(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: МУ10/2006/11/3
   

Медичні перспективи [Текст] : науковий журнал ДМА. - 1996 . - Выходит ежеквартально
2006г. т.11 N 3
Содержание:
Дзяк, Г. В. Наша історія - наша скарбниця / Г.В. Дзяк. - С.5-11.
Перцева, Т. О. Роль фактора "ІнфекціяЇколонізація" у формуванні та прогресуванні хронічного обструктивного захворювання легень / Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна. - С.11-15.
Люлько, О. В. Патоморфологічні зміни нирок під час ішемії / О.В. Люлько, Я.М. Підгірний, С.І. Баранник. - С.16-25.
Сердюк, А. М. Етичні основи еколого-гігєнічних проблем України / А.М. Сердюк. - С.26-32.
Лоскутов, О. Є. До 15-річчя клініки ендопротезування суглобів / О.Є. Лоскутов, О.Є. Олійник, Д.А. Синєгубов. - С.32-35.
Антигипертензивная єффективность спираприла у больніх мягкой и умеренной артериальной гипертензией. - С.36-41.
Бобров, В. А. Состояние депрессорніх субстанций при констелляции клапанной болезни сердца с артериальной гипертензией / В.А. Бобров, Л.И. Витохина, Н.В. Бортняк. - С.42-46.
Шандала, М. Г. Борьба с вирусными инфекциями как дезинфектологическая проблема / М.Г. Шандала. - С.46-51
Філіппов, Ю. О. Прогностичне значення клінічних проявів жовчнокам"яної хвороби до оперативного втручання та вплив факторів часу на перебіг захворювання після холецистектомії / Ю.О. Філіппов, В.Б. Ягмур. - С.52-58.
Іпатов, А. В. Стан та перспективи взаємодії Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності з Дніпропетровською державною медичною академією (до 90-річчя Дніпропетровської державної медичної академії) / А.В. Іпатов. - С.58-63
Риженко, С. А. Дніпропетровська держсанепідслужба на варті санепідблагополуччя населення області / С.А. Риженко. - С.63-73
Лехан, В. М. Резерви підвищення ефективності в стаціонарному секторі охорони здоров"я / В.М. Лехан, М.Б. Щербиніна, В.В. Волчек. - С.73-81
Штепа, А. П. Творческое содружество и единство - залог успеха / А.П. Штепа, В.И. Моргачова, В.Д. Касьяненко. - С.81-86
Березнюк, В. В. Науково-практична діяльність кафедри оториноларингології Дніпропетровської державної медичної академії / В.В. Березнюк, В.С. Зайцев. - С.87-91
Мащенко, І. С Цитокіновий статус у хворих на генералізований пародонтит та його зв"язок із станом процесів метаболізму кісткової тканини / І.С Мащенко, О.О. Гудар"ян. - С.91-96
Сучасні підходи до медичної реабілітації хворих та інвалідів із наслідками травм і захворювань передпліччя та кисті. - С.96-102
Ханюков, О. О. Досвід застосування симвастатину (вазиліпу) в лікуванні хворих на ішемічному хворобу серця / О.О. Ханюков, П.О. Каплан, А.Г. Півняк. - С.102-107
Македонський, І. О. Створення патогенетичної експериментальної моделі аноректальних та урогенітальних мальформацій / І.О. Македонський. - С.107-110.
Перфторан і реамберин як альтернативні агенти для модуляції мікроциркуляторно-мітохондріальної дисфункції у хворих на тяжкий сепсис та септичний шок. - С.111-118
Мунтян, С. О. Зміни еритроцитарних індексів у хворих на виразкові гастродуоденальні кровотечі в постгеморагічному періоді / С.О. Мунтян, В.В. Васильченко, А.М. Власенко. - С.118-122
Висотюк, Л. Фдуїмуцил: патогенетичне та клінічне обгрунтування застосування при респіраторній патології / Л. Висотюк, А. Громова. - С.122-135
Шевченко, І. М. Динаміка морфологічних параметрів та темпів біологічного розвитку юних спортсменок, які займаються художньою гімнастикою / І.М. Шевченко. - С.135-141
Щудро, С. А. Імовірнісна оцінка взаємозв"язку фізичного розвитку та якості життя підлітків / С.А. Щудро, О.М. Мацуга. - С.141-152
Інджикулян, А. А. Основні морфологічні характеристики серця чоловіків зрілого віку залежно від антропометричних показників організму / А.А. Інджикулян. - С.152-155
Зміни вмісту нейроспецифічного білка S-100 бета під впливом нейролептиків в умовах моделювання психотичних розладів. - С.156-159
Лобачова, О. В. Сучасний стан діяльності та розвитку фармацевтичного ринку України у порівнянні зі світовим / О.В. Лобачова. - С.160-163
Горовенко, Н. Г. Роль генетичних факторів у розвитку респіраторного дистрес-синдрому новонароджених / Н.Г. Горовенко, З.І. Россоха, С.В. Подольська. - С.163-170
Худоярова, Д. А. Аномалии развития женских половіх органов и пути их коррекции / Д.А. Худоярова. - С.170-172
Нет сведений об экземплярах

    Філіппов, Ю. О.
    Прогностичне значення клінічних проявів жовчнокам"яної хвороби до оперативного втручання та вплив факторів часу на перебіг захворювання після холецистектомії [Текст] / Ю.О. Філіппов, В.Б. Ягмур // Медичні перспективи : Наук. журн. - 2006. - Том11, N3. - С. 52-58. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ--CHOLELITHIASIS
   ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ--CHOLECYSTECTOMY, LAPAROSCOPIC

   ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ--POSTOPERATIVE COMPLICATIONSДоп.точки доступа:
Ягмур, В.Б.

Нет сведений об экземплярах