О. Б. Вивченя думки лікарів щодо практики та якості призначення лікарських засобів / О.Б. Луцик. - С.114-117
Права пацієнтів (реалії та проблеми). - С.118-121
Отношение населения к оказанию медицинской помощи,предоставляемой частными медицинскими организациями в Российской Федерации. - С.122-128
Марцінковський, І. Б. Медичний факультет Київського університету у творах Т.Г.Шевченка / І.Б. Марцінковський. - С.129-131
Нет сведений об экземплярах

    Якимець, В. М.
    Особливості сімейно-побутових умов ветеранів Великої Вітчизняної війни та прирівняних до них контингентів [Текст] / В.М. Якимець // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2006. - N3. - С. 21-28. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО--QUALITY OF HEALTH CARE
   СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ--MARITAL STATUS

   ПРЕСТАРЕЛЫЕ--AGED

   ВЕТЕРАНЫ--VETERANSИмеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: ВУ14/2006/4
   Журнал

Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. [Текст] : науково - практичний журнал. - ISSN 1681-2786. - Выходит ежеквартально
2006г. N 4
Содержание:
Українському інституту громадського здоров"я - десять років. - С.5-6
Пономаренко, В. М. Захворюваність на розлади психіки та поведінки, їх поширеність, ретроспективний і проспективний аналізи / В.М. Пономаренко, Н.В. Медведовська, Т.К. Кульчицька. - С.7-14
Чепелевська, Л. А. Демографічна ситуація в сільській місцевості / Л.А. Чепелевська, Г.І. Баторшина. - С.14-18
Первинна інвалідність внаслідок захворювань вен нижніх кінцівок в Україні. - С.18-21
Якимець, В. М. Визначення потреби ветеранів великої вітчизняної війни та прирівняних до них контингентів у соціальній та медичній допомозі / В.М. Якимець, Г.О Слабкий, В.В. Якимець. - С.22-27
Структура захворюваності чоловіків і жінок, евакуйованих із 30-кілометрової зони внаслідок катастрофи на ЧАЕС, за даними медичного спостереження у віддалений період. - С.28-31
Горбенко, О. В. Інформаційно-комунікативні перешкоди у використанні контрацепції та шляхи їх подолання в Україні (за даними наукової літератури) / О.В. Горбенко. - С.32-35
Олексієнко, О. В. Розповсюдженість артеріальної гіпертензіїсеред сільської молоді Вінницької області / О.В. Олексієнко. - С.36-38
Стандартизація як метод оптимізації діяльності служби медико-соціальної експертизи. - С.39-43
Шляхи підвищення якості медичної допомоги: участь пацієнта в лікувальному процесі. - С.44-47
Слабкий, Г. О Ситуаційний аналіз розвитку охорони здоров"я на селі / Г.О Слабкий, В.В. Бондаренко. - С.47-51
Лехан, В. М. Порівняльна оцінка якості життя онкологічних хворих як індикатора якості медичної допомоги в хірургічних стаціонарах різного типу / В.М. Лехан, О.Л. Зюков. - С.51-55
Кондратюк, Н. Ю. Стан розвитку сімейної медицини в Україні / Н.Ю. Кондратюк, С.В. Кравченко, Є.М. Кривенко. - С.56-59
Богомаз, В. М Оцінка безпеки пацієнтів при застосуванні рекофолу в анестезіологічний практиці / В.М Богомаз, В.О. Бурмістенко. - С.59-63
Проблеми Української охорони здоров"я та шляхи їхнього вирішення. - С.64-66
Калінчук, С. В. Організаційно-методичні аспекти роботи медичної сестри в палаті інтенсивної терапії обласної лікарні / С.В. Калінчук, М.Р. Баязітов. - С.67-70
Макроорганізаційні принципи формування ринкових відносин у громадській охороні здоров"я. - С.71-76
Шевченко, М. В. Вивчення залежності між окремими показниками фінансування галузі та тенденціями стану здоров"я населення України / М.В. Шевченко, О.Ф. Гаврилюк. - С.76-80
Голяченко, А. О. Економічна ефективність медичної реабілітації / А.О. Голяченко. - С.81-84
Правовий аудит у системі охорони здоров"я. - С.85-87
Варивончик, Д. В. Нормативно-правове забезпечення боротьби з виробничою канцерогенною небезпекоюта професійною онкологічною патологією в Україні / Д.В. Варивончик. - С.88-95
Педорець, О. П. Реформування вищої медичної освіти, чи все так однозначно? / О.П. Педорець, Р.Ю. Хоружа, А.Г. Піляєв. - С.96-99
Марцінковський, І. Б. Хвороба і смерть Б.Хмельницького / І.Б. Марцінковський. - С.100-102
Нет сведений об экземплярах

    Якимець, В. М.
    Визначення потреби ветеранів великої вітчизняної війни та прирівняних до них контингентів у соціальній та медичній допомозі [Текст] / В.М. Якимець, Г.О Слабкий, В.В. Якимець // Вісн. соц. гігієни та орг. охорони здоров'я України. - 2006. - N4. - С. 22-27. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ--DELIVERY OF HEALTH CARE
   ВЕТЕРАНЫ--VETERANS

   РЕАБИЛИТАЦИИ ЦЕНТРЫ--REHABILITATION CENTERSДоп.точки доступа:
Слабкий, Г.О; Якимець, В.В.

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ХР2 (1)
Свободны: ХР2 (1)