(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ17/2006/1
   

Український радіологічний журнал [Текст] : науково-практичне видання. - 1993 . - ISSN 0167-8155. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Ультрасонографія колінного суглоба: методологічні аспекти та нормальна анатомія. - С.7-11
Голка, Г. Г. Роль і значення сучасних променевих методів дослідження в діагностиці туберкульозного спондиліту / Г.Г. Голка. - С.12-18
Стовба, В. Г. Алгоритми променевого діагностичного пошуку рівня та причини обтурації при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності / В.Г. Стовба, І.Є. Соловйов, А.Я. Кузнєцов. - С.19-24
Якимова, Т. П. Променевий патоморфоз раку грудної залози при різних ритмах променевої терапії / Т.П. Якимова, І.М. Пономарьов. - С.25-28
Особливості гормональної регуляції процесів статевого дозрівання у дочок ліквідаторів наслідків катастрофи на ЧАЕС. - С.29-33
Коваленко, О. М. Зміни гормональної регуляції процесів формування і резорбції кісткової тканини у ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС з високими дозами радіаційного опромінення у віддалені терміни після катастрофи. Повідомлення 2 / О.М. Коваленко, В.А. Тугучов, О.А. Степаненко. - С.34-37
Флуоресцентний аналіз накопичення 5-АЛК-індукованого протопорфірину IX у пухлинній та нормальній тканинах мишей. - С.38-41
Клименко, М. О. Вплив низькоінтенсивного гамма-випромінення на кістковий мозок при хронічному запаленні / М.О. Клименко, В.В. Золотухін. - С.42-46
Випадок успішного лікування генералізованої форми лімфогранулематозу. - С.47-49
Можливості застосування стовбурових клітин у медицині при радіаційних ураженнях організму. - С.50-54
Корнейко, І. В. Радіаційний захист у Великобританії / І.В. Корнейко. - С.60-64
Корнейко, І. В. Сучасні рекомендації Європейської асоціації радіологів (ЄАР) з радіаційної освіти в Європі / І.В. Корнейко. - С.65-102
Підтвердження сертифіката з радіаційної онкології. - С.103-106
Шишкіна Валентина Володимирівна (1927-2006). - С.107
Нет сведений об экземплярах

    Стовба, В. Г.
    Алгоритми променевого діагностичного пошуку рівня та причини обтурації при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності [Текст] / В.Г. Стовба, І.Є. Соловйов, А.Я. Кузнєцов // Український радіологічний журнал. - 2006. - N1. - С. 19-24. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 24
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Соловйов, І.Є.; Кузнєцов, А.Я.

Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ17/2006/3
   

Український радіологічний журнал [Текст] : науково-практичне видання. - 1993 . - ISSN 0167-8155. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Шкондін, Л. О. Комплексна променева діагностика дифузного ураження паренхіми нирки / Л.О. Шкондін. - С.227-236
Променева діагностика травматичних ушкоджень лобових ділянок мозку, поєднаних з фронто-орбітальними переломами кісток черепа. - С.237-241
Абдуллаєв, Р. Я. Ультрасонографія шлунка і дванадцятипалої кишки: методологічні аспекти і нормальна анатомія / Р.Я. Абдуллаєв, В.В. Гапченко. - С.242-246
Строганова, Н. П. Підвищення інформативності радіонуклідної вентрикулографії в оцінці регіонарної скоротливої функції лівого шлуночка серця у хворих після інфаркту міокарда / Н.П. Строганова, С.Ю. Савицький. - С.247-251
Абдуллаєв, Р. Я. Комплексна променева діагностика стеноу хребетного каналу поперекового відділу хребта / Р.Я. Абдуллаєв, С.О. Пономаренко, В.В. Гапченко. - С.252-256
Дослідження реакцій організму на вплив іонів галію та ікс-опромінення в експерименті. - С.257-263
Кратенко, Р. І. Вплив іонізувального випромінення та 12-краун-4 на L-аргінінзалежний синтез оксиду азоту і NО-синтазну активність / Р.І. Кратенко. - С.264-267
Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації. - С.268-271
Зінченко, В. А. Набута радіорезистентність пухлинних клітин / В.А. Зінченко, Л.І. Чащина. - С.272-276
Кнігавко, В. Г. Про деякі проблеми трактування явищ сублетальних та потенційно летальних радіаційних ушкоджень клітинної ДНК / В.Г. Кнігавко, Є.Б. Радзішевська, Н.С. Пономаренко. - С.277-279
Стовба, В. Г. Ультразвукова діагностика товстокишкової непрохідності / В.Г. Стовба. - С.280-284
Спузяк, М. І. Стан структури кісток при захворюваннях щитоподібної залози за даними променевих методів дослідження / М.І. Спузяк, О.В. Тяжолова : 285-290
цитокіни і радіотерапія: перспективи комбінованого застосування в онкології. - С.291-298
Нет сведений об экземплярах

    Стовба, В. Г.
    Ультразвукова діагностика товстокишкової непрохідності [Текст] / В.Г. Стовба // Український радіологічний журнал. - 2006. - N3. - С. 280-284. - Бібліогр.: с. 284
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYНет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ17/2006/1
   

Український радіологічний журнал [Текст] : науково-практичне видання. - 1993 . - ISSN 0167-8155. - Выходит ежеквартально
2006г. N 1
Содержание:
Ультрасонографія колінного суглоба: методологічні аспекти та нормальна анатомія. - С.7-11
Голка, Г. Г. Роль і значення сучасних променевих методів дослідження в діагностиці туберкульозного спондиліту / Г.Г. Голка. - С.12-18
Стовба, В. Г. Алгоритми променевого діагностичного пошуку рівня та причини обтурації при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності / В.Г. Стовба, І.Є. Соловйов, А.Я. Кузнєцов. - С.19-24
Якимова, Т. П. Променевий патоморфоз раку грудної залози при різних ритмах променевої терапії / Т.П. Якимова, І.М. Пономарьов. - С.25-28
Особливості гормональної регуляції процесів статевого дозрівання у дочок ліквідаторів наслідків катастрофи на ЧАЕС. - С.29-33
Коваленко, О. М. Зміни гормональної регуляції процесів формування і резорбції кісткової тканини у ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС з високими дозами радіаційного опромінення у віддалені терміни після катастрофи. Повідомлення 2 / О.М. Коваленко, В.А. Тугучов, О.А. Степаненко. - С.34-37
Флуоресцентний аналіз накопичення 5-АЛК-індукованого протопорфірину IX у пухлинній та нормальній тканинах мишей. - С.38-41
Клименко, М. О. Вплив низькоінтенсивного гамма-випромінення на кістковий мозок при хронічному запаленні / М.О. Клименко, В.В. Золотухін. - С.42-46
Випадок успішного лікування генералізованої форми лімфогранулематозу. - С.47-49
Можливості застосування стовбурових клітин у медицині при радіаційних ураженнях організму. - С.50-54
Корнейко, І. В. Радіаційний захист у Великобританії / І.В. Корнейко. - С.60-64
Корнейко, І. В. Сучасні рекомендації Європейської асоціації радіологів (ЄАР) з радіаційної освіти в Європі / І.В. Корнейко. - С.65-102
Підтвердження сертифіката з радіаційної онкології. - С.103-106
Шишкіна Валентина Володимирівна (1927-2006). - С.107
Нет сведений об экземплярах

    Стовба, В. Г.
    Алгоритми променевого діагностичного пошуку рівня та причини обтурації при гострій обтураційній товстокишковій непрохідності [Текст] / В.Г. Стовба, І.Є. Соловйов, А.Я. Кузнєцов // Український радіологічний журнал. - 2006. - N1. - С. 19-24. - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 24
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYДоп.точки доступа:
Соловйов, І.Є.; Кузнєцов, А.Я.

Нет сведений об экземплярах    (Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ17/2006/3
   

Український радіологічний журнал [Текст] : науково-практичне видання. - 1993 . - ISSN 0167-8155. - Выходит ежеквартально
2006г. N 3
Содержание:
Шкондін, Л. О. Комплексна променева діагностика дифузного ураження паренхіми нирки / Л.О. Шкондін. - С.227-236
Променева діагностика травматичних ушкоджень лобових ділянок мозку, поєднаних з фронто-орбітальними переломами кісток черепа. - С.237-241
Абдуллаєв, Р. Я. Ультрасонографія шлунка і дванадцятипалої кишки: методологічні аспекти і нормальна анатомія / Р.Я. Абдуллаєв, В.В. Гапченко. - С.242-246
Строганова, Н. П. Підвищення інформативності радіонуклідної вентрикулографії в оцінці регіонарної скоротливої функції лівого шлуночка серця у хворих після інфаркту міокарда / Н.П. Строганова, С.Ю. Савицький. - С.247-251
Абдуллаєв, Р. Я. Комплексна променева діагностика стеноу хребетного каналу поперекового відділу хребта / Р.Я. Абдуллаєв, С.О. Пономаренко, В.В. Гапченко. - С.252-256
Дослідження реакцій організму на вплив іонів галію та ікс-опромінення в експерименті. - С.257-263
Кратенко, Р. І. Вплив іонізувального випромінення та 12-краун-4 на L-аргінінзалежний синтез оксиду азоту і NО-синтазну активність / Р.І. Кратенко. - С.264-267
Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації. - С.268-271
Зінченко, В. А. Набута радіорезистентність пухлинних клітин / В.А. Зінченко, Л.І. Чащина. - С.272-276
Кнігавко, В. Г. Про деякі проблеми трактування явищ сублетальних та потенційно летальних радіаційних ушкоджень клітинної ДНК / В.Г. Кнігавко, Є.Б. Радзішевська, Н.С. Пономаренко. - С.277-279
Стовба, В. Г. Ультразвукова діагностика товстокишкової непрохідності / В.Г. Стовба. - С.280-284
Спузяк, М. І. Стан структури кісток при захворюваннях щитоподібної залози за даними променевих методів дослідження / М.І. Спузяк, О.В. Тяжолова : 285-290
цитокіни і радіотерапія: перспективи комбінованого застосування в онкології. - С.291-298
Нет сведений об экземплярах

    Стовба, В. Г.
    Ультразвукова діагностика товстокишкової непрохідності [Текст] / В.Г. Стовба // Український радіологічний журнал. - 2006. - N3. - С. 280-284. - Бібліогр.: с. 284
Рубрики: ТОЛСТАЯ КИШКА--INTESTINE, LARGE
   КИШЕЧНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ--INTESTINAL OBSTRUCTION

   УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ--ULTRASONOGRAPHYНет сведений об экземплярах