(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: КУ31/2006/4
   

Кровообіг та гемостаз [Текст] : науково-практичний журнал. - 2003 . - ISSN 1814-6031. - Выходит раз в два месяца
2006г. N 4
Содержание:
Коркушко, О. В. Современные аспекты антитромбоцитарной терапии . Клопидогрель (ПЛАВИКС) / О.В. Коркушко, В.Ю. Лишневская. - С.5-15
Сиволап, В. Д. Зміни показників агрегації тромбоцитів у хворих з Q-інфарктом міокарда з гострою серцевою недостатністю та їх медикаментозна корекція / В.Д. Сиволап, П.П. Бідзіля. - С.16-21
Антитромбоцитарная и противовоспалительная эффективность клопидогреля у пациентов с ИБС и перенесенным инфарктом миокарда. - С.22-28
Кондратюк, В. Є. Застосування комбінації лізиноприлу та гідрохлоротіозиду у фіксованих дозах у хворих старшого віку з артеріальною гіпертензією / В.Є. Кондратюк. - С.29-34
Соломатіна, Л. В. Особливості ремоделювання серця і судин у пацієнтів з гіпертонічною хворобою / Л.В. Соломатіна, С.К. Кулішов, Є.О. Воробйов. - С.35-38
Стан згортальної, протизгортальної , фібринолітичної системи крові, показники системного протеолізу на тлі структурних змін сонних артерій у пацієнтів з гіпертонічною хворобою в поєднанні з ішемічною хворобою серця. - С.39-43
Томашевська, О. Я. Особливості стану системи гемостазу у пацієнтів з метаболічним синдромом / О.Я. Томашевська, Є.І. Дзісь, А.Л. Філіпюк. - С.44-48
Вознюк, В. П. Гемодинамические изменения при болезни Виллебранда / В.П. Вознюк. - С.49-51
Савченкова, Л. В. Окислительный гемостаз при экспериментальной сердечной недостаточности : эффективность липосомальной формы кварцетина в комбинации с ацелизином / Л.В. Савченкова, Т.В. Афонина, М.В. Оглоблина. - С.52-56
Изменения реологических свойств крови и эндотелиальная дисфункция у больных с реактивным спондилоартритом. - С.57-61
Дзевицький, Д. І. Інтегральні гематологічні індекси як критерії оцінки ендогенної інтоксикації у хворих з хронічною венозною недостатнісю нижніх кінцівок / Д.І. Дзевицький. - С.62-65
Возможности эхографии брюшной аорты в оценке возрастных изменений артеоий эластичного типа в сравнении со сфигмографией. - С.66-71
Вплив форсованого лаважу артерій нижньої кінцівки на колатеральний кровообіг (експериментальне дослідження). - С.72-75
Профілактика тромбоеболічних ускладнень при масивних акушерських кровотечах. - С.76-78
Панчишин, М. В. Оклюзія печінкових та нижньої порожнистої вен / М.В. Панчишин, Ю.М. Панчишин, О.О. Сорокопуд. - С.79-89
Мальчевська, Т. Й. Оцінка коагуляційного ризику і діагностичне значення циркадних порушень системи гемостазу у пацієнтів з ішемічною хворобою серця / Т.Й. Мальчевська. - С.90-95
Влияние Кавентона на реологические свойства крови у больных с хронической цереброваскулярной недостаточностью. - С.96-100
Мачерет, Є. Л. Прогнозування неврологічного дефіциту в кінці гострого періоду кардіоемболічного підтипу ішемічного інсульту / Є.Л. Мачерет, Р.В. Сулік. - С.101-106
Черенько, Т. М. Оцінка ефективності застосування мелоксикаму в лікуванні хворих з ішемічним інсультом / Т.М. Черенько. - С.107-111
Дзяк, Л. А. Эффективность Тиоцетама в лечении дисциркуляторных энцефалопатий вследствие атеросклеротического поражения церебральных артерий / Л.А. Дзяк, В.А. Голик. - С.112-117
Нет сведений об экземплярах

    Томашевська, О. Я.
    Особливості стану системи гемостазу у пацієнтів з метаболічним синдромом [Текст] / О.Я. Томашевська, Є.І. Дзісь, А.Л. Філіпюк // Кровообіг та гемостаз : Наук.- практ. журн. - 2006. - N4. - С. 44-48. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ОЖИРЕНИЕ--OBESITY
   СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ--CARDIOVASCULAR DISEASES

   ГЕМОСТАЗ--HEMOSTASIS

   ТРОМБОЦИТОВ АГРЕГАЦИЯ--PLATELET AGGREGATION

Кл.слова (ненормированные):
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ


Доп.точки доступа:
Дзісь, Є.І.; Філіпюк, А.Л.

Нет сведений об экземплярах